DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

SWOD Dongen biedt rapport met inventarisatie behoeften ouderen aan aan wethouder Piet Panis.

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant vr, maart 10, 2017 17:03:20

SWOD Dongen biedt rapport met inventarisatie behoeften ouderen aan aan wethouder Piet Panis.

De Stichting Welzijn Ouderen Dongen heeft vrijdag 10 maart een lijvig en compleet rapport aangeboden aan wethouder Piet Panis over de 'status' van twee specifieke groepen ouderen in Dongen. In goed een jaar tijd werden ouderen in de leeftijdscategorie van 80- tot 85 jaar en de ouderen die in leeftijd daarop volgen door een aantal vrijwilligers bezocht. Zij hielden interviews met de ouderen ,die gericht waren op het welzijn van deze specifieke ouderen in ons dorp. De resultaten van de vertrouwelijke gesprekken zijn nu gebundeld in een rapport . De resultaten zijn belangrijk .Wethouder Piet Panis zei verheugd te zijn over de rapportage die een belangrijk handvat kan zijn in het te voeren beleid inzake ouderen in de gemeente Dongen .

Direct betrokkenen van de SWOD hebben het rapport vandaag ook toegelicht . SWOD komt tot conclusies die veelal vervat zijn in aanbevelingen . Panis was blij dat er weliswaar voorzichtig, een conclusie kan worden getrokken dat het welzijn van deze groepen ouderen in Dongen niet speciaal slecht of onvoldoende is . Wel maakte hij zich samen met de SWOD- delegatie zorgen over het feit dat ook in Dongen mensen zijn, die vooral medische zorg mijden vanwege de onvoorspelbare latere kosten . Hij zou het een goede zaak vinden als anderen in ieder geval die ouderen die zorg mijden er van kan overtuigen dat een bezoek aan de huisarts geen kosten met zich mee brengen.


Dongen kent in totaal 957 zelfstandig wonende senioren. Daarvan hebben er 395 ( 41.27 %) deelgenomen aan deze bevraging . 169 aangeschrevenen hebben aangegeven niet te willen deelnemen aan de gesprekken . Het rapport laat zien dat er naar aanleiding van de uitkomsten van de interviews 101 hulpvragen zijn ontstaan. Deze zijn verwerkt in de organisatie.

De delegatie uit SWOD die onder leiding van de heer Ad van Vugt vandaag het rapport aan de wethouder aanbood zou het toejuichen dat de gemeente samen met de stichting gaat kijken welke van de aandachtspunten die het rapport bloot legt voor verbetering vatbaar zijn . De SWOD betreurt het wel dat er een percentage van deze ouderen is, die om soms onbekenden reden niet heeft deelgenomen aan de interviews Deze groep kan volgens de stichting niet over het hoofd worden gezien 'en misschien is het verstandig om ook daar bij stil te staan '

In een aantal artikelen zal deze krant binnenkort verder ingaan op de rapportage en delen ervan daar in verwerken

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4564