DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

‘nooit alleen’ nieuwe wegwijzer contourdetwern

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, december 20, 2018 16:35:06

‘nooit alleen’ nieuwe wegwijzer contourdetwern

Welzijnsorganisatie ContourdeTwern had afgelopen dinsdag wat te vieren: al vijf jaar werkt de organisatie voor vrijwilligerswerk en sociaal werk onder deze naam aan een sociale samenleving. 2.500 vrijwilligers en medewerkers kwamen bij elkaar voor een grandioos feest. Tijdens het lustrumfeest werd de slogan voor de komende jaren gepresenteerd: nooit alleen.

Foto :Foto Hans

ContourdeTwern staat voor een samenleving waarin mensen voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Daarom helpen we mensen en buurten bij het oplossen van kleine en grote vragen. Met kennis, middelen, bevlogen medewerkers en vrijwilligers.


Directeur/bestuurder Gon Mevis: “Wij vinden dat iedereen meetelt en mee moet kunnen doen in de samenleving. Als dat even niet lukt, kunnen wij helpen. Dit doen we met kennis, middelen en bevlogen medewerkers en vrijwilligers. Maar vooral: samen met mensen. En samen met andere organisaties en bedrijven. Want bij ContourdeTwern doen we het namelijk nooit alleen.” ‘Nooit alleen’ is een logisch vervolg op ‘iedereen telt mee, iedereen doet mee’, de slogan waar de organisatie vijf jaar geleden - na een fusie van Contour en de Twern - mee naar buiten trad.

Onderscheidende kracht

“Nooit alleen heeft qua betekenis meerdere lagen”, legt Mevis uit. “Als organisatie doen we het niet alleen, maar als het aan ons ligt, staan mensen er ook nooit alleen voor. Wij verlenen diensten aan mensen die ondersteuning vragen en versterken zelfredzaamheid. We zijn er voor iedereen die daarbij wil helpen en maken wijken en buurten leefbaarder. Iedereen telt mee en moet mee kunnen doen in de samenleving. ContourdeTwern fungeert als sociaal bindmiddel in zestien werkgebieden, van Boxtel tot Dordrecht. Wij doen wat nodig is om iedereen mee te laten doen. Je kunt de hele wereld aan als je er niet alleen voor staat. Dát is dan ook wat we uit willen dragen. Je bent nooit alleen.”

Over ContourdeTwern

ContourdeTwern komt voort uit organisaties voor opbouwwerk, sociaal werk, beheer wijkcentra, jongerenwerk en vrijwilligerswerk. In 2013 gingen de Twern en Contour samen verder als één organisatie, die sindsdien 500 medewerkers en 5.500 vrijwilligers rijk is.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5073

Definitieve last onder bestuursdwang voor TUF Recycling BV

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, december 20, 2018 13:45:43

TUF wéér goed in de fout ; stort nu illegaal in Gelderland

Volgens het VARABNN programma Zembla heeft ' kunstgrasschoonmaker' TUF dat in Dongen haar hoofdzetel heeft, de afgelopen tijd zeker vijftig afgedankte kunstgrasvelden met rubber korrels gedumpt op twee plekken in Gelderland. Op de website van ZEMBLA staat dat dat nieuws afkomstig is van anonieme bronnen. Wel heeft ZEMBLA videobeelden vrijgegeven waaarop te zien is dat de 'nieuwe'opslagplaatsen wel degelijk bestaan. "Een woordvoerder van de Gelderse gemeente Maasdriel bevestigt de illegale opslag". staat op de website te lezen. Er dreigt ook in die gemeente een dwangsom van 30.000 euro als het afval niet verwijderd is voor 25 december. In Dongen is volgens andere betrouwbare bronnen na de brand geen nieuw kunstgras meer aangevoerd, maar is het bedrijf nog steeds niet overgegaan tot het betalen van openstaande boetes.


Foto:STILL uit video VARABNN

Definitieve last onder bestuursdwang voor TUF Recycling BV

Het college van de gemeente Dongen heeft besloten TUF Recycling BV een definitieve last onder bestuursdwang op te leggen. Op woensdag 19 december 2018 is de brief met de sanctie verstuurd aan het bedrijf in kunstgrasmatten. Deze last ziet toe op het beëindigen en beëindigd houden van diverse geconstateerde overtredingen, waarvoor eerder een dwangsom is opgelegd. De last is nog niet compleet.

Quick scan

Alvorens aan TUF Recycling BV ook de last kan worden opgelegd om teveel opgeslagen stukken en rollen kunstgras te verwijderen, dient eerst de uitslag bekend te zijn van de quick scan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In opdracht van de staatssecretaris wordt onderzocht wat de afzet en verwerkingsmogelijkheden zijn van kunstgrasmatten in Nederland en daarbuiten. Het ministerie verwacht eind januari 2019 de uitkomst bekend te kunnen maken.

Toelichting bestuursdwang

Het definitief opleggen van een last onder bestuursdwang is de zwaarst mogelijke sanctie in het bestuursrecht. Het betekent dat als TUF Recyling BV niet zelf de overtredingen beëindigt, de gemeente Dongen (op kosten van TUF Recycling BV) zorg zal dragen voor het terugbrengen van de bedrijfsinrichting naar de vergunde situatie. Conform de wet en juridische procedure zijn definitieve data benoemd voor de beëindiging; deze zijn per overtreding verschillend.

Tijdspad

TUF Recycling BV is op basis van de bestuursdwang verplicht gesteld het volgende te doen:

Per direct:

-De aanvoer van kunstgrasmatten te staken dan wel gestaakt te houden (last 1)


Voor 1 april 2019:

-Het afvoeren van teveel opgeslagen infill (zand/rubber) naar vergunde inrichting (last 2)

Voor 1 mei 2019:

-Het verplaatsen van kunstgrasmatten en infill op bedrijfsterrein volgens vergunning (last 3)

-Maximaal 4 meter hoogte voor opslag van kunstgras en voor opslag infill maximaal 6 meter bedraagt (last 4)

Voor 1 februari 2019:

-Het afdekken van de opslagen infill en kunstgras (last 5)

-Het verwijderen van infill in omgeving van bedrijf en in het hemelwaterriool (last 6)

-Maatregelen treffen die voorkomen dat opnieuw verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting en/of het hemelwaterriool plaatsvindt (last 7)

-Onderhoud en controle blustoestellen (last 8)

Bezwaar en beroep

Tegen het besluit definitieve last onder bestuursdwang staat een bezwaar- en beroepsmogelijkheid open voor TUF Recycling BV, waardoor de data kunnen opschuiven in de tijd.

Separate last na quick scan

Na de uitslag van de quick scan, zal separaat een definitieve last onder bestuursdwang worden bepaald voor het beëindigen van de overtreding teveel opgeslagen kunstgras.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5072

Cambreur College :Stagebedrijven bedankt!

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, december 20, 2018 13:27:33
Kun jet filmpje ( mobiel) niet zien zet je toestel dan even op 'desktop' modus

Cambreur College :Stagebedrijven bedankt!Afgelopen maandag 17 december jl., zijn de stagebedrijven weer in het jaarlijkse zonnetje gezet tijdens een kerstborrel op onze school. Speciaal voor deze bijeenkomst had stagecoördinator Grâcia Rosenbrand een loterij opgezet, waarbij zeven prachtige kerstpakketten werden verloot onder de stagebedrijven. Onder het toeziend oog van notaris Bart van de Graaf van Notariskantoor Dongen werden de namen van de winnaars door leerling Marie-Claire uit de glazen vaas getrokken.

Ook onder de aanwezige bedrijven was er een winnaar: Anja Toorop van Sportschool “Fit by Jeff” won een mooi pakket. De overige winnaars waren:

-Pukkemuk
-Toyota Van Dorst Rijen
-Zorgboerderij Bella Vita
-Administratiekantoor Schellekens & Van Riel
-Basisschool De Westerkim
-Sportprint


Had u er bij willen zijn en was u verhinderd? Dan kunt u hier het bedankje van het Cambreur zien. Zij zijn inmiddels allemaal bezocht en hebben de prijs in ontvangst mogen nemen.

Mocht u als bedrijf gebruik willen maken van stagiaires van het Cambreur College, dan kunt u zich altijd aanmelden. Dat kan door een e-mail te zenden aan Grâcia Rosenbrand (grosenbrand@cambreurcollege.nl) onder vermelding van uw bedrijfsnaam, telefoonnummer en contactpersoon. Zij neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5071

Project 'Herhuisvesten gebruikers en herontwikkelen locaties ten behoeve van financiering bouw Cammeleur ' zo goed als afgerond

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, december 18, 2018 19:51:38

Gemeente bouwde hypothecaire zekerheid in bij verkoop 't Schouw

Project 'Herhuisvesten gebruikers en herontwikkelen locaties ten behoeve van financiering bouw Cammeleur ' zo goed als afgerond

Dongen,18 december 2018.Het college heeft de raad via een raadinformatiebrief op de hoogte gebracht van het verloop en het resultaat van een project waarin financiën werden gegenereerd ter ondersteuning voor de bouw van de Cammeleur door verkoop van enkele gemeentelijke gebouwen.Onderdeel van het project dat met de raad werd afgesproken in december 2011, was, het afstoten van gemeentelijke mono-locaties en de gebruikers in deze panden ergens anders onder te brengen. Nu de laatste locatie, 't Schouw, in oktober dit jaar is verkocht aan de Turkse gemeenschap in Dongen, is het project volgens de gemeente afgerond. Wel is een clausule in de hypotheekacte ingebouwd aangaande de verkoop van 't Schouw. Daarin wordt geregeld dat de verkoopprijs in oktober 2019 zal zijn voldaan. De clausule dient tot zekerheid voor de gemeente.
Volgens het Islamistische geloof mag geen rente worden gegeven of gevraagd bij een lening. De koop van 't Schouw is gerealiseerd door giften van de leden van de moskee en mensen uit de Dongense Turkse gemeenschap. Het rechtsgeldig opnemen van een hypotheekrecht is vooral een procedure die wordt toegepast bij een onroerendgoedtransactie met of door een islamitische instelling en houdt in het geval van de (ver)koop van 't Schouw dat, in het geval de verkoopprijs niet op tijd wordt betaald door in dit geval de ISN ( Islamitische Stichting Nederland),het gebouw in eigendom terug dient te worden geleverd aan de gemeente. De gemeente loopt in dezen dus geen enkel risico.

Niet echt tevreden

Cultureel centrum 't Schouw aan de Rembrandtstraat is nu eigendom van de Turkse gemeenschap in Dongen. De opbrengst kan op termijn worden bijgelegd bij de aankoop van de Cammeleur. Dat zegt ook Hamdi Özcan, voorzitter van de Dongense ISRA moskee in een interview met deze krant. 'De onderhandelingen voor de verkoop heeft lange tijd in beslag genomen' zo zegt Hamdi Özcan. Uit het interview blijkt dat zowel de gemeente als de onderhandelaars van de Turkse gemeenschap het lang oneens waren over de uiteindelijk nu overeengekomen prijs. De gemeente was in eerste instantie niet tevreden met het bod dat het bestuur van de moskee deed op het gebouw naast de moskee. Na maanden van onderhandelen nam tenslotte de moskee het initiatief om het gebouw te laten taxeren. Het taxatiebedrag bleek ver boven de biedprijs te liggen, maar ook ver onder de vraagprijs. Nieuwe onderhandelingen waren het gevolg. Ook het moskeebestuur moest opnieuw rond de tafel met de islamitische Stichting Nederland. Dat is een Nederlands orgaan dat fungeert als koepelorganisatie van Turkse moskeeën in ons land die onder andere de financiering verzorgt en regelt van moskeeën. De financiering voor de koop van 't Schouw is uiteindelijk rondgekomen door donaties van Turkse gelovigen uit Dongen. Het college heeft in december vorig jaar al besloten om in te stemmen met de verkoop van het pand 't Schouw, Rembrandtstraat 69, voor een bedrag van € 450.000,- k.k. Er is inmiddels een waarborgsom betaald door ISN, die 10% bedraagt van de verkoopprijs.

De som

Het gehele project met de som van alle gebouwen heeft bruto € 2.506.182,31 opgebracht. Na aftrek van alle kosten (onder andere bouw- en woningrijp maken, planologische procedures, onderzoeken, boekwaarde van panden en overige kosten) kan er € 1.312.702,56 in de voorziening MFA worden gestort waarbij rekening is gehouden met € 1.000.000,- ten behoeve van de stichtingskosten van de MFA.

Deze deellocaties maakten deel uit van het project

1. Nieuwstraat 7

Deze locatie is na verdere inventarisatie uit het project gehaald. De huidige gebruiker, SWOD/KBO, mag in het pand blijven zitten.

2. Polarisstraat 37

De aanwezige kunstenaars en fotoclub Dongen zijn op andere locaties ondergebracht, onder andere in lege schoollokalen. Van Wanrooij b.v. heeft de locatie herontwikkeld. De voormalige school is gesloopt en op de locatie zijn 7 grondgebonden woningen gebouwd.

3. Julianastraat 122

Musis Sacrum heeft een nieuw onderkomen gevonden in jongerencentrum De Poort. Het pand Julianastraat 122 is een karakteristiek pand en behoudenswaardig. This Side Up b.v. heeft het pand herontwikkeld. Er zijn vier appartementen en een grondgebonden woning gerealiseerd.

4. Pastoor Dirvenstraat 9

De aanwezige opslag van Harmonie Beatrix is verplaatst. This Side Up b.v. heeft mogelijkheden en kansen gezien om zowel de school als de gymzaal te behouden. Er zijn 14 grondgebonden woningen in de bestaande gebouwen gerealiseerd.

5. Oude Baan 88

Voor het pand Oude Baan 88 is een koper gevonden die het pand heeft behouden en in het rechterdeel een woning heeft gerealiseerd. Het Turks Cultureel Centrum kon in het pand blijven zitten. Peuterspeelzaal St. Janneke is ondergebracht bij kinderdagverblijf Petito's.

6. Otterdonk 5A

Peuterspeelzaal Ollekebolleke is geherhuisvest en het noodlokaal is verwijderd.

7. Veld 38A

Oriëntatie is geherhuisvest in een leeg schoollokaal en het noodlokaal is verwijderd.

8. Vermeerstraat 1

Peuterspeelzaal Pippeloentje is geherhuisvest en het noodlokaal is verwijderd.

9. Oude Baan 15

Stg. KID heeft de huur voor het pand opgezegd. Het pand is gekocht door een particulier die het nu exploiteert onder de naam 't Ruim. Middels een wijziging van het bestemmingsplan is mogelijk gemaakt dat er op de locatie gewoond kan worden.

10. Kerkstraat 41

Het KunstPodium is geherhuisvest in de Cammeleur. Het pand met de (gedeeltelijke) status van rijksmonument is zeer behoudenswaardig en bestemd voor gemengde doeleinden. Het pand is verkocht in de huidige staat. Het Kunstpodium kon als huurder in het pand blijven totdat De Cammeleur gereed was.

11. Rembrandtstraat 69 ('t Schouw)

Het pand is verkocht aan Islamitische Stichting Nederland (ISN). De stichting wil het pand gebruiken voor activiteiten welke qua omvang niet passen in de moskee en ten behoeve van de gemeenschap.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5070

ER ZIJN NU 26.000 DONGENAREN

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant vr, december 14, 2018 14:17:51

ER ZIJN NU 26.000 DONGENARENDongen, 14 december 2018 Eerder dan verwacht heeft Dongen vanaf vandaag 26.000 inwoners. De verwachting was eigenlijk dat dat aantal tussen 2020 en 2025 zou worden gehaald. Deze ochtend werden een aantal nieuwe Dongenaren ontvangen op het gemeentehuis door burgemeester Marina Starmans. Als er al een titel aanhangt zijn het een aantal mensen die daarvoor in aanmerking komen. Is het de nieuwste boorling of is het iemand uit dat kersverse jonge gezin. Precies weet men dat niet.”Dagelijks komen er mutaties bij, bij burgerzaken; er gaan mensen verhuizen, ze worden geboren of er overlijden mensen. Het kan ook zijn dat een kind wordt geboren in een van de ziekenhuizen in de omtrek. Feit is dat de 26.000ste Dongenaar is ingeschreven in het bevolkingsregister”aldus burgemeester Starmans. In een gezellig samenzijn werd het feit gevierd.
De 26.000ste. Ze kunnen het allemaal zijn ......

Foto:
Jan Stads|Pix4Profs

Danny Eeckhout (48)

Vader van twee zoons van 21 en 19 jaar

Geboren in Deurne (België)

Studie: Fysiotherapie

Baan: Directeur Bauerfeind

Lotje Westerhout (24)


Foto:
Jan Stads|Pix4Profs


Geboren in Zoetermeer en opgegroeid in Kaatsheuvel

Studie: Toerisme in Breda (Afstudeerjaar, Breda University)

Bijbaan: Postbezorging Post NL

Michel Erdtsieck (27)

Geboren en opgegroeid in Oldebroek (Zwolle)

Studie: Medewerker beheer ICT (ROC Zwolle)

Werk: Technisch medewerker Schenker Logistics Nederland BV (Fulltime)

Mark Boonman (39)Foto:
Jan Stads|Pix4ProfsGeboren in Breda

Opgegroeid in Raamsdonksveer

Studie: Scheikunde in Etten-Leur

Baan: Data Analist Farmacie bij Venn Life Sciences Early Development BV in Breda

Hilde Bakker (37)

Geboren in Hardinxveld Giessendam

Opgegroeid in Gorinchem

Studie: Personeel en Arbeid, Hogeschool Rotterdam

Baan: HR adviseur bij Nationale Politie (standplaats 's-Hertogenbosch)Aniek Laenen- van Beijsterveld (31)

Foto:
Jan Stads|Pix4Profs


Geboren en opgegroeid in Dongen

Studie: Verpleegkunde, Operatieassistent

Baan: Endoscopie verpleegkundige Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis


Nick Laenen (33)

Geboren in Breda en opgegroeid in Oosterhout

Studie: Werktuigbouwkunde

Baan: Engineering & sales bij Tsubaki in Dordrecht

Aniek en Nick zijn ook moeder en vader van Suus (3) en Art (1,5)

Aimée Laenen

Geboren: 31 oktober 2018 in DongenNog maar weinig geboorten vinden plaats in Dongen. De meeste baby's worden in het ziekenhuis in Tilburg of Breda geboren. Aimée is de enige baby die in oktober in Dongen ter wereld is gekomen. Medio december waren er 248 geboorten, waarvan 30 in Dongen.


De gemeente Dongen geeft een magazine uit.
In deze aflevering 'Dongen groeit' H I E R klikken of tikken

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5068

DongenIce editie 12

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, december 06, 2018 11:26:39

DongenIce kijkt terug op een fantastische 12e editie.


Het Wilheminaplein is bijna weer leeg. De inventaris van DongenIce is weer keurig opgeborgen in de hal. De tent is einde van de week weg en hopelijk zijn de vrijwilligers weer een beetje uitgerust van DongenIce 2018-2019. Want wat was het een fantastische editie!

DongenIce wil peuters, kleuters, scholieren, jongeren en ouderen de mogelijkheid bieden te schaatsen in het centrum van Dongen en tevens bezoekers in alle leeftijdscategorieën laten genieten van een winters evenement. En daarvoor was er een volle programmering.Kinderen en jeugd

De speciale peuter- en kleuteruren zijn goed bezocht. Op die tijden is de baan alleen voor de allerkleinsten. Zij kregen bezoek van de mascotte D’ice en zelfs een heuse bloemenkoningin en piraat. Op de speciale knutselmiddag met Laura Haakt hebben 138 kinderen een pinguïn of slijm gemaakt. Alle basisscholen, enkele klassen van het Cambreur College en zelfs een klasje kinderopvang zijn in de eerste week komen schaatsen bij het RabobankSchoolschaatsen.

Ook de oudere jeugd was veel op de baan te vinden en niet alleen tijdens het discoschaatsen dat we speciaal voor hen hadden georganiseerd. Sommige waren dagelijks aan het schaatsen met vrienden en vriendinnen!Speciale groepen

Dit jaar werd het G-schaatsen uitgebreid naar 2 uur, dit evenement stond bij velen al lang in de agenda, de animo was dan ook groot, zelfs vanuit buiten Dongen. Een groot aantal vrijwilligers had vorig jaar de vrijwilligersbijdrage beschikbaar gesteld voor het G-Schaatsen. Daarmee werd elke G-schaatser getrakteerd op warme chocolademelk met slagroom. Zij hebben er heel erg van genoten. Tijdens het Fysio Attent Seniorenschaatsen werd er flink gezwierd door een vaste groep ijsdansers. Ook de wandelgroep van de Volcaert is langs gewandeld en na enkele rondes op het ijs met de rolstoel hebben zij ook in de winterhuiskamer genoten van iets warms. DongenIce hoopt deze mooie uren beslist door te zetten!Curlingcompetitie en feestavonden

De FLORIS’HAND Curlingcompetitie was binnen 5 minuten uitverkocht en ook de kaarten voor de WIJmetAARTS Hollandse Avond en NILO’s grote DongenIce fuif waren snel weg. Voor degenen die geen kaarten hadden weten te bemachtigen stonden er in de overige weekenden leuke bands, zangers en dj’s op het programma. Bezoekers waardeerden deze gratis muzikale programmering, het is alle dagen gezellig druk geweest. Bezoekers genoten in de warme winterhuiskamer van de muziek met een chocomel, wijntje of speciaal biertje. DongenIce kende zelfs zijn eigen bier; een Winter Weisse van De Nachtbrouwer.Nieuwe activiteiten

Nieuw dit jaar was de sjoelcompetitie met 35 fanatieke deelnemers. Mevrouw van de Put ging er met de winst vandoor. De Eerste JUMBO Roetsjrace was ook een succes. Hoe leuk is het dat je tijd gemeten wordt en dat je uiteindelijk de snelste bent. Luuk Boonman en Sven van Rhenen waren allebei even snel met 3,9 sec. Zij moesten nogmaals tegen elkaar strijden, waarna Luuk er met de eerste prijs vandoor ging. Lotte Pommer werd derde. Zij kregen hun prijzen uitgereikt door Susanne Krijnen van JUMBO Dongen. Zelfs het Brabants Buske van Omroep Brabant vond deze roetsjrace leuk want zij kwamen gewoon twee keer langs.Vrijwilligers

Zowel de op-als afbouw zijn soepel en op schema verlopen. Er zijn een aantal nieuwe mensen binnen de bouwploeg, waar DongenIce erg blij mee is. Het is een enorme klus om alles op te bouwen dus extra handjes maken het werk zeker lichter. Bezoekers complimenteerden de nieuwe inrichting aan de schaatszijde en de entree; een hele mooie toevoeging aan het DongenIce-interieur. Ook de nieuwe vrijwilligers bij DongenIce werden snel opgenomen door de vertrouwde ploeg en zij draaiden binnen een paar dagen mee alsof ze al jaren actief waren bij DongenIce. Daarnaast waren er 8 maatschappelijke stagiaires van het Cambreurcollege actief bij de roetsjbaan, de schaatsbalie en in het D’ice pak. Deze maatschappelijke stagiaires en enkele zoons en dochters van onze vrijwilligers en bestuursleden bewijzen dat je nooit te jong bent voor vrijwilligerswerk. Iedereen die heeft meegeholpen verdient een groot applaus. En gezien de vele mooie reacties op Facebook en Instagram van DongenIce is eenieder het daar mee eens! DongenIce bedankt de vele bezoekers voor alle gezelligheid. Hopelijk op naar een 13e editie!


Ouderwets maar spectaculair weekend bij DongenIce

Wat dacht je van de eerste Jumbo Roetsjrace, een bourgondisch winter BBQ of een ouderwets gezellige sjoelavond? Naast het uitgebreide programma, waarin schaatsen voor jeugd, ouderen en mensen met een beperking opgenomen is, organiseert DongenIce op zaterdag 29 december weer gezellige en zeker ook spectaculaire activiteiten.

De eerste roetsjrace van Nederland

Wie zet de snelste afdaling op zijn naam en mag de titel ‘snelste roetsjer van Nederland’ op zijn/haar naam schrijven? ’s Middags kun je tussen 14.00 en 16.00 uur meedoen met de eerste Jumbo Roetsjrace. Een spectaculaire uitdaging voor jong en oud. Deelname is zonder inschrijving. Roetsjen kan met een Jumbo roetsjmuntje verkrijgbaar bij de kassa van DongenIce of gratis bij besteding van €25 aan boodschappen bij Jumbo Dongen.

Bourgondische BBQ door de Smoking Suckers

Vanaf 17.00 uur mag je aanschuiven bij de Bourgondische winter BBQ, geheel verzorgd door de Smoking Suckers. Je kunt je hiervoor inschrijven via de website van DongenIce. Volwassenen betalen €22,50 p.p. en kinderen tot 12 jaar €17,50. Hiervoor kun je onbeperkt de heerlijkste gerechten eten. De verschillende gerechten staan op de website. De prijs is exclusief drinken.

Sjoelen is gaaf!

Als dit alles op een dag nog niet genoeg voor je is kun je vanaf 20:00 uur deelnemen aan de sjoelwedstrijd ‘Sjoelen is gaaf!’ die in de winterhuiskamer van Dongen wordt gespeeld. Inschrijven hiervoor is noodzakelijk en kan via de website. De sjoelwedstrijd begint rond de klok van 20.00 uur eindigt rond middernacht. De inschrijfkosten zijn €5,- en dat is inclusief twee consumpties.


Programma DongenIce editie 12
Highlights

- Rabobank Schoolschaatsen in de eerste week van DongenIce onder schooltijden

- Peuter- en kleuterschaatsen: op 16 december, 23 december, 30 december en 6 januari

(niet alleen de D’icebaan maar heel de baan voor peuters, kleuters en hun begeleiders) inclusief meet & greet met mascotte D’ice.

- Kindermiddagen met activiteiten op 16 dec en 2 januari.

- De eerste Jumbo RoetsjRace op zaterdag 29 december. Op deze dag is er ook een Bourgondische Winter-BBQ en in de avond sjoelen onder het motto ‘Sjoelen is gaaf’.

- Discoschaatsen voor de oudere jeugd op vrijdagavond 21 en 28 december

- Fysio Attent Seniorenschaatsen op 16 december, 18 december (rolstoelen etc.) en 1 januari.

- G-schaatsen op zaterdagochtend 22 december. Inclusief helpen achter de bar én iets lekkers te drinken en te snoepen voor de G-schaatsers, gesponsord door de vrijwilligers van DongenIce.

- Diverse optredens van artiesten, ook lokale, met gratis entree.

- Twee besloten feesten, tickets verkrijgbaar via de website. NILO’s grote DongenIce fuif is uitverkocht, WIJmetAARTS Hollandse avond komt donderdag 29 november in de verkoop.

Programma van dag-tot-dag (onder voorbehoud. ( programma staat ook op de website van DongenIce )

14 december feestelijke opening DongenIce editie 12

Feestelijke opening met Drumfanfare Beatrix 19.00-19.15

Schaatsbaan 19.00-23.00

JUMBO Roetsjbaan 19.00-21.00

Winterhuiskamer 19.00-00.30

Live muziek met CoverUp 19.00-00.30

Roetsjen en schaatsen zorgt voor winterpret

Vrijdag 14 december is het zover en opent DongenIce om 19:00 uur haar

deuren! Vanaf dan kan er tot en met zondag 6 januari dagelijks geschaatst

en geroetsjt worden op het Wilhelminaplein in Dongen. Tijdens deze nieuwe

editie zijn er weer volop evenementen voor jong en oud. Nieuw dit jaar

zijn de Oudhollandse sjoelwedstrijd en de eerste Jumbo Roetsjrace.

Natuurlijk ontbreekt het curlen ook niet in Dongen. De curlingcompetitie

is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste van ons land. Ook is er

volop ruimte voor peuters, kleuters, ouderen en mensen met een beperking

om te genieten. Kijk voor de openingstijden en het programma op

www.dongenice.nl of houd de Facebookpagina in de gaten.


Spetterende opening

Op vrijdag 14 december vindt de officiële opening plaats met Drumfanfare

Beatrix en pinguïn D'ice. ‘Beatrix on Ice’, het curlingteam van de

drumfanfare, won vorig jaar de eerste prijs bij de curlingcompetitie.

Drumfanfare Beatrix was direct te porren om de opening van DongenIce af te

trappen met een spetterend optreden en geheel in stijl, de wisselbeker

terug te brengen.


Gratis toegang tijdens de opening

Niemand minder dan de band CoverUp warmt tijdens de eerste avond van

DongenIce de winterhuiskamer op! Deze 10-mans allround coverband uit

Dongen is niet meer weg te denken uit het covercircuit. Ze maken zij van

ieder optreden een wervelende show waar de energie, de muzikaliteit, het

plezier en het enthousiasme van af spat. Kom naar de opening in de

winterhuiskamer en swing mee. Toegang is gratis.


Winterhuiskamer van Dongen voor jong en oud

In de afgelopen jaren is DongenIce uitgegroeid tot een uniek evenement

waar bezoekers uit de hele regio naar toe komen om te genieten van

winterse sferen. DongenIce wordt niet voor niets 'de winterhuiskamer' van

de regio genoemd. Er is voor ieder wat wils. Het is de plek om te komen

schaatsen, roetsjen, chillen en genieten van een hapje of een drankje en

waar in de wintermaanden nieuwe vriendschappen ontstaan. Vorig jaar

mochten we ruim 60.000 bezoekers verwelkomen. DongenIce wordt mogelijk

gemaakt door ruim 260 vrijwilligers en vele sponsoren.15 december NILO’s grote DongenIce fuif

Schaatsbaan 10.00-18.00

D’Ice baan 10.00-18.00

Winterhuiskamer 10.00-18.00

JUMBO Roetsjbaan 10.00-18.00

NILO's grote DongenIce fuif (besloten feest) 20.00 – 00.3016 december Fysio Attent Seniorenschaatsen, kindermiddag, live muziek met Foul Play

Fysio Attent Seniorenschaatsen 09.00-10.00

Peuter- en kleuterschaatsen met D'Ice 10.00-12.00

Schaatsbaan 12.00-21.00

D’Ice baan 10.00-19.30

JUMBO Roetsjbaan 11.00-19.00

Winterhuiskamer 10.00-22.00

Kindermiddag met clown Ricardo 12.00-14.00

Live muziek met Foul Play 15.00-18.00


17 december Rabobank schoolschaatsen en FLORIS’HAND Curlingcompetitie

Rabobank schoolschaatsen 09.00-12.00

Rabobank schoolschaatsen 13.00-15.00

Schaatsbaan 15.00-20.30

D’Ice baan 15.00-19.30

JUMBO Roetsjbaan 16.00-19.30

Winterhuiskamer 15.00-24.00

Start FLORIS’HAND Curlingcompetitie 21.00-23.00


18 december Schaatsen voor de schooljeugd en voor ouderen

Rabobank schoolschaatsen 09.00-12.00

Rabobank schoolschaatsen 13.00-15.00

Fysio Attent Schaatsen voor ouderen 15.00-16.00

Schaatsbaan 16.00-20.30

D’Ice baan 15.00-19.30

JUMBO Roetsjbaan 16.00-19.30

Winterhuiskamer 15.00-24.00

FLORIS’HAND Curlingcompetitie 21.00-23.00


19 december Rabobank schoolschaatsen en FLORIS’HAND Curlingcompetitie

Rabobank schoolschaatsen 09.00-12.00

Schaatsbaan 12.00-20.30

D’Ice baan 12.00-19.30

JUMBO Roetsjbaan 13.00-19.30

Winterhuiskamer 12.00-24.00

FLORIS’HAND Curlingcompetitie 21.00-23.00


20 december Rabobank schoolschaatsen en FLORIS’HAND Curlingcompetitie

Rabobank schoolschaatsen 09.00-12.00

Schaatsbaan 12.00-17.00

D’Ice baan 12.00-17.00

JUMBO Roetsjbaan 13.00-17.00

Winterhuiskamer 12.00-24.00

FLORIS’HAND Curlingcompetitie 21.00-23.00

S’avonds zijn we op tijd gesloten wegens de vele kerstvieringen op de scholen in Dongen. De winterhuiskamer is wel open. Er komen dan onder andere enkele bedrijven borrelen en curlen (bedrijfsarrangement) en s’avonds is gewoon de FLORIS’HAND Curlingcompetitie


21 december Discoschaatsen én live muziek met Michiel Ruijter

Rabobank schoolschaatsen 09.00-12.00

Schaatsbaan 12.00-23.00

D’Ice baan 12.00-19.30

JUMBO Roetsjbaan 13.00-20.30

Winterhuiskamer 12.00-00.30

Discoschaatsen met DJ Lucca 20.00-23.00

Van Uitert White Christmas Party met live muziek met Michiel Ruijter 21.00-00.3022 december G-schaatsen, FLORIS’HAND Curlingcompetitie en live muziek met Popcorn

G-schaatsen 10.00-12.00

D’Ice baan 10.00-19.30

Schaatsbaan 12.00-20.30

JUMBO Roetsjbaan 11.00-20.30

Winterhuiskamer 10.00-00.30

FLORIS'HAND Curlingcompetitie 21.00-23.00

Live muziek met Popcorn 21.00-00.3023 december Peuter- en kleuterschaatsen en live muziek met Arjon Oostrom

Peuter-en kleuterschaatsen met D'Ice 10.00-12.00

Schaatsbaan 12.00-22.00

D'Ice baan 10.00-19.30

JUMBO Roestjbaan 11.00-20.00

Winterhuiskamer 10.00-22.00

Live muziek met Arjon Oostrom 15.00-18.0024 december Schaatsen en roetsjen in de kerstvakantie

Schaatsbaan 10.00-17.00

D'Ice baan 10.00-17.00

JUMBO Roetsjbaan 10.00-17.00

Winterhuiskamer 10.00-17.0025 december Schaatsen op eerste kerstdag

Schaatsbaan 12.00-17.00

D’Ice baan 12.00-17.00

JUMBO Roetsjbaan 12.00-17.00

Winterhuiskamer 12.00-17.00


26 december Schaatsen op tweede kerstdag

Schaatsbaan 10.00-20.00

D’Ice baan 10.00-20.00

JUMBO Roetsjbaan 12.00-20.00

Winterhuiskamer 10.00-20.00


27 december Schaatsen en FLORIS’HAND Curlingcompetitie

Schaatsbaan 10.00-20.30

D’Ice baan 10.00-19.30

JUMBO Roetsjbaan 12.00-20.00

Winterhuiskamer 10.00-24.00

FLORIS’HAND Curlingcompetitie 21.00-23.00


28 december Discoschaatsen én live muziek met De Suskes

Schaatsbaan 10.00-20.00

D’Ice baan 10.00-19.30

JUMBO Roetsjbaan 12.00-20.30

Winterhuiskamer 10.00-00.30

Discoschaatsen met DJ Lucca 20.00-23.00

Live muziek met De Suskes 20.00-00.3029 december Kom je schaatsen, roetsjen en sjoelen?

Schaatsbaan 10.00-23.00

D’Ice baan 10.00-20.30

JUMBO Roetsjbaan 12.00-20.00

#De eerste Jumbo Roetsrace 14.00-16.00

Winterhuiskamer 10.00-00.30

Sjoelen 20.00-00.30


30 december Schaatsen en fun voor de jongsten en live muziek met De Ladykantjes

Peuter- en kleuterschaatsen 10.00-12.00

Meet & greet D'Ice, Bloemenkoningin en een piraat 11.00-13.00

D’Ice baan 10.00-19.30

Schaatsbaan 12.00-22.00

JUMBO Roetsjbaan 12.00-20.00

Winterhuiskamer 10.00-22.00

Live muziek met De Ladykantjes 15.00 - 17.00


31 december Schaatsen op oudjaarsdag

Schaatsbaan 10.00-17.00

D’Ice baan 10.00-17.00

JUMBO Roetsjbaan 12.00-17.00

Winterhuiskamer 10.00-17.00


1 januari Schaatsen en zwieren met Fysio Attent Seniorenschaatsen

Fysio Attent Seniorenschaatsen 12.00-13.00

Schaatsbaan 13.00-17.00

D’Ice baan 13.00-17.00

JUMBO Roetsjbaan 13.00-17.00

Winterhuiskamer 13.00-17.00


2 januari Kinderknutselmiddag & FLORIS’HAND Curlingcompetitie

Schaatsbaan 10.00-20.30

D’Ice baan 10.00-19.30

JUMBO Roetsjbaan 12.00-20.00

Winterhuiskamer 10.00-24.00

Kinderknutselmiddag met Laura Haakt 11.00-15.00

FLORIS’HAND Curlingcompetitie 21.00-23.00


3 januari Schaatsen en FLORIS’HAND Curlingcompetitie

Schaatsbaan 10.00-20.30

D’Ice baan 10.00-19.30

JUMBO Roetsjbaan 12.00-20.00

Winterhuiskamer 10.00-24.00

Prijsuitreiking DongenPromotion 20.00-21.00

FLORIS’HAND Curlingcompetitie 21.00-23.00


4 januari Finale FLORIS’HAND Curlingcompetitie met ‘T Mays Kaboal

Schaatsbaan 10.00-20.30

D’Ice baan 10.00-19.30

JUMBO Roetsjbaan 12.00-20.30

Winterhuiskamer 10.00-00.30

FLORIS’HAND Curlingcompetitie 21.00-23.00

Finale FLORIS'HAND Curlingcompetitie 23.00-24.00

Finale avond met 'T Mays Kaboal 20.30-00.30


5 januari WIJmetAARTS Hollandse avond

Schaatsbaan 10.00-18.00

D’Ice baan 10.00-18.00

JUMBO Roetsjbaan 10.00-18.00

Winterhuiskamer 10.00-18.00

WIJmetAARTS Hollandse avond (besloten feest) 20.00-00.30


6 januari Smeltfeest met live muziek van Backstage

Peuter- en kleuterschaatsen met D'Ice 10.00-12.00

Schaatsbaan 12.00-18.00

D’Ice baan 10.00-18.00

JUMBO Roetsjbaan 10.00-18.00

Winterhuiskamer 10.00-18.00

Smeltfeest met live muziek van Backstage 14.00-18.00

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5064

WIE WORDT DONGENAAR VAN HET JAAR ?

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, december 05, 2018 11:39:59

Voor de achtste maal in successie organiseert dongen.nieuws.nl ook deze decembermaand weer de ‘Dongenaar van het Jaar’ verkiezing. Wie wordt de opvolger van Marcel van Hattum, die vorig jaar van de inwoners van Dongen de meeste stemmen kreeg? De genomineerden zijn bekend. U kunt nu uw stem uitbrengen op een van de kandidaten. Stemmen kan tot en met 29 december. De kandidaat met de meeste stemmen mag zich een jaar lang ‘Dongenaar van het Jaar’ noemen en ontvangt op 30 december de bijbehorende oorkonde. Mail de naam van uw favoriete kandidaat naar dongen@nieuws.nl o.v.v. ‘Dongenaar van het Jaar’

Vele kandidaten werden genomineerd door de bezoekers van dongen.nieuws.nl. Vertegenwoordigers van de lokale media, te weten Thecla Bovenberg (Weekblad Dongen), Piet Eelants (dongenhomespot.nl) en Bart van Kerkhof (dongen.nieuws.nl) maakten hieruit de uiteindelijke selectie van de onderstaande vijf kandidaten. Onder de namen van de kandidaten staat een samenvatting van de aangeleverde motivaties. De kandidaten staan op alfabetische volgorde.

Anton Euren

Is het gezicht van Energie Dongen en dat al jarenlang. Hij bemant al lange tijd als vrijwilliger drie ochtenden in de week het informatiepunt van Energie Dongen, om iedereen van dienst te zijn om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen. Zet zich hiernaast in met woord en daad om projecten m.b.t. het behouden en verkrijgen van betaalbare energie mogelijk te maken. Hij besteedt hieraan bijna fulltime zijn tijd dit mogelijk te maken. Is tevens al jarenlang voorzitter van de EHBO in Dongen en zorgt dat er bij alle evenementen vrijwilligers voor eerste hulp aanwezig zijn. Hij zelf is er altijd. Regelt hiervoor ook alle cursussen. Samen met zijn vrouw Rosalie organiseert Anton het grootse optreden van het Enschede’se Byzantijns Kozakken Koor in de Koepelkerk op 22 december. Kosten noch moeite worden bespaard, om een zo groot mogelijke opbrengst voor Vrienden van het Hospice mogelijk te maken.


Addo Geerts

Zet zich al 25 jaar in bij het brandweerkorps in Dongen. Leidinggevende bij de grote brand bij TUF. Als officier van dienst werd Addo opgeroepen bij deze brand. Hij ontving veel complimenten vanuit alle korpsen voor de aanpak van deze brand en het voorkomen dat de brand over zou slaan naar andere bedrijven in de buurt. Daarnaast wordt Addo ook wel het fossiel van het Oranjeparkfestival genoemd. Onder zijn leiding, dit jaar voor de tiende keer wordt er door de sponsorcommissie elk jaar weer meer geld binnen gehaald voor de organisatie van het tweedaagse festival waardoor het festival alleen maar beter wordt.

Tom Mijnders

Is onder meer al negen keer oppersauwelaar van het Peeënrijk en staat daarmee op gelijke hoogte met sauwellegende Cees van den Nieuwenhuizen. Verenigingen en organisaties doen nooit tevergeefs een beroep op hem als hij gevraagd wordt als presentator. Bij de Loswalklinkers zingt hij zijn partijtje mee en bij Blaoskapel Aosumnoot bespeelt hij al jarenlang de bekkens

Joop Snijders

Staat ook wel bekend als de burgemeester van s Gravenmoer’ Joop is met recht trots op zijn dorp dat hij daarom ook een parel noemt. Hij beheert een drukbezochte website en heeft een populaire facebookpagina waarin hij het dorp propageert. Joop Snijders is daarnaast een begenadigd amateurfotograaf

Helga van der Weele


Helga is lid van de directie van het Cambreur College, waar een groot aantal jonge Dongenaren hun middelbare schoolopleiding volgen, van VMBO tot tweetalig VWO. Ze zet het Cambreur College steeds nadrukkelijker op de kaart met prima resultaten bij de examens op alle afdelingen. Denkt toekomstgericht, zie bijvoorbeeld aan de ambitieuze nieuwbouwplannen, en is daarmee een belangrijke speler bij het waarborgen van goed en professioneel middelbaar onderwijs in Dongen.Criteria
‘Dongenaar van het Jaar’ wordt je niet zomaar. Het spreekt voor zich dat kandidaten woonachtig moeten zijn in Dongen. Het zijn mensen die zich onderscheiden door hun activiteiten. Ze zetten Dongen op een positieve manier op de kaart en dat kan zowel in Dongen zelf zijn als (ver) daarbuiten. Het kunnen sporters zijn, maar ook politici, Dongenaren die een bijzondere prestatie hebben verricht, vrijwilligers, mensen uit verenigingen of organisaties, noem maar op.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5062