DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Week tegen Eenzaamheid van 21 september tot 1 oktober

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant wo, september 13, 2017 11:01:44

Tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid van 21 september tot 1 oktober organiseert SWOD samen met ketenpartners diverse activiteiten. De Kom erbij-activiteiten staan open voor alle inwoners van onze gemeente. De diverse activiteiten zijn bij uitstek de gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten.

Positieve actie

SWOD heeft vier jaar geleden het initiatief genomen om in de gemeente Dongen diverse activiteiten te organiseren omdat zij zich samen met ketenpartners inzet voor de strijd tegen eenzaamheid.

Eenzaamheid

Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan een miljoen Nederlanders zich sterk eenzaam voelt. En al loopt de één meer risico op eenzaamheid dan de ander, iedereen kan op enig moment in zijn leven met eenzaamheid geconfronteerd worden. Maar eenzaamheid is ook een taboe-onderwerp. En dat willen ze samen doorbreken!

Samen tegen eenzaamheid

Door de samenwerking met de ketenpartners is er een mooi divers programma ontstaan in deze week. Meld u aan of nog beter, neem iemand mee die nieuwe contacten kan gebruiken.

Zaterdag 23-09: Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar bij het Licht klassiek concert Philharmonie ZuidNederland 13.00 tot circa 18.30 uur; deelname is gratis.


Dinsdag 26-09: koffieconcert in ‘t Schouw van 14:00 uur tot circa 16:30 uur; deelname is gratis.


Woensdag 27-09: eetpunt Dr. Maassen vanaf 11:30 uur; € 7,50 p.p..


Woensdag 27-09: Kom erbij ”Samen is Leuker!” bij de Heeren van Dongen van 19:30 tot circa 21.30 uur; deelname is gratis.


Donderdag 28-09: Quiz over oud Dongen bij Mariaoord en lunch van 10:30 tot circa 14.30 uur; € 7,50 p.p..


Vrijdag 29-09: ochtendwandeling Broederpad 10.00 uur; € 2,00 p.p..


Vrijdag 29-09: eetpunt Europlus vanaf 11:30 uur; € 7,50 p.p..


Meer informatie en aanmelden

Wenst u meer informatie? Kijk dan voor een uitgebreid programma op www.swodongen.nl. Aanmelden voor een of meerdere activiteiten is mogelijk bij SWOD. Dit kan telefonisch op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur of per mail naar activiteiten@swodongen.nl. Let op; vol = vol.

Klik of tik op logo voor het programma

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4765

Gemeente Dongen kan energieperikelen in woonwijk De Beljaart niet helemaal oplossen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, september 12, 2017 23:06:33

Gemeente Dongen kan energieperikelen in woonwijk De Beljaart niet helemaal oplossen

Door Piet Eelants

Dongen, 12 september 2017 . Met een bewonersbrief en een raadinformatiebrief aan de leden van de gemeenteraad hoopt de gemeente Dongen de periode van de al jaren slepende kwestie met slecht of onvoldoende werkende installaties voor koud en warm water in de woonwijk De Beljaart binnenkort af te kunnen sluiten.Vanaf 1 januari 2018 komt er een einde aan de periode van twee jaar dat de gemeente zich garant heeft gesteld voor onderhoud . Dat is de uitkomst van overleg in het college van dinsdag. Dongen deed er volgens wethouder Bea van Beers alles aan om de bewoners die te maken hadden met de vervelende tekortkomingen en technische gebreken aan installaties te helpen. Van Beers is door langdurig ziekteverlof van wethouder van Beek de vierde wethouder die de kwestie in haar portefeuille heeft. Eerder al 'sneuvelde' CDA-wethouder Joop Velthoven over de kwestie onder vervangend burgemeester René van Diessen en namen toenmalig tijdelijk wethouder Marina Starmans en Ad van Beek het in de wandelgangen genoemde 'hoofdpijndossier' voor hun rekening . Bewoners van Fase 2 in de nieuwbouwwijk met ruim 80 woningen, hebben vanaf het begin met een slecht functionerend energiesysteem te maken. De mankementen zorgden voor veel onrust en de oprichting van een bewonerscommissie . Het project zorgde enkele jaren terug al voor een faillissement van energieleverancier GEO Dongen. Stewitech Installatieservice B.V. en Stewitech Duurzaam B.V. , bedrijven die later in beeld kwamen zijn op woensdag 6 september 2017 eveneens in staat van faillissement verklaard.

Het college stelde de raad , steunfractieleden en de bewonersdelegatie van Fase 2 van De Beljaart gisteren van de huidige feiten op de hoogte . Er is nu een nieuwe situatie ontstaan . Vandaag stuurde het college een raadinformatiebrief naar de raad en werd gelijktijdig een bewonersbrief aangeboden bij de betreffende bewoners. Ook de pers werd ingelicht over de stand van zaken


Het college legt in de brief aan de raad uit dat In de overeenkomsten met bewoners met een warmtepomp van Itho Daalderop dan wel Nathan gesproken wordt over een ‘individuele regeling’, zijnde een regeling die het mogelijk maakt alle vertrekken van een woning onafhankelijk van elkaar te verwarmen of koelen. " Hoewel deze individuele regeling theoretisch mogelijk wordt geacht, is realisatie ervan in de praktijk onzeker en kostbaar en in de meeste woningen ingrijpend ". Het college zegt dat onzekerheid over de werking ervan samenhangt met onder meer de aanvoertemperatuur van het water én de vereiste omvang van een vereist extra buffervat. De werking zou dan ook in een proefopstelling moeten worden ondervonden. Daarbij dient een buffervat in de directe nabijheid van de warmtepomp te worden geplaatst. Dit is echter slechts mogelijk in een zeer beperkt aantal woningen en uitvoering vergt circa € 4.000 per woning. In de overige woningen zou geëxperimenteerd moeten worden met extra leidingslussen in bijvoorbeeld de vloer, hetgeen bijzonder ingrijpend en kostbaar is.

Geen oplossing

"Dat maakt dat we wat betreft individuele regeling, redelijkerwijs niet in staat zijn om voor de woningen met een warmtepomp van Itho Daalderop dan wel Nathan, een oplossing te vinden die voldoet aan hetgeen door Stewitech is toegezegd dan wel financieel in verhouding staat tot de reeds geleverde energievoorziening ". Hiermee zet de gemeente feitelijk een punt achter de poging dit op te kunnen lossen en neemt de kans op een definitieve oplossing van dit deel - het verhogen van comfort -verder af. Voor installatie van de proefopstelling was al duidelijk dat een individuele regeling, zoals oorspronkelijk bedoeld, in de woningen met een Itho Daalderop warmtepomp redelijkerwijs niet realiseerbaar is. Technisch is het wellicht mogelijk, maar als maatregel in een woning met een bestaande installatie onzeker, kostbaar en ingrijpend. Autotemp, zo is eerder gebleken, kan hiervoor geen oplossing bieden. Dat is ook aangegeven bij bewoners. Een mogelijk comfort verhogende optie, is het verhogen van de nadraaitijd van de warmtepomp. Hiermee wordt de overtollige warmte vanuit de woonkamer naar de verdieping gebracht. Dit zou mogelijk zijn middels een software update. Bij de recente proefopstelling is geprobeerd een software-update toe te passen. Gebleken is dat de nadraaitijd belangrijk voor de verdeling van warmte over totale woning- niet is voorzien in de meest recente software. Daarmee is de oplossing dus niet voorhanden.

Bij de woningen met een Nathan warmtepomp is geen proefopstelling geplaatst voor extra taptijd, aangezien de huidige installatie voldoet. Deze heeft een ruimer voorraadvat en daarmee wordt reeds behaald de toegezegde tapduur van 50 minuten met een debiet van 8 liter per minuut met een mengtemperatuur van tenminste 38 graden.

Resultaten proefopstelling

Er is wel goed nieuws te melden naar naar aanleiding van de proefopstelling . Op 2 augustus heeft Deem Installatie BV een proefopstelling geplaatst bij de woning aan Klaproos 22. Dit is een woning met een warmtepomp van Itho Daalderop. Zo wordt de taptijd van 50 minuten bij een debiet van 8 liter per minuut en een temperatuur van tenminste 38 graden ruimschoots gehaald .Er is wel een extra sensor nodig om te kunnen regelen dat het doorstroomapparaat niet continue opwarmt, maar slechts wanneer dat nodig is om de watertemperatuur vast te kunnen houden. Dit scheelt in de energiekosten . Daarentegen biedt de beschikbare software voor de warmtepomp niet de mogelijkheid om een langere nadraaitijd van de warmtepomp in te stellen om de warmte meer over de totale woning te verdelen. De proefopstelling heeft duidelijk aangetoond dat het technisch, praktisch en financieel mogelijk is te voldoen aan de door Stewitech Duurzaam BV toegezegde tapduur voor warm water. Ook is gebleken dat er weinig of geen exsta kosten met het plaatsen van de sensor in het stroomverbruik gemoeid zijn voor de bewoners . Met deze positieve uitkomsten kan Dongen de bewoners met een warmtepomp van Itho Daalderop gaan benaderen, voorlichten en inventariseren wie de voorziening voor extra tapduur geïnstalleerd wenst te hebben.

Overleggen

Op donderdag 7 september heeft een stuurgroepvergadering plaatsgehad, onder leiding van wethouder Bea van Beers. Daarbij zijn de mogelijke gevolgen van het faillissement van Stewitech besproken en actiepunten benoemd. Ook zijn bovengenoemde uitkomsten van de proefopstelling besproken voor extra tapduur in de wijk. De bewoners hebben vandaag een bewonersbrief ontvangen met daarin de voornaamste feiten uitgelegd. Woensdag 13 september heeft een overleg plaats met de bewonersdelegatie. Het college heeft vandaag (dinsdag 12 september) in de B&W-vergadering besluiten genomen over de extra tapduur en individuele regeling en de vervolgaanpak besproken, ook inzake het faillissement en de mogelijke gevolgen voor de gemeente Dongen . Dongen zal bij de curator een schadeclaim indienen jegens Stewitech wegens het niet nakomen van de contractuele afspraken. Er komt op korte termijn een gesprek met de curator.

Na de besluitvormende raadsvergadering van 28 september en voor aanvang van de herfstvakantie , worden bewonersbijeenkomsten gehouden. Vijf per type woning voor de 52 huishoudens met een warmtepomp van Itho Daalderop en een voor de elf woningen met een Nathan Warmtepomp. Op die manier kan het best maatwerk worden geleverd. Deem Installatie BV zal tijdens de bijeenkomsten de oplossing voor de extra tapduur toelichten en vragen beantwoorden. De bewonersdelegatie wordt betrokken bij de voorbereiding.

Deem Installatie BV kan zich bij deze bijeenkomsten nader aan de bewoners presenteren als partner voor onderhoud, reparatie, restpunten en garantie. Bewoners kunnen dan kiezen voor een onderhoudscontract op de installatie. Na afloop van de bijeenkomsten kunnen de bewoners met een warmtepomp van Itho Daalderop een goede afweging maken of ze gebruik willen maken van het aanbod om op kosten van de gemeente een extra technische voorziening, inclusief sensor te laten installeren in hun woning om daarmee de tapduur van warm water te verlengen. Met ieder huishouden worden individuele afspraken gemaakt over wel of niet meedoen met de regeling. De kosten per woning bedragen zo'n € 1100,- Over de offerte heeft nog overleg plaats met Deem Installatie BV. De uitgave voor de gemeente past binnen de door de raad beschikbaar gestelde financiële voorziening.

onacceptabel

In de brief aan de raad wordt ook gesproken over een onacceptabele verlegging van een claim "Waarschijnlijk dient een aanpassing van firmware rechtstreeks op printplaat te worden gemonteerd en worden uitgevoerd door de fabrikant. Itho Daalderop stelt op voorhand een voorwaarde om in gesprek te gaan en medewerking te krijgen voor de mogelijke oplossing. Deze voorwaarde is dat de gemeente eerst de openstaande vorderingen van Itho Daalderop op Stewitech moet voldoen. " Het verleggen van deze claim naar de gemeente Dongen vindt het college echter onacceptabel.

  • Reacties(2)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4764

Internationale BBQ wedstrijd groot succes

EVENEMENTENGeplaatst door internetkrant zo, september 10, 2017 20:59:50

Internationale BBQ wedstrijd groot succes


Op 9 en 10 september 2016 werd voor de derde keer een internationale BBQ wedstrijd georganiseerd door boerderijvlees De Vaartse Hoeve in samenwerking met sportcafé ’t Vaartje. Het was opnieuw een echt spektakel, waarbij het mogelijk was om te kijken, ruiken en proeven van barbecueën op topniveau. Tijdens het toernooi op zaterdag- en zondagmiddag zijn er nog allerlei andere activiteiten. Er was een markt, de mogelijkheid om met dieren (biggen, kalfjes en paarden) kennis te maken, een minitractorbaan, een groot springkussen, spuiten bij de jeugdbrandweer, skippyballen in de vorm van dieren, handboogsport enz. Zowel de kinderen als de volwassenen hebben zich op deze twee dagen uitstekend kunnen vermaken. Het gaat uit eindelijk om het barbecueën. Er waren dit jaar liefst drie wedstrijden: Whole hog (heel varken), de Vaartse Hoeve bokaal en de wedstrijd onder auspiciën van de KCBS.Foto's : Organisatie BBQ -wedstrijden
Europees Kampioenschap Whole Hog

Op zaterdag was de laatste wedstrijd Whole Hog (heel varken). De beoordeling bestaat uit twee onderdelen: de presentatie en de smaak. Het was enorm spannend want voor deze wedstrijd stonden de teams Turnike Smokers (Lunteren) en de Reizende Mannen (Deurne) beiden aan kop. De wedstrijd in Dongen-Vaart moest dus de beslissing brengen. De wedstrijd werd gewonnen door de Turnpike Smokers met 368 punten. BBQ-team de Reizende Mannen behaalden 359 punten. Hiermee was de Europees Kampioen bekend: Turnpike Smokers. Het Dongense team Smokin’ Suckers behaalde een fraaie derde plaats met 356 punten. Zij lieten zich in de presentatie inspireren door Cuba. Door deze goede prestatie eindigden zij in het Europees Kampioenschap op een fraaie vijfde plaats.

Vaartse Hoeve bokaal: The Dutch Barbecue Crew

Er was ook dit jaar weer de publieksprijs om de Vaartse Hoeve bokaal. Er deden dit jaar tien teams aan mee. Wie alles geproefd heeft kon ervaren dat er erg veel verschillende bereidingswijzen waren. Bovendien was het erg lekker. Evenals vorig jaar ging de prijs overtuigend naar The Dutch Barbecue Crew. Het Dongense team The Smokin’ Suckers eindigde op een prachtige tweede plaats. Ze deelde deze plaats met Dutchef uit Heiloo.

Southern Dutch BBQ wint KCBS wedstrijd

Voor de derde keer werd er in Dongen-Vaart een wedstrijd georganiseerd in de competitie van de KCBS. Om een wedstrijd goed te laten verlopen zijn uiteraard spelregels nodig. De wedstrijd werd dan ook gehouden onder het reglement van de KCBS of voluit de Kansas City Barbecue Society. De gerechten liggen bij een KCBS wedstrijd vast: kip, ribben, pork en brisket. De resultaten werden door een liefst 38 koppige jury steeds op dezelfde manier (blind) gejureerd. Er deden liefst 38 teams aan mee. De overall barbecuewedstrijd werd gewonnen door team Southern Dutch BBQ. Zij namen de titel over van team IQ, die nu tweede werd. Op de derde plaats eindigde team Smoke and Fire. Het Dongense team Vlees van Vandaag eindigde op de 24e plaats. Team the Smokin’ Suckers eveneens uit Dongen eindigde op een prachtige negentiende plaats. Het onderdeel Brisket werd gewonnen door Southern Dutch BBQ. Het onderdeel pork werd gewonnen door team IQ. Bij ribben door team Miss Piggy’s BBQ uit Groot-Brittannië en bij kip door Sea Side Smokers. Voorts was er een speciaal onderdeel Chief’s Choice, waarbij door de teams prachtige gerechten werden bereid. Dit onderdeel werd gewonnen door Mates & Plates uit België. Het evenement werd druk bezocht. De band Impact en het lekkere weer zorgden mede voor een prima sfeer.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4763

Boeren ,Burgers en Buitenlui in Dongen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant zo, september 10, 2017 15:55:19

Boeren ,Burgers en Buitenlui in Dongen

Zondag 10 september. Open Monumentendag. In Dongen kwam de historie in het gebied rondom de Heuvelstraat tot leven. Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen had op basis van het landelijke thema 'Boeren, burgers en buitenlui' een boeiend programma uitgewerkt voor jong en oud. Schepen Piet Panis opende op gepaste wijze en met evenveel gepaste woorden en na de aankondiging van de stadsomroeper, de prachtig georganiseerde dag. Twee locaties waren er in Dongen en anders dan anders hadden belangstellenden geen fiets of auto nodig om de gehele manifestatie te kunnen volgen. De oude boerderij en de vroegere looierij aan de Heuvelstraat 5 en 6 waren het toneel van oude dingen uit Dongen. Ook voor kinderen was er van alles te beleven. Een troubadour, die met zijn accordeon gezellige deuntjes speelde, zorgde voor zelfs meer sfeer. Een kwakzalver, schilder August Allebé , de beruchte crimineel Adriaan van Campen liep rond, de Vorster deed zijn uiterste best om op het terrein de orde te bewaken. De toekomst ziet er middels een waarzegster voor eenieder rooskleurig uit. Een grandioos stukje gemeenschapszin in Dongen

https://youtu.be/Ca_Ts-cyiZI


mogelijk is deze video niet te zien op uw apparaat. Schakel in dat geval ( even) de desktopversie in of volg de youtube link

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4762

Dongen weer in de ban van DDDQ

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant za, september 09, 2017 15:25:48

Dongen weer in de ban van DDDQ

Dongen, 9 september 2017 .De spanning stijgt…. langzaamaan vult het Dongense straatbeeld zich steeds meer opvallende, kleurrijke vlaggen met daarop de tekst ‘WIJ DOEN MEE ‘ en het logo van De Dongense Dorps Quiz. Aanstaande zaterdagavond 16 september zal Dongen voor de derde maal volledig in de ban zijn van dit evenement, ook wel bekend als DDDQ. Maar liefst 144 teams ofwel zo’n 2.500 personen hebben zich ingeschreven voor deze derde editie en zij zullen gaan strijden om de enorme DDDQ bokaal en één van de leuke prijzen, maar het belangrijkst is natuurlijk de eeuwige roem.

De organisatie is er, na een gedegen voorbereiding helemaal klaar voor. “Inmiddels zijn we toch al weer een klein jaar bezig met deze derde editie” zegt voorzitter Peter van der Maade, die uitlegt dat de organisatie van een dergelijk evenement meer inhoudt dan het bedenken van wat vragen en opdrachten. “het is inderdaad een hele klus om zo’n avond met zoveel deelnemers gladjes te laten verlopen. En dan hebben we natuurlijk ook nog de prijsuitreiking op zaterdagavond 30 september op het Wilhelminaplein waar de winnaars bekend gemaakt gaan worden en de prijzen worden uitgereikt.”

Marc Dorenbosch, hoofd quizzaken, wil nog niet al teveel kwijt over de inhoud van de vragen en opdrachten van DDDQ 2017. “Wat ik wel kan zeggen is dat er uitdaging genoeg in zit, variërend van hersenkrakers tot lokale weetjes en van hilarische opdrachten tot creatieve uitdagingen” glimlacht hij. “het belangrijkste is echter dat een heleboel Dongenaren een fantastische en gezellige avond gaan beleven.”

Natuurlijk is er deze keer ook weer een geheime opdracht. Bestuurslid Bart van Kerkhof houdt zich hierover nog even op de vlakte. “Twee jaar geleden hebben we een veel besproken geheime opdracht gehad in het Cambreur College waar 100 teamvertegenwoordigers in sportkleding naar toe gekomen waren om, naar later bleek, een CITO toets te maken. Vorig jaar zaten 150 teamcaptains in de Koepelkerk en dit jaar hebben we weer een andere locatie gevonden waar we de teamvertegenwoordigers een tijdje kunnen bezighouden” aldus Bart. Om er met een knipoog aan toe te voegen: “ Ik denk dat het voor de deelnemers deze keer wel weer een uitdagende opdracht is.”

Ook Radio DDDQ is weer present op 16 september met de hele avond live reportages maar natuurlijk ook vragen en opdrachten. “Dit alles is te volgen via het eigen youtube kanaal van Radio DDDQ en de eigen website www.webtv.kriezus.nl. De mannen van Radio DDDQ zenden gedurende de hele avond live uit vanuit hun eigen ‘studio’ die te vinden is op het parkeerterrein voor Sport- en gezondheidscentrum De Vennen aan de Deken Batenburgstraat.”


Een groot aantal teams heeft lering getrokken uit de ervaringen die zij tijdens de eerste twee edities van de quiz hebben opgedaan. Sommigen hebben zelfs al een voorbereidende vergadering achter de rug. “er komt nogal wat op je af tijdens zo’n quiz en enige structuur is ook wel vereist als je als team de quiz tot een goed einde wilt brengen” zegt Marc Dorenbosch. “Vorig jaar hebben de deelnemers voor het eerst kennis gemaakt met het digitaal invullen van de antwoorden. De meeste teams hebben nu al wel bedacht hoe men een en ander het beste gaat aanpakken om tijdig zo veel mogelijk antwoorden ingevuld te hebben.

De teamcaptains worden om 18.15 uur verwacht bij De Vennenwaar de quizpakketten voor hen klaarliggen. Om uiterlijk 23.30 uur moeten de antwoorden en resultaten van de opdrachten ingeleverd worden bij Café De Heeren van Dongen aan de St Josephstraat. Dan begint voor de organisatie nog een aardige klus: het nakijken. “Dat hebben we dit jaar dus weer deels geautomatiseerd” zegt Peter van der Maade “de teams krijgen aan het begin van de avond bij het quizpakket een speciale memorycard waarop ze de antwoorden moeten invullen. Dat geeft ons een flinke tijdwinst bij het nakijken.”

De uiteindelijke winnaar wordt bekendgemaakt op zaterdagavond 30 september tijdens een prijsuitreiking op het Wilhelminaplein. “Naturlijk hopen we dat alle teams ook daar aanwezig zullen zijn om dat bijzondere moment samen te beleven” aldus het DDDQ bestuur.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4761

Aurora en Musis Sacrum gaan definitief fuseren

MUZIEKGeplaatst door internetkrant do, september 07, 2017 22:30:24

Koninklijke Muziekvereniging Dongen

Aurora en Musis Sacrum gaan definitief fuseren

Dongen, 7 september 2017. De fusie tussen Koninklijke Muziekvereniging Musis Sacrum en Harmonie Aurora gaat definitief door. De leden van beide verenigingen hebben tijdens een speciale ledenvergadering op woensdag 6 september het licht op groen gezet. Aurora en Musis Sacrum gaan samen verder onder de nieuwe naam Koninklijke Muziekvereniging Dongen. 81% van de leden had z’n voorkeur voor deze naam uitgesproken, nadat alle leden de kans hadden gekregen een nieuwe naam te bedenken.

Koninklijke Muziekvereniging Dongen gaat officieel per 8 januari 2018 van start.


Musis Sacrum zal op zaterdag 6 januari voor de laatste keer als zelfstandige vereniging haar traditionele nieuwjaarsconcert verzorgen. Harmonie Aurora gaat in oktober nog een keer op concertreis naar Berlijn en geeft op 9 december haar laatste concert onder deze naam.

In de nieuwe vereniging zijn de harmonieorkesten van Aurora en Musis Sacrum samengevoegd tot één groot harmonieorkest. Het huidige VLO ( het Volwassenen Leerlingen Orkest) van Musis Sacrum blijft als apart orkest bestaan, net als het huidige jeugdkorkest van Musis Sacrum.

Het fusieproces is in 2015 al van start gegaan. Een stuurgroep en een aantal werkgroepen van leden van beide verenigingen hebben de fusie stap voor stap vorm gegeven.

In de aanloop naar de fusie hebben de muzikanten van beide verenigingen al een aantal malen gezamenlijke uitvoeringen gegeven.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4760

DONGEN BOUWT EEN NIEUWE MFA ( 6)

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, september 07, 2017 21:57:51

DONGEN BOUWT EEN NIEUWE MFA ( 6)

De raadinformatieavond van de Dongense gemeenteraad had donderdag 7 september 2017 een bijzonder onderwerp. Op deze eerste dag na het grote vakantiereces werd de raad bijgepraat over de stand van zaken bij de bouw van Dongens nieuwe Multifunctionele Accommodatie de Cammeleur . De nieuwe Cammeleur is waterdicht. Het dak ligt er op. Straks kan er ook een dansje gemaakt worden en koud wordt het gebouw zeker niet. De vloerverwarming is ver klaar.. Projectmanager Oscar van Rijn legt het allemaal uit en brengt ons weer helemaal op de hoogte van de stand van zaken. Hij was het ook die samen met filmer Con Loomans ons helemaal bij praat. Het schiet al flink op. Bekijk het zelf in deze krant !

https://youtu.be/8xW4CN7zYuQDeze video is niet op alle digitale apparaten te zien. U dient uw toestel in dat geval even op de 'desktop' modus ( zie onderaan) te zetten of de URL van Youtube te volgen

Alle eerdere afleveringen van deze bouwserie vind je HIER terug

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4759