DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

23 woningen in voormalige leerlooierij aan de Heuvel

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, augustus 29, 2017 21:37:17

Rijksmonument, wordt gerestaureerd

23 woningen in voormalige leerlooierij aan de Heuvel

Dongen , 30 augustus, 2017. De gemeente Dongen wil de voormalige leerlooierij aan de Heuvel 15 laten restaureren en verbouwen. Dit laat het college weten aan de raad middels een raadinformatiebrief. De raad heeft hierin een stem omdat een herziening van het bestemmingsplan nodig is om het plan uit te voeren.Het pand heeft nu een bedrijfsbestemming. Nu het ontwerpbestemmingsplan gereed is , wil de ontwikkelaar Profero Vastgoed een uitgewerkt plan in procedure laten brengen. Sinds 2014 is de locatie eigendom van van dit bedrijf. Profero Vastgoed heeft in samenwerking met Cornelis Huygens Projectontwikkeling een plan voor de locatie ontwikkeld. Het plan is in de afgelopen periode meerdere malen aangepast, bijgesteld en verder uitgewerkt. Onlangs heeft het college in principe ingestemd met het stedenbouwkundig ontwerp en het ontwerp bestemmingsplan voor het realiseren van maximaal 23 woningen , met inbegrip van appartementen op de locatie Heuvel 15.


Fragment van de plankaart van het vigerende bestemmingsplan Zuid en West Dongen

Het plan

De voormalige monumentale leerlooierij is rijksmonument. De in totaal 23 woningen worden deels in de verbouwde leerlooierij zelf en deels door realisatie van nieuwe grondgebonden woningen naast de bestaande gebouwen gerealiseerd. Op het terrein komen volgens de plannen 49 parkeerplaatsen die aan de noord- en zuidzijde van het plangebied worden voorzien. Per woning zullen minimaal 2 parkeerplaatsen -inclusief bezoekersplaatsen- op eigen terrein beschikbaar zijn. De ontsluiting van de parkeerplaatsen, die aan de noordzijde zijn gesitueerd, heeft plaats via de Heuvel. De ontsluiting van de parkeerplaatsen, die aan de zuidzijde zijn gesitueerd, heeft plaats via de Rijensestraatweg.


Foto voorgevel Heuvel 15
Impressie nieuwe voorgevel Heuvel 15

Overleg omwonenden

Volgens de informatiebrief aan de raadsleden heeft de ontwikkelaar de voorgestane ontwikkeling meerdere malen met de direct omwonenden besproken. Ook de gemeente heeft een aantal malen met de omwonenden gesproken.Daaruit is volgens het college gebleken dat er draagvlak is voor de herbestemming van de locatie van Bedrijven naar Wonen. 'De direct omwonenden zijn het echter niet eens met de verkeersafwikkeling van het plan en hadden graag gezien dat het verkeer in zijn totaliteit via de Rijensestraatweg zou worden afgewikkeld' zo staat in de brief te lezen. Er zijn, naar aanleiding van de gesprekken met omwonenden, meerdere varianten voor de ontsluiting onderzocht. Verkeerskundig geniet de nu voorgestelde variant de voorkeur. Onderkend wordt daarbij dat de ontwikkeling zal leiden tot meer verkeersbewegingen op de Heuvel. De verwachte toename bedraagt 41 motorvoertuigen per etmaal. Verkeerskundig is de verwachte toename echter acceptabel en is er geen aanleiding om al het verkeer via de Rijensestraatweg af te wikkelen.

De procedure

Gelet op het monumentale karakter, de sterk verslechterende kwaliteit van het monument, de wens om een verpauperend complex nieuw leven in te blazen en de kwaliteit van het thans voorliggende stedenbouwkundig ontwerp, heeft het college onlangs in principe ingestemd met het stedenbouwkundig ontwerp en met het verzoek om het ontwerp bestemmingsplan in procedure te brengen.

Sinds vrijdag 25 augustus a.s. ligt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Op dinsdag 5 september 2017 is er voor de direct omwonenden van het plangebied en de wijkraad een informatieavond over het ontwerp bestemmingsplan in de centrale hal van het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Naar verwachting kan het bestemmingsplan in november van dit jaar ter vaststelling in de gemeenteraad worden behandeld  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4751