DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Netwerk 50+ Dongen stopt met zijn activiteiten.

VRAAG EN AANBODGeplaatst door pee di, juli 17, 2018 07:51:55

Netwerk 50+ Dongen stopt met zijn activiteiten.

Na vijf jaar succesvol bemiddelen, ondersteunen en stimuleren stopt Netwerk 50+ Dongen met zijn activiteiten. In maart 2013, nadat er een golf van ontslagen over Nederland kwam, werd door John van Riel en Frank van Heteren het initiatief genomen om Netwerk 50+ Dongen te starten met het doel om de oudere werkzoekende te helpen met het vinden van een baan. De eerste inloopavonden waren zeer druk bezocht en eind 2013 hadden we 70 leden. Het kernteam vergaderde wekelijks en bedacht activiteiten die onze leden konden helpen in hun sollicitatieproces.

Bert Verbunt van de stichting : : “We hebben trainingen gegeven in het verwoorden van de z.g. elevatorpitch, sollicitatietrainingen inclusief het schrijven van een CV, motivatiebrief en het sollicitatiegesprek. Daarnaast gaven we netwerktrainingen en cursussen voor het effectief gebruik van LinkedIn en Twitter.”Tijdens de inloopochtenden werden veel onderwerpen behandeld door sprekers. Om er een aantal te noemen: Claudia Bouwens (Het Belmeisje), Theo Thomas (Strategie met Ballen), Freeke Mauritz (het CV dat werkt) en Kavita Parsan (Loopbaanswitch). Ook onderwerpen die niet direct met het vinden van een baan te maken hadden kwamen aan bod zoals “rondkomen met een bijstandsuitkering” en “de gewijzigde wetgeving van het UWV” met sprekers van het UWV en de Gemeente Dongen.

“Tijdens een aantal avondsessies hebben we thema’s behandeld zoals' hoe hanteren personeelschefs en uitzendbureaus LinkedI' en hebben de Dongense politieke partijen kennis gemaakt met onze doelstelling, die zij positief waardeerden. “zegt Verbunt.

Wat natuurlijk niet vergeten mag worden is een hele dag op 24 mei 2014 in het gebouw van scouting De Stormvogels met als thema “Omgaan met werkeloosheid” m.m.v. Egel Weerbaarheid, Out of My Box en 2Faciltate4Best Results. Het resultaat na deze 5 jaar is dat 76 leden een andere baan hebben gevonden of zelf gestart zijn met een eigen onderneming: een zeer mooi resultaat.

Bert Verbunt : “We merken dat er minder werkzoekenden behoefte hebben om lid te zijn van ons netwerk. Er lijkt geen of nauwelijks meer behoefte te zijn aan trainingen en workshops die wij geven. Tijdens de inloopochtenden wordt er nauwelijks genetwerkt en er komen geen vragen meer over het vinden van een andere baan. Ons ledental is inmiddels gedaald naar 26, exclusief het kernteam. Wij menen daarom vast te mogen stellen dat de behoefte aan Netwerk 50+ Dongen en de daarbij gegeven ondersteuning bij het vinden van een andere baan, nihil is c.q. elders wordt gevonden.”Het Kernteam Netwerk 50+ Dongen wil iedereen die op één of andere manier heeft bijgedragen aan het netwerk, heel hartelijk bedanken en wensen iedereen die nog op zoek is naar een baan, heel veel succes.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4980

Dongen werkt ! – Trotse Partner Van Schijndel krijgt deelnemersbordje.

VRAAG EN AANBODGeplaatst door pee ma, juni 18, 2018 16:55:32

uniek 'zelf gemaakt' bordje

Dongen werkt ! – Trotse Partner Van Schijndel krijgt deelnemersbordje.

Dongen, 18 juni 2018.Wethouder Rolf Vullings reikte vandaag in het kader van Dongen Werkt! aan Jessica van Schijndel van Van Schijndel Metaal Bv het 'Trotse partner van Dongen Werkt!'- bordje uit. Het bordje met daarop de Dongense skyline is in het bedrijf zelf gemaakt. Van Schijndel Metaal Bv is de eerste werkgever die uitgeroepen wordt tot 'Trotse partner van Dongen Werkt!'. Dit bedrijf biedt op een maatschappelijke manier iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op nieuw werk met een normaal inkomen. Jessica Van Schijndel heeft nieuwe Dongenaar en statushouder Saleh een baan aangeboden zodat hij aan de slag kon. Na een aantal cursussen kent hij de Nederlandse taal en kan hij zich opwerken als volwaardig vakman waarna hij ook een arbeidscontract krijgt aangeboden. Het bedrijf ,maar ook Saleh zijn zeer tevreden met dit vooruitzicht . Dongen Werkt! ,ooit bedacht door voormalig SP-wethouder René Roovers begeleidt al jaren mensen terug naar de arbeidsmarkt door middel van individuele trajecten en door middel van unieke evenementen. De regionale bustour 'Samenwerken' is een initiatief onder de vlag van Dongen Werkt! dat hiermee ook onderdeel is van een samenwerking tussen gemeenten in het hart van Brabant .

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4960

Spreekuur ‘Levensvragen’

VRAAG EN AANBODGeplaatst door pee za, juni 02, 2018 17:03:27

Spreekuur ‘Levensvragen’

Iedereen heeft er weleens behoefte aan: even je hart luchten, je zorgen met iemand delen, je verdriet uiten om geliefden die zijn overleden of je pijn om moeilijkheden in relaties, eenzaamheid of weggestopte ervaringen. Je wilt je familieleden er niet mee belasten, je vrienden zijn druk, en alles delen met je buren of dorpsgenoten voelt niet vertrouwelijk genoeg. Je kunt dan naar de dokter gaan, je kunt een psycholoog of maatschappelijk werker inschakelen. Je kunt vanaf begin april ook terecht bij het spreekuur ‘levensvragen’ in De Geubel.Het spreekuur is opgezet vanuit de gezamenlijke kerken. De voorgangers, kerkelijk werker Marjanne de Bruin (Gereformeerde Kerk), dominee Jan Boom (Hervormde Kerk), dominee Jan Willem Ester (Christelijke Gereformeerde Kerk), en voorganger Rick Verkijk (hoop! Evangelische Kerk Dongen), ervaren het als een taak om iets te betekenen voor de samenleving. Naast bidden voor mensen in de maatschappij willen zij ook iets dóen: belangeloos dienstbaar zijn aan de dorpsgemeenschap. Rick Verkijk doet overigens niet zelf het spreekuur, maar Gerda Sinon, een lid van zijn pastoraal team, vervangt hem.

Iedereen uit Dongen en ‘s Gravenmoer kan terecht bij het spreekuur. Daarbij kan in principe alles ter sprake komen. De voorgangers zijn vertrouwd met dit soort gesprekken met mensen binnen hun geloofsgemeenschap. Of het nu gaat om de zin van het leven, het op orde krijgen van je leven, om vragen over God, geloof en kerk of om zomaar een praatje maken met iemand die een open hart heeft en een open oor, het kan allemaal. Als het nodig is kun je geholpen worden om de weg te vinden naar een maatschappelijk werker, psycholoog of schuldhulpverlener.

Bij het organiseren van het spreekuur speelde de vraag naar de vertrouwelijkheid een grote rol. Het spreekuur moet een veilige plek zijn waar je langs kunt komen zonder angst dat privacygevoelige zaken op straat belanden. Het is dus goed om te weten dat de pastors vanwege hun werk beroepsgeheim hebben, en ook van de gastvrouw die aanwezig is wordt geheimhouding verwacht.

Bezoek aan het spreekuur is mogelijk elke donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur, in een van de bovenzalen van De Geubel. Er is een traplift aanwezig. Iedereen kan zonder afspraak terecht. Een bezoek is gratis, evenals de koffie en thee. Op de pagina ‘kerknieuws’ in het Weekblad Dongen staat het spreekuur wekelijks vermeld.  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4945

De Cammeleur opent op 20 augustus haar deuren aan de Hoge Ham

VRAAG EN AANBODGeplaatst door pee vr, juni 01, 2018 15:09:24

De Cammeleur opent op 20 augustus haar deuren aan de Hoge Ham

Dongen, Er waren al wat andere datums genoemd , maar het is nu zeker dat de nieuwe Cammeleur aan de Hoge Ham op 20 augustus haar deuren opent voor alle Dongenaren .Het college heeft vastgesteld dat het niet reëel is om nog langer te koersen op een officieuze ingebruikname van de nieuwbouw vanaf eind juni alhoewel al enkele activiteiten stonden gepland vanaf 30 juni . Er is een feestelijke opening voorzien in het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 september . Die datum is al meer geopperd en nu definitief vastgesteld

Afgelopen week werd duidelijk dat de aannemer de (uitgestelde) opleverdatum van 1 juni niet zou halen. De contractueel overeengekomen datum van 22 maart 2018 was al eerder gepasseerd. In de tussenliggende periode heeft intensief overleg plaatsgehad met de aannemer. Adviseurs van de gemeente hebben keuringen en toetsingen op het gebouw uitgevoerd.


impressietekening gemeente Dongen

Er bleken nog bevindingen en geconstateerde gebreken die gecommuniceerd zijn aan de aannemer. Afgelopen dinsdag 29 mei ontving de gemeente het opleverdossier van de aannemer. Dat beantwoordt niet aan de contractuele eisen. Tot op heden is de aannemer nog niet zover dat de nieuwbouw kan worden opgeleverd waarbij er wordt voldaan aan alle gestelde eisen en gemaakte afspraken. Diverse leveranciers zijn daardoor ook nog niet in staat om hun voorzieningen te monteren.


Het college heeft het moment van ingebruikname overlegd met de vier partners die hun intrek gaan nemen in De Cammeleur. Dat zijn DonckHuys, KunstPodium, Theek5 en ContourdeTwern. De kwaliteit van De Cammeleur heeft bij college en partners een hogere prioriteit dan een zo spoedig mogelijke ingebruikname.. Teveel noodzakelijke werkzaamheden zijn op dat moment nog onvoldoende afgerond. Afgesproken is nu dat alle minimaal noodzakelijke werkzaamheden moeten zijn afgerond vóór 1 augustus 2018. Daarna kunnen de partners zich huizen en het gebouw eigen maken. De gemeente is nu nog in afwachting van een oplever - protocol waarin staat aangeven op welke nieuwe datum de aannemer het gebouw voor aanvaarding wil aanbieden en de gemeente als opdrachtgever dus over het gebouw kan beschikken. De gemeente heeft de aannemer wel gemeld dat de contractueel overeengekomen boeteclausule van nu toepassing is. Voor alle gebreken die niet worden hersteld, zullen derden worden ingeschakeld. De bankgarantie zal worden gelicht om die kosten te dekken. Dat geldt ook voor de extra kosten die leveranciers in rekening brengen. Deze handelswijze is in overeenstemming met de Design & Build-overeenkomst tussen de gemeente Dongen en de aannemer.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4944

SamenWerken door ontmoeten en kennismaken in de regio

VRAAG EN AANBODGeplaatst door internetkrant di, mei 08, 2018 12:40:38

SamenWerken


door ontmoeten en kennismaken in de regio

Dongen, Hart van Brabant, 8 mei 2018. De unieke bustour waarmee inwoners, die nu een uitkering ontvangen, op zoek gingen naar werk gaat weer rijden De gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Tilburg, Hilvarenbeek en het UWV slaan voor de derde keer de handen ineen op het gebied van lokale en regionale werkgeversbenadering. Dit doen ze op 28, 29 en 31 mei 2018 onder de noemer: 'SamenWerken, door ontmoeten en kennismaken in de regio'.

Op maandag 28, dinsdag 29 en donderdag 31 mei 2018 rijdt de bus door de regio om verschillende werkgevers te bezoeken. Het doel is onder andere om de mensen op een ludieke manier kennis te laten maken met de lokale en regionale arbeidsmarkt en breder te laten kijken náár de huidige arbeidsmarkt. Dus niet vanachter de computer, maar actief en persoonlijk, door op bezoek te gaan bij de verschillende bedrijven zelf.

Op deze manier worden meteen de werkgevers in de gelegenheid gesteld hun eigen bedrijf te presenteren én op een laagdrempelige manier kennis te maken met de werkzoekenden uit de regio.Iedere deelnemende werkgever ontvangt vanuit de organisatie van de 'SamenWerken' bustour een map met daarin alle CV's van de deelnemende kandidaten. Zo kan er na de bedrijfsbezoeken en de tour snel geschakeld worden tussen werkgever en werkzoekende.


Samenwerking

De samenwerking tussen de vijf gemeenten en het UWV is gezocht om de kandidaten te laten zien dat er ook geschikt werk of een zogenoemde werkervaringsplaats te vinden is buiten de eigen gemeente grenzen. Een kandidaat uit Dongen kan ook aan de slag in Goirle en een kandidaat uit Gilze en Rijen vindt wellicht dé plek om aan de slag te gaan in bijvoorbeeld Tilburg.

Voor wie?

Alle vijf de gemeenten hebben werkzoekenden uit hun eigen kandidatenbestand benaderd om deel te nemen aan de bustour. Per dag neemt iedere gemeente circa 5 kandidaten mee on tour. Hopelijk, net als de afgelopen jaren, met mooie werkervaringsplaatsen of arbeidscontracten voor een aantal kandidaten als resultaat!

Nieuw dit jaar

De dagen van de bustour zijn dit jaar voor het eerst verdeeld over de volgende branches:

Maandag: leisure (horeca en recreatie)

Dinsdag: logistiek & transport

Donderdag: productie & techniek

Hiervoor is gekozen om de deelnemers aan de bustour gerichter kennis te kunnen laten maken met bedrijven in de branche waar ze interesse in hebben.

Programma

De deelnemers aan de bustour kunnen iedere dag bij het gemeentehuis in hun eigen gemeente in de bus stappen. Aan het einde van de dag, na de bedrijfsbezoeken, wordt men daar ook weer afgezet.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4920

EHBO cursussen aangeboden voor eerste hulp aan kinderen en volwassenen

VRAAG EN AANBODGeplaatst door internetkrant di, februari 20, 2018 18:22:34

KINDER EHBO Cursus:

EHBO-Dongen organiseert de cursus Kinder EHBO.

Door een steeds grotere behoefte om EHBO te bieden aan kinderen organiseert EHBO-Dongen de cursus EHBO aan baby’s en kinderen.Door deze cursus wordt bijdragen aan het adequaat verlenen van verantwoorde eerste hulp aan baby’s en kinderen in en rondom het huis.Voor wie is de cursus bedoeld?Deze cursus wordt vooral gegeven voor ouders, grootouders, oppasouders, kinderoppas en niet als laatste gastouders.De cursus beslaat drie avonden die worden gehouden op 5 maart, 12 maart en 19 maart van 19.00-22.00 uur in het Jeugdcentrum in Dongen-Vaart.

Tijdens de cursus komen de belangrijkste zaken aan bod zoals;

Verstikking

Verslikking

Vergiftiging

Uitwendige wonden/bloedingen

Botbreuken

Warmte en Koude letsels

Kinderziektes

Reanimatie

De kosten bedragen € 75,- voor de hele cursus en dit is incl. het boek ”EHBO aan baby’s en kinderen”,Bij goed gevolg afsluiten van de cursus krijgt u een geregistreerd certificaat Eerste hulp aan Kinderen goedgekeurd door de Rijksoverheid voor gastouders (twee jaar geldig). Ook de koffie of thee tijdens de cursus is gratis.U kunt zich aanmelden bij EHBO-Dongen, secretaris@ehbo-dongen.nlIemand in het bezit van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis is verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulpverlenen.Veel zorgverleners vergoeden deze kosten. Check hiervoor uw zorgverzekeraar.(zie onderstaande link) https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/ehbo-cursus

De cursus is opgezet voor max. 12 personen en gaat door bij 8 aanmeldingen.De cursus wordt gegeven/het examen wordt afgenomen door een Instructeur Eerste Hulp aan kinderen met aantekening PBLS/AED erkend door de NRR.Voor het geregistreerd houden van het certificaat is het noodzakelijk om elke twee jaar een herhalingscursus te volgen.
Cursus Basis EHBO:

EHBO-Dongen organiseert opnieuw de cursus Basis EHBO.Deze cursus wordt georganiseerd voor iedereen die eerste hulp wil verlenen bij ongelukken.De cursus wordt gegeven op acht aansluitende donderdagavonden van 19.30-22.00 uur in het jeugdcentrum van Dongen-Vaart.De eerste cursusavond start op donderdag 22 februari en het examen is op donderdag 19 april.

Wat leer je:

Je leert efficiënt en doortastend op te treden bij ongelukken, welke eerste hulp je kunt verlenen, het herkennen van veelvoorkomende ziektebeelden, praktisch te handelen door oefeningen met lotusslachtoffers, de hulpdiensten te waarschuwen en eerste hulp te verlenen o.a. bij:

veiligheid slachtoffer en omgeving

bewusteloosheid en verstikking

letsel aan botten, spieren en gewrichten

uitwendige wonden en ernstige bloedingen

shock en brandwonden

reanimatie en gebruik Automatische Externe Defibrillator (AED)

Bij goed gevolg van de cursus ontvang je:Erkend certificaat Basis EHBO (twee jaar geldig).Boek Levensreddend handelen.Tevens verzorgt EHBO-Dongen het volgen van oefenavonden ter ondersteuning van de kennis en de vaardigheden.De kosten voor de Basiscursus bedragen € 160,-. Dit is incl. certificaat en het boek levensreddend handelen.Veel zorgverleners vergoeden deze kosten. Check hiervoor uw zorgverzekeraar.(zie onderstaande link) https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/ehbo-cursus


Voor aanmelding en eventuele vragen kun je terecht via het e-mailadres:secretaris@ehbo-dongen.nl In Dongen doen we dingen samen en zorgen zo voor een veiliger samenleving!

.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4876

NL doet 17 keer in Dongen

VRAAG EN AANBODGeplaatst door internetkrant di, februari 20, 2018 08:46:38

Scoutinggroep St. Jozef zoekt klussers voor “NL-Doet”

Op zaterdag 10 maart wordt de grootste vrijwilligersactie van Nederland weer gehouden. Mensen maken kennis met vrijwilligerswerk en helpen een organisatie een klus te klaren. De afgelopen editie waren zo’n 350.000 Nederlanders actief bij ruim 9.200 klussen en activiteiten. Ook dit jaar zijn er weer volop klussen aangemeld bij Het Oranjefonds. Scoutinggroep St Jozef is dan ook op zoek naar mensen die deze dag willen komen klussen! Uw inzet is hard nodig en zeer welkom!

Kampkisten maken en herstellen:

Onze speltakken gaan regelmatig een weekend weg en in de zomervakantie een hele week op kamp. Alle losse materialen zoals kookgerei, pannen, spelletjes e.d. worden dan meegenomen in grote houten kampkisten.

Na circa 25 jaar zijn er een aantal kampkisten aan een opknapbeurt toe en omdat we tegenwoordig met meerdere speltakken tegelijk op kamp gaan zijn er ook meer kampkisten nodig. We willen dan ook de bestaande kampkisten herstellen en 4 nieuwe kampkisten maken. Hiervoor zoeken wij klussers die handig zijn met zaag, boor- en schroefmachine en verfkwast.

Het herinrichten van het buitenterrein is ook nog in volle gang, hiervoor zijn klussers ook van harte welkom.

Aanmelden of meedoen als groep

U kunt zich via de site van NL-Doet aanmelden (https://www.nldoet.nl/klus/32569). Verzamel uw familie, collega’s, leden van uw (sport)club en kom gezellig klussen bij Scoutinggroep St Jozef op zaterdag 10 maart van 9 tot 15 uur. Wij zorgen voor de koffie en een lekkere lunch.

Klussen in en rond gebouw De Stormvogels op NLDoet

Op zaterdag 10 maart wordt de grootste vrijwilligersactie van Nederland, NLDoet, weer gehouden. Tijdens NLDoet maken mensen kennis met vrijwilligerswerk en helpen een organisatie een klus te klaren die zij zonder extra handjes niet zouden kunnen doen. Ook bij Scouting De Stormvogels kan er weer geklust worden. En niet zo maar een klus, maar een klus waarbij De Stormvogels letterlijk gaan glanzen!

Onze klus

Ons gebouw heeft een kunststof buitenkant. Om lang en goed van ons gebouw gebruik te kunnen maken is regelmatig onderhoud nodig. Daartoe moeten we om de zoveel jaar het gebouw aan de buitenkant goed reinigen en daarna in de was zetten. Als we dit met een flink aantal personen kunnen doen, is deze klus zeker in één dag geklaard!

Aanmelden of meedoen als groepU kunt zich via de site van NLDoet aanmelden (https://www.nldoet.nl/klus/29614)

17 klussen in Dongen

Opknappen kozijnen kantine

Deken Batenburgstraat 2, Dongen ‐ Jeu de Boules Club Dongen

・ Vrijdag 9 maart

・ 9:00 - 16:00

・ Vol (12 vrijwilligers)

・ Buitenklus
Naamplaatjes

Doelstraat 3, Dongen ‐ Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius Dongen

・ Zaterdag 10 maart

・ 10:00 - 12:00

・ Vol (4 vrijwilligers)

・ Buitenklus

・ Schilderen kozijnen sponsorhome

Min. Goselinglaan 8, Dongen ‐ VV Dongen

・ Vrijdag 9 maart

・ 9:00 - 14:00

・ Binnen en buitenklus


Balkon opvrolijken

Dongepark 1, Dongen ‐ Volckaert

・ Zaterdag 10 maart

・ 10:00 - 15:30

・ Buitenklus


・ Opknappen buitenkant gebouw

Oude Baan 99, Dongen ‐ Stichting Scouting de Stormvogels

・ Zaterdag 10 maart

・ 9:00 - 15:00

・ Buitenklus


・ Een kleurrijk en opgeruimd voorjaar voor onze bewoners!

Heuvelstraat 35, Dongen ‐ GGz Breburg

・ Zaterdag 10 maart

・ 12:00 - 15:00

・ Buitenklus


・ Pimp de container

Gasthuisstraat 3, Dongen ‐Koninklijke Muziekvereniging Dongen

・ Zaterdag 10 maart

・ 9:00 - 16:00

・ Buitenklus・ Nestkasten timmeren

Groenstraat 20, Dongen ‐ Natuurvereniging Ken en Geniet

・ Zaterdag 10 maart

・ 9:30 - 12:30

・ Binnenklus
・ Kampkisten:

Pastoor Dirvenstraat 11, Dongen ‐ Scouting St. Jozefgroep

・ Zaterdag 10 maart

・ 9:00 - 16:00

・ Binnenklus・ Opknappen natuurspeeltuintjes

Dommelstraat 2, Dongen ‐ Stichting Leefbaarheid West 1

・ Zaterdag 10 maart

・ 10:00 - 15:00

・ Buitenklus

Balkon beplanten

Dongepark 1, Dongen ‐ Volckaert Dongepark

・ Zaterdag 10 maart

・ 13:30 - 15:30

・ Buitenklus
.Extra handjes

Eindsestraat 45, Dongen ‐ Zorgaccommodatie t' Zonneke

・ Vrijdag 9 maart

・ 9:30 - 15:00

・ Nog 4 van de 14

・ Binnen en buitenklus・ Belevingsgerichte tuin maken voor onze bewoners

Veenbies 24, Dongen ‐ Amarant, locatie Veenbies

・ Zaterdag 10 maart

・ 9:00 - 16:00

・ Nog 10 van de 10

・ Buitenklus・ Verbetering Tuin Woonvoorziening Europaplein Dongen

Europaplein 1, Dongen ‐ Amarant Europaplein

・ Vrijdag 9 maart

・ 10:00 - 15:30

・ Buitenklus・ Opknappen schoolplein

Veld 40, Dongen ‐ Biezenkring

・ Zaterdag 10 maart

・ 9:30 - 12:00

・ Buitenklus
・ verwenmiddag

Dongepark 1, Dongen ‐ Volckaert Dongepark

・ Zaterdag 10 maart

・ 14:00 - 16:00

・ Binnenklus・ Wie gaat er met ons mee, samen een dagje uitwaaien aan zee?

Hoge Ham 65, Dongen ‐ Thomashuis Dongen

・ Zaterdag 10 maart

・ 10:00 - 19:30

・ Vol (6 vrijwilligers)

・ Binnen en buitenklus

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4875