DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Investering in 'parkeerverwijssysteem 'beste oplossing voor parkeerperikelen in Dongen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, februari 01, 2018 17:12:06

Investering in 'parkeerverwijssysteem 'beste oplossing voor parkeerperikelen in Dongen

Onderzoekbureau 'Groen Licht Verkeersadviezen ' heeft in opdracht van de gemeente Dongen onderzoek gedaan naar de parkeermogelijkheden in het centrum van het dorp. Daarbij is speciaal gekeken naar knelpunten. Centraal stond daarbij de vraag of parkeerregulering nodig is, zoals een blauwe zone. Dat advies komt er niet uit de bus, zo blijkt uit de raadinformatiebrief die vandaag naar de raadsleden is verstuurd . Het college heeft besloten om in het kader en op basis van de rapportage 'Parkeerregulering centrum Dongen; Nut, noodzaak en Mogelijkheden' besloten geen parkeer regulerende maatregelen te nemen, maar wel te investeren in een aangepast parkeerverwijssysteem. Het onderzoek naar parkeren in het centrum van Dongen was een van de openstaande actiepunten van het Verkeersplan Centrum. Ondernemers gaven signalen af over de hoge parkeerdruk in het centrumgebied.


Kwalificatie

Looiershof

Om na te gaan waar en welke vorm van parkeerregulering zinvol zou kunnen zijn, heeft Groen Licht gedetailleerd parkeeronderzoek op straat verricht. Op basis van het parkeeronderzoek komt Groen Licht tot een paar conclusies:. Zo is geconstateerd dat op sommige locaties regelmatig sprake is van parkeerkrapte. Deze krapte doet zich echter vaak slechts kortstondig voor en dan is er binnen loopafstand meestal vrije parkeerplaatsen beschikbaar. Op basis van deze objectieve cijfers adviseert het bureau om geen maatregelen in te voeren die het parkeren reguleren. Wel wordt geadviseerd om het Wilhelminaplein aantrekkelijk in te richten voor lang parkeren en om goede looproutes naar De Cammeleur, de supermarkten aan het Looiershof en de Tramstraat te realiseren. Ook wordt geadviseerd om kritisch te kijken naar de tijdsvensters die gehanteerd worden bij laad- en los- vakken in de Sint Josephstraat. Het college neemt het advies van het bureau helemaal over.

parkeerverwijssysteem

Daarnaast heeft het college besloten om een nieuw parkeerverwijssysteem in te voeren. Dit systeem verwijst verkeer vanaf de centrumring naar de grote parkeerterreinen in het centrumgebied: het Wilhelminaplein, het Looiershof en Binnenhoven. Verwacht wordt dat het parkeerverwijssysteem in de loop van maart uitgevoerd kan worden

Het college heeft besloten om het advies van Groen Licht over te nemen, mede gezien de ontwikkelingen in het centrumgebied. Zo zijn de voorbereidingen voor de herinrichting van het Wilhelminaplein en omgeving inmiddels van start gegaan. In het nieuwe inrichtingsplan wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan parkeren en looproutes binnen het centrumgebied.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4861