DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Aanbieding petitie Spaar de natuur in de Duiventoren en het Blik

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant di, maart 14, 2017 14:35:52

Aanbieding petitie Spaar de natuur in de Duiventoren en het Blik

Op vrijdag 24 maart a.s. wordt in het provinciehuis in Den Bosch het resultaat van de petitie ‘Spaar de natuur in de Duiventoren in het Blik’ aangeboden. De petitie wordt op het bordes voor de Statenzaal in ontvangst genomen door gedeputeerde Van der Maat en de voorzitster van de commissie Mobiliteit van Provinciale Staten, mevrouw van Brakel. De petitie wordt namens alle ondertekenaars - zowel de papieren als de digitale handtekeningen - overhandigd door een afvaardiging van het comité Handen af van de Duiventoren en het Blik.


Met de petitie willen de ondertekenaars bereiken dat er een eerlijk onderzoek komt naar de alternatieven voor de N629 (Heistraat). Daarbij moet ook de mogelijkheid onderzocht worden om de bestaande weg te verbeteren, zodat de Duiventoren en het Blik niet worden aangetast. Deze belangrijke natuurgebieden vormen de ‘groene long’ van Dongen. Uit het grote aantal ondertekenaars blijkt dat er een groot draagvlak is voor de natuur in die gebieden, het laatste stukje echte natuur van Dongen. Voor de aanbieding heeft het comité een grote kaart gemaakt met daarop ingetekend de gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Noord-Brabant. Het comité wil de natuur een stem geven door de provincie op te roepen serieus te kijken naar het alternatief waarbij het natuurnetwerk (voorheen ecologische hoofdstructuur- en verbindingszones) niet hoeft te worden aangetast.

Laatste kans om mee te doen

De petitie staat nog online en kan ondertekend worden tot 24 maart 2017

(https://paardeduiventorenenhetblik.petities.nl). Dus iedereen die nog niet getekend heeft, heeft nog een laatste gelegenheid om zich voor behoud van de Duiventoren en het Blik uit te spreken.

Deze week houdt het comité nog een handtekeningenactie op het fietspad langs het kanaal onder de schoolgaande jeugd en recreanten die gebruikmaken van het nu nog rustige fietspad.
  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4567