DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Donderdag 5 oktober 2017, 21.00 uur: Raadsinformatieavond huisvesting bijzondere doelgroepen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, oktober 03, 2017 14:04:23

Donderdag 5 oktober 2017, 21.00 uur: Raadsinformatieavond huisvesting bijzondere doelgroepen

De gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben onderzoek laten doen naar de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Om wie en hoeveel mensen gaat het? Welke wensen en eisen stellen ze aan hun woning? Wat is er naast een woning nog meer nodig? Op donderdag 5 oktober worden de uitkomsten en de lokale opgave gepresenteerd tijdens een raadsinformatieavond in de centrale hal van het gemeentehuis in Dongen. De presentatie begint na de pauze, om 21.00 uur. In 2016 heeft de regio Hart van Brabant een regionale woonvisie vastgesteld. Negen gemeenten (Dongen, Loon op Zand, Heusden, Waalwijk, Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Goirle en Gilze en Rijen) hebben daarin afspraken gemaakt over het samen oppakken van opgaven op het gebied van volkshuisvesting. Een van die afspraken gaat over het eerlijk verdelen van bijzondere doelgroepen, vergunninghouders en arbeidsmigranten over de regio.

Bijzondere doelgroepen zijn voor een deel mensen die door de wijziging van het zorgstelsel langer - of voor het eerst - zelfstandig moeten gaan wonen. Dat zijn onder anderen kwetsbare ouderen die nog niet in aanmerking komen voor een plaats in een verpleeghuis, volwassenen die uitstromen uit beschermd wonen en jongeren die op hun 18e jaar uitstromen uit de jeugdopvang.Andere bijzondere doelgroepen voor wie gemeenten een wettelijke taak hebben om te (laten) zorgen voor huisvesting zijn vergunninghouders en mensen die - na tijdelijke opvang - weer in staat zijn zelfstandig te gaan wonen. In tegenstelling tot de meeste woningzoekenden zijn mensen die tot deze bijzondere doelgroepen horen vaak meestal niet in staat om zelf een woning te vinden. Hun persoonlijke situatie is meer dan gemiddeld bepalend voor de mogelijkheden die ze hebben. Er moet goed gekeken worden naar de locatie waar ze kunnen wonen. Zij hebben behoefte aan hulp en ondersteuning, vaak ook nadat ze een woning hebben gevonden.

Arbeidsmigranten

Een heel andere bijzondere doelgroep zijn arbeidsmigranten. De regio Hart van Brabant maakt haar economische ambities waar en maakt een sterke groei door van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Arbeidsmigranten zijn inmiddels onmisbaar voor de regionale economie. Hoewel veel arbeidsmigranten slechts tijdelijk in Nederland verblijven en ze om die reden minder eisen stellen aan de kwaliteit van hun woonruimte, moeten ook deze mensen fatsoenlijk kunnen wonen.

Al met al is het huisvesten van bijzondere doelgroepen een hele puzzel. De negen gemeenten in de regio pakken dit vraagstuk gezamenlijk op. Daarbij werken ze samen met woningcorporaties, zorginstellingen, werkgevers en andere maatschappelijke partners. Als eerste is nu door bureau Companen onderzocht hoe de opgave er voor de regio uit ziet. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport worden gebruikt voor het maken van een regionale uitvoeringsagenda, samen met de betrokken maatschappelijke partners De resultaten van het onderzoek naar de huisvesting van bijzondere doelgroepen zijn beschreven in een eindrapport. Dat rapport is onlangs vastgesteld in het zogeheten 'portefeuillehoudersoverleg' ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting van de regio Hart van Brabant.

Presentatie

De uitkomsten en de lokale opgave voor Dongen worden op donderdagavond 5 oktober aan de gemeenteraad van Dongen gepresenteerd. Dat gebeurt tijdens een raadinformatieavond in het gemeentehuis aan de Hoge Ham 62 in Dongen (ingang via de achterzijde). Het onderwerp is na de pauze, om 21.00 uur, aan de beurt. Op 21 november aanstaande staat het thema 'huisvesting bijzondere doelgroepen' centraal tijdens een regionale bijeenkomst van de gemeenteraden in Hart van Brabant.


De twee rapporten


Deelrappportage_Huisvesting_arbeidsmigranten

Eindrapport_huisvesting_bijzondere_doelgroepen


  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4779