DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Werkzaamheden Action worden voortgezet | Rechter doet uitspraak over verzoek voorlopige voorziening Windmolenweg 3

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant vr, november 10, 2017 13:29:05

Werkzaamheden Action worden voortgezet

Rechter doet uitspraak over verzoek voorlopige voorziening Windmolenweg 3

De rechtbank heeft op 9 november 2017 uitspraak gedaan en het verzoek om voorlopige voorziening Windmolenweg 3 afgewezen. Dit betekent dat de omgevingsvergunning in stand is gebleven. De werkzaamheden aan de Action kunnen dus worden voortgezet. De planning is dat op 16 december aanstaande de opening van de Action plaatsvindt.Aanleiding

Medio oktober is een verzoek om voorlopige voorziening ingediend en is verzocht de verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een Action aan de Windmolenweg 3 in Dongen te schorsen dan wel een andere passende maatregel te treffen. Tijdens de zitting op 26 oktober jl. is het verzoek om voorlopige voorziening behandeld. Daarbij is uitgebreid ingegaan op de inhoudelijk bezwaren die ten grondslag liggen aan het verzoek.

Overwegingen rechtbank

De voorzieningenrechter heeft, ten aanzien van het binnen de gemeente Dongen geldend beleid, overwogen dat het uitgangspunt dat de detailhandelsfunctie in het centrumgebied moet worden versterkt, niet maakt dat niet meegewerkt kan worden aan initiatieven buiten het centrumgebied waarvoor in het centrum geen geschikte locatie is.


Ruimtelijke motivering

Voor het afwijken van de regels van het bestemmingplan is een ruimtelijke motivering opgesteld. De redenering van het college dat het vervallen van de mogelijkheid voor detailhandel op de verdieping op het perceel Windmolenweg 4 (waar een bvo van 1.905 m2 mogelijk was) maakt dat de ruimtelijke impact van de afwijking van het bestemmingsplan beperkt is, wordt door de voorzieningenrechter gevolgd.


Overige bezwaren

Ook ten aanzien van de overige bezwaren, onder meer de gehanteerde parkeernormen, verkeersbewegingen, geluidsoverlast, luchtkwaliteit, lichtschade en flora en fauna komt de voorzieningenrechter door de gegeven onderbouwing tot het voorlopig oordeel dat het college in redelijkheid heeft kunnen besluiten tot verlening van omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan. Het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dat de verleende vergunning voor de Action in bezwaar in stand kan blijven.


Bron : Gemeente Dongen

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4814

Burgemeester als gastspreker voor de klas

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant do, november 09, 2017 13:35:41

Burgemeester als gastspreker voor de klas

Burgemeester Marina Starmans was op dinsdagmiddag 8 november geen voorzitter van de raad, geen voorzitter van het college, was niet in functie als hoofd van de politie of als hoofd van de brandweer, maar kroop in de rol van docent. In het kader van de week van respect ging ze met vierdejaars van het voorbereidend mbo in gesprek. Ze werd daarbij geassisteerd door een jonge stagiair: Tijmen uit groep 7 van de St. Agnesschool. Tijmen had na een bezoek aan de Tweede Kamer het plan opgevat om premier te worden en dit is zijn eerste stap richting een bestuurlijke functie.


Sensatiezucht

De discussie kwam aanvankelijk wat traag op gang, maar burgemeester Starmans sprak de leerlingen met hun voornaam aan en riep hen op om een reactie te geven. Over cyberpesten waren ze het allemaal snel eens: dat doe je gewoon niet. “Pesten heeft geen zin, je moet sowieso niet pesten”, gaven de leerlingen aan. Ook het vernielen van de slagbomen op de Nolenslaan die kinderen en brigadiers moeten beschermen, vindt de groep gewoon niet in orde. “Dat doe je gewoon niet!”. Lastiger is om in te schatten wat je doet als iemand op straat aangevallen wordt: Schiet je te hulp? Zorg je dat je niet betrokken raakt? Film je het gebeuren om bewijsmateriaal te verzamelen? Alleen maar uit sensatiezucht blijven kijken en/of opnames maken, dat werd als optie niet genoemd.

Goede gewoonte

Op de vraag wat de leerlingen zouden willen veranderen in Dongen komen aarzelend wat reacties: een schone, heldere vijver in de Hoge Akker, een nachtwinkel en een McDonalds, maar ook een Johan Cruijffveldje.Als de bel om 15.00 uur gaat pakken de leerlingen net als bij een “gewone” docent hun tas. Maar een “gewone” docent staat niet aan de deur om iedere leerling voor zijn bijdrage te bedanken. Zouden we misschien in het onderwijs moeten invoeren.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4813

Krijgt ’t Peeënrijk weer een échte hofkapel?

CARNAVAL 2017Geplaatst door internetkrant wo, november 08, 2017 21:19:58

Krijgt ’t Peeënrijk weer een échte hofkapel?

Veel carnavalsvierders herinneren het zich nog als de dag van gisteren: vier klappen op de grote trom, gevolgd door zestien maten op de kleine trom waarna de zaal zich op de tonen van de THB mars langzaam vult met de hofkapel, de leden van de hofhouding, Prins Andreo.., en als laatste het opperloof, de voorzitter van stichting ‘de Peeënstekers’.

Tot zo’n jaar of tien geleden was deze hofkapel een onlosmakelijk verbonden met de hofhouding van Prins Andreo. De Peeënsataampers zorgden vijf dagen lang met een vaste bezetting voor de muzikale ondersteuning van de hofhouding. Dennis Ariëns en Roy Hoevenaars, beiden lid van de huidige Raad van Elf en met hun muzikale achtergrond ook lid van de commissie kapellen zouden graag zien dat die ‘goeie ouwe tijd’ in de toekomst weer herleeft. “Wij als stichting vinden het jammer dat jaren geleden het besluit is genomen om te stoppen met de Hofkapel” vertelt Dennis, die het fenomeen hofkapel vanaf zijn geboorte meegekregen heeft. Vader Gijs was vele jaren een prominent lid van de toenmalige Peeënstaampers.

“Wij denken dat er weer een mogelijkheid is om de Hofkapel nieuw leven in te blazen” vult Roy Hoevenaars aan,” en dit in een vorm van een gelegenheidsband. Dit ook gezien de reacties van de reünie hofkapel tijdens het 55 jarig bestaan.Toen kropen vele oud-leden voor een dagje weer in de huid van Hofkapelaan, een reűnie die erg goed beviel bij alle partijen., Het vuurtje wat toen ontbrand is, sluimert nog steeds en wij willen dat graag aanwakkeren”


Het is de bedoeling dat de nieuw te vormen hofkapel Prins Andreo en zijn gevolg tijdens het komende carnaval twee dagen gaan begeleiden. “Daarbij denken we aan de zaterdag en dinsdag met carnaval. Er is voor deze twee dagen gekozen omdat de hofkapel dan de aftrap van carnaval mee maakt en ook carnaval mee eindigt door het Peeënlied te spelen tijdens de verbranding van manneke Pee”” aldus Dennis.”En natuurlijk zorgen wij tijdens die twee dagen voor de maaltijden en een gezellige afsluiting van carnaval 2018.”

Iedere Dongense muzikant (van 18 jaar en ouder) kan zich voor deze kapel aanmelden voor één of twee carnavalsdagen. De inschrijving zal open gaan vanaf vandaag, zondag 4 november en de laatste aanmeldingen moeten zondag 7 januari binnen zijn, deze datums vallen gelijk met een CV-vergadering en daar zal dit ook kenbaar worden gemaakt. “Stichting de Peeënstekers zal binnen de Dongense muzikanten iedereen de gelegenheid geven om deel te nemen aan de hofkapel. Je hoeft dus geen lid te zijn van een (carnavals)band” legt Roy uit.

“Komend jaar starten we dus met 2 dagen en na carnaval zullen we dit evalueren en hopelijk doorzetten naar de komende jaren. Maar vooral ook uitbreiden. Onze visie is om over een aantal jaar weer een eigen hofkapel te hebben. Komende jaren willen gaan uitbreiden zodat we tijdens de diverse voorevenementen en carnaval een eigen hofkapel hebben” aldus Dennis.

“Dit zal wellicht altijd in de vorm zijn van een gelegenheidshofkapel, dit betekent dat iedere keer er een andere bezetting kan staan maar wel volwaardig genoeg om wat moois weg te zetten. En het belangrijkste ia natuurlijk dat lid zijn van de hofhouding gewoon hartstikke gezellig is. De sfeer, de interactie met de Prins, de adjudant en de raad van Elf…. je beleeft echt mooie en onvergetelijke momenten samen”

Voor informatie of aanmeldingen kun je contact opnemen met Dennis Ariëns (06-51074949 ) & Roy Hoevenaars (06-15900498) van stichting de Peeënstekers.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4812

'Gevaarlijke bomen ' bij basisschool de Vlinderboom gekapt

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant wo, november 08, 2017 11:26:10

'Gevaarlijke bomen ' bij basisschool de Vlinderboom gekapt

Dongen, 8 november 2017. Vijf oktober 2017. Ook de leerlingen van de Dongense Basisschool waren vrij van school en de leerkrachten zaten in de bus naar Den Haag. Op weg naar de grote demonstratie voor meer geld voor het onderwijs en andere dringende zaken. Daar is inmiddels grote aandacht voor en zijn er van regeringswege was toezeggingen gedaan. Op die bewuste dag was er in Nederland sprake van een eerste najaarsstorm die vooral de noordelijke kust trof , maar ook Dongen kwam er niet zonder schade vanaf. Op een plein van basisschool De Vlinderboom brak een flinke tak af van een, naar later bleek -zieke boom en richtte schade aan aan het dak . Directeur Felix van den Bosch werd in de bus naar de residentiehoofdstad telefonisch op de hoogte gebracht van het feit en de brandweer ruimde in Dongen inmiddels de afgewaaide takken op. Bij onderzoek later bleek de boom erg ziek en was die ook hol. Voor de directeur van de school reden om actie te ondernemen ter voorkoming van herhaling en erger.

Ook een tweede boom bleek aangetast met een rottingsproces. Er werd een spoed- kapvergunning aangevraagd en verkregen. Vandaag werden beide bomen uit hun lijden verlost door een specialistisch bedrijf uit Udenhout .Directeur van den Bosch : “Gelukkig werkte de gemeente goed mee met het afgeven van de kapvergunningen en is er geen gevaar meer voor de kinderen”.Volgens de directeur koste het karwei van vandaag zo'n € 1600.- “Daar hadden we andere dingen voor kunnen doen die ten goede komen aan onze leerlingen “.Of de schade van de dakreparatie en de rekening van het bomenbedrijf te vergoeden valt door bijvoorbeeld de plaatselijke overheid is nog een aandachtspunt van de school.


Tik of klik op een foto. Er ontstaat een diashow en de foto's worden vergroot

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4811

Dongen goed bedacht door Rabobank en ondersteuners

VERENIGINGSNIEUWSGeplaatst door internetkrant di, november 07, 2017 21:58:21

Dongens verenigingsleven en maatschappelijke instellingen goed bedacht door Rabobank en ondersteuners

In 'de Week van de Coöperatie', van 30 oktober tot 5 november reikten mensen van de Rabobank Tilburg en omstreken de cheques uit van de Rabobank Clubkas Campagne aan 251 verenigingen en stichtingen. In totaal een bedrag van € 200.000. Tilburg en de dorpen die onder dat Rabobank - district horen en waar Dongen ook toe behoort , hebben uitgekeken naar de uitslag en het bedrag wat ze zouden ontvangen . De uitslagen én het geld is binnen met dank aan de Rabobank en de fans en ondersteuners van de diverse Dongense verenigingen en instellingen

Met de campagne wil Rabobank Tilburg en omstreken verenigingen en stichtingen helpen hun doelen te bereiken. De basisgedachte van de Rabobank Clubkas Campagne is dat leden van Rabobank Tilburg en omstreken inspraak hebben op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank . Die geen aandeelhouders heeft. Verenigingen en stichtingen die bankieren bij de bank zijn uitgenodigd om zich in te schrijven voor de campagne en gaven daar massaal gehoor aan. 251 clubs deden mee. Tussen 3 en 17 oktober brachten 4.414 leden van de bank in totaal 22.070 stemmen uit. De waarde van één stem is na afronding uitgekomen op € 9,05 per stem.


Hieronder de Dongense uitslag

Atledo. Aantal stemmen:167. Ontvangen :€ 1.512,15
Avondvierdaagse Dongen .Aantal stemmen : 171. Ontvangen :€ 1.548,37
Blues Promotion Dongen. Aantal stemmen: 52 Ontvangen :€ 470,85
Buurtbusvereniging ’s Gravenmoer. Aantal stemmen : 67. Ontvangen :€ 606,67
Buurtvereniging Dongen-West. Aantal stemmen : 44 . Ontvangen :€ 398,41
Buurtvereniging Nooit Gedacht. Aantal stemmen : 16 € 144,88
Buurtwacht. Aantal stemmen : 40. Ontvangen : € 362,19
C.V. Barst Mar Los. Aantal stemmen : 90 . Ontvangen :€ 814,93
C.V de Vaortse Kloekers .Aantal stemmen : 59 . Ontvangen :€ 534,23
De Dongense Dorps Quiz . Aantal stemmen : 135. Ontvangen : € 1.222,40
De Vrije Tijdrekkers. Aantal stemmen : 52. Ontvangen : € 470,85
Dongenice. Aantal stemmen : 208. Ontvangen : € 1.883,40
Dongens Mannen Koor. Aantal stemmen : 95. Ontvangen : € 860,21
Dorpsraad Klein Dongen -Vaart . Aantal stemmen : 95. Ontvangen : € 860,21
Drumfanfare Beatrix . Aantal stemmen : 44. Ontvangen : € 398,41
Edele Hoefjes. Aantal stemmen : 84. Ontvangen : € 760,60
Fotoclub Dongen . Aantal stemmen : 36 . Ontvangen :€ 325,97
Gehandicaptenvereniging Oriëntatie . Aantal stemmen : 153. Ontvangen : € 1.385,39
Gymnastiek vereniging DIA. Aantal stemmen : 34. Ontvangen : € 307,86
Harmonie Aurora. Aantal stemmen : 57. Ontvangen : € 516,12
Harmonie Musis Sacrum . Aantal stemmen : 68. Ontvangen : € 615,73
Heemkundekring Dongen. Aantal stemmen : 93. Ontvangen : € 842,10
KBO Dongen. Aantal stemmen : 134 . Ontvangen :€ 1.213,35
KBO Kring Dongen. Aantal stemmen : 53. Ontvangen : € 479,91
L.R. Prinses Marijke. Aantal stemmen : 8. Ontvangen : € 75,00
Lionsclub Donge Vallei. Aantal stemmen : 36. Ontvangen : € 325,97
Meezingkoor Zin in Zang . Aantal stemmen : 68. Ontvangen : € 615,73
Natuurvereniging Ken en Geniet. Aantal stemmen : 133. Ontvangen : € 1.204,29
Nederpopkoor Zonder Noten. Aantal stemmen : 42. Ontvangen : € 380,30
Ons Hoekske. Aantal stemmen : 69. Ontvangen : € 624,78
Oranje Stichting Klein Dongen Vaart . Aantal stemmen : 79. Ontvangen : € 715,33
Oranjeparkfestival. Aantal stemmen : l169. Ontvangen : € 1.530,26
Popkoor Spirit. Aantal stemmen : 23. Ontvangen : € 208,26
Ronde van Midden Brabant / Ronde van Dongen. Aantal stemmen : 25. Ontvangen : € 226,37
SAKD. Aantal stemmen : 3. Ontvangen : € 75,00
Scouting De Stormvogels. Aantal stemmen : 212. Ontvangen : € 1.919,62
Scouting Laurentius. Aantal stemmen : 93. Ontvangen : € 842,10
Scouting St. Jozef . Aantal stemmen : 126 . Ontvangen :€ 1.140,91
SHD Dongen. Aantal stemmen : 32 . Ontvangen :€ 289,75
Stichting De Peeënstekers . Aantal stemmen : 82. Ontvangen : € 742,49
Stichting Dongense Jeugdraad. Aantal stemmen : 243. Ontvangen : € 2.200,32
Stichting dorpsfeest Klein-Dongen Dongen-vaart. Aantal stemmen : 83. Ontvangen : € 751,55
Stichting gehandicaptenbal Dongen. Aantal stemmen : 83. Ontvangen : € 751,55
Stichting hobby-expo Dongen. Aantal stemmen : 25. Ontvangen : € 226,37
Stichting IJzertijdboerderij. Aantal stemmen : 126. Ontvangen : € 1.140,91
Stichting Parkplezier. Aantal stemmen : 65 . Ontvangen :€ 588,56
SWOD. Aantal stemmen : 134 € 1.213,35
TC De Kleppers. Aantal stemmen : 58. Ontvangen : € 525,18
v.v. Olympia’60. Aantal stemmen : 142. Ontvangen : € 1.285,78
VIDA . Aantal stemmen : 93. Ontvangen : € 842,10
Voetbalvereniging DVVC . Aantal stemmen : 119. Ontvangen : € 1.077,52
VV Dongen . Aantal stemmen :145 . Ontvangen :€ 1.312,95
Wereldwinkel Dongen. Aantal stemmen : 84. Ontvangen : € 760,60
Wijkraad De Beljaart . Aantal stemmen : 19. Ontvangen : € 172,04
X-citement Festival. Aantal stemmen : 65. Ontvangen : € 588,56
Zanggroep Catalpa .Aantal stemmen : 29. Ontvangen : € 262,59
Zonnebloem afdeling Dongen-’s Gravenmoer. Aantal stemmen : 229. Ontvangen : € 2.073,55

De uitslag is onder voorbehoud van schrijffouten. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de tekst en overige inhoud.


Dongens Mannenkoor dankt haar stemmers…


De RABObank Clubactie 2017 is wat het stemmen betreft voorbij! U herinnert zich vast nog wel onze oproep in het Weekblad om het Dongens Mannenkoor te steunen bij deze actie van de RABObank. U kon uw stem uitbrengen op enkele door uzelf uitgekozen verenigingen. U moest dan wel lid zijn van de Rabobank. Doel was door deze stemmen de verenigingen geldelijk te steunen. De RABO-bank had hiervoor totaal € 200.000,-- beschikbaar gesteld.

Ook het Dongens Mannenkoor schreef in. En met succes! Dank zij vele stemmers kon Dhr. C. Brok, lid van de Ledenraad van de RABObank, op maandag 30 oktober een cheque overhandigen van maar liefst € 860,21! Wij zijn hier enorm blij mee! Vooral ook omdat het steeds moeilijker wordt voldoende financiën bijeen te brengen om onze activiteiten uit te voeren. Daarom alle mensen die ons via hun stem(men) gesteund hebben: hartelijk dank!

P.S. Wilt u lid worden van ons koor? Kom gerust eens kijken en luisteren op onze repetitieavond: iedere woensdag om 20.00 uur bij de Gouden Leeuw.

  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4810

Gezamenlijke studie belanghebbenden komt tot conclusie dat ' voorgestelde verbeteringen beperkt blijven '

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant ma, november 06, 2017 14:17:04

Verkenning haalbaarheid Kind- en dorpscentrum ’s Gravenmoer

Gezamenlijke studie belanghebbenden komt tot conclusie dat ' voorgestelde verbeteringen beperkt blijven '

Een gezamenlijke studie van gemeente, schoolbesturen Bravoo en PCPO Midden Brabant, De Toverdroom, de Geubelcommissie, stichting Donkhuys en de Dorpsraad naar de mogelijkheden van een kind- en dorpscentrum in ’s Gravenmoer is tot de conclusie gekomen dat onder andere de verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie beperkt blijven, zeker voor het verenigingsleven in het dorp. Met de projectgroep zijn de resultaten op diverse thema's waaronder functioneel-ruimtelijke kwaliteit, veiligheid en planologie, financiën, planning met betrekking tot het bereikte voorkeursscenario besproken. Uit de gezamenlijke reflectie van de projectgroep blijkt dat het plan op veel praktische belemmeringen en bezwaren stuit. De ruimtelijke meerwaarde van samen in één gebouw is minder evident dan men had gehoopt. De gebouwstructuur van De Geubel werkt belemmerend voor de functionaliteit van het onderwijs en de kindfuncties , zo constateerden men. Daardoor zijn er minder onderwijs-en kind activiteiten in De Geubel te realiseren dan verwacht en gehoopt. De sociale integratie van doelgroepen is daardoor minder goed te realiseren. Dat blijkt ook uit de inhoud van een raadinformatiebrief van het college aan de raad over dit onderwerp.

Dorpsraad aangegeven partner

Op 20 oktober jl. is de rapportage ontvangen zoals opgesteld door de RO groep.Het rapport is de afronding van een studie. Op 1 november jl. is het rapport besproken met en vastgesteld door de projectgroep.'De basisscholen en kindpartners in ’s Gravenmoer zijn al enige jaren in overleg met de gemeente om te bepalen of en hoe de nieuwe gezamenlijke onderwijshuisvesting mogelijk is in de kern. De leeftijd van de gebouwen en de samenwerkingsambities geven daar aanleiding toe 'zo schrijft het college in de raadinformatiebrief. Daaruit blijkt ook dat de schoolbesturen in 2016 op eigen initiatief de verbinding opgezocht hebben met de dorpspartijen in 's Gravenmoer. Daarop hebben de Geubelcommissie die vertegenwoordiger van het verenigingsleven is en de Dorpsraad aangegeven partner te willen zijn in een nader onderzoek naar de mogelijkheden om tot een 'kindcentrum met dorpsfunctie' te komen. De dorpspartijen hebben vervolgens afstemming gezocht met hun achterban teneinde draagvlak te peilen voor de verschillende voorkeurslocaties. Op basis van deze inventarisatie is door de Geubel-commissie geconstateerd dat een inhoudelijke en ruimtelijke samenwerking uitsluitend bespreekbaar is wanneer deze gesitueerd wordt in het dorpshart en met betrokkenheid van het gebouw van de Geubel. Argumenten zijn vooral gelegen in de bereikbaarheid van de voorziening voor ouderen, in tradities en de waarde die gehecht wordt aan het gebouw van De Geubel als centrumvoorziening. 'Vanwege de meerwaarde die de projectgroep ziet in de combinatie van onderwijs-en dorpsfuncties in één gebouw is het vervolg van de studie gericht op verkenning van mogelijkheden in en rondom het gebouw van De Geubel. Verdere analyse van locatie Wegwijzer en locatie Sportpark was daardoor niet meer aan de orde ' volgens het college

Archieffoto Geubel

Conclusie

Met de projectgroep zijn de resultaten op diverse thema's (o.a. functioneel-ruimtelijke kwaliteit, veiligheid en planologie, financiën, planning) met betrekking tot het voorkeursscenario besproken.Uit de gezamenlijke reflectie van de projectgroep blijkt dat het plan op veel praktische belemmeringen en bezwaren stuit. De ruimtelijke meerwaarde van samen in één gebouw is minder evident dan men had gehoopt. De gebouwstructuur van De Geubel werkt belemmerend voor de functionaliteit van het onderwijs en de kindfuncties. Daardoor zijn er minder onderwijs -en kind activiteiten in De Geubel te realiseren dan verwacht en gehoopt. De sociale integratie van doelgroepen is daardoor minder goed te realiseren. Voor de verenigingen zijn de verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie beperkt.

Het college zegt 'dat het plan inhoudelijk op het gebied van samenwerking meerwaarde kent , maar de mogelijkheden om dit ruimtelijk vorm te geven zijn beperkt en vragen relatief veel inspanning van alle partijen. De angst bestaat dat dit op langere termijn niet meer opgebracht wordt en men eindigt met twee gebouwen die niet in gezamenlijkheid functioneren. Kosten zijn daarnaast hoog, met name in het licht van de suboptimale oplossing die ervoor geboden wordt. Samenwerking tussen onderwijs en dorpsfuncties in één gebouw is op basis van kaders vanuit verenigingsleven /Geubelcommissie gekoppeld aan de locatie van De Geubel. Alle partijen vinden het jammer dat deze plek voor de integratie van die functies zo moeilijk blijkt en op functioneel -ruimtelijke en verkeerstechnische belemmeringen stuit.De maatschappelijke meerwaarde van gezamenlijke huisvesting wordt nadrukkelijk gezien en nagestreefd. Samenwerking op een andere plek zou betere mogelijkheden bieden, maar erkend wordt dat dit geen draagvlak heeft bij de verenigingen / Geubelcommissie.Vanuit oprecht enthousiasme voor het initiatief van de onderwijs- en dorpspartijen is meegewerkt aan en ruimte geboden voor de studie naar dit scenario. De haalbaarheid is op diverse inhoudelijke gronden onvoldoende.

onvoldoende

Het verdient volgens het college aanbeveling. om op korte termijn vervolgonderzoek te starten naar alternatieve mogelijkheden voor realisatie van een kindcentrum in 's Gravenmoer. Opstart van vervolgonderzoek voor de onderwijshuisvesting past binnen de kaders van het recent vastgestelde 'Plan van Aanpak onderwijshuisvesting Dongen 2018'. De relaties die gedurende het proces tussen onderwijs en dorp gelegd zijn, worden zeer waardevol geacht door alle partijen. Men heeft de ambitie om deze contacten te borgen en (onder andere) in te zetten in de gezamenlijke organisatie van activiteiten.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4809

Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo laat in vergelijking met 2015 verbeteringen zien

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant ma, november 06, 2017 13:35:50

Resultaten van het onderzoek over 2016 bekend

Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo laat in vergelijking met 2015 verbeteringen zien

Dongen, 6 november 2017. De op Wmo gebied samenwerkende gemeenten Goirle, Dongen, Oisterwijk en Hilvarenbeek hebben het verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo gezamenlijk laten uitvoeren door onderzoeksbureau ZorgfocuZ. Het onderzoek heeft betrekking op het jaar 2016.

Vanaf 2016 ook, is iedere Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks een schriftelijke enquête uit te zetten onder de Wmo-cliënten. Daarin zijn tien verplichte standaardvragen opgenomen die ingaan op de ervaringen van cliënten ten aanzien van de toegankelijkheid, kwaliteit en effecten van de ondersteuning via de Wmo. Zowel de verbeterpunten als de verbeteringen ten opzichte van 2015 zelf zijn vervat in het eindrapport. Vergelijkingen per gemeente zijn nu zichtbaar geworden.

Het is een kwalitatief onderzoek en gehouden onder inwoners die in 2016 gebruik maaktenvan zorg of ondersteuning via de Wmo. Een vragenlijst, verstuurd is aan 890 personen vormde de basis van het onderzoek. Volgens de gemeente Dongen zijn in totaal 277 bruikbare vragenlijsten retour gekomen. Dit betekent een respons van 31.1%. De vragenlijst is verstuurd met een begeleidende brief met daarin uitleg over het doel en opzet van het onderzoek. De lijst kon ook digitaal worden ingevuld. Kijkend naar de resultaten van 2016, ziet het college van Dongen over het algemeen een positief beeld.Dat staat in de raadinformatiebrief die de raadsleden hebben ontvangen. De cliënten zijn over het algemeen tevreden met de dienstverlening en de ondersteuning die zij hebben ontvangen. Aangezien het onderzoek vorig jaar ook voor een groot deel op dezelfde manier is uitgevoerd, is het interessant om de resultaten met elkaar te vergelijken.


Opvallende resultaten

De meerderheid van de respondenten (70.1%) geeft aan dat ze weten waar ze moeten zijn met hun hulpvraag. 15.4% gaf aan dit niet te weten. Vorig jaar gaf 61% aan te weten waar ze moesten zijn met hun hulpvraag. 20% gaf aan dit niet te weten en 56% van de respondenten vindt dat zij snel geholpen zijn, ten opzichte van 39% in het voorgaande jaar. Een beperkt aantal klanten (40.3%) is op de hoogte van de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. In vergelijking met vorig jaar is dit percentage gestegen. Toen wist slechts 26% van de klanten dat zij gebruik konden maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner.Een aanzienlijk en opvallend deel van de ondervraagden denkt niet terug te kunnen vallen op mensen in de buurt (55.6%) of vrijwilligers (65.8%), wanneer zij hulp nodig hebben. Vorig jaar ging gaf 59% van de respondenten aan dat ze niet terug konden vallen op mensen uit de buurt. 51% van de ondervraagden gaf aan dat ze niet konden terugvallen op vrijwilligers.

Vergelijking met andere gemeenten

Het percentage mensen dat aangeeft bekend te zijn met de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning is in Dongen 40.3%. Dit is in Oisterwijk 32,7%, Goirle 39,7% en Hilvarenbeek 49%.Uit het onderzoek blijkt dat 70.1 % van de Dongens respondenten aangeeft dat zij weten waar ze moeten zijn met hun hulpvraag. In Hilvarenbeek weet 81.1% dat, in Goirle 79.9% en in Oisterwijk 78.3%. In Dongen geeft 56% van de respondenten aan dat zij snel geholpen zijn. In de andere drie gemeenten ligt dit percentage hoger, te weten 65,4% in Hilvarenbeek, 75,6% in Goirle en 72,3% in Oisterwijk. Voor wat betreft de kwaliteit van de ondersteuning, het effect van de ondersteuning en de ervaringen met de ondersteuning scoort Dongen op nagenoeg alle punten hoger dan de andere drie gemeenten. De verschillen zijn echter niet significant zegt het college in een toelichting

Aandachtspunten

Het rapport laat volgens de gemeente Dongen in vergelijking met 2015 over de hele linie een verbetering zien. Niettemin kan het op een aantal punten beter, zoals het communiceren over het bestaan van de onafhankelijke cliëntondersteuner. Een ander punt dat in Dongen aandacht behoeft, betreft de gedachte bij veel Wmo- cliënten , dat men niet terug kan vallen op mensen uit de buurt of vrijwilligers. In Dongen zijn er verschillende organisaties die activiteiten organiseren die het maken van contacten bevorderen en onder andere tot doel hebben eenzaamheid te verminderen. Het blijft van belang om de bekendheid van de initiatieven te vergroten en daarmee de drempel om te participeren te verlagen. Andere aandachtspunten hebben te maken met de vindbaarheid van de gemeente en de snelheid van de hulp.

De komende tijd wil Dongen de toegankelijkheid en processen in de Wmo-sfeer verder verbeteren. Met de introductie van de Entree – een separate locatie op de Hoge Ham – creëert de gemeente Dongen een eenduidige en laagdrempelige toegang, zo hoopt men . Het streven is in in ieder geval een toegang te creëren die goed herkenbaar en vindbaar is en waar inwoners snel antwoord krijgen op de door hen gestelde vragen. U kunt de Dongense gegevens hieronder bekijken en vergelijken met Goirle, Oisterwijk en Hilvarenbeek.

Deze krant voegt het rapport en bijlage hieronder bij.


  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4808