DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

45 maisonnette- woningen aan de Trappistenstraat klaar voor de slopershamer

BIJ ONS IN DE STRAATGeplaatst door internetkrant di, mei 30, 2017 14:22:30

45 maisonnette- woningen aan de Trappistenstraat klaar voor de slopershamer

De bewoners van 45 maisonette-woningen aan de Trappistenstraat in Dongen hebben van Casade bericht ontvangen dat hun woning gesloopt wordt. De afgelopen maanden heeft Casade de toekomst van de woningen aan de Trappistenstraat, die dateren uit 1966, onderzocht. De varianten woningverbetering, renovatie en sloop zijn in het onderzoek uitgewerkt. Uit het onderzoek is gebleken dat de woningen te veel technische beperkingen hebben om te voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd. Casade gaat daarom over tot sloop van de bestaande woningen. Nadat de woningen zijn gesloopt, worden er vervolgens nieuwe woningen gebouwd. De sloop is gepland voor november 2018.
Voor de bewoners is een sociaal statuut van kracht dat Casade overeengekomen is met de huurdersorganisatie. In het sociaal statuut staan de rechten en plichten van bewoners, zoals het recht op een verhuiskostenvergoeding en voorrang op een andere woning van Casade. Tijdens een bewonersbijeenkomst in juni krijgen de bewoners een uitgebreide toelichting op het besluit van Casade en het sociaal statuut .Aansluitend worden met hen afspraken gemaakt voor individuele huisbezoeken waar onder andere de wensen met betrekking tot nieuwe huisvesting worden besproken  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4664

Scouting St. Jozef en Wijkraad Oud-Dongen maken Bergen schoner

BIJ ONS IN DE STRAATGeplaatst door internetkrant ma, maart 27, 2017 09:59:01

Scouting St. Jozef en Wijkraad Oud-Dongen maken Bergen schoner


Persfoto

Scouting St. Jozef en Wijkraad Oud Dongen hebben 25 maart een opruimactie gehouden in de Bergen. Dit in het kader van de jaarlijkse Landelijke Opschoondag, die aandacht vraagt voor het opruimen van zwerfafval in onze leefomgeving. Onder een heerlijk lente-zonnetje kregen de 30 estas en scouts eerst een peptalk en bedankje vooraf van Jan van Bladel, voorzitter van Wijkraad Oud-Dongen en wethouder Bea van Beers, die hiervoor speciaal naar het Wezelhonk was gekomen. Vervolgens gingen de kinderen in tweetallen, de een met de vuilniszak en de ander met de knijper, het bos in op zoek naar afval. Het bos bleek al redelijk schoon, maar toch kon nog voldoende afval gevonden worden: sigarettenpeuken, glas, restanten van vuurwerk, een enkele kapotte emmer en ga zo maar door. Na een uurtje schoonmaken werd de balans opgemaakt en konden we samen concluderen dat de Bergen weer een stukje schoner zijn geworden ! En daar is niet alleen goed nieuws voor Scouting St. Jozef en Wijkraad Dongen, maar ook voor alle andere Dongenaren, die wandelen en spelen in de Bergen !
  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4584

Interactieve bijeenkomst valpreventie op 6 april

BIJ ONS IN DE STRAATGeplaatst door internetkrant vr, maart 17, 2017 13:39:54

Interactieve bijeenkomst valpreventie op 6 april

Bijna één op de vijf senioren struikelt en ruim één op de tien valt van een trap. Ruim de helft van de letsels na een valongeval is een fractuur, zoals een pols- of heupfractuur. Belangrijk dus om te weten hoe u een val kunt voorkomen.


Mede door deze bijeenkomst willen we de bewustwording bij 65-plussers van de risico’s op valongevallen vergroten. Er worden tips en adviezen gegeven om het risico op vallen in- en buitenshuis te verminderen. Tevens worden er oefeningen gedaan zodat u weet hoe u bijvoorbeeld op kan staan na een val. Ook is er extra aandacht om te blijven bewegen. Door te bewegen blijven de spieren en gewichten soepeler, u behoud de kracht in uw benen en eventuele balansstoringen worden gemakkelijker opgevangen. U krijgt een naslagwerk mee zodat u alles thuis nog rustig kan doorlezen.

De bijeenkomst wordt op 6 april gehouden in ’t Ruim, Oude Baan 15. De interactieve bijeenkomst duurt van 13.30 uur tot 16.00 uur en kost € 2,- p.p. inclusief koffie of thee. In verband met de beweegactiviteiten is het maximaal aantal deelnemers 15 personen.

Aanmelden graag voor 3 april op één van de onderstaande manieren:

Via telefonisch contact met de medewerkers van SWOD op werkdagen

tussen 09.00 uur en 12.00 uur op 0162-375296. Ook kunt u mailen naar het e-mail adres activiteiten@swodongen.nl of u loopt het kantoor van SWOD even binnen tijdens de boven staande kantooruren. (locatie: Dongepark 1,hoofdgebouw Volckaert, schuin tegenover de centrale balie)
  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4571

Inloopavond voor direct aanwonenden bestemmingsplan Kloostercomplex Dongen

BIJ ONS IN DE STRAATGeplaatst door internetkrant ma, januari 09, 2017 13:51:15

Inloopavond voor direct aanwonenden bestemmingsplan Kloostercomplex Dongen

Dongen, januari 2017. Bouwaccent B.V. , de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Dongen en de provincie Noord-Brabant, zijn voornemens om op termijn de eigendom van het klooster aan de Hoge Ham 25 in Dongen over te dragen aan een externe partij. Een eerste stap in die richting is in juni 2013 gezet met de participatie van de provincie Noord-Brabant in de eigendom van het klooster. Participatie in eigendom past in de wens van de provincie om religieus erfgoed voor toekomstige generaties te behouden en dient ter ondersteuning van de transitieopgave van het klooster.


Het toekomstperspectief voor het klooster en voor de directe omgeving is omschreven in een reeds door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde visie: “Gebiedsvisie Kloostercomplex Dongen”. Deze gebiedsvisie schetst een ontwikkelingsperspectief waarin het Community Care concept centraal staat. Met het ontwerpbestemmingsplan “Kloostercomplex Dongen, fase 1”, wordt de realisatie van een woon-zorgcomplex als eerste fase van de transformatie naar een nieuw soort woonzorglocatie met een levensloopbestendig karakter mogelijk gemaakt. Het document ligt ter inzage in het gemeentehuis

Voor de direct omwonenden is er op dinsdagavond 17 januari 2017 van 19.00 uur tot 20.30 uur een inloop-bijeenkomst waarin men kennis kant nemen van het ontwerpbestemmingsplan. De bijeenkomst vindt plaats in het Klooster aan de Hoge Ham 25 in Dongen. Mocht u vragen hebben of hebt u nadere informatie nodig bel dan ontwikkelingsmanager Mw. D.T.W. Wils,

040 - 222 3 444.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4461

Meedoen met Groen is goed te doen? Interesse voor zonnepanelen groeit.

BIJ ONS IN DE STRAATGeplaatst door internetkrant wo, oktober 26, 2016 14:27:49

Meedoen met Groen is goed te doen? Interesse voor zonnepanelen groeit.

Door Conny Mahieu

Dongen, 26 oktober 2016. In juni is het project ‘Groen is goed te doen’ van start gegaan. Huurders kunnen tot 1 januari inschrijven voor zonnepanelen. Niet op eigen dak, maar op een zonnig dak dat Casade beschikbaar stelt. Medewerkers van Casade en Energie Dongen werken samen om dit voor huurders aantrekkelijk te maken. Enkele actieve en betrokken huurders helpen door vragen en bedenkingen voor te leggen, en de informatie duidelijker te maken.


Op diverse manieren is er aandacht gevraagd, met een project op een basisschool, op buurtfeesten en op de markt. De inschrijvingen komen nu binnen. De energiemeters beginnen weer te tikken nu het kouder wordt en vroeger donker. Meedoen is een kans om de wereld groener te maken en je energiekosten lager. De zon geeft meer rendement dan de bank!


pure winst

Door een inschrijving laat je weten dat je geïnteresseerd bent. We willen graag weten wie mee wil doen. Inschrijven kan via de site of op het kantoor van Energie Dongen. De definitieve beslissing over aanschaf neem je na een berekening over je persoonlijke situatie. Dit doe je samen met een energie adviseur. De panelen kunnen tegen een gunstige prijs, ca. € 160,00 per paneel worden aangeschaft. De installatie en het onderhoud is in deze prijs inbegrepen. Alle eigenaren zijn lid van een coöperatie. De opbrengst van de panelen komt ten goede aan de huurder, waardoor die zijn investering in zes jaar terugverdient. Daarna is de opbrengst pure winst. Op de site is sprake van een postcoderoos, dit is het gebied waarbinnen de inwoners kunnen meedoen. De gemeente Dongen is één postcoderoos.

nabestaanden

Hoe zit het dan als je verhuist, of overlijdt? Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets. Wanneer je buiten de gemeente verhuist, kun je de panelen verkopen aan andere of nieuwe leden binnen de coöperatie. Bij overlijden kan dit ook, of nabestaanden binnen de gemeente worden eigenaar.Wil je investeren in een gezonde, groene toekomst? Kom dan met uw vragen naar de energie-cafe’s in november. Data en plaatsen leest u nog in deze krant.
Nu kunt u kijken en inschrijven op www.groenisgoedtedoen.nl . Mailen kan altijd: energie@energiedongen.nl. U kunt een medewerker van Energie Dongen bellen : 0162 238000 op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. De mensen van Energie Dongen zijn aanwezig in hun kantoor bij Casade, Minister Goselinglaan 8, tussen 9 en 12 uur om u te informeren en te helpen met inschrijven.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4380

Integrale controle op boerderij in Dongen-Vaart

BIJ ONS IN DE STRAATGeplaatst door internetkrant vr, oktober 14, 2016 13:49:24

Integrale controle op boerderij in Dongen-Vaart

Vanochtend vroeg hebben diverse overheidsdiensten (partners) een integrale controle uitgevoerd in een boerderij aan de Vaartweg in Dongen-Vaart. Daarbij zijn zes personen aangetroffen met Poolse of Russische nationaliteit.


Aanleiding was een melding van de politie. Onderzoek ter plaatse heeft uitgewezen dat de woonsituatie van een aantal bewoners niet voldoet aan de gestelde eisen, nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de arbeidsomstandigheden zijn. De woonruimtes die niet voldoen aan de eisen zijn gesloten. Voor deze bewoners is vervangende woonruimte geregeld.


Bij de actie waren betrokken politie, coördinator arbeidsmigranten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), een tolk en de gemeente Dongen.


Burgemeester
,,Het is belangrijk dat we toezien op juiste naleving van de regels. Die zorgen ervoor dat iedereen hier goed en veilig kan wonen en werken'', aldus burgemeester Marina Starmans. Jaarlijks voert de gemeente in samenwerking met de partners tal van integrale handhavingsacties uit, zowel op het gebied van arbeidsmigranten, als ook milieu, geluid, criminele activiteiten. Daarbij kunnen we de ogen en oren van onze inwoners goed gebruiken'', aldus de burgemeester. Heeft u een tip, dan kunt u contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Ook kunt u anoniem een melding doen: 0800-7000

  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4370

Brand in boerderij aan de Laagstraat vlug geblust

BIJ ONS IN DE STRAATGeplaatst door internetkrant wo, oktober 12, 2016 10:39:28
Brand in boerderij aan de Laagstraat vlug geblust


Dongen, 12 oktober 2016. . Een korte maar felle brand heeft deze ochtend grote schade aangebracht aan een kolossale boerderij aan de Laagstraat in Dongen. Politie en brandweer waren snel ter plaatse. De met groot materiaal uitgereden brandweer had het vuur in korte tijd onder controle ,maar kon niet voorkomen dat de brand grote schade veroorzaakte aan het dak .Volgens de politie is de brand op de zolder begonnen. Waarschijnlijk door een warmtebron. Op de plaatst van de brand was een metalen schoorsteen te zien .De boerderij werd al jaren door de eigenaar zelf verbouwd . De verbouwing naderde zijn voltooiing. Gewonden zijn er niet gevallen.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4366