DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Meer natuur voor regio Hart van Brabant

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant ma, maart 05, 2018 09:51:50

Meer natuur voor regio Hart van Brabant


De negen Hart-van-Brabant gemeenten en drie waterschappen hebben 1 maart het 'Natuurbod Regio Hart van Brabant' aangeboden aan gedeputeerde Johan van den Hout van de provincie Noord-Brabant ( zie - pers- foto) en het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Daarmee geven ze aan om in regioverband actief aan de slag te gaan met de aanleg van 100 hectare nieuwe natuur en 20 kilometer aan ecologische verbindingszones. Dat maakt deel uit van het Natuurnetwerk Brabant, een netwerk van bestaande en nieuwe natuur gebieden.


In het natuurbod stellen de regiogemeenten en waterschappen voor om gezamenlijk de doelen te realiseren met provincie, het groen ontwikkelfonds, terrein beherende organisaties, particuliere grondeigenaren en diverse andere partijen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar drie gebieden: de omgeving van de A58, de omgeving van de N261/N269 en de omgeving van de Loonse en Drunense Duinen.

"Het is een goede eerste stap voor de natuur in onze regio", aldus de enthousiaste wethouder Mario Jacobs (Groen, Natuur, Landschap en Water): "Samen met onze regiopartners zetten we de schouders er de komende periode onder en dit smaakt wat mij betreft naar meer".

De regio Hart van Brabant beschikt over een grote verscheidenheid aan natuur- en landschapstypen. Deze zijn van groot belang voor de leefbaarheid en aantrekkingskracht van de regio. Tegelijk ligt er een grote druk op de natuur door stedelijke ontwikkelingen. Om de natuurlijke kwaliteiten te behouden, moeten ook gemeenten en waterschappen hierin investeren.

Het bod is een logisch vervolg op het natuurbod dat de vijf grootste Brabantse steden in oktober 2016 presenteerden. Hierin is voor de gemeente Tilburg 136 hectare nieuwe natuur en 12 km aan ecologische verbindingszones opgenomen. Eind 2018 zijn hiervan de eerste resultaten buiten te zien.Klik of tik voor openen document

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4880