DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

openbare besluiten college B&W van Dongen van dinsdag 24 september ( week 39 )

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door SERVICE DONGENHOMESPOT do, september 26, 2013 13:23:01

openbare besluiten college B&W van Dongen van dinsdag 24 september ( week 39 )

Parkeerverbod Rosariopark

Het college heeft kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank inzake parkeerverbod Rosariopark.De 4 beroepschriften zijn ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak is binnen de gestelde beroeptermijn geen hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verkeersbesluit is hiermee onherroepelijk. Het parkeerverbod (geldend voor het gedeelte voor de ingang van het appartementencomplex 43 t/m 55) dat tot op heden is aangeduid met verkeersborden, wordt thans aangepast in de vorm van een gele onderbroken streep. Bewoners ontvangen hierover deze week een bewonersbrief.

De Hoogt

Het college heeft besloten overgaan tot het opstarten van de inspraak- en vooroverlegprocedure De Hoogt. Er is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld voor het realiseren van woningbouw op de locatie De Hoogt te Dongen. Het plan wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Op 5 november 2013 wordt een informatieavond gehouden. Omwonenden worden uitgenodigd door middel van een bewonersbrief.

Broederbeeld

Het college heeft besloten tot het plaatsen van een Broederbeeld op het Europaplein. Het kunstwerk komt te staan bij het officiële startpunt van deze historische wandelroute. Het beeld is een eerbetoon aan de Broeders en wordt als kunstwerk in de openbare ruimte aangeboden aan de inwoners.

Vergunningen

Het college heeft kennis genomen van de krachtensmandaat verleende bouwvergunningen, sloopvergunningen en gebruiksvergunningen

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post3081