DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Gemeente Dongen stopt collectieve periode onderhoud en storingsdienst warmtepompen en CV-ketels

BIJ ONS IN DE STRAATGeplaatst door internetkrant vr, februari 09, 2018 08:20:31

Gemeente Dongen stopt collectieve periode onderhoud en storingsdienst warmtepompen en CV-ketels

Archieffoto DHS

Dongen, 9 februari 2018. De bewoners van fase 2 van de nieuwbouwwijk Beljaart ontvangen vandaag een brief van de gemeente waarin het einde wordt aangekondigd van de periode van het collectieve onderhoud en de storingsdienst ten aanzien van de warmtepomp en CV-ketels . De bewoners ontvangen ook informatie over aanverwante zaken De bewonersbrief omvat in feite de mededeling en bevestiging dat er een einde is gekomen aan de collectieve periode van onderhoud en het verhelpen van storingen onder regie van de gemeente. “Dit jaar bent u zelf aan zet om een contract af te sluiten voor het onderhoud aan uw installatie en het regelen van een storingsdienst “ aldus de brief . Dit geldt vanaf het moment dat het onderhoud is uitgevoerd en individuele restpunten zijn verholpen.

Onderhoud

In de brief wordt herinnert aan het feit dat het bedrijf Feenstra B.V. medio november 2017 brieven verzonden heeft aan de bewoners voor het onderhoud aan de CV-ketels. Een aantal eigenaren met een CV-ketel heeft volgens de gemeente nog niet gereageerd op het onderhoudsverzoek. Feenstra biedt tot 31 maart 2018 de mogelijkheid om alsnog te bellen naar 088-8455000 voor het inplannen van een onderhoudsafspraak. “Daarna is ook voor deze eigenaren het onderhoud voor eigen rekening. “ De bewoners die het aangaat worden verzocht voor 19 februari te reageren op de optie voor het kosteloos plaatsen van het doorstroomapparaat door Deem Installatie B.V. ten behoeve van langere taptijd warm water .Degene die niet reageert en geen overeenkomst aangaat wordt geacht geen gebruik te willen maken van het doorstroomapparaat.

Kettingbeding / notariële akte

In de koopovereenkomst van eigenaren van woningen staat een kettingbeding opgenomen voor de energievoorziening van GEO-Dongen. Deze energievoorziening is door faillissement niet meer in gebruik . De gemeente wil alle koopaktes in één keer opschonen. Hiervoor ontvangen de bewoners binnen enkele weken een brief waarin wij verzocht wordt om in te stemmen met het verwijderen van dit kettingbeding . De gemeente neemt de kosten daarvan voor haar rekening Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de collectieve aanpassing van de aktes, komen mogelijke kosten op een later moment voor eigen rekening.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4867

Maatregelen voor een veiligere oversteekplaats Mgr. Nolenslaan - Achterberg

BIJ ONS IN DE STRAATGeplaatst door internetkrant ma, juli 03, 2017 19:39:48

Maatregelen voor een veiligere oversteekplaats Mgr. Nolenslaan - Achterberg


Dongen, 3 juli 2017 Het college heeft besloten tot extra beveiliging van de oversteekplaats voor kinderen, ouders en brigadiers van basisschool Achterberg aan de Mgr. Nolenslaan. Er wordt een draaibare afsluiting geplaatst met lichtsignalen die bediend gaat worden door de brigadiers. Hiertoe is besloten in samenspraak met de verkeersbrigadiers, medezeggenschapsraad, politie en schooldirectie. Vandaag werd deze maatregel ter plaatse toegelicht door wethouder Ad van Beek, Raymond Smeets (directeur van de school), Angelique van Dooren (coördinator verkeersbrigadiers), Jan Soeterbroek (wijkagent) en Oscar van Rijn (projectleider gemeente). De raad is middels een raadinformatiebrief op de hoogte gesteld van de gekozen beveiligingsmethode

Vragen in raad

De afgelopen tijd vonden op dit punt twee ongevallen plaats waarbij verkeersbrigadiers betrokken waren. In de raad werden hierover onlangs vragen gesteld. Samen met de verkeersbrigadiers, medezeggenschapsraad, politie en schooldirectie heeft de gemeente maatregelen onderzocht die extra beveiliging bieden op de oversteekplaats. Diverse oplossingen zijn voorgelegd en besproken. Met een vertegenwoordiging van de verkeersbrigadiers is onder andere een oversteekplaats van een school in de gemeente Veenendaal bezocht, waar gewerkt wordt met zwenkbomen. Hierbij komen rood-wit geblokte slagbomen op ooghoogte over de weg. Het bezoek en de gesprekken in Veenendaal laten zien dat deze maatregel effectief is en door de brigadiers als gebruiksvriendelijk wordt ervaren. De attentie bij weggebruikers wordt direct verhoogd zodra de oversteekplaats in gebruik wordt genomen. De verkeersbrigadiers kunnen zich beter richten op het begeleiden van overstekende kinderen en ouders. Een en ander staat te lezen in de vandaag verzonden informatiebrief aan de raadsleden


Een fotomontage geeft een beeld van de beveiliging ( gemeente Dongen)

De delegatie die in Veenendaal was is erg te spreken over de methode. Genoeg reden om op de oversteekplaats aan de Mgr. Nolenslaan soortgelijke rood-wit geblokte zwenkbomen te plaatsen. Om de zichtbaarheid bij laaghangende zon, schemer en slecht weer te vergroten, komt er knipperende ledverlichting op de zwenkbomen. De zwenkbomen zullen worden bediend door de verkeersbrigadiers en zijn alleen tijdens de oversteektijden in werking. De installatie kost € 24.000,- en zal met ingang van het nieuwe schooljaar operationeel zijn. Voorafgaand krijgen de verkeersbrigadiers een instructie op locatie.Voor de Veldstraat, die grenst aan de oversteekplaats op de Mgr. Nolenslaan, worden in 2018 reconstructieplannen opgesteld. Ook hier worden volgens het bericht aan de raad schooldirectie, de verkeersbrigadiers, de medezeggenschapsraad, de bewoners en de politie bij betrokken  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4703

Buitenspeeldag in Biezen treft fantastisch weer

BIJ ONS IN DE STRAATGeplaatst door internetkrant wo, juni 14, 2017 14:41:59

Buitenspeeldag in wijk De Biezen treft fantastisch weer


Dongen, 14 juni 2017. In woonwijk De Biezen was het vandaag na een jaartje door omstandigheden zonder , weer de traditionelere buitenspeeldag . Niks geen computerspelletjes op je tablet of ander device. Niks geen huiswerk voor een keer. Nee, vandaag even niet. Zo'n 140 kinderen gaven zich op om lekker buiten te spelen deze woensdagmiddag .De meesten waren er al toen twee kinderen uit de wijk deskundig geassisteerd door burgemeester Marina Starmans met een heus confectiekanon de gezellige middag openden. De Dongense wijk De Biezen is een van actiefste wijkraden van het dorp. Voorzitter Leo van Hecke is trots op zijn leden en actieve wijkbewoners. Een flink aantal hulpmoeders en andere wijkgenoten waren dan ook druk in de weer deze middag. De wijkraad is daar trots en dankbaar voor. Er was ook hulp van een tiental Cambreur -studenenten die met deze speelmiddag hun maatschappelijke stage vervulden.Van voetbalvereniging vvDongen werd een pannaveldje geleend , dat óók nog eens een keertje niet terug hoeft te worden gegeven. Goed voor een volgende speeldag dus. De Dongense Jeugdraad leverde alle spellen en 'Jantje Beton' gaf een financiële bijdrage. Er was van alles te doen op en rond het speelveld bij de Otterdonk. Een heus verkeersplein, een springkussen en volop drankjes en hapjes.
Klik voor vergroting op een foto  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4680

Bijzonder beeld gestolen uit tuin Dongepark

BIJ ONS IN DE STRAATGeplaatst door internetkrant ma, juni 12, 2017 15:34:32

Bijzonder beeld gestolen uit tuin Dongepark

Enige jaren geleden is in de tuin van Volckaert Dongepark in Dongen een bijzonder beeld geplaatst. Dit beeld met de naam, ‘de Paradijsvogel’ is eigendom van de familie Brouwers. Adriaan Brouwers heeft het laten maken als herinnering aan de familieleden die in 1990 door een auto-ongeluk om het leven zijn gekomen. Met de verhuizing van de grootmoeder naar Dongepark is het beeld geplaatst in de tuin van Volckaert aan de Middellaan zodat het beeld goed te zien was vanuit het appartement. Na haar overlijden in 2015 heeft de familie Brouwers besloten het beeld op deze plek te laten staan. Volckaert heeft ‘de Paradijsvogel’ in bruikleen zodat cliënten, naasten en wandelaars er nog steeds van kunnen genieten.

Zaterdagochtend werd tot grote ontsteltenis geconstateerd dat het beeld weg is. Het ziet er naar uit dat het met geweld van de sokkel verwijderd is want er zijn sporen van een slijptol zichtbaar. De roof heeft waarschijnlijk afgelopen vrijdag plaatsgevonden. Uiteraard is dit gemeld aan de politie. Zij onderzoeken de zaak en roepen getuigen op om zich te melden.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4678

45 maisonnette- woningen aan de Trappistenstraat klaar voor de slopershamer

BIJ ONS IN DE STRAATGeplaatst door internetkrant di, mei 30, 2017 14:22:30

45 maisonnette- woningen aan de Trappistenstraat klaar voor de slopershamer

De bewoners van 45 maisonette-woningen aan de Trappistenstraat in Dongen hebben van Casade bericht ontvangen dat hun woning gesloopt wordt. De afgelopen maanden heeft Casade de toekomst van de woningen aan de Trappistenstraat, die dateren uit 1966, onderzocht. De varianten woningverbetering, renovatie en sloop zijn in het onderzoek uitgewerkt. Uit het onderzoek is gebleken dat de woningen te veel technische beperkingen hebben om te voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd. Casade gaat daarom over tot sloop van de bestaande woningen. Nadat de woningen zijn gesloopt, worden er vervolgens nieuwe woningen gebouwd. De sloop is gepland voor november 2018.
Voor de bewoners is een sociaal statuut van kracht dat Casade overeengekomen is met de huurdersorganisatie. In het sociaal statuut staan de rechten en plichten van bewoners, zoals het recht op een verhuiskostenvergoeding en voorrang op een andere woning van Casade. Tijdens een bewonersbijeenkomst in juni krijgen de bewoners een uitgebreide toelichting op het besluit van Casade en het sociaal statuut .Aansluitend worden met hen afspraken gemaakt voor individuele huisbezoeken waar onder andere de wensen met betrekking tot nieuwe huisvesting worden besproken  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4664

Scouting St. Jozef en Wijkraad Oud-Dongen maken Bergen schoner

BIJ ONS IN DE STRAATGeplaatst door internetkrant ma, maart 27, 2017 09:59:01

Scouting St. Jozef en Wijkraad Oud-Dongen maken Bergen schoner


Persfoto

Scouting St. Jozef en Wijkraad Oud Dongen hebben 25 maart een opruimactie gehouden in de Bergen. Dit in het kader van de jaarlijkse Landelijke Opschoondag, die aandacht vraagt voor het opruimen van zwerfafval in onze leefomgeving. Onder een heerlijk lente-zonnetje kregen de 30 estas en scouts eerst een peptalk en bedankje vooraf van Jan van Bladel, voorzitter van Wijkraad Oud-Dongen en wethouder Bea van Beers, die hiervoor speciaal naar het Wezelhonk was gekomen. Vervolgens gingen de kinderen in tweetallen, de een met de vuilniszak en de ander met de knijper, het bos in op zoek naar afval. Het bos bleek al redelijk schoon, maar toch kon nog voldoende afval gevonden worden: sigarettenpeuken, glas, restanten van vuurwerk, een enkele kapotte emmer en ga zo maar door. Na een uurtje schoonmaken werd de balans opgemaakt en konden we samen concluderen dat de Bergen weer een stukje schoner zijn geworden ! En daar is niet alleen goed nieuws voor Scouting St. Jozef en Wijkraad Dongen, maar ook voor alle andere Dongenaren, die wandelen en spelen in de Bergen !
  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4584

Interactieve bijeenkomst valpreventie op 6 april

BIJ ONS IN DE STRAATGeplaatst door internetkrant vr, maart 17, 2017 13:39:54

Interactieve bijeenkomst valpreventie op 6 april

Bijna één op de vijf senioren struikelt en ruim één op de tien valt van een trap. Ruim de helft van de letsels na een valongeval is een fractuur, zoals een pols- of heupfractuur. Belangrijk dus om te weten hoe u een val kunt voorkomen.


Mede door deze bijeenkomst willen we de bewustwording bij 65-plussers van de risico’s op valongevallen vergroten. Er worden tips en adviezen gegeven om het risico op vallen in- en buitenshuis te verminderen. Tevens worden er oefeningen gedaan zodat u weet hoe u bijvoorbeeld op kan staan na een val. Ook is er extra aandacht om te blijven bewegen. Door te bewegen blijven de spieren en gewichten soepeler, u behoud de kracht in uw benen en eventuele balansstoringen worden gemakkelijker opgevangen. U krijgt een naslagwerk mee zodat u alles thuis nog rustig kan doorlezen.

De bijeenkomst wordt op 6 april gehouden in ’t Ruim, Oude Baan 15. De interactieve bijeenkomst duurt van 13.30 uur tot 16.00 uur en kost € 2,- p.p. inclusief koffie of thee. In verband met de beweegactiviteiten is het maximaal aantal deelnemers 15 personen.

Aanmelden graag voor 3 april op één van de onderstaande manieren:

Via telefonisch contact met de medewerkers van SWOD op werkdagen

tussen 09.00 uur en 12.00 uur op 0162-375296. Ook kunt u mailen naar het e-mail adres activiteiten@swodongen.nl of u loopt het kantoor van SWOD even binnen tijdens de boven staande kantooruren. (locatie: Dongepark 1,hoofdgebouw Volckaert, schuin tegenover de centrale balie)
  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4571