DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Wandkleed gebaseerd op Bijbelboek Genesis krijgt derde leven in Oude Kerk

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, december 06, 2017 13:22:05

Wandkleed gebaseerd op Bijbelboek Genesis krijgt derde leven in Oude KerkNa de ondertekening van het 'bruikleencontract ' schudden bestuursleden van de Parochie Dongen en de Stichting Oude Kerk' elkaar de hand

Dongen, 6 december 2017 .Het wandkleed dat jarenlang voor inspiratie zorgde in de katholieke Pauluskerk aan het Europaplein heeft een nieuwe plaats gekregen .Na enige omzwervingen kreeg het kleed na de sluiting van de kerk in 2003 een plaatst en een tweede leven in het interieur van zorginstelling van Amarant die het kerkgebouw na een tijdelijke leegstand in gebruik nam. Wijkraad West 1 en in het bijzonder Mari Groenendaal , al jarenlang het boegbeeld van de Wijkraad West 1, heeft het voor elkaar. Noodgedwongen moest er wat met het kleed gebeuren .Een ingrijpende verbouwing ten behoeve van Amarant cliënten, slorpte ook ruimte op. Het kleed dat voor een kunstwerk kolossale afmetingen heeft , paste op geen muur meer. Bij het brainstormen met velen over de toekomst van het wandkleed was de gedachten aan verkleining helemaal al geen optie .Er zijn nu nog mensen die spijt als haren op het hoofd hebben van de historische vergissing het beroemde schilderij van Rembrandt te verkleinen. Daarvan werden in 1715 aan alle zijden enkele stroken van het doek afgesneden, waardoor het bijna twintig procent van de oorspronkelijke oppervlakte verloor, maar wel paste in het Rijksmuseum.


Secuur proces
Er kwamen heel wat ideeën naar Groenendaal waar het doek zou kunnen hangen. Het doek heeft historie. In twee jaar tijds ( 1976 en 1977) werd het kleed door een dertigtal parochianen in wisselende samenstelling van de toenmalige Pausluskerk naar een ontwerp van kunstenaar | broeder Amator vervaardigd. Talloze stukjes stof werden met naald en draad aan elkaar genaaid tot het bekende verbluffende resultaat. Velen hebben er fijne herinneringen aan. De echte gemeenschapsman Broeder Amator zelf, was vrijwel constant bij het langzame maar secure proces van het maken er van aanwezig.


Gidswandelingen
Tal van instanties werden geraadpleegd over de mogelijkheden of een nieuwe plaatst voor het bijzondere wandkleed. Zelfs in België , bij de bakermat van de congregatie van OLV van Lourdes, waar broeder Amator lid van was werd gezocht naar een geschikte plaats . Groenendaal noemt ook het textielmuseum en een van de kloosters in 'de heilige driehoek ' Oosterhout als onderzochte mogelijkheden , De afmeting van precies 443 x 943 was en bleef het probleem . Het wandkleed heeft een religieuze achtergrond en er werd als het ware op een mirakel gehoopt .Dichter bij huis kon het niet. Het doek hangt nu in de Oude Kerk aan de Kerkstraat. Daar bleek een muur de exacte maten te hebben voor de voorstelling van de schepping uit Genesis . Het parochiebestuur is dankbaar dat het kleed (in bruikleen )mag prijken op een wéér religieuze plek in de zijbeuk van het fraaie kerkgebouw. Het doek komt door de vele activiteiten die in Oude Kerk plaatsvinden weer opnieuw in de belangstelling te staan of eigenlijk te hangen. In een dag tijd werd met vereende krachten en met behulp van een bouwsteiger en wat hoogtevrees het doek geplaatst. Het doek krijgt ook weer een plaatst in de organisatie van de gidswandelingen van de heemkundekring. De geschiedenis die het doek kent wordt binnenkort in een tekst onder het wandkleed uitgelegd.  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4832