DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Kampvuurkuil Stormvogels eindelijk klaar dankzij TVM Foundation en Wouters Transport

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant zo, november 12, 2017 16:52:49

Kampvuurkuil Stormvogels eindelijk klaar dankzij TVM Foundation en Wouters Transport


Het jaar 2017 gaat bij Scouting De Stormvogels de boeken in als een heel succesvol jaar. Door allerlei (grote) donaties, sponsoring (Karwei Dongen) en acties (Rabobank Clubkas Campagne, Stelvio Challenge) kwam er veel geld binnen dat hard nodig was om (te) oude materialen te vervangen.


Maar dit was nog niet alles: Wouters Transport uit Rijen heeft voor Scouting De Stormvogels een aanvraag gedaan bij de TVM Foundation om de kampvuur op te knappen en wat knusser te maken. En die aanvraag werd gehonoreerd.

De afgelopen maanden zijn onze bouwploeg flink bezig geweest het met opknappen, verbeteren, verlichten en verfraaien van de kampvuurkuil. Een flinke klus waar heel wat zaterdagochtenden in zijn gaan zitten voor de heren! Naast alle tijd die de mannen er in hebben gestoken zijn er meters steigerhout, liters tuinbeits en botenlak en meters schuurpapier in opgegaan! Verder zijn er nog meters verlichtingskabel gebruikt, vele prikkabelfittingen en een hoop schroeven. En we kunnen echt trots zijn op het eindresultaat!

Hoe mooi het is geworden en hoe dat de kampvuurkuil verlicht er uit ziet kunt u zelf komen bewonderen tijdens onze jaarlijkse Winterfair, dit jaar op 9 december van 16 tot 18 uur. Het adres is Oude Baan 99h in Dongen.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4816

Burgemeester als gastspreker voor de klas

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant do, november 09, 2017 13:35:41

Burgemeester als gastspreker voor de klas

Burgemeester Marina Starmans was op dinsdagmiddag 8 november geen voorzitter van de raad, geen voorzitter van het college, was niet in functie als hoofd van de politie of als hoofd van de brandweer, maar kroop in de rol van docent. In het kader van de week van respect ging ze met vierdejaars van het voorbereidend mbo in gesprek. Ze werd daarbij geassisteerd door een jonge stagiair: Tijmen uit groep 7 van de St. Agnesschool. Tijmen had na een bezoek aan de Tweede Kamer het plan opgevat om premier te worden en dit is zijn eerste stap richting een bestuurlijke functie.


Sensatiezucht

De discussie kwam aanvankelijk wat traag op gang, maar burgemeester Starmans sprak de leerlingen met hun voornaam aan en riep hen op om een reactie te geven. Over cyberpesten waren ze het allemaal snel eens: dat doe je gewoon niet. “Pesten heeft geen zin, je moet sowieso niet pesten”, gaven de leerlingen aan. Ook het vernielen van de slagbomen op de Nolenslaan die kinderen en brigadiers moeten beschermen, vindt de groep gewoon niet in orde. “Dat doe je gewoon niet!”. Lastiger is om in te schatten wat je doet als iemand op straat aangevallen wordt: Schiet je te hulp? Zorg je dat je niet betrokken raakt? Film je het gebeuren om bewijsmateriaal te verzamelen? Alleen maar uit sensatiezucht blijven kijken en/of opnames maken, dat werd als optie niet genoemd.

Goede gewoonte

Op de vraag wat de leerlingen zouden willen veranderen in Dongen komen aarzelend wat reacties: een schone, heldere vijver in de Hoge Akker, een nachtwinkel en een McDonalds, maar ook een Johan Cruijffveldje.Als de bel om 15.00 uur gaat pakken de leerlingen net als bij een “gewone” docent hun tas. Maar een “gewone” docent staat niet aan de deur om iedere leerling voor zijn bijdrage te bedanken. Zouden we misschien in het onderwijs moeten invoeren.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4813

'Gevaarlijke bomen ' bij basisschool de Vlinderboom gekapt

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant wo, november 08, 2017 11:26:10

'Gevaarlijke bomen ' bij basisschool de Vlinderboom gekapt

Dongen, 8 november 2017. Vijf oktober 2017. Ook de leerlingen van de Dongense Basisschool waren vrij van school en de leerkrachten zaten in de bus naar Den Haag. Op weg naar de grote demonstratie voor meer geld voor het onderwijs en andere dringende zaken. Daar is inmiddels grote aandacht voor en zijn er van regeringswege was toezeggingen gedaan. Op die bewuste dag was er in Nederland sprake van een eerste najaarsstorm die vooral de noordelijke kust trof , maar ook Dongen kwam er niet zonder schade vanaf. Op een plein van basisschool De Vlinderboom brak een flinke tak af van een, naar later bleek -zieke boom en richtte schade aan aan het dak . Directeur Felix van den Bosch werd in de bus naar de residentiehoofdstad telefonisch op de hoogte gebracht van het feit en de brandweer ruimde in Dongen inmiddels de afgewaaide takken op. Bij onderzoek later bleek de boom erg ziek en was die ook hol. Voor de directeur van de school reden om actie te ondernemen ter voorkoming van herhaling en erger.

Ook een tweede boom bleek aangetast met een rottingsproces. Er werd een spoed- kapvergunning aangevraagd en verkregen. Vandaag werden beide bomen uit hun lijden verlost door een specialistisch bedrijf uit Udenhout .Directeur van den Bosch : “Gelukkig werkte de gemeente goed mee met het afgeven van de kapvergunningen en is er geen gevaar meer voor de kinderen”.Volgens de directeur koste het karwei van vandaag zo'n € 1600.- “Daar hadden we andere dingen voor kunnen doen die ten goede komen aan onze leerlingen “.Of de schade van de dakreparatie en de rekening van het bomenbedrijf te vergoeden valt door bijvoorbeeld de plaatselijke overheid is nog een aandachtspunt van de school.


Tik of klik op een foto. Er ontstaat een diashow en de foto's worden vergroot

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4811

Tweede diploma-uitreiking voor tweetalige leerlingen Cambreur College

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant do, november 02, 2017 09:43:51

Tweede diploma-uitreiking voor tweetalige leerlingen Cambreur College

Drie maanden nadat de examenleerlingen van de tweetalige havo- en vwo-afdeling hun reguliere diploma in ontvangst mochten nemen, zijn ze bijna allemaal terug op het Cambreur College. Oud-leerling nu, studenten op diverse plekken in Nederland. Opnieuw worden zij met hun ouders feestelijk ontvangen. En terecht. Zij hebben in de meivakantie het IB-examen gedaan en hun internationale diploma’s zijn in de grote vakantie geleverd.


Met trots mocht docente Catherine Hawkins aan al haar havoleerlingen een IB-diploma uitreiken. Deze eerste tweetalige havolichting heeft het fantastisch gedaan: alle leerlingen zijn met een goed tot excellent resultaat geslaagd. En daarbij was de groep zeer hecht en sociaal.


De vwo-leerlingen sloten hun IB-traject af op higher level, hierin opgeleid door docent Mohammadi Laghzaoui. Geen gemakkelijke weg. Maar diverse oud-leerlingen gaven in hun 30-secondenpitch aan dat de meerwaarde van dit vak bij hun universitaire opleiding heel zichtbaar is. Een dankjewel dus voor docent Engels.

De vrijdagavond werd informeel afgesloten, waarbij er al heel wat bij te praten viel. Voor het Cambreur College vormde deze avond een bekroning van 11 jaar tweetalig onderwijs.

Nieuwe tweetalige leerlingen van harte welkom

Leerlingen van groep 7 en 8 zoeken een passende “grote” school. En misschien is tweetalig onderwijs wel een prima optie. In ieder geval de moeite waard om op het Cambreur College eens te gaan luisteren bij de informatieavonden die op woensdag 8 en donderdag 9 november worden gehouden.Om half acht zijn de leerlingen en hun ouders van harte welkom voor achtergrondinformatie en voor een eerste les in het Engels.Want als je een goede keuze wil maken, moet je eerst weten wat er te kiezen valt.De TTO-leerlingen die hun opleiding inmiddels afgerond hebben, zeggen stuk voor stuk: DOEN!

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4803

Vernieuwd subsidiebeleid Dongen

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant ma, oktober 30, 2017 22:03:32

Vernieuwd subsidiebeleid Dongen

De gemeenteraad heeft de Algemene Subsidieverordening gemeente Dongen 2017 en het Subsidiebeleid 2018 vastgesteld. Daaruit voortvloeiend heeft het college van burgemeester en wethouders de Subsidieregeling gemeente Dongen 2018 vastgesteld. Het vorige subsidieprogramma had een looptijd van 2013 t/m 2016 en is destijds met een jaar verlengd tot en met 2017. Met het vernieuwde subsidiebeleid, dat in gaat per 1 januari 2018, wordt verder gebouwd aan de toen ingeslagen weg en wordt een verbeteringsslag doorgevoerd.

Proces

In juni 2017 zijn er drie meedenksessies voor verenigingen/stichtingen en belangstellenden georganiseerd. Uit de meedenksessies kwam vooral naar voren dat men best tevreden is over het subsidiebeleid. De verdere uitkomsten en ideeën die naar voren kwamen uit de sessies en de uitgangspunten van de gemeenteraad zijn vertaald in een vernieuwd subsidiebeleid en aangepaste subsidieverordening. Beide documenten zijn op 28 september 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. De verdere uitwerking hiervan heeft het college nu vastgelegd in de Subsidieregeling gemeente Dongen 2018. Hierin is o.a. opgenomen:

de wijze van subsidiëring

subsidieplafonds per cluster

activiteiten en doelgroepen die in aanmerking komen voor subsidie

nadere weigeringsgronden, verplichtingen en voorwaarden.


Verandering en innovatie

Een van de nieuwe uitgangpunten waar de gemeenteraad op heeft ingezet is innovatie. Het doel hiervan is het verenigingsleven toekomstbestendig maken. Hiervoor is een apart subsidiepotje beschikbaar van € 15.000,-.

Ook wordt het proces eenvoudiger gemaakt (deregulering van het subsidiebeleid). Zo hoeven tot 10.000 euro subsidieaanvragers geen verantwoording meer af te leggen en worden subsidies direct vastgesteld.

Indieningsdatum voor aanvragen 2018

Het college heeft besloten om de indieningsdatum voor aanvragen voor 2018 te verplaatsen van 1 november 2017 naar 19 november 2017. Organisaties kunnen voor die datum hun aanvragen indienen via de gemeentelijke website http://www.dongen.nl/.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4799

Gemeente Dongen toont waardering voor mantelzorgers

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant ma, oktober 23, 2017 17:58:57

Samen met ContourdeTwern
Gemeente Dongen toont waardering voor mantelzorgers

Mantelzorgers die voor een naaste zorgen, kunnen ook dit jaar de mantelzorgwaardering aanvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient degene voor wie u zorgt in de gemeente Dongen te wonen. De gemeente Dongen wil hiermee mantelzorgers bedanken voor hun inzet en goede zorgen het afgelopen jaar. ContourdeTwern verzorgt de uitgifte van de waardebonnen.


“Iedereen die gedurende meerdere uren per week en voor een langere periode onbetaald een partner, familielid, buur of kennis ondersteunt, verdient waardering,” aldus wethouder Piet Panis van Welzijn en Zorg. “De inzet van deze mensen voor hun naaste is in onze huidige zorgsamenleving van onschatbare waarde. Een mantelzorger maakt het mogelijk dat degene waar hij/zij voor zorgt langer in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen en zo min mogelijk afhankelijk is van derden. Dat verdient een extra waardering en een symbolisch schouderklopje! Door te kiezen voor waardebonnen behouden mantelzorgers de vrijheid om zelf een product/dienst uit te zoeken. Voor de deelnemende Dongense ondernemers en winkeliers is het een mooie gelegenheid om hun steun aan deze waarderingsactie kenbaar te maken.”

Hoe werkt het?

De mantelzorgwaardering bestaat uit 4 bonnen met elk een waarde van € 12,50. Deze waardebonnen zijn te verzilveren bij verschillende Dongense winkeliers en ondernemers.

Als u een mantelzorgwaardering wilt aanvragen, moet u een aanvraagformulier invullen. Dit formulier kunt u downloaden vanaf http://www.contourdetwern.nl/

Het inleveren van het formulier kan in de periode van maandag 13 november tot en met woensdag 13 december 2017 op de volgende tijden:

maandagen van 09:00 tot 12:00 uur óf van 18:30 tot 19:30 uur

dinsdagen van 09:00 tot 12.00 uur óf van 18:30 tot 19:30 uur

woensdagen van 09:00 tot 12:00 uur óf van 18:30 tot 19:30 uur  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4794

Harmonie Aurora zet Dongen op de kaart in Berlijn

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant ma, oktober 23, 2017 13:26:38

Harmonie Aurora zet Dongen op de kaart in Berlijn

De muzikanten van Harmonie Aurora zijn zondagavond teruggekeerd van een zeer geslaagde concertreis naar Berlijn. Het was de laatste reis van Aurora als zelfstandige vereniging. In januari 2018 gaat Aurora fuseren met Musis Sacrum en gaat men verder onder de naam Koninklijke Muziekvereniging Dongen.

Harmonie Aurora heeft in haar geschiedenis regelmatig concertreizen gemaakt. Na Praag, Krakau, Toscane en Straatsburg vertrok het orkest afgelopen donderdag in alle vroegte naar Berlijn, waar drie concerten werden verzorgd en genoten werd van de schoonheid van de stad.

De eerste avond werd er gemusiceerd in de Gedächtniskirche, een bijzondere locatie. Daarna volgde afgelopen vrijdag een optreden in de bomvolle zaal van het Mercure MOA hotel. Zo'n 500 bezoekers waren getuige van het afwisselende concertprogramma. Zij lieten hun waardering niet onbetuigd. Met een staande ovatie beloonden zij de muzikanten voor de geleverde prestatie. Op zaterdag werd de concertreeks afgesloten met een concert in de Mall of Berlin. Het winkelend publiek werd ook hier getrakteerd op een mooi concert. In groten getale werden zij naar het centrale plein getrokken door de mooie muziek. Ook hier weer erg veel waardering voor de muzikale prestatie van het orkest.

Het management van zowel de Mall als het Mercure hotel MOA heeft de organisatie van deze reis een uitnodiging gegeven om in de toekomst met het nieuwe orkest nog een keer terug te komen. Een mooier compliment kun je als orkest niet wensen. Buiten het musiceren heeft het orkest genoten van het erg enthousiaste publiek en het gevarieerde culturele programma. Al wandelend en fietsend hebben zij vele indrukken opgedaan van deze geweldige wereldstad. Een onvergetelijke belevenis in alle facetten.


Foto's en tekst Bart van Kerkhof ,Dongen.nieuws.nl  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4793