DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Avans en ContourdeTwern slaan brug tussen opleiding en praktijk

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant ma, september 25, 2017 16:22:17

Avans en ContourdeTwern slaan brug tussen opleiding en praktijk

Bij ContourdeTwern, die ook in Dongen actief is, doen veel studenten van de Academies voor Sociale Studies Breda en Den Bosch (ASB-ASH) praktijkervaring op. Zowel in de uitvoering als voor onderzoek hebben stagiair(e)s hun meerwaarde al lang bewezen. Toch verwachten ContourdeTwern en Avans nog meer te kunnen halen uit een structurele samenwerking. ContourdeTwern en ASB-ASH constateren dat een structurele samenwerking gebaat is bij een algemeen convenant waarin de ambities benoemd staan. Anderzijds is een concreet werkplan nodig om alle ambities werkelijkheid te laten worden. Voorlopig ligt er een plan voor in ieder geval een jaar.Beide partijen hebben daarom in een convenant de samenwerkingsafspraken vastgelegd.

ContourdeTwern en Avans slaan een brug tussen praktijk en opleiding van sociaal werk.

Die hebben diverse doelen:

**Ontwikkelingen in het werkveld en bij de opleidingen zullen beide partijen inspireren tot vernieuwing

**De instroom van jonge mensen wordt bevorderd door gezamenlijke visievorming en profilering van het beroep sociaal werker.

**Samenwerking kan kwaliteitsverhogend werken door het verlenen van wederzijdse diensten en het uitwisselen van expertise.

We kunnen een brug slaan tussen opleiding en praktijk. Sociaal werkers én docenten vergroten zo hun kennis tot profijt van burgers (cliënten) en studenten.Specifiek worden in het werkplan benoemd: het plaatsen van stagiair(e)s bij ContourdeTwern, het bieden van gastlessen en/of workshops over en weer, participatie van ContourdeTwern in het onderzoek van Avans Hogeschool en deelname van professionals van ContourdeTwern in leergemeenschappen van ASB-ASH.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4774