DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Europlus bruist al 25 jaar van de energie

BUURTNIEUWSGeplaatst door internetkrant ma, juli 10, 2017 11:19:03

West 1 boft met zo'n ruimte

Europlus al 25 jaar gezellig en nuttig voor veel wijkbewoners

25 JAAR EUROPLUS WEST 1 DONGEN

Dongen, 20 juli 2017 .Vandaag werd in Europlus aan de Dunatstraat gevierd dat precies 25 jaar geleden deze buurtontspanningsrumte voor wijkbewoners van West 1 geopend werd. Een teken dat deze ruimte goed gebruikt wordt is wel een volle zaal op deze warme julidag. Op tafel ; koekjes, koffie en nootjes en rondom gezellige mensen die dit heugelijke zilveren jubileum graag wilden meevieren. Voorzitter en beheerder Wim Ernest was in zijn nopjes vandaag. Zoveel belangstelling en bovendien een bezoek van wethouder Piet Panis als teken van belangstelling van het college. Wethouder Panis prees vooral de 18 vrijwilligers die Europlus draaiende houden. Hij overhandigde namens de gemeente een enveloppe met inhoud en een drietal cadeautjes die de sfeer in de ruime ruimte nog meer zullen verhogen. Europlus is in de 25 jaar van haar bestaan een soort van ouderwets buurthuis gebleven met ups en downs, maar altijd gedragen en gerund door vrijwilligers die er het beste van wilden maken. De wijkraad die verantwoordelijk is voor de ruimte hoeft enkel over de schouders mee te kijken en is erg tevreden over de manier waarop de gezellige ruimte wordt beheert en gebruikt.

https://youtu.be/LqWXsf4PA0o


Europlus bruist al 25 jaar van de energie

Door :Bernadette Klerx

Op donderdag 20 juli is het precies 25 jaar geleden dat ontmoetingsruimte Europlus van start ging. Nu, 25 jaar later, bruist Europlus nog steeds van de energie en barst de ruimte bijna uit zijn voegen. Ruim 200 vooral oudere inwoners van met name de wijk West 1 vinden wekelijks hun weg naar de ontmoetingsruimte aan de Dunantstraat. Zij komen er om een kaartje te leggen, een potje te biljarten, te handwerken, sjoelen, een boek te lenen van de bibliotheek of gewoon om gezellig bij te kletsen met een kopje koffie. Kortom: alles mag, niets moet. En op die manier gaat Europlus het zilveren jubileum ook vieren, samen met de vele vrijwilligers, bezoekers en genodigden: lekker ongedwongen en ontspannen met een hapje en een drankje. Natuurlijk zullen de hoogtepunten en opmerkelijke momenten van die 25 jaar wel in woord en beeld voorbij komen.


Europlus is in de loop der jaren voor veel mensen een vaste waarde, een veilige thuishaven geworden. De ontmoetingruimte vervult dan ook een belangrijke maatschappelijke functie. ‘Iedereen is hier altijd welkom, je bent niet verplicht ergens aan mee te doen. Ik zie wel dat de belangstelling voor elkaar groot is; iedereen let een beetje op elkaar, in de goede zin van het woord’, constateert Mari Groenendaal, die als voorzitter van de wijkraad West 1 jarenlang betrokken was bij Europlus en er overigens nog steeds regelmatig te vinden is.

De wijkraad West 1 speelt sowieso een belangrijke rol bij de taakuitvoering van Europlus. Ze ondersteunt en begeleidt Europlus waar nodig en treedt onder meer op als contactpersoon tussen gemeente, woningbouwcorporatie Casade en wijkbewoners. Het verleden heeft al bewezen dat deze gezamenlijke aanpak de nodige successen heeft opgeleverd. Casade vervult meer een functie op de achtergrond. Zij maakt het mogelijk dat Europlus de ontmoetingsruimte kan blijven gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is.

Van onschatbare waarde voor het succes van Europlus zijn de vrijwilligers, zij zijn de kurk waarop Europlus drijft. Een knappe prestatie, want ook de hechte groep vrijwilligers zijn niet meer de jongsten. Beheerder Wim Ernest, zelf ook vrijwilliger, is dan ook superblij met zijn vaste groep van zo’n 18 vrijwilligers.’Zij doen alles voor mij. Dankzij hen hebben veel mensen hier een fijne tijd’.

Donderdag 20 juli is het dus feest in Europlus. Misschien een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met deze ontmoetingsruimte, want hoewel het oorspronkelijk voor de bewoners van West 1 bedoeld was, staat Europlus open voor alle inwoners van Dongen. U bent dus welkom. Donderdag 20 juli vanaf 14.00 uur in de Dunantstraat 28.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4714

Wijkraad De Beljaart heeft grote bezwaren tegen eventuele verhuizing van vvDongen naar randje woonwijk.

BUURTNIEUWSGeplaatst door internetkrant ma, juli 03, 2017 11:41:36

Wijkraad De Beljaart heeft grote bezwaren tegen eventuele verhuizing van vvDongen naar randje woonwijk.

Dongen, 3 juli 2017. Namens wijkraad De Beljaart zal Mireille de Korte aanstaande donderdag 6 juli bij aanvang van de opiniërende raadsvergadering het woord voeren over de voorgenomen en eventuele verhuizing van vvDongen naar een locatie aan de rand van de woonwijk De Beljaart. De Wijkraad heeft een aantal bezwaren ten aanzien van de verhuizing en staat hier zeer kritisch tegenover. Bob van der Meer , voorzitter van de wijkraad zegt in een memo dat gericht is aan de gemeenteraadsleden dat ' de wijkraad De Beljaart niet kan instemmen met het voorstel om Sportpark De Biezen VV Dongen te verplaatsen naar de Beljaartlaan,' Volgens van der Meer is een groot deel van de bewoners van De Beljaart tegen dit plan. Het standpunt van de wijkraad wordt uitgebreid toegelicht in de vijf minuten spreektijd voorafgaan de raadsvergadering van donderdag aanstaande.


De wijkraad zet onder andere vraagtekens bij de gang van zaken bij de stemming van de leden van vvDongen voor de verplaatsing tijdens de onlangs belegde Algemene Ledenvergadering. Het overgrote deel van de aanwezige leden en ouders van minderjarige stemde voor het plan van verhuizing. Voorzitter van der Meer : “Gerelateerd aan het totaal aantal leden van VV Dongen is dit echter een grote minderheid. Daarbij moet worden opgemerkt dat tijdens deze vergadering de leden niet hebben gekozen voor de locatie aan de Beljaartlaan; deze locatie was tenslotte al bepaald door het bestuur van VV Dongen “zo zegt van der Meer. Ook de toekomstige exploitatiekosten van het sportcomplex zullen volgens de wijkraad niet gelijk blijven ,zoals het bestuur van de voetbalclub zegt. “ De omvang van het nieuwe sportpark en de opstallen is veel groter dan het huidige sportpark; dan zullen de exploitatiekosten logischerwijs ook hoger zijn. Dit moeten de leden uiteindelijk gaan betalen, hetgeen strijdig is met het door VV Dongen opgestelde plan van eisen “volgens Bob van der Mee

Veiligheid

De wijkraad maakt zich zorgen om de veiligheid van met name kinderen in de wijk. Ook de zogenoemde 'sociale ' veiligheid komt in het geding door de toekomstige en aangegeven infrastructuur .Volgens de wijkraad zijn veel bewoners juist in De Beljaart gaan wonen 'vanwege het uitzicht op- en de openheid van het omliggend agrarisch landschap ' Binnen de woonwijk is veel dynamiek, direct daarbuiten kunnen de bewoners genieten van de rust en natuur. “Dit 'unique selling point van de wijk gaat grotendeels verloren als hier een nieuw sportpark wordt ontwikkeld “ zo zegt van der Meer.

Nieuw debacle voorkomen

De wijkraad zegt met zoveel woorden dat 'de beoogde projectontwikkelaar waar het bestuur van VV Dongen haar voorkeur voor heeft uitgesproken, nauw betrokken is bij de bedrijfsvoering van VV Dongen. De heer Van Heteren ( de beoogde projectontwikkelaar red.) maakt actief onderdeel uit van de Business Club Commissie van VV Dongen. “ Hierdoor kan op zijn minst worden betwist of de keuze voor de voorkeursvariant door het bestuur van VV Dongen wel integer te noemen is “aldus de memo van de wijkraad. Volgens de wijkraad is gebleken dat de beoogde projectontwikkelaar PvH Vastgoed zelf geen voldoende financiële draagkracht heeft om een dergelijk project te kunnen ontwikkelen '. “Hierdoor zal PvH Vastgoed naar verwachting zelf geen bank- of concerngarantie verkrijgen en is ze afhankelijk van externe investeerders “. “Dit betekent een groot –maatschappelijk risico voor de gemeente Dongen en voor VV Dongen. Gezien het debacle van het collectieve warmtemoppensysteem in de Beljaart, hetgeen de gemeenschap van Dongen veel geld gekost heeft, willen we u met klem verzoeken een dergelijk nieuw debacle voor de gemeenschap van Dongen te voorkomen“ zo krijgt de raad te horen .

Aanbesteding

De wijkraad trekt ook de wijze van 'aanbesteding ' van het eventuele project zeer in twijfel. “ De wijkraad is van mening dat de gemeente verplicht is zich te houden aan de aanbestedingswet. De gemeente heeft namelijk in haar woningbeleid eisen gesteld betreffende het woningprogramma. Hierdoor kan worden gesteld dat de gemeente een project aanbesteed en zal ze simpelweg moeten handelen conform de aanbestedingsregels “ zo zegt van der Meer


Twijfel

Volgens de wijkraad is VV Dongen 'voorbijgegaan aan het feit dat in een woonwijk mensen wonen die overlast kunnen ondervinden van een nieuw sportpark ' Van der Meer besluit de memo met de opmerking dat ' de enige aanvulling die PvH de vereniging geeft is een toezegging van € 400.000 als men voor zijn plan kiest ' “ Derhalve stellen wij dat de vereniging haar besluitvorming op deze laatste aanvulling heeft gedaan en derhalve trekken wij de besluitvorming in dit proces zeer in twijfel”


Hieronder het memo van de Wijkraad aan de gemeenteraad


  • Reacties(4)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4702

30 km stickers op containers in De Biezen

BUURTNIEUWSGeplaatst door internetkrant do, juni 22, 2017 10:47:46

30 km stickers op containers in De Biezen

Wijken in Dongen zijn aangewezen als 30 km-gebied. Desondanks wordt er op vele plaatsen harder dan deze snelheid gereden. Een aantal jaar geleden heeft Wijkraad De Biezen de actie “Dertig Dus” gehouden: Op groencontainers werden 30 kilometer-stickers geplakt zodat automobilisten iedere week er weer even aan werden herinnerd hoe hard er gereden mocht worden.


Met het vervangen van de containers begin vorig jaar zijn de stickers die destijds zijn geplakt weer uit het straatbeeld verdwenen. In overleg met de gemeente is er door de wijkraad een plan opgesteld om de nieuwe containers op de doorgaande wegen in de wijk weer van een sticker te voorzien. Dit betreft dus alleen de clusterplaatsen aan Donk, Gaarde, Hof, Tuin, Veld en Weide. In de overige straten zullen er geen stickers worden geplakt.

Omdat er slechts een beperkt aantal stickers beschikbaar zijn voor deze actie heeft de wijkraad besloten om niet alle containers per clusterplaats worden aangeboden van stickers voorzien. Slechts enkele zullen beplakt worden.

Een team van wijkraadvrijwilligers gaat op woensdagavond 28 juni, woensdagavond 5 juli en zaterdagmorgen 8 juli op pad. Hoewel de grijze en groene containers pas op donderdag worden leeggemaakt, staan er normaal gesproken op woensdagavond al voldoende containers op de clusterplaatsen om de stickers op aan te kunnen brengen.

Wijkbewoners hoeven zelf niets te doen behalve uw container op het gewone tijdstip aan straat te zetten. Voor zaterdag 5 juli vragen we u om niet meteen de container in de ochtend binnen te halen wanneer het papier is opgehaald.

Heeft u vragen over deze of andere acties van Wijkraad De Biezen? Neem dan contact met ons op of bezoek onze vergadering op dinsdag 11 juli om 20:00u in basisschool De Noorderpoort. Contactinformatie vindt u op onze website: www.wijkraaddebiezen.nl  • Reacties(2)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4689

Wederom onverwachte ontwikkelingen in De Beljaart

BUURTNIEUWSGeplaatst door internetkrant do, april 06, 2017 18:44:18

**Wederom onverwachte ontwikkelingen in De Beljaart

**Warmtepompen problematiek blijft Dongen plagen

Dongen, 6 april 2017. Al jaren nu , kampen een aantal bewoners van Dongens nieuwste woonwijk de Beljaart met een aantal problemen in de energievoorziening. Op dit moment zijn het met name de haperende warm | koudwaterpompen die niet voldoen aan de verwachtingen en de gestelde eisen . Eerder kostte een wethouder het 'dossier energievoorzieningen Beljaart ' al de kop en bezorgde het ook aan andere bestuurders slapeloze nachten . De raad heeft er 'dagwerk' aan en heeft er onlangs zelfs in een besloten raadsvergadering diepgaand over vergadert . De problemen bij projecten in de sector energie, moeten door soms tegenpruttelde bedrijven al of niet in opdracht van de gemeente, door garantiebepalingen , goodwill of coulance voor oplossingen zorgen. Voor de buitenwereld is het soms als gaan partijen ruziënd over straat en spelen ze elkaar de zwarte piet toe .Het lijkt erop dat dit ' koppijndossier' nog lang door dendert . De goede wil om er uit te komen ontbreekt niet. De gemeente Dongen zegt zich te blijven inzetten voor een totaaloplossing. Dat bleek ook weer uit antwoorden van wethouder Ad van Beek op vragen van raadsleden tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 april .


Dongen liep vandaag weer ongewild een doodlopende weg in. Na eerder gesprekken met Itho Daalderop, de producent van de meeste warmtepompen in de wijk, en de bewonersdelegatie, had de gemeente deze firma gevraagd te komen tot een proefopstelling met een elektrische boiler voor extra taptijd warm water. Installatiebureau Van Wijlen B.V. was aangewezen de proefopstelling te realiseren . De beren zitten op de weg. Deze week heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken voor de firma A.L. van Wijlen BV. Dongen heeft de bewonersdelegatie eerder deze week vertrouwelijk geïnformeerd en beraadt zich nu op de gevolgen van deze onverwachte ontwikkeling. De gemeente moet afwachten wat de handelingen van de aangewezen bewindsvoerder in dezen zijn. . Die onderzoekt momenteel alle mogelijkheden. Intussen gaat Dongen in gesprek met Itho Daalderop over de ontstane situatie.

Nieuwe beren op de weg

In een vandaag verstuurde bewonersbrief aan de betrokken bewoners zegt de gemeente dat door de nu ontstane situatie zaken als tijdpad, afwikkeling van restpunten, onderhoud en de oplossingsrichtingen voor de korte termijn in het gedrang komen . In de brief aan de bewoners spreek het college zich uit zich te blijven inzetten voor een totaaloplossing en hiertoe op korte termijn initiatieven te nemen. Dongen ontkent in de brief overigens de geruchten dat 'Stewitech- een bedrijf dat door de gemeente gesommeerd te zijn geweest om bepaalde beloftes na te komen , in gebreke was gesteld in een eerde procedure - 'de' rechtszaak van de gemeente Dongen heeft gewonnen'. De gemeente zegt dat er geen rechtszaak tussen de gemeente Dongen en Stewitech loopt . Deze door de gemeente genoemde 'informatie vanuit de wijk ' wordt dus als feitelijk onjuist beschouwd.

CV-ketel

Er is in de bewoners ook een bericht opgenomen voor mensen die een CV- ketel hebben als warmtebron. Voor die bewoners geldt dat , voordat de gemeentelijke garantieperiode van 24 maanden afloopt, alle cv-ketels nagelopen worden en onderhouden. Feenstra zal deze gelegenheid tevens benutten om de onderhoudscontracten onder de aandacht te brengen. Storingen aan cv-ketels worden door Feenstra opgelost volgens de reguliere procedure.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4606

Scoutinggroep St. Jozef zoekt klussers voor “NL-Doet”

BUURTNIEUWSGeplaatst door internetkrant za, maart 04, 2017 16:12:11

Scoutinggroep St. Jozef zoekt klussers voor 'NL-Doet'

Op zaterdag 11 maart wordt de grootste vrijwilligersactie van Nederland weer gehouden. Mensen maken kennis met vrijwilligerswerk en helpen een organisatie een klus te klaren. De afgelopen editie waren zo’n 350.000 Nederlanders actief bij ruim 9.200 klussen en activiteiten. Ook dit jaar zijn er weer volop klussen aangemeld bij Het Oranjefonds. Scoutinggroep St Jozef is dan ook op zoek naar mensen die deze dag willen komen klussen! Uw inzet is hard nodig en zeer welkom!

Inrichten buitenterrein:

Omdat de school naast ons scoutinggebouw verbouwd wordt tot woningen hebben wij een strook grond naast ons gebouw afgestaan en een stuk grond achter ons gebouw erbij gekregen. Hierdoor moet het buitenterrein opnieuw ingericht worden. Voor de buitenberging en terreinverlichting moeten er diverse nieuwe kabels aangelegd worden, gelijktijdig willen we een wateraansluiting achter op het terrein maken en de buitenlampen ombouwen naar ledverlichting. Hiervoor zoeken wij klussers die handig zijn met elektra, en het zou heel fijn zijn als er een minigraver met bediening beschikbaar gesteld wordt voor het graven van de leidingsleuven. Dit zou veel handwerk schelen.

Aanmelden of meedoen als groep
U kunt zich via de site van NL-Doet aanmelden (http://www.nldoet.nl/klus/26314). Verzamel uw familie, collega’s, leden van uw (sport)club en kom gezellig klussen bij Scoutinggroep St Jozef op zaterdag 11 maart van 9 tot 15 uur. Wij zorgen voor de koffie en een lekkere lunch.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4550

NLDoet in de Biezen

BUURTNIEUWSGeplaatst door internetkrant do, maart 02, 2017 22:28:30


Zaterdag 11 maart doet Wijkraad De Biezen weer mee met NLDoet. Na een NLDoet-loos 2016 hebben de leden van de wijkraad een leuke “klus” gevonden waarbij zij hopen dat veel wijkbewoners aan mee zullen doen. Tussen 13.30 en 16.00 uur kunt u dan ook inlopen en meedoen in en rond onze tent. Dit jaar staat hij op het grasveld bij de Dassendonk.

Onderhoud aan wijkborden

De 9 wijkborden waar u regelmatig aankondigingen vindt van de wijkraad hangen er al zeker 10 jaar. Tijd om deze eens na te kijken, te repareren en op te knappen. Wie loopt er een rondje mee?

Maken van PMD-palen

Geïnspireerd door de creativiteit van de bewoners van de Vossendonk willen wij een aantal palen gaan maken waar mensen bij clusterplaatsen hun PDM-zakken aan kunnen hangen. Zo waaien de zakken niet weg en kunnen eventuele dieren de zakken niet open pikken of scheuren. De palen plaatsen wij in de tuinen van wijkbewoners vlakbij een clusterplaats.

High Tea voor iedereen

Omdat klussen hongerig maakt willen we met een aantal wijkbewoners een lekkere high tea gaan maken. Iedereen is welkom om mee te kokkerellen, tafels op te maken en thee te zetten. Kinderen mogen natuurlijk ook meehelpen! Voor hen hebben we een speciale klus: de bekers, bordjes en schalen versieren.

Ook willen we bordjes met lekkers naar mensen in de wijk rondbrengen die niet makkelijk uit huis kunnen komen of die op een andere manier behoeftig zijn. Kandidaten hiervoor kunt u aanmelden via info@wijkraaddebiezen.nl

Wijkraad De Biezen hoopt op veel aanloop en hulpjes. Wij zien u graag aanstaande zaterdag 11 maart tussen half twee en vier uur in onze tent.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4548

Nachtvliegen vanaf vliegbasis Gilze en Rijen in bepaalde periodes van april tot oktober toegestaan

BUURTNIEUWSGeplaatst door internetkrant vr, februari 17, 2017 10:16:29

Nachtvliegen vanaf vliegbasis Gilze en Rijen in bepaalde periodes van april tot oktober toegestaan

Dongen , Rijen , 17 februari 2017 .Om veilig te kunnen opereren, zowel bij daglicht als bij duisternis, trainen helikopterbemanningen van het Defensie Helikopter Commando het hele jaar door. Dit kan tot uiterlijk 00.00u, maar het streven is om alle helikopters om 23.00u weer veilig geland aan grond te hebben. Voor de periode tussen april en oktober is toestemming verleend om onder andere vanaf vliegbasis Gilze Rijen in een aantal weken militaire vluchten uit te voeren voor oefendoeleinden bij duisternis . Toegestaan is dat tot tot uiterlijk 01.00u. Dit staat gepland in de weken 14, 17, 18, 23, 27 en 32. Behalve van de vliegbasis Gilze en Rijen wordt voor het vliegen bij duisternis ook gebruik gemaakt van verschillende militaire oefenterreinen in Nederland.
Fotobron : Ministerie van defensieWaarom training bij duisternis?

Volgens majoor Inge van Megen , Hoofd Sectie Communicatie Defensie Helikopter Commando , is het nachtvliegen nodig. “ Om te kunnen blijven voldoen aan het vereiste niveau van geoefendheid voor inzet waar dan ook ter wereld oefenen helikopterbemanningen ook het vliegen bij duisternis “ in een persbericht dat tevens een brief aan omwonenden is . Vertelt van Megen dat tijdens de nachtvluchten gebruik wordt gemaakt van speciale nachtzichtapparatuur; geavanceerde nachtkijkers om in het donker goed te kunnen zien. “Deze zogenoemde Night Vision Goggles (NVG) beperken wel het rondom zicht. Kijken met de apparatuur is vergelijkbaar met het kijken door twee kokertjes. Het vergt daarom veel oefening om goed en veilig met NVG’s te werken. Veel training gebeurt in een vliegsimulator, maar praktijktraining blijft nodig “

Volgens majoor Inge van Megen bereidt oefenen in de avonduren de bemanningen voor op een breed scala aan missies, waar ook ter wereld. “Nederlandse helikopters en het betrokken personeel zijn de laatste twee decennia onafgebroken ingezet en hebben hun bijdrage geleverd waar nodig. De jarenlange inzet in bijvoorbeeld Mali ten behoeve van de VN-missie MINUSMA, is echter eenzijdig geweest. De komende periode wordt daarom hard gewerkt aan het herstel van de brede inzetbaarheid. Er wordt getraind met ladingen in en onder de helikopter, het in- en uitstijgen van personeel en het landen in verschillende omstandigheden. De trainingen worden regelmatig gecombineerd met deelname door eenheden van de Koninklijke Landmacht of Koninklijke Marine “

Informatie en klachten

Militaire oefeningen worden tijdig en zorgvuldig voorbereid. Dit is essentieel voor de oefenende eenheden, maar ook voor de omgeving van de oefenlocaties. Omwonenden kunnen hinder ondervinden. , dat geldt in veel gevallen ook voor mensen die wonen in buurgemeenetn van Rijen Eventuele klachten zijn in te dienen via www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen, telefoonnummer 0161-296100 of via het gratis nummer 0800-0226033.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4518