DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Werkzaamheden in de Dr. Willem Dreeslaan

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, september 19, 2018 18:02:05

Werkzaamheden in de Dr. Willem Dreeslaan

Binnen twee jaar krijgt het gebied Dr. Willem Dreeslaan, Looiershof, Wilhelminaplein, Nieuwstraat en Park Vredeoord een nieuw gezicht. Van dinsdag 2 oktober tot en met vrijdag 9 november worden de eerste werkzaamheden aan de Dr. Willem Dreeslaan uitgevoerd. Voordat de werkzaamheden van start gaan is er eerst een inloopavond op dinsdag 25 september, van 18.00 tot 19.30 uur in De Cammeleur. Binnenlopen kan tussen deze tijden.


Tijdens de inloopavond is er informatie beschikbaar over het ontwerp, de planning, fasering en bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Ontwerp

De Dr. Willem Dreeslaan wordt in delen aangepakt. De eerste fase heeft betrekking op het deel tussen de Hoge Ham en de haakse bocht in de Dr. Willem Dreeslaan. Dit gebied krijgt dezelfde inrichting als de vernieuwde Hoge Ham. De bocht halverwege de Dr. Willem Dreeslaan wordt minder scherp gemaakt. Ter hoogte van het appartementencomplex worden de struiken verwijderd en extra parkeerplaatsen aangelegd. Voor het appartementencomplex komt een parkeervak voor laden en lossen. Op de hoek van het appartementencomplex grenzend aan het park komt een nieuw groenvak met een boom. Ook worden een extra infiltratieriool en een waterbergend funderingspakket onder de rijweg aangebracht, zodat regenwater beter de bodem kan binnendringen. Daarnaast komt er nieuwe LED-verlichting.


Omleidingsroute

Tijdens de werkzaamheden is de Dr. Willem Dreeslaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor verkeer richting het Looiershof wordt een omleidingsroute ingesteld via de Hoge Ham, Sint Josephstraat, Wilhelminaplein. Het eenrichtingsverkeer op de Hoge Ham tussen de Dr. Willem Dreeslaan en de Biezen wordt daartoe tijdelijk omgedraaid. Gemotoriseerd verkeer kan dan via de Hoge Ham vanaf de kruising met de Geer en Monseigneur Ariënsstraat naar de kruising met de Biezen rijden. Gemotoriseerd verkeer naar Hoge Ham 127 - 142 wordt tijdelijk omgeleid via de Biezen, Monseigneur Schaepmanlaan en Monseigneur Poelsstraat.


Weekmarkt

In verband met de omleidingsroute wordt de markt die elke maandag op de Hoge Ham staat tijdelijk naar parkeerterrein Binnenhoven (nabij de Aldi) verplaatst. Het gaat om de markt van maandag

8 oktober, 15 oktober, 22 oktober, 29 oktober en 5 november.

Meer informatie

Bewoners en ondernemers die vragen hebben over het project kunnen contact opnemen met Arnoud voor de Poorte, projectuitvoerder van de gemeente Dongen, telefoon 06 - 29 50 18 00,

e-mail: arnoud.voor.de.poorte@dongen.nl. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen bewoners en ondernemers vragen stellen aan Ton Mouws, uitvoerder van aannemer C-Infra, telefoon 06 - 34 49 23 38, e-mail: uitvoering@c-infra.nl.

Meer informatie over de herinrichting van het centrum staat op de website www.dongen.nl (Actueel > Nieuws).

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5019

Veiligheidsscan van CCV biedt ondernemer hulp bij adequate bescherming van goed en geld.

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, september 13, 2018 14:48:56

Ondermijning in buitengebied wordt tegengegaan

Veiligheidsscan van CCV biedt ondernemer hulp bij adequate bescherming van goed en geld.

Dongen, 13 september 2018. Vandaag was gedeputeerde van de provincie Noord Brabant Erik van Merrienboer in Dongen in het kader van de veiligheidsscan die zo'n 50 bedrijven in het buitengebied van Dongen heeft laten uitvoeren. Samen met burgemeester Marina Starmans bracht hij een bezoek aan het aardbeienkweek-bedrijf van Nancy en Jeroen Peeters aan de Breedstraat. Typisch een bedrijf dat zich vestigde in het buitengebied van het dorp. Ook in Dongen is hier nog veel ruimte en is de mogelijkheid aanwezig hier een goed bestaan op te bouwen. Toch kamt het platte land met problemen van onder andere leegstand en mede daarmee opkomende criminaliteit die vooral drugsgerelateerd is. De gedeputeerde, de burgemeester,een vertegenwoordiger van de politie en een veiligheidsambtenaar waren er getuige van te ervaren hoe, op welke manier, maar vooral met welke opvallende zorgvuldigheid die in acht genomen wordt bij het tot stand komen van de veiligheidsscan. De scan wordt uitgevoerd door door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), een zelfstandig ,deskundig en onafhankelijke organisatie.


Nancy en Jeroen Peeters samen met de veiligheidsadviseur
Foto : Piet Eelants ( DHS)

Samenwerking

Het centrum geeft ook adviezen hoe een bedrijf zich kan beschermen tegen diefstal en andere criminele activiteiten waarmee juist het buitengebied te maken krijgt. Het centrum krijgt daarvoor financiële steun van de provincie en maakt op die manier eigenlijk deel uit van de vele acties die de overheid in samenwerking met de politie in het leven roept om met name ondermijning in buitengebieden te bestrijden.

VABIMPULS

Zowel burgemeester Starmans als gedeputeerde van Merrienboer, spraken daarna uitgebreid met de aanwezige regionale en lokale pers. Daarbij werd aandacht gegeven aan de vele initiatieven van de lokale en provinciale overheden die bewoners en ondernemers kunnen helpen georganiseerde misdaad te voorkomen. Voor ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf omdat de leeftijd vordert of dat er soms ook geen opvolging is, worden vooral aangeraden zich te verdiepen in de mogelijkheden die de provincie biedt op sociaal gebied. Ook de gemeente Dongen heeft mogelijkheden deze groep verder te helpen. De gedeputeerde wees vooral op het zogenoemde VABIMPULS initiatief van de provincie. Voor bijvoorbeeld vrijgekomen bedrijfslocaties waar géén agrarische bedrijfsactiviteiten meer plaats gaat vinden of voor vrijkomende bedrijfslocaties, bestaan er financiële en praktische regelingen. 'VABIMPULS kan daar een grote hulp in zijn.'VAB' staat voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing; agrarische gebouwen die hun agrarische functie verliezen en leeg komen te staan.

ZIE HIER MEER INFO OVER VABIMPULS ( klik op pdf-icoon)

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5014

Dongens bedrijf onder het vergrootglas van duidingsprogramma ZEMBLA

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, september 12, 2018 12:57:30

DONGENS BEDRIJF TUF BESCHULDIGD VAN FRAUDULEUS HANDELEN

UPDATE dinsdag 12 september 22.50 uur Dinsdagavond is in het duidingsprogramma ZEMBLA een reportage uitgezonden over het grasmat recyclebedrijf TUF in Dongen. Zoals deze krant al in een eerder verschenen artikel meldde wordt het bedrijf beschuldigd van frauduleus handelen door nog onbehandelde grasmatten afkomstig van Nederlandse voetbalvelden door te verkopen aan zelfs particulieren. Ook aan boeren en hobbyverenigingen in Duitsland werden complete voetbalvelden op rol verkocht tegen spotprijzen compleet met bezorging ter plaatse. Zo verdiende het bedrijf geld met het verkopen van wat in feite afval is. De grootste verdiensten haalde TUF bij gemeentes die dik geld betaalden om het materiaal van meestal amateurklasse voetbalclubs op een beloofde milieuvriendelijk manier te laten recyclen.

De grasmatten werden helemaal niet of niet grondig gerecycled, maar opgeslagen op een slordige manier die grote milieurisico's met zich meebracht. In de reportage van ZEMBLA blijkt dat een Scandinavisch bedrijf het enige bedrijf is die de grasmatten helemaal en optimaal kan schoonmaken en alle aanwezige stoffen en onreinheden kan scheiden. In de reportage liet burgemeester Starmans doorschemeren dat sluiting voor kortere of langere tijd van het bedrijf wel eens in zicht kan zijn. Of dat op korte termijn ook gaat gebeuren, is vooralsnog niet zeker. Er blijven vele vragen en de beslissing daarover is geen eenvoudige. De vraag wie er dan op gaat draaien voor de nasleep, waaronder en met name het opruimen van dit verre van onschuldige goedje en de miljoenen die dat gaat kosten blijft vooralsnog onbeantwoord. Ook de belangrijkheid van TUF als werkgever is een punt.


DIT SCHREEF DE KRANT EERDER

ZEMBLA gaat wéér over recyclingbedrijven van kunstgras zoals TUF

Dongens bedrijf onder het vergrootglas van duidingsprogramma ZEMBLA

Dongen, 12 september 2018. 13.00 uur. UPDATE 16.00 uur. Het Duidingsprogramma ZEMBLA dat vanavond ( 12 september) om 21.15 uur op NPO2 wordt uitgezonden,gaat gedeeltelijk over het ook in Dongen gevestigde bedrijf TUF en andere bedrijven die kunstgras verwerken. In Nederland zijn na het inwinnen informatie van deze krant twee bedrijven die kunstgras verwerken op deze schaal. Die bedrijven liggen al een aantal jaren in de clinch met diverse overheden en zouden volgens ZEMBLA ook frauduleus te werk gaan. Zo zou illegaal vervoer van kunstgrasmatten naar het buitenland zijn voorgekomen. Ook zouden de bedrijven grote schade aan het milieu toebrengen en werkt TUF in Dongen en Afvalverwerkingsbedrijf Vink in Barneveld met onvoldoende gedekte vergunningen of overtreden de bedrijven deze. De vermeende schade aan het milieu werd al een eerder door ZEMBLA aan de kaak gesteld en ook wetenschappelijk onderzocht. Het doen en laten van met name het Dongense bedrijf is al diverse malen onderwerp van gesprek geweest in de Dongense raad. Het eerst werden de activiteiten en het handelen van TUF aan de kaak gesteld door het raadslid Martin Montens, die toen nog voor het Democratisch Podium in de raad zat. Montens herhaalde regelmatig zijn vragen nu onder PvdA-vlag en ook onder andere VVD en VPD stelden regelmatig vragen over het bedrijf en vroegen om handhaving van de genomen maatregelen. Burgemeester Starmans die de kwestie in haar portefeuille heeft ,zat en zit duidelijk met het doen en laten van het bedrijf in haar maag en heeft onlangs nog gezegd enkele 'onprettige 'gesprekken met het bedrijf te hebben gehad en 'die gesprekken op te voeren in toon en frequentie'.

Foto : Jan Stads/Pix4profs

nog geen reactie

Burgemeester Starmans zei in de laats gehouden opiniërende raadsvergadering nog begrip te hebben voor de vragen die haar daar weer over werden gesteld maar sprak ook over de mogelijke gevolgen door nóg harder op te treden tegen een bedrijf dat ook werk biedt aan een flink aantal mensen. Ook sociaal heeft de burgemeester het er dus moeilijk mee. Ze zei ook constant met het bedrijf in gesprek te zijn waarbij de gesprekken steeds pittiger worden. Volgens de burgemeester is de zaak voor ook het bedrijf glashelder gemaakt hoe het dient te handelen 'Maar het zoeken van een balans in de situatie is moeilijk'. Eerder werd al bekend dat het saneren van het fabrieksterrein zo'n slordige 3 miljoen euro gaat kosten. De gemeente past er voor om dat te betalen. Deze krant heeft zowel het bedrijf TUF als de gemeente gevraagd om een actuele reactie te geven over de vanavond uit te zenden documentaire. Het bedrijf TUF heeft ( nog ) niet gereageerd. Een woordvoerder van de gemeente zei nog niet te kunnen reageren op de uitzending; die moet nog worden uitgezonden. Wel zal het zeker zo zijn dat het item in de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 13 september zal terugkomen en ook zal worden besproken. De gemeente Dongen reageerde wel met de volgende schriftelijke verklaring:

Reactie gemeente Dongen:

Burgemeester Marina Starmans heeft namens de gemeente Dongen een interview gegeven aan de makers van het tv-programma Zembla. Daarbij is gesproken over de bedrijfsvoering van TUF Recycling BV en de controles in opdracht van de gemeente als bevoegd gezag, in samenwerking met diverse partners.

Alle instanties die een rol spelen, hebben herhaaldelijk controles uitgevoerd. Het betreft OMWB (Omgevingsdienst Midden West Brabant), het ministerie van Inspectie Leefomgeving en Transport, politie, waterschap, brandweer, GGD, arbeidsinspectie en gemeente Dongen. Daarbij herhaaldelijk geconstateerd en in rapporten vastgelegd dat TUF Recycling BV de bedrijfsvoering gedurende een lange periode niet op orde heeft. Door de gemeente Dongen is daartoe een bestuursrechtelijk handhavingstraject opgestart. Inmiddels is dit traject, waarbij stap voor stap moet worden voldaan aan juridische voorwaarden, volledig 'volgelopen'. Dat betekent dat we als gemeente Dongen sinds eind vorig jaar gebruik maken van de inzet van dwangsommen om de bedrijfsvoering bij TUF Recycling BV op orde te krijgen.

De burgemeester heeft in augustus een indringend gesprek gevoerd met de directie van TUF. Het bestuursrechtelijk traject is doorlopen en TUF zal moeten voldoen aan zowel de sancties als de verbeterpunten. Daarnaast dient TUF op korte termijn met een plan van aanpak te komen om de bedrijfsvoering structureel te verbeteren, al dan niet in samenwerking met een nieuwe sterke partner. Hoe dan ook moeten er belangrijke stappen worden gezet in de bedrijfsvoering. TUF Recycling BV ligt bij de gemeente Dongen onder een vergrootglas.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5013

'Brabant oneerlijk over TU rapport over Heistraat'

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, september 04, 2018 11:51:10

Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik :

TU Delft heeft toegezegd in een inhoudelijke bijeenkomst met de staten het rapport te willen verdedigen '

'Brabant oneerlijk over TU rapport over Heistraat'

De gemoederen rond de aanleg van de nieuwe N629 blijven vele bezighouden. Pro- en contra- geluiden blijven aanhouden. De laatste ontwikkelingen nu zijn dat de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik per brief aan Gedeputeerde van der Maat om opheldering heeft gevraagd over wat door de vereniging wordt genoemd ' de oneerlijke voorlichting van de provincie over het TU Delft rapport over de N629 '. Afgelopen vrijdag liet een woordvoerder van de provincie zich zeer negatief uit over het Kosten en Baten Analyse rapport van de TU. Daarin hebben studenten aangetoond dat de kosten van de weg niet opwegen tegen de baten in bijvoorbeeld rijtijdwinst. Ook werd het verlies aan natuur negatief beoordeeld. “Met zijn uitspraken heeft de woordvoerder bewust geprobeerd Provinciale Staten op het verkeerde been te zetten “ zegt de Vereniging en wil de gedeputeerde van der Maat om rectificatie vragen.


klassieke en nieuwe analysemethode


Maat antwoordde op vragen van CDA Statenlid de Hoon over de waarde van het rapport dat de TU Delft zich zou distantiëren van het rapport en dat het door studenten opgestelde rapport niet beoordeeld zou zijn. Ook stelde hij dat zij maar wat cijfertjes onder elkaar hadden gezet. Kortom het rapport was van nul en generlei waarde. De vereniging deed navraag bij de TU over deze negatieve benadering van het rapport Volgens de vereniging 'leerde dat niets van dit alles klopt. Het rapport wordt door de begeleider (een gerenommeerde deskundige en onderzoeker) een goed rapport genoemd dat de vergelijking met veel professionele bureaus kan doorstaan '. De deskundige die door de vereniging net met name genoemd wordt, 'prees de analyseaanpak met klassieke en nieuwe analysemethode'. Het rapport blijkt uit deze informatie, is wel degelijk beoordeeld en beloond met een 7,5. Vandaag zegt de vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik de 'de hoogleraar bereid is het rapport bij de provincie te verdedigen.

De Vereniging Spaar de Duiventoren zegt opheldering en liefst rectificatie te willen van Van der Maat. Met deze foutieve uitspraken schaadt de woordvoerder het aanzien van de TU Delft maar ook van de betrokken studenten. 'GS dwarsboomt op deze manier een behoorlijke afweging door PS en doet het democratisch proces geweld aan '. De Vereniging hoopt dat het rapport onderdeel uit blijft maken van de besluitvorming. René Roovers, voorzitter van de vereniging : “Het kan niet zo zijn dat een rapport dat mogelijk niet zo goed uitkomt, gebagatelliseerd wordt en richting staten in een verkeerd daglicht wordt gezet. De Staten moeten kunnen vertrouwen op correcte en betrouwbare informatie. Het overtreden van die regel is een politieke doodzonde. Daarom hebben we graag uitleg van Van der Maat “.

'oproep'

Volgens René Roovers ' heeft de Vereniging gesuggereerd om de onderzoeker uit te nodigen om het rapport te komen toe lichten en te verdedigen'. Ook zouden de studenten uitgenodigd kunnen worden om het rapport voor de Themabijeenkomst N629 van 14 september aan te komen bieden. Roovers doet verder nog een 'oproep' aan Dongenaren: “Op 14 september gaan veel Dongenaren met de bus mee naar Den Bosch. Zij kunnen dan zelf horen wat de TU Delft over het rapport te zeggen heeft “ aldus René Roovers

Omwille van de objectiviteit die de krant altijd nastreeft en het principe van woord en weer woord hieronder het antwoord van de heer Van der Maat in pdf -formaat.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5003

Dongen bruist geweldig in het eerste weekend van september

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant zo, september 02, 2018 19:18:35

Ook Dongen -Vaart deelde in de belangstelling van velen.

Dongen bruist geweldig in het eerste weekend van september

Dongen bruist nog al eens een keer , maar zaterdag en zeker zondag 2 september was het wel écht raak. Eerst en vooral de opening van de Cammeleur ,maar ook de oldtimersdag in Dongen-Vaart, de tweede (open)dag van de gloednieuwe Cammeleur en de traditionele kindermarkt niet te vergeten. De zon scheen bovendien en iedereen was wel onderweg ergens naar toe. Er waren daarom ook Dongenaren die de gezellige drukte in het dorp voor lief lieten en de fiets of de benenwagen namen om nog vlug even van een van de laatste zomerse dagen te genieten. Dongen(aren) kwamen superlatieven tekort voor al dat aangeboden én uitgevoerde amusement in het dorp. Vooral als het over de Cammeleur ging was iedereen bijna verbaast enthousiast.

Fotovideo hieronder:
Foto's : Peter Akkermans

Film : Rinus KrijnenHet is mogelijk dat de video's worden geweigerd op uw mobiele telefoon. Gebruik in dat geval de helpdeskmodus of de youtube-url


Na de opening van de Cammeleur op 1 september was er een open dag op 2 september. . Op deze mooie dag werd gestart met een brunch waaraan iedere Dongenaar tegen een geringe vergoeding kon aansluiten. Daarna was er van alles te doen in de Cammeleur: optredens, lezingen en workshops. Je kon ook op je gemak wat gaan rondwandelen en genieten van de nieuwe huiskamer van Dongen. Camera Jan Verdaasdonk, productie: Rinus Krijnen

Een heerlijke Brunch, vele optreden, lezingen en kunstuitingen, van stuk voor stuk Dongense mensen, die het talentvolle vermogen en het ware Dongense artiestenbloed door de aderen lieten stromen. Zowat alle verenigingen gaven acte de présence en ontvingen daar ook graag waardering voor.Dongen is een gewoon dorp. Maar wel een bijzonder. Bijzonder was ook het overvliegen van een heuse tweedekker uit 1939 boven het tentoonstellingsterrein in De Vaart en het onthullen van een monumentje van de vereniging van Oldtimers. De Stichting Oltimervriendenclub Dongen-Vaart bestaat niet voor niets al 20 jaar. Plaatsgenoot burgemeester Marina Starmans was er bij en had duidelijk belangstelling voor alle blinkende en ronkende motoren uit vroeger dagen. En dan was er nog de testbank van Fred Motoren; daar werd het vermogen van de brommers op getest. Of ieder voertuig voldeed aan misschien wel belangrijke criteria is niet bekend, maar de toerrit was leuk , gezellig en onder een stralende zon. Onze verslaggever ter plaatse Peter Akkermans maakte tevens een aantal foto's.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5002

.....en Dongen heeft de Cammeleur !

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant zo, september 02, 2018 08:48:46

.....en Dongen heeft de Cammeleur !

Dongen, 1 september 2018.Dongen heeft een Multi Functionele Accommodatie en die heet De Cammeleur. Heel Dongen weet dat nu en heel Dongen zal er vanaf nu gebruik van kunnen maken. Dat dat zal gebeuren staat als een paal boven water om maar eens een cliché te gebruiken. Met veel vertoon is het lint door velen doorgeknipt en zijn er mooie woorden gezegd door onder andere burgemeester Marina Starmans en de wethouder René Jansen. Door een heuse rechtstreekse en door de kersverse Dongense afdeling van Langstraat Media uitgezonden televisie-uitzending kwam alles ook nog in de Dongense huiskamers binnen voor hen die er niet zelf bij konden zijn. Een heuse professionele cameraploeg was er die alles vastlegde en volgde - ook voor binnen de Cammeleur. Heette de oude Cammeleur een lange tijd 'de huiskamer van Dongen', dit gebouw en de accommodaties die er thuis zijn, gaat die titel zeker overtreffen. Dongenhomespot.nl heeft de openingsdag op foto en video laten vastleggen en zal er uitgebreid verslag van doen de komende dagen

Het kan gebeuren dat videoproducties op uw mobiel niet werken. Gebruik in dat geval de Youtube -URL of zet uw toestel op de zogenoemde desktop -modus.
HET MOMENT! DE OPENING VAN DE CAMMELEUR IN DONGEN

De Cammeleur en zeker die in Dongen ( de enige) behoeft ook een officieel woord en officiële handelingen. Of dat vlekkeloos verloopt met Bettie in de buurt ….? Marina Starmans voorop en heel Dongen volgend werkten daar graag aan mee én met trots. Een video van Ad Hessels.

https://youtu.be/Jy4KCvweNlA

Aan het begin van deze (onderstaande ) video zijn er wat technische problemen met geluid en beeld. Maar dat laat onverlet dat je naar een -voor Dongen- historische video gaat kijken die Dongen nog maar weer eens op de kaart gaat zetten ........
DE INTEGRALE TELEVISIE UITZENDING ZOALS UITGEZONDEN DOOR LANGSTRAAT MEDIA.

DE LOKALE OMROEP VOOR DONGEN EN DE LANGSTRAAT IS TE VINDEN OP KANAAL 42 VAN ZIGGO

Het kan gebeuren dat videoproducties op uw mobiel niet werken. Gebruik in dat geval de Youtube -URL of zet uw toestel op de zogenoemde desktop -modus.

DE OPENING VAN DE CAMMELEUR MET INTERESSANTE INTERVIEWS

Deze video geSeft je een impressie van de opening van de Cammeleur in Dongen. Bijzonder in deze reportage is het interview wat de maker van film, Con Looman heeft met oud wethouder Ad van Beek. Van Beek was de derde wethouder die het project van de Cammeleur leidde. Eerder was dat (oud) wethouder Piet Panis. De laatste fase van de bouw vond plaatst onder verantwoordelijkheid van wethouder René Jansen . In deze reportage ook de gehele toespraak van burgemeester Marina Starmans ter gelegenheid van de officieel opening. HIERONDER TE ZIENVooraf aan de opening van de nieuwe Cammeleur was er een receptie. Gast was hier onder andere oud -burgemeester en ereburger van Dongen Jan Dosker en de voormalige wethouders Piet Panis en Ad van Beek. De laatsten hebben beiden de 'kar van de Cammeleur getrokken'.


Foto's : Ad Hessels


Het kan gebeuren dat videoproducties op uw mobiel niet werken. Gebruik in dat geval de Youtube -URL of zet uw toestel op de zogenoemde desktop -modus.
  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5000

Beste leerbedrijf in de sector Administratief juridische dienstverlening Gemeente Dongen wint verkiezing beste leerbedrijf 2018 in Noord-Brabant

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, augustus 30, 2018 18:53:19

Beste leerbedrijf in de sector Administratief juridische dienstverlening

Gemeente Dongen wint verkiezing beste leerbedrijf 2018 in Noord-Brabant

De gemeentelijke organisatie van Dongen is het beste leerbedrijf voor mbo-studenten van de provincie Noord-Brabant in de sector Administratief juridische dienstverlening. Donderdag 30 augustus 2018 maakte SBB dat bekend.Mbo-studenten volgen het praktijkgedeelte van hun opleiding bij een door SBB erkend leerbedrijf. Erkende leerbedrijven zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Door studenten te helpen opleiden, leveren zij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap.Gemeente Dongen leidt sinds het jaar 2015 mbo-studenten op. Op de werkvloer van het bedrijf leren ze praktische en sociale vaardigheden. Gemeente Dongen is blij verrast met de prijs: “Wij vinden het belangrijk dat studenten bij ons leren in de praktijk omdat dat leerlingen op die manier kunnen ontdekken dat het werken bij een gemeente veelzijdig en uitdagend is", aldus burgemeester Marina Starmans.
Maandag 19 november organiseren de MBO Raad en SBB de Dag van het mbo. Dan kiest een jury de beste mbo-student van Nederland. Op dat evenement worden ook de overallwinnaars van de verkiezing beste leerbedrijf en beste praktijkopleider bekendgemaakt. Zij mogen zich een jaar lang beste leerbedrijf of beste praktijkopleider van Nederland noemen.Met de verkiezing van het beste leerbedrijf en de beste praktijkopleider van Nederland vragen het ministerie van OCW en SBB aandacht voor de 247.000 erkende leerbedrijven en ruim 300.000 praktijkopleiders voor mbo-studenten. Met stageplekken en leerbanen nemen zij gemiddeld de helft van de opleidingstijd van de 500.000 mbo-studenten voor hun rekening.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4997