DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Uitstel van voortgang voorstel vvDongen te verplaatsen naar andere locatie

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, juli 13, 2017 23:20:36

College aan het werk gezet door raad

Uitstel van voortgang voorstel vvDongen te verplaatsen naar andere locatie

Dongen, 14 juli 2017 .Er zou een oplossing moeten komen voor het bestaande capaciteitstekort en de parkeerproblemen op sportpark De Biezen. Verplaatsing van de voetbalaccommodatie naar een andere locatie is daarom het ei van Columbus. Toch is dat plan nog niet gerangschikt onder de categorie dat de kogel daarvoor al door de kerk is . Als het aan de raad ligt gaat de rem op de voortgang. Er werd donderdagavond 13 juli tijdens de besluitvormende raadsvergadering een motie aangenomen die ingediend was door alle vertegenwoordigende fracties met uitzondering van Lijst Breugelmans , die het college opdraagt de uitvoering van het raadsvoorstel voor verplaatsing uit te stellen . Er moet een lijst van maar liefst 13 punten worden afgewerkt die volgens de raad noodzakelijk zijn om het raadsvoorstel definitief te fiatteren. Alle partijen maakten daarom middels een stemverklaring een troef achter de hand bij de uiteindelijke stemming over het voorstel. Het voorstel is wel aangenomen onder voorbehoud van de ook aangenomen motie .Instemmen met een uitwerkingstraject herlocatie sportpark De Biezen naar de locatie Beljaartlaan en herinrichting van het huidige sportpark De Biezen met woningbouw, met PvH Vastgoed , is nog geen gelopen traject. Na de opiniërende vergadering van 6 juli was al duidelijk dat de politiek vragen had. De standpunten waren ook duidelijk. Het CDA was niet akkoord. PvdA :niet-akkoord. Volkspartij Dongen :akkoord. VVD : akkoord. Democratisch Podium en Lijst Breugelmans niet akkoord. Déze donderdag bleef coalitiepartij PvdA bij het standpunt dat de twee 'serieus 'genomen plannen van uitvoering tot verplaatsing van de sportvereniging ook onderzocht zouden moeten worden. Niet enkel dat van PvH dus. Dat werd duidelijk in de stemverklaring. Eigenlijk zit politiek Dongen op één lijn. Zowel college als raad vinden dat alle gestelde kaders en uitgangspunten moeten voldoen aan de uitgaanspunten die ook in het raadsvoorstel staan vermeldt.

Speerpunt
Het proces is min of meer stilgelegd. Het college gaat aan het werk. Voorafgaand aan een verdergaand onderzoek voor haalbaarheid tot verplaatsing van de sportaccommodatie , worden de drie beoogde commerciële partijen ( ontwikkelaars ) onderworpen aan een onderzoek door een onafhankelijke partij, teneinde de liquiditeit, solvabiliteit en kredietwaardigheid van de bedrijven vast te stellen. De partijen die het aangaan worden daarvan op de hoogte gebracht. De raad draagt het college ook op kaders te hanteren bij de eventuele bebouwing in de toekomst van het 'Biezen 'complex . Dat houdt onder meer in dat binnen de ontwikkelingslocaties aandacht moet zijn voor voldoende groen en parkeermogelijkheden en dat als speerpunt duurzaamheid dient te gelden .

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4721