DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Buurbewoners erg bezorgd over mogelijke gevolgen komst van Action aan de Windmolenweg

BUURTNIEUWSGeplaatst door internetkrant vr, september 29, 2017 12:59:56

Buurbewoners erg bezorgd over mogelijke gevolgen komst van Action aan de Windmolenweg


Dongen, 29 september 2017 . Twee buurtbewoners , Paul Roks Nick Lapidaire wonende aan de Lage Ham en in de buurt van de toekomstige nieuwe vestiging van de Action, hebben een comité opgericht dat buurtbewoners wijst op , volgens het comité , de gevolgen op vooral verkeerstechnisch gebied in de omgeving van de nieuwe Action . Er is door het comité een brief geschreven aan zowel de raadsleden als het college. Daarin wordt richting college verbaast en 'geschrokken ' gereageerd op het feit dat Dongen 'toch de omgevingsvergunning gaat verlenen zonder inspraak en betrokkenheid van omwonenden ' . Het comité hekelt het besluit van het college ondank het feit 'dat er al meer dan dertig omwonenden zijn die zich ernstig zorgen maken over de komst van de Action '. “ Het aantal aanmeldingen bij ons groeit met de dag.” zegt het comité in de brief aan het college en “U lijkt zich daar echter niets van aan te trekken. Omwonenden zijn en worden niet door u betrokken. Wij ervaren dit als ondemocratisch en onbehoorlijk bestuur “

Ook zegt het comité dat 'het er op lijkt 'dat de gemeenteraad buiten spel wordt gezet omdat het zou gaan om 'kleine aanpassingen ' Het comité noemt dit 'kruimelgevallen regeling’ . “ Deze regeling is gemaakt voor kleine wijzigingen waarbij het niet nodig is om de gemeenteraad daarmee lastig te vallen “aldus het comité in de brief aan het college. Paul Roks en Nick Lapidaire verwachten 'dat de toename van een paar duizend klanten per week een onevenredige parkeer- en milieu impact met zich mee gaat brengen. ' “De gebruikte normering gaat niet uit van de overweldigende aantrekkingskracht die een dergelijke winkel op de regio heeft. Met louter verwijzing naar bruto vloeroppervlak wordt een papieren werkelijkheid gecreëerd waarmee een democratische besluitvorming wordt vermeden “

Zorgen niet weggenomen

Volgens het comité worden de zorgen van omwonenden niet weggenomen door de gemeente . De in stevige bewoordingen opgestelde brief gaat verder met het verwijt dat de gemeente ' zonder eigen gedegen onderzoek [naar de gevolgen] ' de omwonenden uitlevert aan de verhuurder Dhr. Kerkhof en diens huurders. Volgens het comité is ' nergens aangetoond in hoeverre een gebruik van Action überhaupt binnen norm valt van een gemeente als Dongen en de invloed van de smalle in/uitritten van de Windmolenweg op de doorstroming van het verkeer op de Noorderlaan en de Lage Ham '


Reactie

De gemeente heeft ambtelijk al geantwoord op de brief . Behalve de cijfers van de gemeten etmaalwaarden van de verkeersontwikkeling in de omgeving van de Windmolenweg , waarvan de gemeente zegt dat de ruimtelijke motivering cijfers zijn meegenomen in het beoordelen van het verlenen van de omgevingsvergunning , zegt de gemeente dat “In deze motivering onder meer [ is] in gegaan op het benodigde aantal parkeerplaatsen, mogelijke milieuaspecten en de bevoorrading van de winkel “. “Tijdens de bewonersavond afgelopen juni is deze informatie mondeling aan de aanwezigen verstrekt “ zo zegt de gemeente in haar eerste reactie op de brief . Ook heeft de gemeente de ' initiatiefnemer verzocht met omwonenden in gesprek te gaan over aspecten welke niet in een ruimtelijke motivering onderbouwd zijn maar meer voortkomen uit de dagelijkse omgang tussen buren ' aldus verwoord de ambtelijke brief aan het comité . “ Dit overleg schort het verlenen van de omgevingsvergunning niet op, deze zal eind deze week / begin volgende week worden verleend “ Gisteren maakten twee partijen in de raad gebruik van het vragenuurtje om wethouder Driek van Griensven te bevragen over de zaak.( ZIE HIER ) De partijen kregen van het comité een uitgebreide uitleg over de volgens hen te verwachten problemen in de buurt van de Action- vestiging.

  • Reacties(2)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4776