DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

13 maart inschrijf- en infoavond Groen is goed te doen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, maart 09, 2017 12:56:13

13 maart inschrijf- en infoavond Groen is goed te doen

Op maandagavond 13 maart maken huurders van Casade hun voorinschrijvingen om zonnepanelen aan te schaffen definitief. Dit is nodig omdat de coöperatie dan kan overgaan tot de aanschaf van de zonnepanelen. In de ontvangsthal van Casade staan tussen 19.30 en 22.00 uur medewerkers klaar om de voorlopige inschrijving om te zetten in definitieve. Wie een postadres heeft opgegeven heeft daarover al een brief ontvangen. Bent u verhinderd of hebt u toch nog twijfels, neem dan contact op via info@groenisgoedtedoen.nl

De huurders schaffen deze panelen aan via coöperatie Groen is goed te doen. In het voorjaar begint de plaatsing van de eerste zonnepanelen van huurders van Casade. De coöperatie Groen is goed te doen wordt ondersteund door Zon op Nederland, die dit concept bedacht. Intussen wordt het in 30 gemeenten al toegepast. Het idee is om voor huurders één groot zonnig dak te gebruiken waar alle panelen bij elkaar liggen. De opbrengst van de opgewekte energie wordt gebruikt om de helft van de aanschafkosten te betalen. Ook bijkomende kosten als plaatsing, onderhoud en verzekering worden uit de energieopbrengst betaald. Daarom hoeft de huurder bij aanvang maar de helft van een paneel te betalen. Omdat elk jaar belasting wordt terugbetaald, zo’n € 25,- per paneel, is de aanschaf na ongeveer 6 jaar terugverdiend. De belastingteruggave is voor 15 jaar gegarandeerd, dus blijft nog 9 jaar doorgaan, puur winst.


Het klinkt eenvoudig , maar achter de schermen wordt veel werk verricht door vrijwilligers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. De medewerkers van Energie Dongen, de leden van de coöperatie en betrokken huurders hebben al heel wat werk verzet. Casade werkt mee door gratis zonnige daken beschikbaar te stellen, ruimte en PR-middelen te bieden. Met de Rabobank zijn gunstige afspraken gemaakt over de financiering.

Gemeente Dongen ondersteunt met een bedrag van € 8.665,-. Dit is voor de opstartkosten van de coöperatie en ook voor het Groenisgoedtedoenfonds.

Dit fonds is er om mensen met een smalle beurs mogelijkheid te bieden om mee te doen aan het duurzame initiatief, dat bovendien lastenverlichting geeft . Het fonds stelt een beperkt aantal zonnepanelen beschikbaar, maximaal 2 per huishouden. Kort samengevat werkt het zo: In plaats van een betaling van € 160 ineens wordt per maand een klein bedrag betaald. De huurder krijgt de teruggave van de energiebelasting zo’n € 25 per jaar maar betaalt per paneel een verhoging van servicekosten € 2,08 p. maand. Die verhoging is gelijk aan het belastingvoordeel dat de huurder ontvangt. Het paneel is in 6 jaar terugbetaald aan het fonds. Vanaf hier is het gelijk aan de andere deelnemers. Dus ook hier is de belastingteruggave de laatste 9 jaar winst. Wie gebruik wil maken van deze regeling kan contact opnemen met Jan van Kessel, Casade 0800-5522222. Hij vertelt u over de voorwaarden en de werkwijze.

Hebt u nog geen voorinschrijving gedaan en beslist u nu om toch mee te doen? Kom dan op 13 maart, met uw laatste jaarafrekening, tussen 19.30 en 22.00 uur, naar Casade, Min. Goselinglaan 8.

Is alles nog nieuw voor u? Er is zijn medewerkers aanwezig die de eerste informatie geven en vragen kunnen beantwoorden. Moet u even wachten? Koffie en thee staan voor u klaar.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4561