DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Wel of geen standbeeld voor succesvolle Dongenaar Koos Aarts

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant di, maart 14, 2017 16:18:35

Lucas van der Hoeven": "De negatieve beslissing van het Dongense College van B&W reikt verder dan dit verzoek "

Op 16 maart wordt het bezwaarschrift van Lucas van der Hoeven tegen een negatieve beslissing van het College van B&W van de gemeente Dongen en ’s Gravenmoer behandeld. Zijn bezwaren betreffen het afwijzen van de plaatsing van een standbeeld voor dhr. Koos Aarts (1864 – 1929). Dhr. Aarts was een succesvol lederproducent en uitvinder. Zo was hij onder meer de eerste autobouwer in Brabant in 1899. Maar ook deed hij onderzoek naar watergasproductie en grondlegger van het eerste Privaat Instituut voor Technologie. Zijn leven is uitvoerig beschreven door dr. G. van Hooff (ex-docent TU-Eindhoven). Zijn standbeeld zou Dongenaren kunnen inspireren tot zelfbewustzijn en een succesvolle carrière.


Lucas van der Hoeven : " De negatieve beslissing van het Dongense College van B&W reikt verder dan dit verzoek. Er bestaat feitelijk géén beleid, noch financiering voor openbare standbeelden. Terwijl uit passages in de Cultuurnota en uitspraken van ex-burgemeester Dirven blijkt dat accentueren van het verleden in de openbare ruimte van groot belang wordt geacht. Door de afbraak van vele lederfabrieken in Dongen, zijn inmiddels vele sporen uitgewist, die naar het verleden verwijzen. Er staan in de gemeente slechts 3 profane beelden naar het verleden verwijzen (Looijerke, Entrop en Carnaval) "

Volgens Lucas van der Hoeven heeft de gemeente Dongen de afgelopen jaren verzuimd om in de begroting gelden te reserveren voor onderhoud en aankoop van beelden. De ervoor benodigde gelden zijn echter wel beschikbaar of kunnen worden gecreëerd. " Zo heeft de reconstructie van het Looijersplein in Dongen maar liefst € 815.000 gevergd, waarvan € 54.500 is besteed aan straatmeubilair. Het beeld van Aarts zou slechts een extra uitgave van € 13.000 vergen. Slechts: 1,6% van de totale renovatie van het Looijersplein of 24% van het aangeschafte straat meubilair "aldus Lucas van der Hoeven

De heer van der Hoeven zal in een dia presentatie (omstreeks 15 minuten) zijn standpunt uiteen zetten. Daarna zal hij ingaan op vragen van de bezwarencie

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4569