DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Inloopavond voor direct aanwonenden bestemmingsplan Kloostercomplex Dongen

BIJ ONS IN DE STRAATGeplaatst door internetkrant ma, januari 09, 2017 13:51:15

Inloopavond voor direct aanwonenden bestemmingsplan Kloostercomplex Dongen

Dongen, januari 2017. Bouwaccent B.V. , de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Dongen en de provincie Noord-Brabant, zijn voornemens om op termijn de eigendom van het klooster aan de Hoge Ham 25 in Dongen over te dragen aan een externe partij. Een eerste stap in die richting is in juni 2013 gezet met de participatie van de provincie Noord-Brabant in de eigendom van het klooster. Participatie in eigendom past in de wens van de provincie om religieus erfgoed voor toekomstige generaties te behouden en dient ter ondersteuning van de transitieopgave van het klooster.


Het toekomstperspectief voor het klooster en voor de directe omgeving is omschreven in een reeds door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde visie: “Gebiedsvisie Kloostercomplex Dongen”. Deze gebiedsvisie schetst een ontwikkelingsperspectief waarin het Community Care concept centraal staat. Met het ontwerpbestemmingsplan “Kloostercomplex Dongen, fase 1”, wordt de realisatie van een woon-zorgcomplex als eerste fase van de transformatie naar een nieuw soort woonzorglocatie met een levensloopbestendig karakter mogelijk gemaakt. Het document ligt ter inzage in het gemeentehuis

Voor de direct omwonenden is er op dinsdagavond 17 januari 2017 van 19.00 uur tot 20.30 uur een inloop-bijeenkomst waarin men kennis kant nemen van het ontwerpbestemmingsplan. De bijeenkomst vindt plaats in het Klooster aan de Hoge Ham 25 in Dongen. Mocht u vragen hebben of hebt u nadere informatie nodig bel dan ontwikkelingsmanager Mw. D.T.W. Wils,

040 - 222 3 444.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4461

Meedoen met Groen is goed te doen? Interesse voor zonnepanelen groeit.

BIJ ONS IN DE STRAATGeplaatst door internetkrant wo, oktober 26, 2016 14:27:49

Meedoen met Groen is goed te doen? Interesse voor zonnepanelen groeit.

Door Conny Mahieu

Dongen, 26 oktober 2016. In juni is het project ‘Groen is goed te doen’ van start gegaan. Huurders kunnen tot 1 januari inschrijven voor zonnepanelen. Niet op eigen dak, maar op een zonnig dak dat Casade beschikbaar stelt. Medewerkers van Casade en Energie Dongen werken samen om dit voor huurders aantrekkelijk te maken. Enkele actieve en betrokken huurders helpen door vragen en bedenkingen voor te leggen, en de informatie duidelijker te maken.


Op diverse manieren is er aandacht gevraagd, met een project op een basisschool, op buurtfeesten en op de markt. De inschrijvingen komen nu binnen. De energiemeters beginnen weer te tikken nu het kouder wordt en vroeger donker. Meedoen is een kans om de wereld groener te maken en je energiekosten lager. De zon geeft meer rendement dan de bank!


pure winst

Door een inschrijving laat je weten dat je geïnteresseerd bent. We willen graag weten wie mee wil doen. Inschrijven kan via de site of op het kantoor van Energie Dongen. De definitieve beslissing over aanschaf neem je na een berekening over je persoonlijke situatie. Dit doe je samen met een energie adviseur. De panelen kunnen tegen een gunstige prijs, ca. € 160,00 per paneel worden aangeschaft. De installatie en het onderhoud is in deze prijs inbegrepen. Alle eigenaren zijn lid van een coöperatie. De opbrengst van de panelen komt ten goede aan de huurder, waardoor die zijn investering in zes jaar terugverdient. Daarna is de opbrengst pure winst. Op de site is sprake van een postcoderoos, dit is het gebied waarbinnen de inwoners kunnen meedoen. De gemeente Dongen is één postcoderoos.

nabestaanden

Hoe zit het dan als je verhuist, of overlijdt? Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets. Wanneer je buiten de gemeente verhuist, kun je de panelen verkopen aan andere of nieuwe leden binnen de coöperatie. Bij overlijden kan dit ook, of nabestaanden binnen de gemeente worden eigenaar.Wil je investeren in een gezonde, groene toekomst? Kom dan met uw vragen naar de energie-cafe’s in november. Data en plaatsen leest u nog in deze krant.
Nu kunt u kijken en inschrijven op www.groenisgoedtedoen.nl . Mailen kan altijd: energie@energiedongen.nl. U kunt een medewerker van Energie Dongen bellen : 0162 238000 op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. De mensen van Energie Dongen zijn aanwezig in hun kantoor bij Casade, Minister Goselinglaan 8, tussen 9 en 12 uur om u te informeren en te helpen met inschrijven.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4380

Integrale controle op boerderij in Dongen-Vaart

BIJ ONS IN DE STRAATGeplaatst door internetkrant vr, oktober 14, 2016 13:49:24

Integrale controle op boerderij in Dongen-Vaart

Vanochtend vroeg hebben diverse overheidsdiensten (partners) een integrale controle uitgevoerd in een boerderij aan de Vaartweg in Dongen-Vaart. Daarbij zijn zes personen aangetroffen met Poolse of Russische nationaliteit.


Aanleiding was een melding van de politie. Onderzoek ter plaatse heeft uitgewezen dat de woonsituatie van een aantal bewoners niet voldoet aan de gestelde eisen, nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de arbeidsomstandigheden zijn. De woonruimtes die niet voldoen aan de eisen zijn gesloten. Voor deze bewoners is vervangende woonruimte geregeld.


Bij de actie waren betrokken politie, coördinator arbeidsmigranten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), een tolk en de gemeente Dongen.


Burgemeester
,,Het is belangrijk dat we toezien op juiste naleving van de regels. Die zorgen ervoor dat iedereen hier goed en veilig kan wonen en werken'', aldus burgemeester Marina Starmans. Jaarlijks voert de gemeente in samenwerking met de partners tal van integrale handhavingsacties uit, zowel op het gebied van arbeidsmigranten, als ook milieu, geluid, criminele activiteiten. Daarbij kunnen we de ogen en oren van onze inwoners goed gebruiken'', aldus de burgemeester. Heeft u een tip, dan kunt u contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Ook kunt u anoniem een melding doen: 0800-7000

  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4370

Brand in boerderij aan de Laagstraat vlug geblust

BIJ ONS IN DE STRAATGeplaatst door internetkrant wo, oktober 12, 2016 10:39:28
Brand in boerderij aan de Laagstraat vlug geblust


Dongen, 12 oktober 2016. . Een korte maar felle brand heeft deze ochtend grote schade aangebracht aan een kolossale boerderij aan de Laagstraat in Dongen. Politie en brandweer waren snel ter plaatse. De met groot materiaal uitgereden brandweer had het vuur in korte tijd onder controle ,maar kon niet voorkomen dat de brand grote schade veroorzaakte aan het dak .Volgens de politie is de brand op de zolder begonnen. Waarschijnlijk door een warmtebron. Op de plaatst van de brand was een metalen schoorsteen te zien .De boerderij werd al jaren door de eigenaar zelf verbouwd . De verbouwing naderde zijn voltooiing. Gewonden zijn er niet gevallen.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4366

Gemeente Dongen over op nieuwe werkwijze onkruidbestrijding

BIJ ONS IN DE STRAATGeplaatst door internetkrant ma, augustus 29, 2016 17:49:27

Chemisch bestrijden van onkruid mag niet meer maar borstelen duurder

Gemeente Dongen over op nieuwe werkwijze onkruidbestrijding

Dongen, 29 augustus 2016. Sinds dit jaar maakt de gemeente komaf met het onkruid door middel van mechanisch borstelen . Tot vorig jaar werd het onkruid van verhardingen op chemische wijze verwijderd. Dat gebeurde ook in andere gemeenten. Door middel van infrarood technieken werd de stof glyfosaat op het onkruid gespoten. Deze wijze van onkruidbestrijding was zeer effectief en laag in kosten. Deze chemische werkwijze is echter niet meer toegestaan door nieuwe wetgeving .Vanaf dit jaar wordt het onkruid op een andere wijze bestreden. Namelijk door middel van een borstelmachine, die het onkruid met staalborstels boven de grond verwijdert, maar de wortel laat zitten. Het vuil dat de borstelmachine achterlaat wordt door onze veegwagen opgeruimd.


Het borstelen van het onkruid in plaats van chemisch bestrijden geeft een ander aanzicht. Mensen zien de 'littekens' van de borstels op de stopen en bijvoorbeeld parkeerplaatsen De borstelmachine kan namelijk niet komen op plaatsen waar bijvoorbeeld auto's geparkeerd staan. Rondom obstakels, zoals paaltjes, lichtmasten en banken wordt daarom een zogenoemde quad ingezet die het onkruid door middel van hete lucht verbrandt.

Omdat de nieuwe manier van onkruidbestrijding vele malen duurder is dan de oude chemische methode, is de gemeente genoodzaakt om de frequentie aan te passen. Er wordt per jaar 2 keer volledig geborsteld De eerste in mei en de tweede is nu – in augustus- bezig . Ook nu wordt een brander op een quad gebruikt om rond obstakels te reinigen . Met de nu gebruikte techniek is het volgens de gemeente niet mogelijk het zelfde resultaat te behalen als met de vorige onkruidbestrijdingsmethode

  • Reacties(2)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4310

Hoe geel moet het zijn …

BIJ ONS IN DE STRAATGeplaatst door internetkrant wo, augustus 24, 2016 17:56:26

Hoe geel moet het zijn …

Dongen, 24 augustus 2016. Hoe geel moet of kán het zijn . Geler als de Wilhelminastraat kan het eigenlijk niet. Alhoewel de tot nu toe Geelste straat van Dongen , de Kardinaal van Rossumstraat deed ook nog een poging in het algemeen klassement Dat was in het jubileumjaar . Er is misschien ongemerkt ,maar zeker aangespoord door de Dongense Jeugdraad - de stichting die de Zomerspelen organiseert , wel wat in die richting gepraat waardoor er toch een soort van competitie is geboren in het Dongense . Wij zijn benieuwd welke straat de volgende geelste straat is in het dorp . Volgend jaar weten we dat. De Dongense wethouders waren vandaag in de straat om de mooiste kleur van Dongen te bewonderen .Er komen volgen wethouder Piet Panis nog gele bordjes bij. “Bij elke ingang van de straat “.De buurt van initiatiefnemer Els en Henk van Ryswyk liep uit bij het plaatsen van het eerste bord.


de foto's zijn groter bij een klik  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4297

Burgemeester Dongen sluit pand na vondst harddrugs

BIJ ONS IN DE STRAATGeplaatst door internetkrant do, juni 30, 2016 15:45:26

Burgemeester Dongen sluit pand na vondst harddrugs

Dongen , zomer 2016. Burgemeester Marina Starmans heeft besloten de woning aan de Weide nr. 46 in Dongen te sluiten na vondst van harddrugs. De woning wordt voor de duur van 3 maanden gesloten vanwege overtreding van de Opiumwet.

Op 12 februari 2016 trof de politie in de woning een grote hoeveelheid harddrugs (zoals GHB en amfetamine) aan.


Tijdelijke sluiting

Van donderdag 30 juni tot zaterdag 1 oktober 2016 is het verboden de woning te betreden.Met deze tijdelijke sluiting wil de gemeente Dongen een eind maken aan drugs gerelateerde activiteiten vanuit deze locatie. De gemeente heeft de omgeving per brief geïnformeerd over de stand van zaken.

Damocles

De sluiting gebeurt op basis van het door de burgemeester vastgestelde Damocles-beleid.Artikel 13b van de Opiumwet, ook wel aangehaald als de Wet Damocles, biedt de burgemeester de mogelijkheid drugspanden te sluiten. De burgemeester kan op basis van de wet bestuursdwang toepassen en woningen of voor het publiek toegankelijke inrichtingen sluiten als daar sprake is van drugs gerelateerde activiteiten.

Meld Drugsoverlast

Drugs gaan gepaard met overlast en criminaliteit. De gemeente Dongen en de politie gaan dit zoveel mogelijk tegen. De hulp van inwoners helpt daarbij. Ervaart u drugsoverlast? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900 - 8844. Wilt u liever anoniem blijven? Neemt u dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Deze onafhankelijke meldlijn stuurt de meldingen daarna door naar de politie.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4237