DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Iedere inbraak is er een te veel

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, juli 20, 2017 21:55:44

Iedere inbraak is er een te veel

In het gebied Kaatsheuvel, Dongen, Waspik, Gilze en Waalwijk zijn de afgelopen veertien dagen in het teamgebied Langstraat elf inbraken gepleegd. Dat valt op en vraagt om maatregelen. Een politieagent is alert en let op de omgeving tijdens de surveillance. Maar de politie staat niet op iedere hoek van de straat. En weten niet wat ‘normaal’ is in een straat en wat opvallend is. Daarom vraagt het team de hulp in van de bewoners in het hierboven genoemde gebied, via politie.nl en via social media.

Inbraken

Er is de afgelopen twee weken drie keer ingebroken in Kaatsheuvel (15, 16 en 17 juli in de Hilsestraat, de Zuidhollandsedijk en Vossenbergselaan), twee keer in Dongen (13 en 14 juli in de Julianastraat en het Jagersveld), twee keer in Waalwijk(7 juli in de Mr. Luybenstraat en de Floris V-laan), één keer in Gilze (9 juli aan het Weilenseind) en drie keer in Waspik (9 juli in de Thomas Zijlmanstraat, de Schotse Hooglanderstraat end e Schoutstraat). Veel van die inbraken zijn ‘s-nachts gepleegd. De meest gebruikte methode is het aan de achterzijde van de woning openbreken van een deur of een raam. In een enkel geval is de voor deur open gebroken.

Opvallend gedrag

De politie is een onderzoek gestart naar deze inbraken golf en roepen de hulp in van burgers om te proberen deze inbraken op te lossen. Het is goed mogelijk dat het om dezelfde daders gaat maar er kan ook sprake zijn van toeval en dat verschillende inbrekers op pad zijn geweest.De politie wil de volgende vragen graag beantwoordt zien. Wie heeft er in de periode tussen 7 juli en 17 juli opvallende zaken gezien. Dat kunnen zijn vreemde auto’s in een straat of vreemde mensen rondom een woning. Heeft iemand toevallig een kenteken genoteerd. Of zijn er camerabeelden opgenomen. Alle informatie is welkom.

Preventie

De politie wil ook ook bereiken dat mensen bewust zijn voor de signalen die kunnen wijzen op een woning inbraak. Het is van belang bij opvallende gedrag in de straat de politie te bellen. Noteer kentekens, onthoudt signalementen en bel direct 112. Als u later informatie wilt delen kan dat via:

- via e-mail buurtonderzoek.recherche.hart-van-brabant@politie.nl

- via de banner onder dit bericht,

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden,

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006),

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M,

Eigen woning

In deze vakantietijd is het belangrijk dat uw uw eigen woning kritisch bekijkt. Zitten er goede sloten op, laat u uw woning ‘bewoont ‘ achter als u weggaat.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4729

Feestelijk afscheid vier docenten Cambreur College

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant ma, juli 17, 2017 09:41:37

Feestelijk afscheid vier docenten Cambreur College

Ruim 100 jaar Cambreurervaring wandelt de school uit nu Ton Bertens, Wil Borm, Corrie de Bruijn en Jacqueline van Merriënboer hun lesgevende taak hebben neergelegd. Tijdens een gezellig afscheid werden zij letterlijk en figuurlijk in de bloemen gezet.

Jacqueline van Merriënboer is al veertig jaar werkzaam als docente Engels, met name op de mavo-afdeling. Veel oud-leerlingen geven aan dat ze een ontzettend goede basis aangeleerd hebben gekregen voor het vak Engels.

Jacqueline van Merriënboer is veeleisend en precies en zeer begaan met haar leerlingen. Ze was de vaste begeleidster van de Londenreis en is vele jaren decaan geweest.


Foto: Cambreur College

In gedrevenheid voor zijn vak kan Ton Bertens zich met mevrouw Van Merriënboer meten. Ook hij verlangt veel van leerlingen en bereidt ze optimaal voor in zijn vak wiskunde. Dat hij dit zeer succesvol doet geeft het gemiddelde van 8,2 voor het landelijk examen wiskunde B voor vwo aan. Daarnaast was Ton Bertens de drijvende kracht achter de jaarlijkse Cambreurdag, leidde hij de klusacties voor Nepal en nam hij de organisatie van de bezinningsdagen voor de havo op zich. Ook als begeleider van reizen naar diverse bestemmingen werd hij vrijwel jaarlijks gevraagd.

Wil Borm was docent op het Hanze College die de overstap naar het Cambreur soepel heeft gemaakt. Wil is een echte vakman, getuige de prachtige schilderingen bij het biologielokaal op gebouw B. Ook is Wil een natuurman, geïnteresseerd in milieu, in water, in flora en fauna. Samen met collega's heeft hij de vijver op B ontworpen en gerealiseerd. Hij heeft met veel plezier leerlingen vaardiger gemaakt in zijn creatieve vak.

missen

Mevrouw De Bruijn heeft haar vak management & organisatie vormgegeven op de havo- en vwo-afdeling. Komend uit het mbo was regulier middelbaar onderwijs even wennen. Met haar leerlingen had zij een goede band, wat goed zichtbaar was in haar laatste les waar meerdere groepen in een versierd lokaal genoten van taart en appelbollen. Jarenlang heeft zij leerlingen die hiervoor belangstelling hadden met succes opgeleid voor een extern examen boekhouden.

Eerder in het jaar heeft ook docent economie Flip van Wijk zijn werk vaarwel gezegd. Hij kon helaas niet bij dit afscheid aanwezig zijn.

De opengevallen plekken zijn inmiddels ingevuld, wat niet betekent dat het Cambreur College deze ervaren collega's zeker gaat missen.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4726

Langstraat-gemeenten werken toe naar regionaal bureau voor toerisme

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant vr, juli 14, 2017 14:45:25

Langstraat-gemeenten werken toe naar regionaal bureau voor toerisme

Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk willen samen een regionaal bureau voor toerisme oprichten. Dat voornemen hebben de colleges van de vier gemeenten deze week uitgesproken. Het regionale bureau moet de gebiedsmarketing voor De Langstraat krachtig gaan oppakken.

De vier gemeenten willen samenwerken om meer bezoekers te trekken, die langer verblijven en meer besteden. De afgelopen tijd is een gezamenlijke marketingstrategie ontwikkeld om De Langstraat als aantrekkelijk gebied in de markt te zetten voor inwoners, recreanten en toeristen. De kracht van het gebied ligt met name in de combinatie van grote individuele trekkers (de Efteling, Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, de vesting Heusden) en gastvrije lokale parels. Een gebied waar je tot rust kunt komen én uitgedaagd wordt om dingen te doen.

Meerwaarde

Vervolgens is onderzoek gedaan naar de meest ideale samenwerkings- of organisatievorm voor het uitvoeren van de marketingstrategie. Richard de Bruin, directeur Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, en Johan Kaspers, adviseur in de vrijetijdseconomie, hebben dit proces begeleid. Zij adviseren de vier gemeenten te kiezen voor een kleine, slagvaardige organisatie die zich richt op de pijlers kennis, ontwikkeling, informatie en marketing. Een organisatie in de vorm van een Regionaal Bureau voor Toerisme, die bedrijven, overheden en (culturele) organisaties individueel ondersteunt en daardoor het aanbod sterker maakt, waardoor het gebied meerwaarde krijgt. Deze vorm beantwoordt aan de vraag die stakeholders in diverse sessies hebben gesteld.

Kees Grootswagers, wethouder Recreatie en Toerisme Loon op Zand en coördinerend wethouder namens de vier gemeenten: "De Langstraat heeft, te midden van grote steden en internationale trekpleisters, alle ingrediënten om inwoners, recreanten en toeristen te verleiden tot een bezoek. Door vraag en aanbod slim samen te brengen kunnen we als gebied sterker worden. Met een Regionaal Bureau voor Toerisme kunnen we in die behoefte voorzien."

Verbinding

Het is de bedoeling dat de huidige toeristische en culturele uitvoeringsorganisaties opgaan in het nieuwe Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat. De focus van dit bureau zal vooral liggen op 'het veld': Lokaal de verbinding met organisaties en ondernemers maken, samen overkoepelende thema’s uitwerken in aansprekende concepten, koppelingen in het aanbod leggen en dit aanbod in de markt zetten. Op regionaal, provinciaal en landelijk niveau zal nadrukkelijk de samenwerking worden gezocht. Binnen de nieuwe organisatie zijn ook lokale toeristische informatiepunten voorzien.

Implementatieplan

De vier colleges van Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk hebben deze week hun commitment uitgesproken voor de oprichting van een regionaal bureau. De komende tijd werken de gemeenten en de uitvoeringsorganisaties aan een plan waarmee de nieuwe organisatie kan worden opgebouwd. Dit plan is naar verwachting in november klaar. Het jaar 2018 wordt gezien als een overgangsjaar waarin wordt toegewerkt naar de nieuwe samenwerkingsvorm.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4724

Nieuw onderkomen van sociaal team klaar voor het einde van het jaar

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant vr, juli 14, 2017 12:37:32

Doorontwikkeling Zorgstructuur

Nieuw onderkomen van sociaal team klaar voor het einde van het jaar

Dongen, 14 juli 2017. Ook Dongen ontkwam niet aan de transitie van het nationaal georiënteerde sociaal beleid. Het huidige kabinet hevelde in 2015 de risico's in de sociale sector en ook het nodige geld,over naar de gemeenten. De decentralisatie had veel voeten in aarde en verliep zeker niet zonder horten en stoten.Veel gemeenten vormden in de loop van de tijd een Sociaal team. In Dongen is het Sociaal Team een paar jaar geleden van start gegaan. De noemer waaronder diverse onderdelen van hulp en zorg werden omgevormd, zorgde in Nederland voor een hernieuwde kennismaking met het woord transitie. “De transitie is achter de rug en staat op de rails, we gaan nu spreken over transformatie “aldus wethouder Piet Panis deze ochtend tijdens een bijeenkomst in de toekomstige nieuwe behuizing van het Sociaal Team. Samen met coördinatrice Nicole Boonmann die de pers rondleidde werd uitleg gegeven over de nieuwe aanpak van zaken in het sociale domein in het dorp

Volgens wethouder Panis is het tijd voor de echte verandering binnen het sociaal domein. De zorgstructuur in Dongen wordt gebaseerd en afgestemd op de behoeften van de burgers die er mee te maken krijgen. In het pand Hoge Ham 104 wordt het straks mogelijk om clientèle in een goede en aangename sfeer te ontvangen. De denkbeeldige drempel van het gemeentehuis blijkt in de praktijk toch te hoog te zijn. Het pand wordt op dit moment aangepast. Er zijn verschillende ruimten die na een fikse opknapbeurt gebruikt kunnen worden als spreek-en verblijfkamers. In het oude bankgebouw is voorzien in een spannende speelhoek voor kinderen. Die worden in een overigens open kluis beziggehouden met speel en doe-attributen.


Het gebouw ademt een frisse en vooral open sfeer.Na wat bouwkundige aanpassingen waaronder het aanbrengen van een invalidentoilet ,zorgt de aankleding voor een ongedwongen sfeer in alle ruimten. Die wordt onder ander bereikt door het gebruik van frisse en open kleuren en het creëren van 'bespreekhoeken 'in de ontvangstruimten die zo ingericht worden dat ook de nodige privacy wordt gegarandeerd. De burger die binnenkomt wordt straks ontvangen door een gastvrouw – of man , die volgens de wethouder best eens zou kunnen komen uit de hoek van een nog werkloze vrijwilliger. Nadrukkelijk wordt volgens de wethouder in dit verband niet gesproken over een 'tegenprestatie ' ten aanzienvan de uitkeringsgerechtigde. De nieuwe aanpak behelst niet enkel het 'nieuwe' gebouw; ook de inloopmogelijkheid wordt uitgebreid . De burgers die in het pand worden bediend zijn niet strikt gebonden aan spreekuren op tijd en dag. Ook bestaat de mogelijkheid om in de avonduren zaken af te wikkelen.

werkplek

Het gebouw heeft de beschikking over 8 parkeerplaatsen en een separate ingang tussen het belendend pand. De zij-ingang wordt geschikt gemaakt voor cliënten met een rollator of scootmobiel. De gemeente huurt het pand voor een onbepaalde tijd van een particulier en heeft geen plannen over te gaan tot koop. Omdat straks panden, zoals de bibliotheek leegkomen in Dongen door inpandige verhuis van organisaties naar de Cammeleur, is het mogelijk dat het sociaal team gebruik gaat maken van een van die leeggekomen panden. Niets is nog zeker op dat gebied volgens Panis die blij is met het nieuwe pand voor dit specifieke doel. Hij ziet samen met coördinatrice Nicole Boonmann dat het gebouw ook als een fijnere werkplek voor de medewerkers  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4723

Uitstel van voortgang voorstel vvDongen te verplaatsen naar andere locatie

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, juli 13, 2017 23:20:36

College aan het werk gezet door raad

Uitstel van voortgang voorstel vvDongen te verplaatsen naar andere locatie

Dongen, 14 juli 2017 .Er zou een oplossing moeten komen voor het bestaande capaciteitstekort en de parkeerproblemen op sportpark De Biezen. Verplaatsing van de voetbalaccommodatie naar een andere locatie is daarom het ei van Columbus. Toch is dat plan nog niet gerangschikt onder de categorie dat de kogel daarvoor al door de kerk is . Als het aan de raad ligt gaat de rem op de voortgang. Er werd donderdagavond 13 juli tijdens de besluitvormende raadsvergadering een motie aangenomen die ingediend was door alle vertegenwoordigende fracties met uitzondering van Lijst Breugelmans , die het college opdraagt de uitvoering van het raadsvoorstel voor verplaatsing uit te stellen . Er moet een lijst van maar liefst 13 punten worden afgewerkt die volgens de raad noodzakelijk zijn om het raadsvoorstel definitief te fiatteren. Alle partijen maakten daarom middels een stemverklaring een troef achter de hand bij de uiteindelijke stemming over het voorstel. Het voorstel is wel aangenomen onder voorbehoud van de ook aangenomen motie .Instemmen met een uitwerkingstraject herlocatie sportpark De Biezen naar de locatie Beljaartlaan en herinrichting van het huidige sportpark De Biezen met woningbouw, met PvH Vastgoed , is nog geen gelopen traject. Na de opiniërende vergadering van 6 juli was al duidelijk dat de politiek vragen had. De standpunten waren ook duidelijk. Het CDA was niet akkoord. PvdA :niet-akkoord. Volkspartij Dongen :akkoord. VVD : akkoord. Democratisch Podium en Lijst Breugelmans niet akkoord. Déze donderdag bleef coalitiepartij PvdA bij het standpunt dat de twee 'serieus 'genomen plannen van uitvoering tot verplaatsing van de sportvereniging ook onderzocht zouden moeten worden. Niet enkel dat van PvH dus. Dat werd duidelijk in de stemverklaring. Eigenlijk zit politiek Dongen op één lijn. Zowel college als raad vinden dat alle gestelde kaders en uitgangspunten moeten voldoen aan de uitgaanspunten die ook in het raadsvoorstel staan vermeldt.

Speerpunt
Het proces is min of meer stilgelegd. Het college gaat aan het werk. Voorafgaand aan een verdergaand onderzoek voor haalbaarheid tot verplaatsing van de sportaccommodatie , worden de drie beoogde commerciële partijen ( ontwikkelaars ) onderworpen aan een onderzoek door een onafhankelijke partij, teneinde de liquiditeit, solvabiliteit en kredietwaardigheid van de bedrijven vast te stellen. De partijen die het aangaan worden daarvan op de hoogte gebracht. De raad draagt het college ook op kaders te hanteren bij de eventuele bebouwing in de toekomst van het 'Biezen 'complex . Dat houdt onder meer in dat binnen de ontwikkelingslocaties aandacht moet zijn voor voldoende groen en parkeermogelijkheden en dat als speerpunt duurzaamheid dient te gelden .

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4721

Cambreur College sluit Europees project af

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, juli 13, 2017 14:04:10

Cambreur College sluit Europees 'Erasmus'project af

Door : Laura de Smit (Tvw6B)

Op 4 januari 2016 stond op deze website een kort verslag van de kick off meeting van het Europees project waaraan het Cambreur College gedurende twee schooljaren een bijdrage leverde.

Na zes hele mooie bijeenkomsten zit het er nu op: het Erasmus+ project **is afgelopen. Docenten en leerlingen van de zes deelnemende landen zijn de afgelopen twee jaar een aantal keer bijeengekomen om ideeën uit te wisselen om het grote probleem ‘voortijdig schoolverlaten’ aan te pakken. De eerste bijeenkomst was bij ons op school in Dongen. Het Cambreur College had de eer om in december 2015 de kickoff meeting te verzorgen. Daarop volgden bijeenkomsten in Roemenië, Spanje, Turkije en Cyprus. Iedere keer vertrokken drie docenten met een klein groepje leerlingen van de Mgr. Schaepmanlaan richting het buitenland. Van de laatste bijeenkomst in Griekenland, van 26 tot en met 30 juni 2017, zijn we net terug.

In veel Europese landen is het een veelvoorkomend probleem: leerlingen die stoppen met school nog voordat ze een diploma op zak hebben. Zo ook in de deelnemende landen aan het Erasmus+ project. De Europese Unie probeert het aantal leerlingen dat zonder diploma de school verlaat fors te verlagen.

Al snel bleek dat Nederland in verhouding tot de andere landen al veel meer stappen had gezet om het aantal voortijdig schoolverlaters aan te pakken. Daarom werd Nederland gezien als het land met de voorbeeldfunctie. Het Cambreur College heeft de collega’s kennis laten maken met toepassingen die bij ons op school gebruikt worden. Zo wordt er bij ons op school gewerkt met een digitaal registratiesysteem Magister, hebben wij een zorgteam op school en werken we nauw samen met de leerplichtambtenaar. De andere scholen uit de andere landen kenden dit allemaal niet. Meerdere landen hebben inmiddels toegezegd er werk van te gaan maken om een aantal aanpassingen door te voeren om het aantal voortijdig schoolverlaters te laten dalen.


Foto: Cambreur College


Het Erasmus+ project heeft voor de deelnemende leerlingen ook iets moois gebracht. Twee leerlingen van de tweetalige afdeling, ik ben een van die twee, van het Cambreur College hebben dit project gebruikt voor hun internationale stage. In de 5e klas van tweetalig VWO wordt van leerlingen verwacht dat ze zelf een stage regelen in een internationale omgeving. Dit past binnen het kader van TTO dat op het Cambreur wordt aangeboden. Zij hebben onder andere presentaties gegeven, waren een aantal keer verantwoordelijk voor de hele groep en stonden docenten bij tijdens allerlei andere werkzaamheden. Verder hebben alle leerlingen goede contacten gelegd. Dat bleek wel bij het afscheid van de slotbijeenkomst in Griekenland waarbij veel leerlingen het niet droog hielden. Velen hebben nog steeds intensief contact met elkaar via social media. Daarnaast heeft het project ervoor gezorgd dat sommige leerlingen de kans hebben gekregen om te kunnen reizen en iets van andere culturen te zien.

Na 2 jaar is het Erasmus+ project helaas afgelopen. We hebben veel van elkaar mogen zien en leren. Ondertussen zijn de leden steeds meer naar elkaar toegegroeid waarbij echte vriendschappen zijn ontstaan. We kunnen terugkijken op een erg geslaagd project waar het Cambreur College een belangrijke bijdrage aan heeft kunnen leveren.


**Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4720

Johan Meesters, 'mogelijkmaker ' centrum Dongen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, juli 13, 2017 13:12:49

Johan Meesters, 'mogelijkmaker ' centrum Dongen

Dongen, 13 juli 2017 'Mogelijkmaker' schijnt toch een Nederlands woord te zijn. In Heusden is het waarschijnlijk uitgevonden. Daar is er al een. De mogelijkmaker in Dongen komt daar toevalligerwijze van vandaan. Dongen is bekend met de slogan ‘In Dongen doen we dingen samen’. “Soms gaat dat vanzelf, soms ook niet. Om de ambities voor het centrumgebied waar te maken, heeft Dongen sinds kort een ‘mogelijkmaker centrum’. Zo staat te lezen in het persbericht van de gemeente vandaag. Johan Meesters gaat voor de duur van twee jaar regie voeren op een programma met maatregelen en acties voor het centrum. Hij werkt sinds 10 jaar bij team Vergunningen en Handhaving van de gemeente Dongen. Ook is hij raadslid in de gemeente Heusden. De functie van ‘mogelijkmaker centrum’ past volgens Johan goed in de fase waarin het centrum van Dongen zich nu bevindt. “Veel partijen zijn al bezig om van het centrum iets moois te maken. Kijk naar twee nieuwe en goedbezochte evenementen als Proef Dongen en Dongen Zingt. Plan Binnenhoven is helemaal klaar, De Cammeleur is in aanbouw, ontwikkelaars bouwen nieuwe woningen, we gaan het park en het Wilhelminaplein opnieuw inrichten “aldus Meesters


Foto : Gemeente Dongen

Johan Meesters is ambitieus.” De kunst is om al die ontwikkelingen, activiteiten en mensen met elkaar te verbinden. Denken in mogelijkheden en inwoners en ondernemers helpen met het verwezenlijken van hun wensen. Het doel? Een centrumgebied waar we binnen enkele jaren trots op zijn. Waar inwoners en bezoekers graag winkelen of een terrasje pakken en waar ondernemers graag ondernemen.”

De basis voor het werk ligt in het document ’Samen werken aan het centrum van Dongen 2017-2020’. Dat heeft het college in het voorjaar vastgesteld. In dat document staan ambities op het gebied van winkelen, ontmoeten en verblijven, verkeer en openbare ruimte, leefbaarheid en veiligheid. “ Als gemeente pakken we graag de regie, maar dat is alleen zinvol als inwoners, ondernemers, winkeliers, ontwikkelaars en organisaties actief willen meedoen”, geeft Johan aan. "We kunnen en willen het niet alleen doen. We willen en moeten samen aan de slag.” zegt Meesters

Samen met een intern opgave-team bereidt Johan Meesters zich nu voor op het maken van de kaders voor een uitvoeringsprogramma tot en met 2020. “Daarmee gaan we na de zomervakantie op pad. We nodigen inwoners, ondernemers, winkeliers, ontwikkelaars en organisaties van harte uit om samen met ons het uitvoeringsprogramma concreet te maken en zich te verbinden aan de gezamenlijke opgave. Want alleen door samen te werken, kunnen we de kansen en uitdagingen benutten om het centrum aantrekkelijker te maken.”

De afgelopen weken heeft Johan zich al persoonlijk voorgesteld aan diverse leden van Dongen Promotion en de VOCD. Ook kennismaken met de mogelijkmaker centrum of ideeën uitwisselen? Mail of bel en Johan komt graag op de koffie!

Contactgegevens mogelijkmaker centrum

Johan Meesters

johan.meesters@dongen.nl

06 - 15173350

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4719