DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Aurora huldigt drie jubilarissen

MUZIEKGeplaatst door internetkrant vr, juli 14, 2017 09:33:02

Aurora huldigt drie jubilarissen

Traditioneel huldigt Harmonie Aurora jubilea van de eigen orkestleden voor de zomervakantie. Ook in 2017 was er reden voor een feestje met drie jubilea. Trots!

Jaarlijks sluit Harmonie Aurora het verenigingsjaar af met een drankje en hapje. Dinsdag 11 juli jl. was het weer zover. Na een verkorte repetitie was het tijd voor de napraat na een leuk en enerverend muziekjaar. Deze pre-zomerborrel is traditioneel ook het moment dat Aurora jubilea van haar orkestleden viert. Ook in 2017, het 109e bestaansjaar van Harmonie Aurora, huldigt het orkest weer orkestleden. Drie welteverstaan.

Tien jaar op de dwarsfluit

Lieke Jolie begon op de dwarsfluit bij het entree orkest van Harmonie Aurora. Nu 10 jaar later speelt ze nog steeds dwarsfluit, maar dan in het harmonieorkest. We zijn trots dat ze bij ons is gebleven.

Klarinet, al tien jaar

Kirsten Pijnenburg is vanaf het eerste begin een enthousiaste muzikante. Inmiddels speelt ze al 10 jaar bij Harmonie Aurora; via het entree orkest naar het harmonieorkest. Een beetje verlegen in het begin, maar nu staat ze haar mannetje op de klarinet.


Veertig jaar verschillende instrumenten

Ingomar Aarden begon in 1977 bij Harmonie Aurora. In de afgelopen 40 jaar speelde hij eerst klarinet. Tussendoor nog even de saxofoon, omdat het leuk was en er een tekort was aan saxofonisten. Nu speelt hij al weer een tijdje op de hobo. Een muzikant die het leuk vindt om Harmonie Aurora dat stapje verder te brengen. In de muziek en in alles wat eromheen speelt, als vrijwilliger.


vlnr.: Lieke Jolie (dwarsfluit), Ingomar Aarden (hobo), Kirsten Pijnenburg (klarinet)

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4722

Uitstel van voortgang voorstel vvDongen te verplaatsen naar andere locatie

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, juli 13, 2017 23:20:36

College aan het werk gezet door raad

Uitstel van voortgang voorstel vvDongen te verplaatsen naar andere locatie

Dongen, 14 juli 2017 .Er zou een oplossing moeten komen voor het bestaande capaciteitstekort en de parkeerproblemen op sportpark De Biezen. Verplaatsing van de voetbalaccommodatie naar een andere locatie is daarom het ei van Columbus. Toch is dat plan nog niet gerangschikt onder de categorie dat de kogel daarvoor al door de kerk is . Als het aan de raad ligt gaat de rem op de voortgang. Er werd donderdagavond 13 juli tijdens de besluitvormende raadsvergadering een motie aangenomen die ingediend was door alle vertegenwoordigende fracties met uitzondering van Lijst Breugelmans , die het college opdraagt de uitvoering van het raadsvoorstel voor verplaatsing uit te stellen . Er moet een lijst van maar liefst 13 punten worden afgewerkt die volgens de raad noodzakelijk zijn om het raadsvoorstel definitief te fiatteren. Alle partijen maakten daarom middels een stemverklaring een troef achter de hand bij de uiteindelijke stemming over het voorstel. Het voorstel is wel aangenomen onder voorbehoud van de ook aangenomen motie .Instemmen met een uitwerkingstraject herlocatie sportpark De Biezen naar de locatie Beljaartlaan en herinrichting van het huidige sportpark De Biezen met woningbouw, met PvH Vastgoed , is nog geen gelopen traject. Na de opiniërende vergadering van 6 juli was al duidelijk dat de politiek vragen had. De standpunten waren ook duidelijk. Het CDA was niet akkoord. PvdA :niet-akkoord. Volkspartij Dongen :akkoord. VVD : akkoord. Democratisch Podium en Lijst Breugelmans niet akkoord. Déze donderdag bleef coalitiepartij PvdA bij het standpunt dat de twee 'serieus 'genomen plannen van uitvoering tot verplaatsing van de sportvereniging ook onderzocht zouden moeten worden. Niet enkel dat van PvH dus. Dat werd duidelijk in de stemverklaring. Eigenlijk zit politiek Dongen op één lijn. Zowel college als raad vinden dat alle gestelde kaders en uitgangspunten moeten voldoen aan de uitgaanspunten die ook in het raadsvoorstel staan vermeldt.

Speerpunt
Het proces is min of meer stilgelegd. Het college gaat aan het werk. Voorafgaand aan een verdergaand onderzoek voor haalbaarheid tot verplaatsing van de sportaccommodatie , worden de drie beoogde commerciële partijen ( ontwikkelaars ) onderworpen aan een onderzoek door een onafhankelijke partij, teneinde de liquiditeit, solvabiliteit en kredietwaardigheid van de bedrijven vast te stellen. De partijen die het aangaan worden daarvan op de hoogte gebracht. De raad draagt het college ook op kaders te hanteren bij de eventuele bebouwing in de toekomst van het 'Biezen 'complex . Dat houdt onder meer in dat binnen de ontwikkelingslocaties aandacht moet zijn voor voldoende groen en parkeermogelijkheden en dat als speerpunt duurzaamheid dient te gelden .

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4721

Cambreur College sluit Europees project af

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, juli 13, 2017 14:04:10

Cambreur College sluit Europees 'Erasmus'project af

Door : Laura de Smit (Tvw6B)

Op 4 januari 2016 stond op deze website een kort verslag van de kick off meeting van het Europees project waaraan het Cambreur College gedurende twee schooljaren een bijdrage leverde.

Na zes hele mooie bijeenkomsten zit het er nu op: het Erasmus+ project **is afgelopen. Docenten en leerlingen van de zes deelnemende landen zijn de afgelopen twee jaar een aantal keer bijeengekomen om ideeën uit te wisselen om het grote probleem ‘voortijdig schoolverlaten’ aan te pakken. De eerste bijeenkomst was bij ons op school in Dongen. Het Cambreur College had de eer om in december 2015 de kickoff meeting te verzorgen. Daarop volgden bijeenkomsten in Roemenië, Spanje, Turkije en Cyprus. Iedere keer vertrokken drie docenten met een klein groepje leerlingen van de Mgr. Schaepmanlaan richting het buitenland. Van de laatste bijeenkomst in Griekenland, van 26 tot en met 30 juni 2017, zijn we net terug.

In veel Europese landen is het een veelvoorkomend probleem: leerlingen die stoppen met school nog voordat ze een diploma op zak hebben. Zo ook in de deelnemende landen aan het Erasmus+ project. De Europese Unie probeert het aantal leerlingen dat zonder diploma de school verlaat fors te verlagen.

Al snel bleek dat Nederland in verhouding tot de andere landen al veel meer stappen had gezet om het aantal voortijdig schoolverlaters aan te pakken. Daarom werd Nederland gezien als het land met de voorbeeldfunctie. Het Cambreur College heeft de collega’s kennis laten maken met toepassingen die bij ons op school gebruikt worden. Zo wordt er bij ons op school gewerkt met een digitaal registratiesysteem Magister, hebben wij een zorgteam op school en werken we nauw samen met de leerplichtambtenaar. De andere scholen uit de andere landen kenden dit allemaal niet. Meerdere landen hebben inmiddels toegezegd er werk van te gaan maken om een aantal aanpassingen door te voeren om het aantal voortijdig schoolverlaters te laten dalen.


Foto: Cambreur College


Het Erasmus+ project heeft voor de deelnemende leerlingen ook iets moois gebracht. Twee leerlingen van de tweetalige afdeling, ik ben een van die twee, van het Cambreur College hebben dit project gebruikt voor hun internationale stage. In de 5e klas van tweetalig VWO wordt van leerlingen verwacht dat ze zelf een stage regelen in een internationale omgeving. Dit past binnen het kader van TTO dat op het Cambreur wordt aangeboden. Zij hebben onder andere presentaties gegeven, waren een aantal keer verantwoordelijk voor de hele groep en stonden docenten bij tijdens allerlei andere werkzaamheden. Verder hebben alle leerlingen goede contacten gelegd. Dat bleek wel bij het afscheid van de slotbijeenkomst in Griekenland waarbij veel leerlingen het niet droog hielden. Velen hebben nog steeds intensief contact met elkaar via social media. Daarnaast heeft het project ervoor gezorgd dat sommige leerlingen de kans hebben gekregen om te kunnen reizen en iets van andere culturen te zien.

Na 2 jaar is het Erasmus+ project helaas afgelopen. We hebben veel van elkaar mogen zien en leren. Ondertussen zijn de leden steeds meer naar elkaar toegegroeid waarbij echte vriendschappen zijn ontstaan. We kunnen terugkijken op een erg geslaagd project waar het Cambreur College een belangrijke bijdrage aan heeft kunnen leveren.


**Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4720

Johan Meesters, 'mogelijkmaker ' centrum Dongen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, juli 13, 2017 13:12:49

Johan Meesters, 'mogelijkmaker ' centrum Dongen

Dongen, 13 juli 2017 'Mogelijkmaker' schijnt toch een Nederlands woord te zijn. In Heusden is het waarschijnlijk uitgevonden. Daar is er al een. De mogelijkmaker in Dongen komt daar toevalligerwijze van vandaan. Dongen is bekend met de slogan ‘In Dongen doen we dingen samen’. “Soms gaat dat vanzelf, soms ook niet. Om de ambities voor het centrumgebied waar te maken, heeft Dongen sinds kort een ‘mogelijkmaker centrum’. Zo staat te lezen in het persbericht van de gemeente vandaag. Johan Meesters gaat voor de duur van twee jaar regie voeren op een programma met maatregelen en acties voor het centrum. Hij werkt sinds 10 jaar bij team Vergunningen en Handhaving van de gemeente Dongen. Ook is hij raadslid in de gemeente Heusden. De functie van ‘mogelijkmaker centrum’ past volgens Johan goed in de fase waarin het centrum van Dongen zich nu bevindt. “Veel partijen zijn al bezig om van het centrum iets moois te maken. Kijk naar twee nieuwe en goedbezochte evenementen als Proef Dongen en Dongen Zingt. Plan Binnenhoven is helemaal klaar, De Cammeleur is in aanbouw, ontwikkelaars bouwen nieuwe woningen, we gaan het park en het Wilhelminaplein opnieuw inrichten “aldus Meesters


Foto : Gemeente Dongen

Johan Meesters is ambitieus.” De kunst is om al die ontwikkelingen, activiteiten en mensen met elkaar te verbinden. Denken in mogelijkheden en inwoners en ondernemers helpen met het verwezenlijken van hun wensen. Het doel? Een centrumgebied waar we binnen enkele jaren trots op zijn. Waar inwoners en bezoekers graag winkelen of een terrasje pakken en waar ondernemers graag ondernemen.”

De basis voor het werk ligt in het document ’Samen werken aan het centrum van Dongen 2017-2020’. Dat heeft het college in het voorjaar vastgesteld. In dat document staan ambities op het gebied van winkelen, ontmoeten en verblijven, verkeer en openbare ruimte, leefbaarheid en veiligheid. “ Als gemeente pakken we graag de regie, maar dat is alleen zinvol als inwoners, ondernemers, winkeliers, ontwikkelaars en organisaties actief willen meedoen”, geeft Johan aan. "We kunnen en willen het niet alleen doen. We willen en moeten samen aan de slag.” zegt Meesters

Samen met een intern opgave-team bereidt Johan Meesters zich nu voor op het maken van de kaders voor een uitvoeringsprogramma tot en met 2020. “Daarmee gaan we na de zomervakantie op pad. We nodigen inwoners, ondernemers, winkeliers, ontwikkelaars en organisaties van harte uit om samen met ons het uitvoeringsprogramma concreet te maken en zich te verbinden aan de gezamenlijke opgave. Want alleen door samen te werken, kunnen we de kansen en uitdagingen benutten om het centrum aantrekkelijker te maken.”

De afgelopen weken heeft Johan zich al persoonlijk voorgesteld aan diverse leden van Dongen Promotion en de VOCD. Ook kennismaken met de mogelijkmaker centrum of ideeën uitwisselen? Mail of bel en Johan komt graag op de koffie!

Contactgegevens mogelijkmaker centrum

Johan Meesters

johan.meesters@dongen.nl

06 - 15173350

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4719

Uitreiking Nadine Broersen voor derde maal tijdens Sportgala Dongen

SPORTBERICHTENGeplaatst door internetkrant do, juli 13, 2017 12:47:53

Genomineerden Sportgala 2017 bekend

Uitreiking Nadine Broersen voor derde maal tijdens Sportgala Dongen

Dongen, 13 juli 2017. De jury van het Sportgala Dongen heeft deze week een laatste bespreking gehouden waarbij voor alle categorieën de genomineerden voor het komende sportgala zijn geselecteerd. Dit jaar heeft het Sportgala plaats , weer in sporthal 'De Salamander' .Deze dag valt in de Nationale Sportweek. Dit jaar zal tevens en al voor de derde maal de Nadine Broersen- prijs worden uitgereikt aan een 'aanstormend talent'.De prijs zal door Broersen persoonlijk worden uitgereikt. In de Extra categorie jongste jeugd in de leeftijd van de basisschool , worden tijdens het komende sportgala diverse sporters en sportteams in de spotlights gezet. De meest opvallende sportprestatie in deze categorie krijgt een extra waardering uit handen van 'sportwethouder' Piet Panis. Wie dat is of welk team is niet bekend gemaakt. De verrassing is er pas op 15 september als het sportgala plaatsvindt. Er zijn drie scholen genomineerd voor de categorie 'sportiefste school'.


Categorie 13 - 18 jaar

Junioren dames

Laura Talbot (schermen)

Jolijn de Haan (volleybal)

Junioren heren

Phill Pols (atletiek)

Hidde van Veenendaal (wielrennen)

Job van Uitert (autoracen formule 4)

Junioren sportploeg

Liberty MC1 (hockey)

Olympia 60 JO 13-4 (voetbal)

VV Dongen JO17-4 (voetbal)

Categorie 18+

Senioren dames

Bianca Meeuwissen (nunchaku-do)

Esmée de Meulder (twirlen)

Sandra Habets (atletiek)

Senioren heren

Raynor Wortel (highland games)

Gerard van Broekhoven (atletiek)

Frits van der Velden (atletiek)

Senioren sportploeg

Dames 2 HV Dongen (handbal)

Team Atledo Veteranen (Zweedse estafette)

Bas Dongen Dames 1 (tennis)

Categorie Sportiefste school

Heilig Hart School

J.J. Anspachschool

De Vlinderboom  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4718

Ziekentriduüm 2017 druk , gezellig, devoot en behulpzaam.

EVENEMENTENGeplaatst door internetkrant di, juli 11, 2017 12:33:21

Thema : ‘Geloof, Hoop en Liefde’.

Ziekentriduüm 2017 druk , gezellig, devoot en behulpzaam.

Dongen, 11 juli 2017.Van dinsdag 11 juli tot en met donderdag 13 juli wordt in de Laurentiuskerk en in het Jongerencentrum de Poort het jaarlijkse Ziekentriduüm gehouden. Het Ziekentriduüm- team biedt de gasten een programma waarin ruimte is voor religieuze viering, bezinning, ontmoeting en ontspanning. Het centrale thema is dit jaar: ‘Geloof, Hoop en Liefde’. Dinsdagochtend begon het triduüm met de viering van de Eucharistie met als voorganger pastor Joost de Bont. Het Gelegenheidskoor uit Dongen verzorgde de zang. Het gezellige koffiedrinken dat daarna volgde en waarbij ook het overigens behulpzame college aanschoof, werd gevolgd door een ontspanningsmoment met accordeonist Riny Marijnissen uit Rijen. In de middag was er nog een viering in de kerk. Elke dag is er op vaste tijden een vroom, gezellig of ontspannend moment in en rond de kerk. Ongeveer 150 ouderen en zieken komen een, twee of drie dagen vieren in ons dorp. Ze komen niet enkel uit Dongen. Zieken en ouderen uit Glize en Rijen, Alphen, Dorst en Oosterhout ontmoeten er elkaar en worden aan tafel op verzoek bij elkaar geschikt. Anderen verkiezen 'de door elkaar'opstelling. Het gaat om de gezelligheid, het praatje , elkaar na een jaar weerzien en het goede gesprek .
Klik voor grotere foto's  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4717

14 Socratesleerlingen op het Cambreur

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant di, juli 11, 2017 10:27:26

14 Socratesleerlingen op het Cambreur


Het Cambreur College is sinds dit schooljaar Socratesschool. En dit blijkt een goede keuze te zijn.

Socrates is een organisatie die sinds 2011 ernaar streeft om de allerbeste leerlingen en studenten van Nederland te stimuleren om het maximale uit zichzelf te halen. Dit doen zij door excellente prestaties te erkennen, high potentials samen te brengen en te verbinden en een brug te slaan tussen theorie en praktijk gericht op de verdere ontwikkeling.Circa 200 scholen werken samen met Socrates. De school selecteert de allerbeste leerlingen op de havo en het vwo en nodigt deze uit om lid te worden van het netwerk.

Naar verwachting krijgen rond de 10% van de leerlingen zo’n uitnodiging, gebaseerd op behaalde cijfers, eventueel aangevuld met bijzondere prestaties.

Het Cambreur College is meer dan trots dat het in dit eerste jaar vijf havoleerlingen (7%) en negen vwo-leerlingen (19%) de speciale Socrateskoker mocht overhandigen.

De school hoopt dat zijn leerlingen de extra kansen daadwerkelijk pakken en hun capaciteiten breed kunnen inzetten voor de ontwikkeling van onze maatschappij.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4716