DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

In Tilburg al een rendabele investering Fix up your life in Dongen van start

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant vr, oktober 06, 2017 10:27:18

In Tilburg al een rendabele investering.

Fix up your life in Dongen van start

Nog dit jaar wordt in Dongen gestart met een pilot Fix up your life. Fix up your life is een groepsaanpak voor hulp bij om te gaan met schulden , waarbij per traject maximaal 10 jongeren kunnen deelnemen. De gemeente Dongen richt zich met de inzet van het schuldhulpverleningstraject op het voorkomen van bedreigende situaties en het werken naar een situatie waarbij de schulden geen belemmering meer zijn voor het kunnen deelnemen in de maatschappij. Volgens het college draagt Fix up your life - programma bij aan deze doelstelling. Gelet op het aantal geschikte deelnemers gaat het in Dongen om 3 ronden. Volgens de gemeente is de verwachting dat niet elke jongere wil deelnemen aan het programma.Daarom wordt gestart met twee trajecten met de optie voor een derde traject. Het besluit van het college is toegelicht aan de raadsleden middels een raadinformatiebrief en naar aanleiding van een aangenomen motie eind vorig jaar


Naar aanleiding van die motie is er overleg geweest met Contour de Twern waarna er een inventarisatie is gemaakt of er in Dongen jongeren zijn die voor dit programma in aanmerking komen. De verwachting is dat er 30 jongeren in aanmerking komen voor dit traject. Het programma Fix Up your life richt zich op de jongeren in de leeftijd 18 tot en met 27 jaar en moet jongeren bewust maken over een situatie waarin men verkeert als er schulden zijn ontstaan. Jongeren die het betreft worden ondersteunt op vlak van gedrag en motivatie door middel van onder andere coaching . Met Contour de Twern is afgesproken dat zij proactief aan de slag gaan om jongeren te bereiken en te motiveren deel te nemen aan Fix up your life. Met deze instantie zijn ook afspraken gemaakt gemaakt op welke wijze de resultaten gemeten worden. Die kunnen weer gebruikt worden bij een evaluatie van de pilot. Voor het meten van de outcome - effecten zijn 3 meetmomenten afgesproken, namelijk bij de start van het traject en na 3 en 6 maanden na beëindiging van het traject. Dit betekent dat de evaluatie pas na 6 maanden na afronding van de pilot kan plaatsvinden.

Kosten en baten

In Tilburg loopt een soortgelijk project als sinds eind 2012.Uit de maatschappelijke kosten-baten analyse van het project aldaar blijkt uit cijfers van de gemeente Tilburg dat Fix Up Your Life een sterk positief rendement heeft. Elke euro die de wordt geïnvesteerd in het project levert de gemeente op korte termijn ca. €2,- aan baten op. In Dongen zijn alleen nog de te verwachten kosten in beeld. “Op basis van de offerte van Contour de Twern bedragen de kosten voor de pilot minimaal € 7.728 voor twee trajecten en € 11.592 voor 3 trajecten “ aldus laat het college aan de raadsleden weten.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4783