DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Milieuvereniging Oosterhout en de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik : 'Dromenlab voorbarig'

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, januari 16, 2019 12:34:33
Milieuvereniging Oosterhout en de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik :
'Dromenlab voorbarig'


’Alleszins voorbarig’, zo noemen de Milieuvereniging Oosterhout en de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik de uitnodiging aan bewoners en organisaties om deel te nemen aan een Dromenlab. In de uitnodiging (van de gemeente Dongen en Oosterhout red. )wordt opgeroepen om mee te denken aan de toekomstige invulling van het gebied tussen Oosterhout en Dongen. Via een tekening wordt de toekomstige situatie geschetst. Daarin wordt er van uitgegaan dat het besluit voor de aanleg van de nieuwe N629 al definitief genomen is. Echter, het besluit ligt momenteel bij de Raad van State. Voorzitter René Roovers van Spaar de Duiventoren en het Blik vindt dat mensen op deze manier voor de gek gehouden worden. ‘Dergelijke invullingsplannen maak je pas als het bestemmingsplan vaststaat. Dat is zeker niet het geval’, aldus ook Sietzke Schokker van de Milieuvereniging Oosterhout. ‘De gemeenten en provincie moeten volgens haar eerlijk en transparant richting bewoners aangeven hoe de situatie op dit moment is’.
Beide organisaties hebben een beroep lopen bij de Raad van State. In reactie op dit beroep gaf de provincie aan geen verdere voorbereidende activiteiten te zullen ondernemen. In het Dromenlab wordt er zomaar van uitgegaan dat de weg er zeker komt en om de versnippering van het landschap te verminderen wordt met wat investeringen het landschap aantrekkelijker gemaakt.
De provincie draagt 3 ton bij aan het Dromenlab net als de beide gemeenten Oosterhout en Dongen. Roovers:’Met dit ‘Dromenlab’ smijt je mogelijk veel geld over de balk als deze weg niet doorgaat. Dan zou wel eens kunnen blijken dat al die ‘dromen’ voor niets zijn bedacht. De inzet en vertrouwen van deelnemers kan daarmee een forse deuk oplopen. Vertrouwen dat we hard nodig hebben als straks de Duiventoren en het Blik gebied echt ingericht en versterkt moeten gaan worden. Zoals bekend gaat onze voorkeur uit naar verbetering van de bestaande weg. De bestaande natuurgebieden kunnen dan behouden blijven. Als de nieuwe weg door het Blik en de Duiventoren wel wordt aangelegd, moeten de natuurgebieden daarentegen als verloren worden beschouwd. Daar kan geen Dromenlab tegenop’, aldus Schokker en Roovers.

  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5087

Dongen int voor € 98.000 aan boetes bij TUF Recycling BV

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, januari 15, 2019 11:02:03

Gemeente Dongen wint een grote slag in de zaak TUF

Dongen int voor € 98.000 aan boetes bij TUF Recycling BV

Met behulp van het sturen sturen van een deurwaarder heeft de gemeente Dongen voor € 98.000 euro aan boetes geïnd bij TUF Recycling BV. Dit bedrag stond open aan niet-betaalde dwangsommen. Daarnaast heeft de gemeente een conservatoir beslag laten leggen op het resterende banksaldo van het bedrijf. Het banktegoed van het bedrijf dat handelt in kunstgrasmatten is hierdoor 'bevroren'. De gemeente Dongen kan in de komende periode via de deurwaarder aanspraak maken op dit bedrag mocht blijken dat TUF Recycling BV niet voldoet aan nieuwe financiële verplichtingen jegens de gemeente Dongen die het gevolg zijn van de procedure last onder bestuursdwang. Dit is de zwaarst mogelijke sanctie in het bestuursrecht. Burgemeester en wethouders hebben hiertoe besloten om een einde te maken aan de reeks van overtredingen op beide bedrijfslocaties (Vierbundersweg, De Schacht).Burgemeester: 'Tegelijkertijd blijft het een vervelende situatie'.

Op de vraag van deze krant wanneer de zaak in een stroomversnelling kwam antwoordde gemeentewoordvoerder Olga van Vugt-Blaauw dat de gemeente een zorgvuldig proces heeft doorlopen: “Zodra het moment daar was dat we de bank konden verzoeken om het bedrag af te staan aan de deurwaarder, hebben we dat gedaan “. De woordvoerster zei verder dat geen andere juridische steun - anders dan de gemeentelijke – geweest is. “Het geïnde bedrag is verkregen via inschakeling van de deurwaarder ” . Volgens mevrouw van Vugt- Blaauw is het bedrijf ,ondanks de betaling van de dwangsommen nog steeds verplicht om binnen de door de gemeente vastgestelde termijn moet beginnen met de opruiming van de grasmatten tot de vergunde hoogte.Burgemeester Marina Starmans gaf een eerste reactie aan deze krant “We hebben het bedrag na een zorgvuldig gelopen proces veilig kunnen stellen voor Dongen. Tegelijkertijd blijft het een vervelende situatie.”


Mocht TUF Recyling BV binnen de gestelde tijdslimieten niet zelf de overtredingen beëindigen, dan zal de gemeente Dongen in samenwerking met Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) zorg dragen voor het terugbrengen van de bedrijfsinrichting naar de vergunde situatie. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zullen in dat geval worden verhaald op TUF Recycling BV. Dat kan dan indien nodig met inzet van de deurwaarder en op basis van het conservatoir beslag.

Controle OMWB

Daarnaast heeft de OMWB op 7 januari 2019 een controle uitgevoerd bij TUF Recycling BV inzake de procedure definitieve last onder bestuursdwang naar aanleiding van de brand. Deze procedure is ingezet om nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de brand zoveel mogelijk te voorkomen. De OMWB maakt een rapport dat spoedig door het college zal worden beoordeeld.

Dwangsommen

Op 16 juni 2017, 25 januari 2018 en 22 februari 2018 heeft het college aan TUF Recycling BV lasten onder dwangsom opgelegd voor verschillende overtredingen. Het totaal bedrag aan dwangsommen was opgelopen tot € 100.000. Daarvan was door het bedrijf op 2 oktober 2018 slechts € 2.000 betaald. Vandaar het besluit tot inzet van de deurwaarder voor € 98.000,- Deze procedure is nu afgerond. In totaal betreft het ontvangen bedrag de som van € 101.918,90. Ook de aanmanings- vergoedingen, kosten voor dwangbevelen, kosten van betekening en kosten van executie zijn in rekening gebracht.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5086

Stichting Parkplezier Dongen ziet heil in samenwerking

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant ma, januari 14, 2019 19:42:04

Stichting Parkplezier Dongen ziet heil in samenwerking

Dongen, 14 januari 2019.De nieuwjaarsbijeenkomst vandaag in brasserie restaurant Winkk van de Stichting Parkplezier in Dongen, stond grotendeels in het teken van het nieuwe initiatief dat deze groep actieve Dongenaren gaat ontplooien met betrekking tot de optreedlocatie naast de Cammeleur De optreedlocatie mag vanaf nu ook de toepasselijke naam van Parkpodium dragen. Vanaf mei organiseert een speciale programmacommissie bestaande uit Gerard Jansen, Saskia van Baaren , Rob Ysebaert en Bernadette Klerx een soort van pilot die duurt tot 30 september. Het betreft hier zo'n 15 'voorstellingen' van diverse aard, waarvoor men zich kan aanmelden om voor een optreden in aanmerking te komen. Pre is onder andere dat groepen of personen die gebruik willen maken van het podium hiervoor zelf geen vergunning hoeven aan te vragen maar zich rechtstreeks tot de commissie kunnen wenden. Volgens de woordvoerder van de commissie Gerard Jansen,is er na de eerste publicaties in de lokale pers al veel belangstelling voor het nieuwe Dongense platform. De aftrap van het nog samen te stellen gevarieerd programma is 26 mei, op de dag van het park. Jansen: “..het moet niet enkel een opstapje worden op het podium, maar een opstap voor echt Dongens talent “. Aanmelden kan via parkpodiumdongen@gmail.com
In zijn openingswoord sprak voorzitter Jac Willemse over een succesvol afgelopen jaar met goede perspectieven voor 2019. Hij kondigde een belangrijke samenwerking aan met de Koninklijke Heide Maatschappij Nederland : “zij hebben verstand van bomen en kunnen ons daarbij helpen” aldus de voorzitter. Vanwege een bestuursconferentie waar het gehele college aan deel neemt was de nestor van de gemeenteraad de heer Pieter Brooijmans bereid om namens de raad een kleine speech te houden. Brooijmans benadrukte de grote interesse van de raad in zake de centrumontwikkeling,waar het park Vredeoord deel van uit maakt. Voor de raad is de samenhang van de onderdelen in het centrumplan heel belangrijk. Brooijmans keek nu al uit naar de dag van het park op 26 mei dit jaar. “..een dag voor iedereen “.De goedbezochte nieuwjaarsbijeenkomst werd hier en daar gebruikt om de bestaande netwerken uit te breiden, waarbij nieuwe activiteiten in de toekomst zeker nader zullen worden uitgewerkt.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5085

Dromenlab in weekend van 26 en 27 januari Gebiedsontwikkeling Dongen en Oosterhout in co-creatie met inwoners

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant ma, januari 07, 2019 14:09:34
Dromenlab in weekend van 26 en 27 januari
Gebiedsontwikkeling Dongen en Oosterhout in co-creatie met inwoners


Gemeente Dongen, gemeente Oosterhout en provincie Noord-Brabant gaan inwoners, ondernemers, belanghebbenden, organisaties en verenigingen stimuleren en uitdagen om het landelijk gebied tussen Dongen en Oosterhout een kwaliteitsimpuls te geven. Op zaterdag 26 januari en zondag 27 januari (van 10.00 tot 16.00 uur) wordt hiervoor een zogeheten Dromenlab-sessie gehouden aan de Groenstraat 11 in Dongen. Iedereen is welkom om ideeën te delen!

Al eerder hield de gemeente Dongen een voorproefje op de aanpak. Dat gebeurde vorig jaar juni via een Dromenlab op het Europaplein. Met als doel: Kijken welke nieuwe kansen het verleggen van de wegverbinding N629 biedt voor het gebied 't Blik, aan de westkant van Dongen. Tientallen Dongenaren gaven gehoor aan de oproep om mee te denken. Zij kwamen met ideeën, wensen en dromen op het gebied van ondernemerschap, recreatie, natuur, ontspanning en toegankelijkheid van het gebied. Het resultaat van de dag werd vastgelegd in een beeldend verhaal, het Dromenboek ‘t Blik: http://www.deplekkenmakers.nl/project/dromenlab-t-blik/.

Groen en verkeer
De Dromenlab-sessie maakte duidelijk dat Dongenaren volop kansen zien voor 't Blik en omgeving. Ze hechten aan 'groen' en waarderen de faciliteiten in de natuur zoals de IJzertijdboerderij, de minicamping en de natuurtuinen als positief. Ze geven aan dat ze meer willen kunnen genieten van ’t Blik en maken opmerkingen over de verkeersveiligheid op de Heistraat maar ook op de wegen die daarmee in verbinding staan zoals de Hoge Dijk/Groenstraat en in 't Blik. Het is volgens hen te druk, er is teveel vracht- en sluipverkeer, er wordt te hard gereden en oversteken is niet veilig.

Samen
Ook de gemeente Oosterhout is bezig om de landschappelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren, maar dan aan de oostzijde van ‘t Blik. Oosterhout, Dongen en de provincie hebben nu afgesproken om samen verder op te trekken in de gebiedsontwikkeling. Voor het gehele gebied tussen Dongen en Oosterhout wordt de Dromenlab-aanpak ingezet. Samen met bewoners, stakeholders en ondernemers wordt het gebied verder ontwikkeld.

Sessies
Op zaterdag 26 en zondag 27 januari wordt een gebiedsbrede Dromenlab georganiseerd. Deze sessies zijn overdag te bezoeken van 10.00 tot 16.00 uur bij een pop-up pleisterplaats aan de Groenstraat 11 in Dongen. Hier kunnen dromen worden gedeeld en op een later moment worden de ideeën en plannen hier verder uitgewerkt en getest. Beide gemeenten en de provincie helpen bewoners, ondernemers en gebruikers de resultaten van het Dromenlab te vertalen naar concrete plannen en initiatieven, om zodoende het gebied tot een droomplek te maken.

  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5081

Toespraak burgemeester Marina Starmans 2018- 2019

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant ma, december 31, 2018 16:35:40

2019, het jaar van Dongens DNA


Lieve inwoners,

Welkom allemaal! Fijn dat u er bent!


Men neme: wat bloem, eieren, gist, zout. Doe daar lauwe melk bij (bier mag ook) en klop een luchtig beslag. Laat het een uur rijzen. Neem twee lepels. Een pan met hete olie. Vorm een mooie, ronde bol. Bak deze tot-ie mooi bruin is. Doe er poedersuiker op en je hebt een heerlijke oliebol! Eet smakelijk!

Graag wil ik het vandaag met u hebben over oud en nieuw. Over tradities. De oliebol is zo'n traditie. Typisch Nederlands en Belgisch. In 1868, precies 150 jaar geleden, is het woord oliebol opgenomen in de Dikke Van Dale. 150 jaar geleden - Hoe zagen Dongen, 's Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart er toen uit?


Graag zou ik eens een kijkje nemen in die oude tijd van toen. Hoe zou het zijn om te leven in een Dongense samenleving zonder auto's? Zonder stoplichten. Zonder tv. Zonder computers. Zonder plastic. Zonder kunstgras ook. Graag zou ik 150 jaar terug gaan in de tijd en een wandeling maken door de Hoge Ham, de Hoofdstraat, de Vaartweg. Loopt u met me mee?


Wat zou ons het meest opvallen? Ik denk de rust. Zonder auto's is het een stuk stiller op straat. In het Dongen van toen zijn géén kruispunten die beveiligd moeten worden met knipperlichten in het wegdek. De Heistraat is het domein van paard en kar. Geen files voor de kerstshow. Verkeersregelaars? Nooit van gehoord!


De mensen in het Dongen van toen hebben geen haast. Ze hebben geen piepende en trillende smartphones. Geen agenda's die bol staan van de afspraken. Ze halen hun groente gewoon bij de boer of uit de eigen moestuin en niet bij supermarkten met duizenden producten. Ze hoeven niet twee keer per jaar op vakantie om te ont-stressen. De Dongenaren van toen: Wat zouden ze zeggen als ze hier vandaag - in de nieuwe tijd - rond zouden kunnen lopen?

Wat is er veel veranderd! Maar gelukkig, de oliebol is er nog..

Dank u wel dat u vandaag hier bent. Toch een drukke dag: de laatste dag van het jaar. Gauw nog even een boodschap doen… Voorbereidingen treffen voor 's avonds. Fijn dat u de tijd neemt om samen met het college en de gemeenteraad van Dongen, hier op het Looiersplein, letterlijk even stil te staan bij oud & nieuw. We sluiten het oude jaar af en beginnen aan het nieuwe.


Wat mij betreft wordt 2019 het jaar van de traditie. Daarmee bedoel ik zeker niet dat we in 2019 moeten stoppen met veranderen. Ik ben juist een groot voorstander van groei, ontwikkeling, progressie. Ik hou van anders kijken, anders durven doen. Het opzoeken en het verleggen van grenzen.. het zit in ons DNA, als kind doen we niets anders. Als volwassenen moeten we daar met zijn allen zo lang mogelijk mee blijven doorgaan. Vernieuwen houdt ons jong! Dat zorgt voor vooruitgang!


Wat bedoel ik dan wel? Waarom houd ik vandaag een pleidooi voor traditie?

Traditie zorgt voor verbinding. Tussen verleden en heden. Tussen ouderen en jongeren. Tussen waar we vandaan komen en wie we zijn. Traditie zorgt voor houvast, herkenning en stabiliteit. Traditie, dat is ons Dongens DNA.

Wat mij betreft wordt 2019 het jaar van het Dongens DNA…….


Door tradities te koesteren en ze te benoemen als DNA, is er juist ook een solide basis om vol overtuiging te kunnen veranderen. Van oud naar nieuw.


Onze Dongense samenleving heeft een aantal prachtige tradities. We hebben ze meegekregen van onze ouders en grootouders, van hun ouders en grootouders, van de Broeders Glorieux en de Zusters Franciscanessen.


Onze samenleving is zorgzaam - iedereen krijgt de kans om mee te doen.

We hebben de traditie van de Zomerspelen en heel veel andere mooie evenementen die mogelijk zijn omdat veel vrijwilligers er zo veel tijd in steken. Het is traditie dat onze kinderen in onze lokale samenleving goed naar school kunnen. Goed kunnen sporten, muziek maken. Zorg, onderwijs, verenigingsleven, ontmoeting, het zijn de bouwstenen van ons Dongens DNA.


In 2019 gaan we aan de slag met oud & nieuw & tradities.

Daarbij richten we het vizier op de toekomst.


We gaan visies maken voor:

Sport en onderwijs - Openbare ruimte - Economie en duurzaamheid - Sociaal domein

In 2019 gaan we van oud beleid naar nieuw beleid. De toekomst vraagt om een andere werkwijze van gemeenteraad, college en gemeentelijke organisatie.

De toekomst vraagt om beheersbaarheid en betaalbaarheid van Wmo en jeugdzorg. De toekomst vraagt om een klimaatagenda voor Dongen.

De toekomst vraagt om slagvaardig kunnen inspelen op trends en ontwikkelingen.

De toekomst vraagt om investeringen in onderwijs, wonen, verkeer.

De toekomst vraagt om waakzaamheid: inhoudelijk, financieel.

De toekomst vraagt om efficiëntie en besluitvaardigheid.

In 2019 gaan we belangrijke keuzes maken.

Dat doen we met realisme, daadkracht en duidelijkheid.


Dat doen we samen met u. In dialoog. We halen bij u vragen, wensen, ambities op. Samen met u gaan we een nieuwe richting geven aan onze dienstverlening.


Dat doen we vanuit onze basis: het Dongens DNA.

Samen bouwen we aan de toekomst.

Aan de gemeente die we zo graag willen zijn. En blijven.

Het is fijn wonen, werken, verblijven in Dongen, 's Gravenmoer, Klein-Dongen-Vaart.


Ook in 2019 hoop ik weer vaak op bezoek te mogen gaan bij diamanten bruidsparen en Dongenaren van 100 jaar en ouder. Zij vertellen als ervaringsdeskundigen met héél véél ervaring, de mooiste verhalen over de toegevoegde waarde van onze lokale samenleving. Vroeger was niet alles beter. Nu is niet alles beter. Het gaat er om dat we een goede verbinding maken tussen het beste van oud en het beste van nieuw. Met aandacht en respect voor wie we zijn en waar we vandaan komen.

Laten we samen ons uiterste best doen, om van 2019 zo'n mooi jaar te maken,

Dat we volgend jaar tegen elkaar kunnen zeggen:

Het was weer echt de moeite waard!


Lieve mensen,

Ik wens jullie een prachtig 2019 toe!

Met veel gezondheid, veel warmte, veel humor.

Met veel ruimte voor het beste van oud, het beste van nieuw

en veel aandacht voor de charme van traditie.


Lang leve de oliebol!

En vooral: lang leve het Dongens DNA!

Marina Starmans

Burgemeester gemeente Dongen  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5076

Snelfietsroute Tilburg - Dongen - Oosterhout in inventarisatiefase

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant za, december 29, 2018 12:57:22Snelfietsroute Tilburg - Dongen - Oosterhout in inventarisatiefase

De provincie Noord-Brabant heeft grote plannen en wil kartrekker worden in het verwezenlijken van dé fietsprovincie van Nederland ten gunste van de tweewielers. In het provinciale uitvoeringsprogramma 'Fiets in de Versnelling 2016-2020 ' is het Brabants Snelfietsroutenetwerk vastgelegd. Dit netwerk bestaat uit 31 routes die geselecteerd zijn op basis van een zogeheten fietspotentiescan. De route Tilburg - Dongen - Oosterhout is één van de 31 geselecteerde routes. Oorspronkelijk stond deze snelfietsroute na 2023 gepland, maar vanwege actuele ontwikkelingen in de infrastructuurplannen op het grondgebied van Tilburg en Oosterhout is het plan gerezen het project naar voren te halen. Brabant wil de kans benutten om tegelijk met de verbreding van het Wilhelminakanaal op het grondgebied van Tilburg, de toekomstige aanleg van de N629 Oosterhout – Dongen en de aanleg van een ' langzame' veekeerroute Slotjes-midden in Oosterhout, de snelfiets route sneller te realiseren.


Doel aanleg snelfietsroutes

In een raadsinformatiebrief aan de Dongense raad zegt het college dat 'snelfietsroutes een betrekkelijk nieuw fenomeen zijn in het Nederlandse fietsbeleid. Het zijn kwalitatief hoogwaardige en daarmee ook snelle verbindingen tussen steden en tussenliggende woon- en werklocaties. Met de aanleg van snelfietsroutes worden bestaande fietsroutes verbeterd of nieuwe fietsroutes aangelegd, die langs fileknooppunten lopen of die in potentie mensen kunnen verleiden de fiets te nemen; naar het werk of naar school. Een belangrijke bijvangst voor de gemeente Dongen is dat deze route ook in de vrije tijd veel gebruikt wordt. De route kan de gebruiker meer ruimtelijke kwaliteiten bieden. Daarom wil Dongen een extra accent leggen op de belevingswaarde van deze route. Het college houdt de raadsleden voor dat dit project ten opzichte van de andere snelfietsroutes in Brabant wel eens een Unique Selling Point zou kunnen worden. Het is de eerste snelfietsroute beoogd langs het Wilhelminakanaal.

Het Dongense college spreekt over meer voordelen: “ Door de snelle opkomst van E-bikes en speed pedelecs neemt de wens toe deze snelfietsroutes aan te gaan leggen. Op stad-dorp relaties kan de fiets, zeker door het toenemende gebruik van de E-bike, concurreren met de auto. Dit betekent minder verkeersopstoppingen, minder Co2 uitstoot en een bijdrage aan de leefbaarheid en gezondheid.

Voorlopig geen financiële consequenties

Dongen is dan wel enthousiast over de plannen, maar zegt daarbij uitdrukkelijk dat dient opgemerkt te worden zich niet op voorhand wil committeren aan de investering. De inventarisatiefase waarin de snelfietsroute zich nu gaat bevinden, wordt ambtelijk voorbereid en verwerkt in een offerteaanvraag voor een onderhandse aanbesteding. De totale duur van deze inventarisatiefase, inclusief aanbestedingstraject, is nu bepaald op 4 maanden. Naar verwachting begint deze fase in het eerste kwartaal van 2019. De inventarisatiefase levert een tracékeuze, schetsontwerpen en een eerste kostenindicatie op. De gemeenten Tilburg en Oosterhout hebben elk € 20.000,- beschikbaar gesteld om de inventarisatiefase te kunnen uitvoeren. Op de korte vereiste termijn is het Dongen nog niet gelukt het gevraagde bedrag vrij te maken. Wel heeft het samenwerkingsverwant Hart van Brabant op 12 december jongstleden besloten een eenmalige bijdrage van € 10.000 beschikbaar te stellen voor de inventarisatiefase. Met het totaalbudget van € 50.000 kan de inventarisatiefase beginnen en worden afgerond.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5075

Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik : Provincie maakt stap op de plaats en 'komt tot bezinning'

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant vr, december 21, 2018 21:50:23

Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik :

Provincie maakt stap op de plaats en 'komt tot bezinning'

Volgens de provincie Noord Brabant is de afgelopen periode de aanbestedingsprocedure rond de N629 doorlopen. Volgens een woordvoerder hebben de provincie en gemeente Oosterhout de aanbiedingen inmiddels beoordeeld. Daarbij werd gekeken naar zowel kwaliteit als prijs. Een normale aanbestedingsprocedure dus. Het bedrijf Heijmans uit Rosmalen kwam in de beoordeling als ‘voorlopig beste partij’ naar voren. De provincie spreekt hier bewust van ‘voorlopig’ want de komende vier weken kunnen afgewezen partijen nog bezwaar maken tegen het voornemen om het werk aan Heijmans te gunnen. Begin januari 2019 kan volgens Den Bosch definitief bekend worden gemaakt of Heijmans daadwerkelijk de aannemer voor fase 1 zal zijn.Tot en met 22 november 2018 was het mogelijk om bij de Raad van State beroep aan te tekenen tegen het besluit van Provinciale Staten om het Inpassingsplan (PIP) voor de N629 vast te stellen. Daarvan hebben acht partijen gebruik gemaakt , waaronder de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik. De Raad van State plant nu een zitting in, waarin alle partijen een toelichting kunnen geven op hun standpunt. Wanneer de zitting plaatsvindt is nu nog onbekend. Naar verwachting zal dat over enkele maanden zijn. De uitspraak volgt meestal uiterlijk 6 weken na de zitting. Dan pas is duidelijk of het PIP ‘onherroepelijk’ is.
'bijzonder positief nieuws'

De provincie heeft de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik laten weten dat zij voorlopig geen handeling tot realisatie van de N629 zal treffen. De provincie heeft toegezegd tot aan de uitspraak van de Raad van State geen verdere voorbereidingsactiviteiten meer te ontwikkelen. Daardoor is het schorsingsverzoek bij de Raad van State overbodig geworden.”Dat is bijzonder positief nieuws" aldus René Roovers voorzitter van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik. De eerste slag in de juridische procedure is binnen. Dat geeft vertrouwen voor de rest van de procedure. Blijkbaar wil de provincie niet het risico lopen om al via het schorsingsverzoek een flinke draai om de oren te krijgen en komt zij nu met deze tegemoetkoming en toezegging” aldus Roovers

Direct starten

De aannemer is van plan direct te starten met werzaamhedenen en met het uitwerken van zijn ontwerp en planning na de definitieve gunning in januari. Daarbij hoort ook het uitwerken van het plan hoe tijdens de werkzaamheden het verkeer gaat rijden, hoe hinder geminimaliseerd wordt en hoe mensen over de werkzaamheden geïnformeerd worden. Zodra deze plannen voldoende uitgewerkt zijn, zullen de aannemer en provincie ze toelichten via een informatiebijeenkomst. Die bijeenkomst vindt tijdig plaats voordat de uitvoering buiten start. Dat zal naar verwachting rond april/mei 2019 zijn.

Volgens de provincie hebben twee van deze acht partijen hebben ook een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State. Daarmee verzoeken de partijen de Raad van State om het PS-besluit op te schorten. Welke partijen dat zijn deelt de provincie niet mee. Den Bosch zegt in de nieuwste nieuwsbrief dat dit betekent dat zij verzoeken om alle voorbereidende werkzaamheden op te schorten totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over de beroepen. Over de voorlopige voorzieningen zal de Raad van State op korte termijn uitspraak doen. Ook hier is een exacte datum nog niet bekend. In afwachting van de uitspraak zegt de provincie verder te gaan met de voorbereidingen voor de N629.

Versneld

Volgens de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik vertaalt de uitspraken van de provincie dat de besluitvorming nog geruime tijd op zich kan laten wachten. “Tot die tijd “, zegt Roovers, “ligt dus alles stil”.

De Vereniging zal er nu bij de gemeenten Oosterhout en Dongen op aandringen snel over te gaan tot de uitvoering van de motie van Provinciale Staten waarin gevraagd wordt de knelpunten op de bestaande weg versneld aan te pakken.  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5074