DONGEN OPTIMAAL

Hoe om te gaan met natuurbrand risico?DONGEN OPTIMAAL

Geplaatst door pee di, juli 17, 2018 11:23:41

Blog imageHoe om te gaan met natuurbrand risico?
Dongen, 17 juli 2018. Natuurlijk is de in sommige media gepubliceerde te verwachten temperatuurontwikkeling volgende week tot 40 graden en meer vooralsnog overdreven verklaard , maar het is warm tot heet .Droog ook.Kurkdroog. En dat al maanden achtereen. De paar druppels die hier en daar vielen uit de dreigende wolken maandagavond boven Dongen is een druppel op de gloeiende plaat gebleken en daarmee is het droge schip nog niet met de boeg onder water, om maar eens een paar clichés te gebruiken. Een waarschuwing om voorzichtig te zijn in de natuurgebieden is dus niet overbodig. In Nederland kennen we de website www.natuurbrandrisico.nl. De gemeente wijst er vandaag in een persbericht op. Op de site kun je zien hoe groot het risico is op een onbeheersbare natuurbrand. Tot voor kort werd dat risico uitgedrukt in 5 kleuren, van groen (weinig risico) tot rood (hoog risico). Maar dat gaf veel verwarring met de weercodes van het KNMI. Hun code rood wil vaak zeggen dat je beter binnen kunt blijven, omdat het buiten behoorlijk gevaarlijk kan zijn. Maar als het code rood voor de brandweer is, is het weliswaar oppassen voor natuurbranden, maar kun je nog rustig naar buiten, de natuur in. HIER VERDER LEZEN uitleg van gevarencodesFase 1: regulier risico
Fase 2: extra alert


Het risico op natuurbrand wordt voortaan aangegeven in 2 fases.
De voormalige kleuren licht- en donkergroen en geel zijn nu samen fase 1; oranje en rood zijn fase 2.

- Bij fase 1 is sprake van regulier risico;

- Bij fase 2 vragen we extra alert te zijn.

Houd hier rekening mee, als in uw eventuele ontheffing of vergunning nog sprake is van een van deze kleuren.

Altijd oppassen met vuur in de natuur

Bij beide fases blijft het natuurlijk belangrijk om op te passen met vuur in de natuur. Vooral als het langere tijd droog is, moeten we allemaal samen – inwoners, natuurbeheerders, brandweer, gemeenten, recreatieondernemers - extra alert zijn op het ontstaan van natuurbrand. Snel melden van brand of een verdachte situatie vermindert de kans op een onbeheersbare natuurbrand!

In de Veiligheidsregio Midden en West Brabant, waar de gemeente Dongen onderdeel van uitmaakt, verkeren we momenteel in Fase 2 ( 17 juli)


Wat betekent dit voor u?

In natuurgebieden mag u geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten. toestemming en/of doorlopende vergunning voorwaarden die het mogelijk maken om open vuur (in natuurgebieden) te stoken worden opgeschort .Ga ervan uit dat de eventueel verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is; zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie (gemeente of provincie).

Wees alert op verdachte situaties
....en meldt die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's/film te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.

Denk eraan, dat u niet overal in de natuur goed bereik heeft met uw mobiele telefoon.

Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras

Neem eventueel een topografische kaart / GPS / wandel App mee als u op stap gaatWat kunt u doen als er een natuurbrand is?Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.


Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.

Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.

Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.

Netwerk 50+ Dongen stopt met zijn activiteiten.VRAAG EN AANBOD

Geplaatst door pee di, juli 17, 2018 07:51:55

Netwerk 50+ Dongen stopt met zijn activiteiten.

Na vijf jaar succesvol bemiddelen, ondersteunen en stimuleren stopt Netwerk 50+ Dongen met zijn activiteiten. In maart 2013, nadat er een golf van ontslagen over Nederland kwam, werd door John van Riel en Frank van Heteren het initiatief genomen om Netwerk 50+ Dongen te starten met het doel om de oudere werkzoekende te helpen met het vinden van een baan. De eerste inloopavonden waren zeer druk bezocht en eind 2013 hadden we 70 leden. Het kernteam vergaderde wekelijks en bedacht activiteiten die onze leden konden helpen in hun sollicitatieproces.

Blog image

Bert Verbunt van de stichting : : “We hebben trainingen gegeven in het verwoorden van de z.g. elevatorpitch, sollicitatietrainingen inclusief het schrijven van een CV, motivatiebrief en het sollicitatiegesprek. Daarnaast gaven we netwerktrainingen en cursussen voor het effectief gebruik van LinkedIn en Twitter.”Tijdens de inloopochtenden werden veel onderwerpen behandeld door sprekers. Om er een aantal te noemen: Claudia Bouwens (Het Belmeisje), Theo Thomas (Strategie met Ballen), Freeke Mauritz (het CV dat werkt) en Kavita Parsan (Loopbaanswitch). Ook onderwerpen die niet direct met het vinden van een baan te maken hadden kwamen aan bod zoals “rondkomen met een bijstandsuitkering” en “de gewijzigde wetgeving van het UWV” met sprekers van het UWV en de Gemeente Dongen.

“Tijdens een aantal avondsessies hebben we thema’s behandeld zoals' hoe hanteren personeelschefs en uitzendbureaus LinkedI' en hebben de Dongense politieke partijen kennis gemaakt met onze doelstelling, die zij positief waardeerden. “zegt Verbunt.

Wat natuurlijk niet vergeten mag worden is een hele dag op 24 mei 2014 in het gebouw van scouting De Stormvogels met als thema “Omgaan met werkeloosheid” m.m.v. Egel Weerbaarheid, Out of My Box en 2Faciltate4Best Results. Het resultaat na deze 5 jaar is dat 76 leden een andere baan hebben gevonden of zelf gestart zijn met een eigen onderneming: een zeer mooi resultaat.

Bert Verbunt : “We merken dat er minder werkzoekenden behoefte hebben om lid te zijn van ons netwerk. Er lijkt geen of nauwelijks meer behoefte te zijn aan trainingen en workshops die wij geven. Tijdens de inloopochtenden wordt er nauwelijks genetwerkt en er komen geen vragen meer over het vinden van een andere baan. Ons ledental is inmiddels gedaald naar 26, exclusief het kernteam. Wij menen daarom vast te mogen stellen dat de behoefte aan Netwerk 50+ Dongen en de daarbij gegeven ondersteuning bij het vinden van een andere baan, nihil is c.q. elders wordt gevonden.”Het Kernteam Netwerk 50+ Dongen wil iedereen die op één of andere manier heeft bijgedragen aan het netwerk, heel hartelijk bedanken en wensen iedereen die nog op zoek is naar een baan, heel veel succes.Windmolens voor en door inwonersREGIO

Geplaatst door pee za, juli 14, 2018 13:26:13

Verkoop Spinderdelen gestart!

WINDMOLENS VOOR EN DOOR INWONERS

In regio Hart van Brabant komen vier nieuwe windmolens. Energie Dongen heeft daar samen met tien andere energiecoöperaties in deze regio het initiatief toe genomen. Die molens worden gerealiseerd vóór en dóór inwoners en ondernemers in de regio. Als lid van Energie Dongen kun je Spinderdelen kopen van €250. Dat kan van 17 juli tot en met 31 augustus 2018. Zo maak je de duurzame energie van windmolens mede mogelijk en profiteer je van de opbrengst. Lid worden kan via inschrijven en toesturen van het machtigingsformulier (te vinden op www.energiedongen.nl). Het lidmaatschap bedraagt €10 per jaar.

Waarom deze windmolens?

Het is essentieel dat onze regio zelf voldoende duurzame energie op gaat wekken. De vier windmolens leveren net zoveel duurzame elektriciteit als 7.500 huishoudens verbruiken. Dat geeft ineens een flinke hoeveelheid minder CO2-uitstoot. En dus minder klimaatverandering en een betere luchtkwaliteit voor onszelf en voor onze (klein)kinderen. Een mooi vooruitzicht, maar zonder investeerders gaat dat niet lukken. Alleen als de leden van de energiecoöperaties samen 7,5% van de investering bij elkaar brengen, kan geld geleend worden bij een bank.

Hoe ver staat het project?

Er zijn al flinke stappen gezet. De locatie is duidelijk; de molens komen op De Spinder, net boven Tilburg, bij afvalverwerkingsbedrijf Attero, waterschap De Dommel en gemeente Tilburg. Ook is het bestemmingsplan al rond en is de landelijke subsidie voor duurzame energie al toegekend. Nu nog het geld regelen, het type windmolen uitkiezen, de molens laten bouwen en in 2019 kunnen ze draaien! Dan is weer een stukje van onze regionale energievoorziening duurzaam.

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het kopen van Spinderdelen: www.spinderwind.nl.


Blog image


Nieuws uit de Langstraat vanaf week 30LANGSTRAAT

Geplaatst door pee za, juli 14, 2018 12:43:14

In deze krant

Nieuws uit de Langstraat vanaf week 30

Blog image

Dongen, Waalwijk, 14 juli 2018. Eerst nog mondjesmaat ,maar gaande weg meer in frequentie en omvang zal deze Blog imagekrant vanaf midden week 30 ook nieuws gaan brengen uit de gemeenten Loon Op zand , en Waalwijk . Ook inwoners van de kernen van die gemeenten zoals Waspik en Kaatsheuvel krijgen in deze krant hun dagelijkse plaatselijke nieuws . Hiervoor wordt een nieuw katern ingericht .Andersom zal Langstraatnieuws.nl het nieuws brengen uit Dongen ,s Gravenmoer , Dongen – Vaart en Klein-Dongen. Dit nieuws wordt opgepikt en doorgegeven aan de ook in Dongen te ontvangen kabelkrant en op kanaal 42( Ziggo) .Het uitwisselen van het nieuws gebeurt in het kader van een samenwerking met Langstraat Media, die onlangs een concessie kreeg van het commissariaat voor de Media om ook in Dongen uit te zenden. Deze krant behoudt daarbij haar onafhankelijkheid en blijft vanzelfsprekend reclamevrij HIER VERDER LEZEN

Blog image

Langstraat Media zendt radio uit via twee FM- frequenties. Op 107.2 Mhz wordt 24 uur per dag Nederlandstalig muziek uitgezonden , afgewisseld met regionaal nieuws , ook uit Dongen. Deze zender heet Langtraat.NL .Op de frequentie 106.8 Mhz. worden de programma's van Langstraat.FM uitgezonden met veel muziek, actualiteiten en regio -sport. De etherzenders worden de komende tijd aanzienlijk versterkt zodat de ontvangst ook in Dongen optimaal zal zijn.Verder heeft de de nu ook Dongense Lokale Omroep de beschikking over een televisiekanaal. Kanaal 42 is in Dongen gewoon in het Ziggo -pakket te ontvangen . Na de zomerperiode zal dit kanaal ook Dongense bijdragen gaan uitzenden. Een van de openingsprogramma's zal het rechtreeks uitzenden van de opening van de Cammeleur zijn.

Blog image

Lees ook HIERBesluit over Heistraat pas op 28 september in Statenvergadering Den BoschDONGEN OPTIMAAL

Geplaatst door internetkrant di, juli 10, 2018 18:04:58

Besluit over Heistraat pas op 28 september in Statenvergadering Den Bosch

Dongenaar René Roovers : "GS trekt boetekleed aan in reactienota

reactie op op Nota van Zienswijzen N629

Dongen, Oosterhout , 10 juli 2018. De provincie heeft vandaag in een persbericht en een nieuwsbrief laten weten dat Gedeputeerde Staten Provinciale Staten voorstellen om de aanleg van de nieuwe N629 tussen Oosterhout en Dongen planologische mogelijk te maken door een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vast te stellen. In de besluitenlijst van 3 juli 2018 staat letterlijk : " Met brede steun van de omgeving is gekozen voor het alternatief ‘Bundeling Noord’ als nieuw tracé voor de N629. De nieuwe weg ten noorden van het Wilhelminakanaal zorgt voor een sterke verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in met name Dongen en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in de regio. Het college van Gedeputeerde Staten legt een PIP voor dat tot stand kwam in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten inclusief een uitgebreid plan voor de compensatie van natuur in de directe omgeving, de mogelijkheid tot het verbeteren van recreatiemogelijkheden en benodigde aanpassingen aan het onderliggend wegennet "

De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik heeft bij monde van de voorzitter René Roovers uit Dongen een reactie gestuurd naar de gemeentebesturen van Dongen en Oosterhout en naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant .Roovers : "Naar aanleiding van de aanzwellende kritiek op de plannen voor een nieuwe weg door de natuur van Dongen heeft Gedeputeerde Staten toegegeven het maatschappelijk belang van een dergelijke weg onvoldoende te hebben onderbouwd. Het provinciale plan is daarom aangepast, zo schrijft GS in de reactienota op de 549 ingediende zienswijzen. Eerder moest er naar aanleiding van de kritiek van de Commissie voor de m.e.r. al een aanvulling aangeleverd worden, waardoor de behandeling in juni in Provinciale Staten moest worden uitgesteld. De kritiek - zoals ook geuit in het Advies van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving - was voor Provinciale staten aanleiding om op 14 september een extra informatiebijeenkomst in te lassen waarin alle betrokken partijen gehoord kunnen worden "

Blog imageperspresentatie provincie Brabant

'verkeersproblemen niet opgelost'
De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik is volgens Roovers teleurgesteld over de reactienota omdat opnieuw nergens inhoudelijk is aangetoond waarom er een nieuwe weg door de kostbare Dongense natuur moet lopen. " Ook blijkt uit de antwoorden dat de verkeersproblemen niet opgelost worden maar op het bordje van de betrokken gemeenten worden gelegd " zgt Roovers. De provincie zegt over de verkeersproblemen bij de AVRI: ’Het treffen van maatregelen voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de bestaande weg zoals bij AVRI staat bekend als het nulplusalternatief en behoort niet bij dit plan en is een verantwoordelijkheid voor Oosterhout’ .Over de Steenstraat zegt de provincie ’Voor het borgen van een robuuste en toekomstbestendige verkeersafwikkeling op Tichelrijt en de doorstroming van het overige verkeer is het wenselijk om een verkeerscan uit te voeren voor het gehele tracé Steenstraat – Vierbundersweg (N632). Hierbij wordt ook naar de verkeersveiligheid op en rond het tracé gekeken. Het nieuw college van Dongen wordt geadviseerd dit uit te voeren’. Over het terugdringen van het autoverkeer wordt er gesproken over een toekomstig snelfietspad langs het kanaal. Roovers : " Maar dat is geen onderdeel van het Provinciale Plan, financiering hiervoor is niet geregeld " René Roovers : " Het zou aan te raden zijn als de gemeenteraden van Oosterhout en Dongen voor de behandeling in de Staten nog kritisch onderzoeken wat er geregeld is in de door Provincie en wethouders van Dongen en Oosterhout afgesloten uitvoeringsovereenkomst. Het is vreemd dat deze overeenkomst niet door de gemeenteraden onderzocht is op haar (financiële) consequenties "

Roovers : "Zo blijkt het provinciale plan N629 voor fase 2 steeds meer te bestaan uit het voor 30 miljoen aanleggen van een strook asfalt door de kostbare natuur van Dongen. Zonder visie en in de hoop dat extra asfalt de problemen wel zal oplossen. Partijgenoten uit Dongen haasten zich onlangs Gedeputeerde van der Maat te hulp schieten tegen de aanzwellende kritiek: ‘Snel doorpakken riep de VVD fractie terwijl men weet dat de procedure nog loopt en de provincie pas eind september een besluit neemt. En volgens de VVD wethouder Vullings zou meer asfalt een zegen zijn. De ervaring leert dat dit vaak ijdele hoop is."

provinciehuis Den Bosch
De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik is wel blij met de aanpak van Provinciale Staten. Bekend is dat op 31 augustus er een technische vragenronde plaatsvindt . Een aantal statenfracties heeft al aangekondigd daar gebruik van te willen maken. Daarnaast verwacht de Vereniging veel van de Themabijeenkomst in op 14 september. Dan kan er inhoudelijk gekeken worden of dit wel het juiste plan is voor de oplossing van de verkeersproblemen die er in dit gebied spelen. De Vereniging verwacht dat er dan nieuw onderzoek gepresenteerd kan worden waarbij op basis van maatschappelijke afwegingen nut en noodzaak van de nieuwe weg vastgesteld kunnen worden. Op basis hiervan moet het voor Provinciale Staten mogelijk zijn om op 28 september tot een afgewogen besluit te komen. Dat is niet onbelangrijk omdat de gekozen aanpak rond de N629 een belangrijke praktijktoets zal moeten zijn in hoeverre partijen volgend jaar bij de verkiezingen voor de Staten hun beloften over duurzaam mobiliteitsbeleid en klimaataanpak serieus nemen. Roovers doet nog een oproep : " De Vereniging roept mensen die de natuur van Dongen aan het hart gaat, op om mee te gaan naar het provinciehuis Den Bosch.:Dongen in Europa, Europa in DongenEVENEMENTEN

Geplaatst door internetkrant zo, juli 08, 2018 20:35:47

Dongen in Europa, Europa in Dongen

Open Monumentendag 2018

Zondag 9 september vanaf 12.00 uur

Thema van Open Monumentendag 2018 is In Europa. Dit jaar staat het Europese erfgoed centraal.

Nederland heeft met de andere landen van Europa een lange geschiedenis. Een geschiedenis van oorlogen, maar ook van vrede. Tijden waarin men erop uittrok om de ‘wereld’ te verkennen, om handel te drijven, werk te zoeken, een vak te leren, wetenschappelijke kennis te vergaren of louter voor het plezier of avontuur een reis te maken.De erfenis van die verbinding met andere Europese landen vinden we ook terug in ons dorp Dongen. Soms overduidelijk, andere keren onverwacht of zelfs onbekend.Blog image

foto Peter LigtenbergBlog imagefoto Peter Ligtenberg

Op de komende Open Monumentendag willen we u kennis laten maken met de onverwachte Europese verbinding met Dongen.

Route

Tussen de Laurentiuskerk (Koepelkerk) aan de Gasthuisstraat en de Oude Kerk (de vroegste Laurentiuskerk) aan de Kerkstraat is een route uitgezet langs Dongense monumentale panden die getuigen van de verbinding met Europa. Er zijn ook mogelijkheden om de route onder begeleiding van een gids te volgen. Het accent ligt op Europese invloeden in de toegepaste bouwstijlen van bijzondere gebouwen in Dongen. Vaak zijn daar ook onverwacht bijzondere persoonlijke verhalen mee verbonden die tot ver over de grens gaan.

Laat u verrassen door deze onbekende kant van Dongen en reserveer de datum 9 september 2018.Drie zorgorganisaties hebben wens tot samengaan DONGEN OPTIMAAL

Geplaatst door pee do, juli 05, 2018 15:31:54

Drie zorgorganisaties hebben wens tot samengaan

Cliënt met zorgvraag kan ook in toekomst dichtbij huis terecht

Noord-Brabant, 6 juli 2018 - Zorgorganisaties zien elkaar al lang niet meer als concurrent maar voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de hulpvragen van het toenemend aantal ouderen. De Riethorst Stromenland, Schakelring en Volckaert, drie zorgorganisaties in Noord-Brabant – die al een goede vorm van samenwerking kennen - spreken daarom de ambitie uit om in de toekomst nog intensiever te willen samenwerken. Zij onderzoeken de mogelijkheden tot een fusie.Intensieve samenwerking Mensen kunnen bij de drie zorgorganisaties rekenen op goede zorg dichtbij huis. Om deze kwalitatieve zorg ook in de toekomst te kunnen blijven bieden, hebben de raden van bestuur en de raden van toezicht van De Riethorst Stromenland, Schakelring en Volckaert de ambitie uitgesproken om te komen tot een fusie. Deze ambitie is vastgelegd in een intentieovereenkomst. Daarvoor winnen de organisaties nu advies in bij onder andere de drie ondernemingsraden en drie centrale cliëntenraden. Deze adviesorganen hebben tot 1 september 2018 de tijd om de bestuurders van advies te voorzien op de ambitie en de inhoud van de intentieovereenkomst. Daarna wordt duidelijk of de intentieovereenkomst getekend wordt en of er een vervolg wordt gegeven aan een verdere uitwerking.Blog image

persfoto


Samen sterker De drie zorgorganisaties willen de zorg en het zorgaanbod nóg beter laten aansluiten op de toenemende en complexere zorgvragen. Mireille de Wee, bestuurder van De Riethorst Stromenland: ’Door samen op te trekken zijn we daar in de toekomst beter toe in staat. Zo kunnen we kwalitatief goede zorg blijven leveren en blijven aansluiten op de wens van de cliënt, ook in onze regio’s tussen de steden Breda, Gorinchem, Den Bosch en Tilburg.’ Mensen hoeven voor zorg hun vertrouwde omgeving niet te verlaten. De zorgorganisaties krijgen door een fusie meer expertise in huis en een breder aanbod aan zorgproducten. Het streven is om mensen bij elke zorgvraag te kunnen helpen.

Wanneer de zorgorganisaties samen verder gaan, ontstaat er een krachtige organisatie. Door krachten te bundelen in de zorg en een aantrekkelijke werkgever te zijn, hopen de bestuurders in de toekomst voldoende en gekwalificeerd personeel te kunnen blijven aantrekken en te behouden voor de zorgsector.

Samenwerking voortzetten De afgelopen jaren werkten de drie organisaties al in meerdere projecten met elkaar samen. John Moolenschot is bestuurder bij Schakelring: ‘Door samen te gaan, kunnen onze organisaties nóg betere zorg aanbieden aan inwoners uit de regio, die in de dunner bevolkte delen van Noord-Brabant wonen. Daarnaast kunnen we de krachten bundelen bij belangrijke zaken, denk aan innovatie en technologische ontwikkelingen.’ Zowel De Riethorst Stromenland als Volckaert en Schakelring zijn sterk lokaal verankerd. Ook na een fusie blijven zij lokaal actief. Daar ligt namelijk hun kracht. De cliënt wil graag zorg dichtbij. Bestuurder van Volckaert Annet Boekelman vult aan: ‘Wij willen graag benadrukken dat in dit samenwerkingsplan iedere locatie zijn eigenheid blijft behouden. Voor zowel de cliënt, de medewerker als voor de vrijwilliger verandert dat niet. Daar voelen mensen zich prettig bij en dat is waar zij voor gaan.’

Vergelijkbare missie en visie De drie zorgorganisaties zijn gelijkwaardig aan elkaar. De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring zijn alle drie financieel gezond met een vergelijkbare missie en visie. De kwaliteit van de zorg, de cliënttevredenheid, de grootte van de organisaties en het aantal cliënten en aantal medewerkers/vrijwilligers komen nauw met elkaar overeen. Dat is een mooie basis voor een verdergaande samenwerking.

Vervolgtraject Na de zomer wordt duidelijk of de bestuurders een handtekening gaan zetten onder de intentieovereenkomst. Vervolgens wordt er op de websites van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring gecommuniceerd over de besluitvorming. In het vervolgtraject worden ook de stakeholders van de drie zorgorganisaties betrokken en wordt de formele toestemmingsaanvraag opgestart bij de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM).