DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Colleges Langstraat -gemeenten willen investeren in Regionaal Bureau voor Toerisme

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, maart 08, 2018 19:18:16

Colleges Langstraat -gemeenten willen investeren in Regionaal Bureau voor Toerisme

foto : Gemeente Dongen

De colleges van de gemeenten Dongen, Loon op Zand, Heusden en Waalwijk willen investeren in de oprichting van een Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat (RBT). Deze week bereikten zij een akkoord over een financieringsvoorstel. Daarin wordt een eenmalige bijdrage voor de opstartfase gevraagd en een jaarlijkse bijdrage voor de periode 2019-2022. In Dongen, Loon op Zand en Waalwijk gaat dit voorstel nu eerst naar de gemeenteraad; in Heusden is dat niet nodig.De vier gemeenten willen samenwerken om meer bezoekers te trekken, die langer verblijven en meer besteden. Marktonderzoek wees uit dat De Langstraat, tussen de grote steden en met internationale trekpleisters (de Efteling, De Loonse en Drunense Duinen, de vesting Heusden) alle ingrediënten in zich heeft om inwoners, recreanten en toeristen te verleiden tot een bezoek.

Krachten bundelen

De vier gemeenten gaan de krachten bundelen om een bijdrage te leveren aan de leisure ambities van de regio Hart van Brabant. Een nieuw Regionaal Bureau voor Toerisme moet de gebiedsmarketing van De Langstraat krachtig oppakken. Zo kunnen de gemeenten efficiënter maar ook professioneler werken. Bijvoorbeeld door meer specialisten in huis te halen, zoals op het gebied van (online) marketing.

Verbinden

Het RBT moet een kleine, slagvaardige organisatie zijn die lokaal de verbinding met organisaties en ondernemers legt en samen overkoepelende thema’s uitwerkt in aansprekende concepten. Ook gaat het bureau koppelingen leggen in het aanbod en dit aanbod op een aansprekende wijze in de markt zetten. Bij de nieuwe organisatie horen ook lokale toeristische informatiepunten.

TIP in Dongen

In Dongen verhuist het toeristisch informatiepunt (TIP) van museum De Looierij naar de nieuwe multifunctionele accommodatie De Cammeleur in het centrum. Op de begane grond komt een laagdrempelig inlooppunt, waar inwoners en bezoekers terecht kunnen met hun vragen. Via een interactief scherm wordt het aanbod op een aantrekkelijke wijze gepresenteerd. Dat gebeurt onder de vlag van 'Verrassend Dongen'. In het TIP wordt nadrukkelijk de verbinding gemaakt met regio De Langstraat.Wethouder Bea van Beers (Recreatie en Toerisme): 'Wij zijn blij met deze stap. Regionaal hebben we nu goed in beeld hoe we de samenwerking willen invullen. Het voorstel legt ons college eerst voor aan de nieuwe gemeenteraad. Dongen kan van deze gezamenlijke aanpak profiteren en de gebiedspromotie verder professionaliseren. Lokaal brengen we de informatievoorziening op orde met een mooi informatiepunt in De Cammeleur. "

Uitbreiding

De samenwerking in het Regionaal Bureau voor Toerisme begint met de vier gemeenten Dongen, Loon op Zand, Heusden en Waalwijk maar kan in de toekomst uitgroeien met andere Hart van Brabant-gemeenten en daarbuiten.De verwachting is dat de gemeenteraden zich vóór de zomer van 2018 uitspreken over het voorstel.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4885

Heel wat bezwaren tegen Provinciaal Plan voor route van nieuwe N629

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, maart 08, 2018 14:00:23

Weg gaat gedeeltelijk door Duiventoren en Blik

Heel wat bezwaren tegen Provinciaal Plan voor route van nieuwe N629

Dongen, 8 maart 2018. De plannen die nu op tafel liggen voor de nieuwe N629 die voor een gedeelte door de natuurgebieden de Duiventoren en het Blik gaan, zijn volgens de ' Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik ' strijdig met provinciale wetgeving en de landelijke Natuurbeschermingswet. Dat is de kern van de zienswijze, waarmee bezwaar wordt aangetekend tegen het Provinciale Inpassingsplan aangaande de nieuwe N629. ( Heistraat) Volgens voorzitter René Roovers van de vereniging is er veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de nieuwe weg die voor een gedeeld door de natuurgebieden gesitueerd is. Roovers zegt in een vandaag verschenen persbericht dat alleen al via de Vereniging zelf zo’n 400 bezwaarschriften in de bus zijn gedaan die inmiddels per aangetekende post doorgestuurd zijn naar de Provincie. Volgens de voorzitter hebben ook velen hun zienswijze op eigen initiatief al via internet of per post verstuurd. Ook blijkt dat de Brabantse Milieufederatie en de Milieuvereniging Oosterhout de zienswijze van de Vereniging ondersteunen. Steun voor de vereniging blijkt ook uit geldt zienswijzen van natuur- en cultuurhistorische organisaties, zoals de imker -vereniging Ambrosius en Heemkundekring de Heerlyckheit van Dongen

In een uitgebreid meer dan 15 pagina’s dik document fileert de vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik de plannen van de provincie. Volgens de Vereniging overtreedt het plan voor de nieuwe weg de provinciale wetgeving de Verordening Ruimte. Op geen enkele manier wordt beargumenteerd waarom deze weg door de natuur - het gebied behoort tot het beschermde Natuurnetwerk Nederland - nodig zou zijn. Verder is de veel te smalle compensatiestrook langs het kanaal onvoldoende om het verloren gegane gebied te compenseren. De compensatie kan het verlies aan rust, ruimte en biodiversiteit absoluut niet goed maken. Bovendien wordt er uitgegaan van verdere groei van de mobiliteit waarbij alternatieven als vervoer over water, openbaar vervoer en fietsverkeer, niet zijn onderzocht.

‘Het is een uitgebreide zienswijze geworden’, zegt voorzitter René Roovers. ‘Alle argumenten die nodig zijn voor een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State moeten nu al in het bezwaar opgenomen zijn. Toch hoopt hij dat een beroepsprocedure bij de Raad van State niet nodig zal zijn: ‘Het is te hopen dat Provinciale Staten de gedeputeerde Van der Maat (Mobiliteit) terugfluit. We hebben laten zien dat de weg strijdig is met de bestaande wetgeving. Tegelijkertijd vinden wij ook dat er wel degelijk een (betere) oplossing moet komen voor de verkeersproblemen op de weg tussen Dongen en Oosterhout onder andere bij de AVRI’.

Daarom wordt de zienswijze vergezeld van een brief ook verstuurd aan Provinciale Staten en de leden van de Commissie Mobiliteit. Zij zullen halverwege dit jaar het besluit moeten nemen over de weg. In deze brief levert de vereniging ook stevige kritiek op het democratische proces. Vanaf het begin, al in 2015, heeft de provincie samen met de gemeenten Dongen en Oosterhout geprobeerd iedereen voor voldongen feiten te zetten. Er moest zelfs een procedure in het kader van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) aan te pas komen om het Milieueffect Rapport openbaar te krijgen. Dit terwijl de gemeenteraden al in de adviesfase zaten. In deze advisering zijn de argumenten voor natuur en milieu nauwelijks meegenomen, zo luidt de kritiek. De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik vindt dan ook dat de gedeputeerde Van der Maat deze voor Dongen zo belangrijke beslissing bestuurlijk niet netjes heeft aangepakt. Niet alleen is er voorbij gegaan aan de eigen provinciale wetgeving, maar de gedeputeerde legde kritiek middels een petitie van 1.500 ondertekenaars, naast zich neer. Steeds werd dezelfde plaat afgespeeld: 'Het besluit is al genomen’, wat dus helemaal niet zo is.

De Vereniging wil voorafgaand aan de besluitvorming in Provinciale Staten gesprekken gaan voeren met leden van de commissie Mobiliteit om hen goed te informeren over de tekortkomingen in de procedure en de onherstelbare aantasting van onze natuur . ‘En als het nodig is, gaan we straks massaal naar Den Bosch’, zo besluit Roovers strijdvaardig.


Het dikke rapport die de zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik 'bevat . Te lezen bij aanklikken of tikken van logo

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4884

Energie Dongen en verkiezingsprogramma’s op één lijn

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, maart 08, 2018 10:04:13


Doorbraak duurzame energie in Dongen

Energie Dongen en verkiezingsprogramma’s op één lijn

Door : Henk van der Weele, energieambassadeur Dongen West II

Energie Dongen vindt veel van haar plannen terug in de Dongense verkiezingsprogramma’s. De inwoners van Dongen, ’s-Gravenmoer en Klein Dongen Vaart mogen de politiek dus hierop aanspreken.De verkiezingsprogramma’s van de Dongense politieke partijen en de werkzaamheden van de energiecoöperatie Energie Dongen kennen veel overeenkomsten. Eind 2017 verstuurde Energie Dongen alle politieke partijen de energiebrief. In deze brief werd aangegeven hoe de overgang naar duurzame energie gestalte zou moeten krijgen, wil Dongen voldoen aan de landelijke normen. Dongen loopt op dit punt nogal achter, maar als de plannen van de Dongense partijen worden gerealiseerd, kunnen we ondanks deze achterstand weer in de pas gaan lopen om de doelstellingen te halen.Belangrijke zaken, die gezamenlijk aangekondigd zijn, zijn het op te richten Energieloket, de te bouwen nul-op-de-meterwoningen, het goede voorbeeld van de gemeente om duurzame energie af te nemen en om gemeentelijke gebouwen zo energiezuinig mogelijk te maken door o.a. gebruik te maken van zonnepanelen. Ook geven de meeste programma’s aan dat burgerinitiatieven op het gebied van energiebesparing en energieopwekking ondersteund moeten worden. De grootste partijen wensen een nauwe samenwerking tussen de gemeente en Energie Dongen. In de verkiezingsprogramma’s wordt ook aangegeven hoe inwoners met een smalle beurs geholpen kunnen worden om deel te nemen aan bij voorbeeld zonnepanelenprojecten. De energiebrief staat op www.energiedongen.nl

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4883

levendige debatavond in gemeentehuis zeer druk bezocht

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, maart 06, 2018 23:14:51

levendige debatavond in gemeentehuis zeer druk bezocht

“Ik had al weinig te vertellen en daar blijft het bij”


Dongen, 6 maart 2018. UPDATE ***) Een levendig debat met soms herhaling van standpunten en het opsommen van resultaten uit de nu bijna voorbije raadsperiode. Opvallend was de afwezigheid van Rob Huijben, de voorman van 'nieuweling' Pro Dongen . Die heeft zich ter elfder uren afgemeld . Burgemeester Starmans vond dat duidelijke jammer. ***)Toch zei ze te hopen op een feestje. Het feest van de democratie. Zij opende de avond met het van haar bekende enthousiasme, iedereen succes te wensen en op te merken dat het deze avond niet om de consensus zou gaan maar over de verschillen. De deelnemers aan de diverse debat- onderdelen deden vervolgens hun best op dat punt. De partijen kregen 1 minuut om hun horizon te verbreden en zo vast te kijken naar het jaar 2022. Poëtisch zal Dongen er niet gaan uitzien ,maar de verhalen waren wel van die strekking. Met name de VPD zei dat Dongen dan nog steeds zelfstandig is ,maar wel meer samenwerkt met de buurgemeentes . Dat is ook een streven die andere partijen aanspreekt. De Dongense VVD wil dat Dongen goed bereikbaar blijft en ziet dan de N629 tussen Oosterhout en Dongen als het ware al vergevorderd en wil beslist geen blauwe zone voor het parkeerverkeer als dat al niet duidelijk was. Dat bleek dan weer in de discussie die daarop volgde. De oudenpartij wil vooral dat de ouderen in 2022 niet meer eenzaam zijn en dat daar alles aan gedaan dient te worden

professionele gespreksleider

Dinsdag had het bijna traditionele Dongens verkiezingsdebat plaats. Een goed gevulde centrale hal van het gemeentehuis was het decor voor deze avond. Of liever voor het decor zorgde de pamfletten posters en andere uitingen van alle de zeven politieke partijen die op 21 maart meedingen naar een of de meeste van de 21 beschikbare zetels in de heel de avond in het zicht staande raadszaal. De Dongense politiek is in de afgelopen zittingsperiode meer en meer in het teken komen te staan van de vijf zogenoemde 'peilers' : Dongen Leeft!, Dongen Zorgt!, Veilig Dongen!, Dongen Onderneemt! en Dongen Dient! . Zes van de zeven partijen die op 21 maart meedoen aan de plaatselijke verkiezingen waren aanwezig . Zij gingen met elkaar in discussie en namen ook de tijd om hun speerpunten nog eens duidelijk naar voren te brengen alhoewel die tijd beperkt bleef vanwege het strakke draaiboek. De Volkspartij Dongen, CDA, de Dongense VVD, PvdA, de nieuwkomers D66 en Ouderenpartij voor Dongen , werden ook ondervraagd door de professionele gespreksleider Richard Engelfriet . Hij had zijn optreden in het Dongense goed voorbereid en stelde soms zelfs lastige vragen.

Interactief

Er werd hier en daar felle strijd gevoerd. om het gelijk aan zijn of haar kant te krijgen. Nergens ging men de grens van het onbetamelijke over, een pluspunt in de hedendaagse politieke arena. Onze lokale politici werden op een leuke en informatieve manier uitgenodigd om te reageren op stellingen en vragen. Deze gingen over hun verkiezingsprogramma, maar ook over de vijf pijlers uit de toekomstvisie. Presentator Richard Engelfriet kon de toekomstige gemeenteraadskandidaten prikkelen met gevatte vragen. De vragen kwamen grotendeels ook uit de 'zaal' en ze waren talrijk. De aanwezigen werden dan ook ruimschoots in de gelegenheid gesteld om 'interactief ' mee te doen . Bij het thema veiligheid was het huidige aantal van anderhalve BOA een punt. Het CDA is van mening dat de Dongenaar zelf heel veel kan bijdragen aan hun eigen veiligheid door deel te nemen aan een vorm van buurtwacht. D66 wil wiet reguleren en waarvan de Dongense VVD weer vindt dat Pappen en en Nat houden niet echt helpt . Aanpakken dus. De Volkspartij Dongen zoekt een betere waarborg voor een veilig Dongen in samenwerking van Dorps-en Wijkraden .


Opvallend

Echt opvallende uitspraken waren niet te aan de orde of het moet de opmerking van Marius van der Heijden van de Ouderenpartij voor Dongen zijn geweest . Bij de slotronde van het debat merkte hij vrij komisch maar misschien wel veelzeggend op “Ik had al weinig te vertellen en daar blijft het bij” . Toch bleek in de loop van de avond dat deze man een oprecht iemand is die in zit met het 'lot ' van de ouderen. Vooral het thema 'eenzaamheid ' en die te bestrijden is zijn speerpunt bij de verkiezingen .Hij verdedigde zich dan ook prompt toen hij een vraag beantwoordde waarom hij eigenlijk als one issue- partij in de raad wil komen. Het blijft een nobel streven om iets meer voor de ouderen te doen. Ook ontdekte de toekomstige kiezers dat nieuwkomer in Dongen D66 vooral het milieu in het dorp belangrijk vindt .De partij durfde zelfs typische Groen -Links standpunten in te nemen en sprak over de globale klimaatsverandering, terwijl nu juist het plaatselijke CDA zich daarvoor de afgelopen raadsperiode sterk maakte met de bekend geworden gevleugelde uitspraak van fractievoorzitter André Vonk : "Bomen gekapt dan even veel bomen terug" Burgemeester Marina Starmans sloot deze avond af met als ondertoon en rode draad in ieder geval de oproep wél te gaan stemmen op woensdag 21 maart. De afsluiting was voor sommigen geen reden om naar huis te gaan. De discussies gingen in kleiner verband door met even veel passie maar , onder het genot van een drankje wel wat meer informeel .

***)

Deze krant ontving op woensdag 7 maart de volgende verklaring van PRO-DONGEN voorman Rob Huijben :

N.a.v. het debat van gisteren zijn er bij mij en mijn partij diverse vragen binnengekomen over mijn afwezigheid. ( ...)

Ik heb mij vrijdagmiddag afgemeld bij de griffier. De reden zijn privéomstandigheden die ik op dit moment liever privé houd. De omstandigheden zijn van die aard dat ik niet in staat was om een debat te voeren, ook al had ik dit zo graag gewild. Het verkiezingsdebat is voor mij een van de hoogtepunten van een campagne, dat ik deze heb moeten laten schieten is een zware domper geweest. Het is niet een kwestie van niet willen of druven zoals enkele hebben gesuggereerd. Ik heb ook voor deze week de campagneactiviteiten bijna volledig stilgezet. Ik hoop mij vanaf volgende week weer volledig te kunnen focussen op de politiekIk had verwacht dat de aard van de afmelding genoemd zou worden tijdens het debat, en ik vind het jammer dat dit dan ook niet is gedaan. Het had veel vraagtekens voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Rob Huijben

​PRO Dongen​


Onze medewerker Rinus Krijnen legde de debatavond in vijf ( thema) delen op video vast.


Op sommige mobiele telefoons kunt u de video's niet zien. Zet eventueel (door naar beneden te scrollen) de 'desktop modus 'aan of gebruik de URL van You Tube

OOK H I E R zijn de video's te bekijken  • Reacties(3)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4882

Meer natuur voor regio Hart van Brabant

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant ma, maart 05, 2018 09:51:50

Meer natuur voor regio Hart van Brabant


De negen Hart-van-Brabant gemeenten en drie waterschappen hebben 1 maart het 'Natuurbod Regio Hart van Brabant' aangeboden aan gedeputeerde Johan van den Hout van de provincie Noord-Brabant ( zie - pers- foto) en het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Daarmee geven ze aan om in regioverband actief aan de slag te gaan met de aanleg van 100 hectare nieuwe natuur en 20 kilometer aan ecologische verbindingszones. Dat maakt deel uit van het Natuurnetwerk Brabant, een netwerk van bestaande en nieuwe natuur gebieden.


In het natuurbod stellen de regiogemeenten en waterschappen voor om gezamenlijk de doelen te realiseren met provincie, het groen ontwikkelfonds, terrein beherende organisaties, particuliere grondeigenaren en diverse andere partijen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar drie gebieden: de omgeving van de A58, de omgeving van de N261/N269 en de omgeving van de Loonse en Drunense Duinen.

"Het is een goede eerste stap voor de natuur in onze regio", aldus de enthousiaste wethouder Mario Jacobs (Groen, Natuur, Landschap en Water): "Samen met onze regiopartners zetten we de schouders er de komende periode onder en dit smaakt wat mij betreft naar meer".

De regio Hart van Brabant beschikt over een grote verscheidenheid aan natuur- en landschapstypen. Deze zijn van groot belang voor de leefbaarheid en aantrekkingskracht van de regio. Tegelijk ligt er een grote druk op de natuur door stedelijke ontwikkelingen. Om de natuurlijke kwaliteiten te behouden, moeten ook gemeenten en waterschappen hierin investeren.

Het bod is een logisch vervolg op het natuurbod dat de vijf grootste Brabantse steden in oktober 2016 presenteerden. Hierin is voor de gemeente Tilburg 136 hectare nieuwe natuur en 12 km aan ecologische verbindingszones opgenomen. Eind 2018 zijn hiervan de eerste resultaten buiten te zien.Klik of tik voor openen document

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4880

HEB JIJ EEN HART VOOR JOUW WIJK ? Wijkraad Oud Dongen vol plannen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant vr, maart 02, 2018 12:27:38

HEB JIJ EEN HART VOOR JOUW WIJK ?

Wijkraad Oud Dongen vol plannen

Oud Dongen. De naam is een begrip in het dorp. Er staan in Oud Dongen 1769 woningen waar volgens de gemeente 3788 Dongenaren wonen. De wijk heeft een oppervlakte van 189 hectaren en is hemelsbreed globaal gesitueerd tussen eind Vierbundersweg tot en met Crispijnhof .Een grote wijk dus in het Dongense. Het is er over het algemeen goed wonen zo blijkt uit een kleine overigens niet echt representatieve telefonische rondvraag die deze krant onlangs hield. Misschien is het een goed idee eens een enquête te houden op een wat grotere schaal . De vraag die dan zeker gesteld zal moeten worden is misschien wel hoeveel mensen die er wonen betrokken zijn bij het wel en wee van de wijk .De huidige Wijkraad is daar zeker benieuwd naar .

De raad bestaat al geruime tijd uit maar twee personen en behoeft naar de mening van Christian Slippens Jan van Bladel nodig uitbreiding. Natuurlijk is een goede bezetting van het bestuur van de wijkraad belangrijk . Maar een aantal meedenkers en -helpers zou al wat heel wat zoden aan de dijk kunnen leggen.


Volop plannen

De wijkraad zit vol plannen. Zo denkt men er over om – bij voldoende belangstelling- mee te doen met de landelijke 'opschoondag' ( eind maart) . De wijk kan daar zeker een aantal helpende handen gebruiken . Ook wil de raad in contact treden met ouders van de St. Janschool en Anspachschool die deel uit maken van een activiteitencommissie, om eens serieus mee te denken om mee te doen aan de straatspeeldag op 13 juni. Verder wil de wijkraad graag in contact komen met mensen uit de wijk die bepaalde wensen hebben of ideeën om de verkeersveiligheid te verbeteren, die zich zich willen inspannen om na te denken over leukere groenvoorzieningen, speeltoestellen voor de jeugd of een geschikte plaats om honden uit te laten. 'Om dat allemaal 'warm 'te houden is een 'digitale stek ' om dat te verspreiden tegenwoordig echt nodig 'volgens de wijkraadleden . Iemand die de website en de facebookpagina zou kunnen beheren is dus meer dan welkom


Wijkraad Oud Dongen

info@wijkraadouddongen.nl

06-21244738

Christian Slippens


ugo.rsb@home.nl

0162-315484

Jan van Bladel  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4879

Hoe maken we onze jeugd mediawijs?

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, maart 01, 2018 13:55:55

Hoe maken we onze jeugd mediawijs?

Pubers kunnen niet zonder hun telefoon, wifi behoort tot de eerste levensbehoeften, ‘gewoon’ contact is lastig. Hoe ga je daar als ouder, als docent, als opvoeder mee om?

Om een antwoord op deze vraag te krijgen verzamelden zich bijna 150 ouders in een frisse aula van het Cambreur College, waar Helder Theater met hoofdrolspelers Hester en Jeroen en pedagoge en docente Katja Schuijffel (Mediafulness) in een flitsende presentatie gelardeerd met hilarische toneelstukjes heel herkenbare situaties voor het voetlicht brachten.


Vragen van ouders

Sociale media zijn gevaarlijk, handig, verslavend. Deze drie begrippen komen naar boven op een vraag aan de zaal. En ook vragen als:

Hoe kun je het mediagedrag van je kind in de gaten houden?


Op welke leeftijd moet je wat toestaan?


Hoe houd je accounts en wachtwoorden in de gaten?


In hoeverre kunnen we als ouders en school samenwerken in het begeleiden van de jongeren.


Apptaal en gewone jongerentaal, wat moet je hiermee?


Kun je en moet je ook dingen afschermen?

Sociale media zijn niet meer weg te denken

Katja is heel duidelijk: Sociale media gaan nooit meer weg. We staan pas aan het begin. Dus we moeten ermee leren omgaan en onze jeugd ook. Jongeren zijn digital natives, wij zijn digital immigrants. Apps en games zijn precies op deze doelgroep afgestemd, de telefoon links laten liggen is dus geen optie.

Pubers, opvoeden en sociale media

In twee scènes laat het Helder Theater zien hoe ouder en kind met onenigheid over telefoongebruik om kunnen gaan: Je kunt het op laten lopen tot een enorme ruzie, de telefoon wordt op slinkse wijze ingenomen, de sfeer is tot het nulpunt gedaald. Je kunt ook proberen met elkaar in gesprek te blijven. Het kind probeert pa te interesseren voor facebook, zodat hij een oude liefde kan contacten. Er blijft een verschil van mening, maar de communicatie blijft open.

En hoe doet u dat thuis, vraagt Katja?

In veel gezinnen wordt de telefoon ’s nachts beneden geparkeerd, is een telefoon aan tafel verboden en worden er samen dingen ondernomen, waarbij de telefoon niet of minder gebruikt wordt.Jongeren willen met elkaar in contact blijven. Vroeger schreven we briefjes, belden we eindeloos met elkaar of bleven op het schoolplein hangen om te kletsen, nu gebeurt vrijwel alles met de telefoon. Handig zonder meer, maar onze pubers weten te weinig over de negatieve effecten. Daar hebben wij opvoeders een taak. Sociale media afkeuren is niet de juiste weg, wij moeten begrijpen dat een kind mee wil doen, dat in contact blijven wezenlijk is voor zijn plek in de groep, maar we moeten wel in gesprek blijven, zodat ze ook bij problemen of bij een domme actie naar ons toe durven stappen en hulp durven vragen.

Rol van ouders

Wijkagente Petra van Eijk geeft aan dat zij dagelijks te maken heeft met meldingen van sexting. Het opsporen van een schuldige is lang niet altijd mogelijk, effectiever dus is het om preventief te werken. Ook zij geeft aan dat het in gesprek blijven met je kind, belangstelling tonen, controleren en grenzen stellen aan te raden is. Pubers leren daardoor en door met elkaar informatie te delen om beter om te gaan met sociale media. Katja vult aan: Pubers kunnen nog niet begrijpen wat hun acties op de langere termijn voor gevolgen heeft. Hun hersenen zijn gewoon nog niet helemaal af. Dat kan tot 21, misschien wel tot 25 jaar duren. In de tussentijd moeten ouders deze rol dus op zich nemen. Plannen willen ze wel, maar dat kunnen ze gewoon nog niet. Dus ook daar hebben ze hulp bij nodig. Google de naam van je kind regelmatig om te zien wat er op internet te vinden is en stel grenzen die passen bij jouw kind en geef zelf het goede voorbeeld!

Risico’s

Want er zijn zeker risico’s: Nepnieuws herkennen is niet eenvoudig. Multitasken kan niemand, dus een telefoon heeft echt negatieve invloed op concentratie en studieresultaten. Je kunt 24/7 in contact blijven met de wereld, dus slaapgebrek kan het gevolg zijn. En teveel en te lang turen naar een scherm is funest voor je ogen.

Tips

Katja raadt de ouders het boek ‘Focus’ van Justine Pardoen aan met uitstekende tips over opvoeden, huiswerk, leerstijlen en social media. Jongeren vinden het lastig om te reflecteren op eigen gedrag. Vraag je echter wat ze een vriendin of een broer zouden aanraden om te doen, dan lukt ze dat vaak wel. Via die omweg kun je als ouder of als docent wel met hen in gesprek komen.Maar tegelijkertijd: Gun ze ook hun privacy en heb vertrouwen in je kind.

Tot slot

Het was een zeer zinvolle avond. Een eenvoudig antwoord op onze vragen hebben we niet gekregen. Maar wel goede, bruikbare tips, die we door de leuke manier van presenteren zeker gaan onthouden.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4878