DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

FILM DE NATUUR LANGS EN OP DE DONGE 18 OKTOBER

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant ma, oktober 16, 2017 15:31:39

FILM DE NATUUR LANGS EN OP DE DONGE 18 OKTOBER

Al vele jaren probeert Christ Grootzwagers, voorzitter van Natuurvereniging Ken en Geniet, telkens weer met een nieuw programma u te vermaken, het ene jaar is de keuze makkelijker dan het andere, er is zoveel moois te bewonderen.

Deze keer blijft hij erg dicht bij huis, namelijk langs de oevers van onze Donge. Al meer dan 8 jaar maakt hij daar samen met Hanny, wekelijks een wandeling, meestal vertrekken ze bij het parkeerterrein aan de grens van 's Gravenmoer, gelegen aan de Wilhelminalaan. Ze wandelen dan aan de Oosteindse kant, niet een verschrikkelijk grote ronde, want bij de tweede stuw steken ze over en lopen over het fietspad terug, ongeveer 3,5 kilometer.

Er is onnoemelijk veel te zien zo langs de waterkant, natuurlijk de mooiste landschappen, welke je wekelijks ziet veranderen. Ook aan vogels is er altijd wel wat te bewonderen, met als speerpunt toch wel de ijsvogels. Ze lopen altijd met gespitste oren en blikken rond als ze de hoge fluittoon van de blauwe flits waar nemen. Ze krijgen vaak te horen, wat zoeken jullie eigenlijk, soms geven de mensen dan een tip, van daar heb ik hem gezien. Een enkele keer hoor je zelfs; de ijsvogel, die heb ik hier nog nooit gezien. Zo stonden ze een keer te praten met een oudere man, die zijn hele leven al in dit prachtige dorp had gewoond, deze hield stellig vol, een ijsvogel die zit hier niet, laat nu net op dat moment de vogel langs vliegen. Dus zij hem daarop gewezen en toen hadden ze het geluk, dat hij nogmaals langs schoot en nu had hij hem ook gezien. Verder zien ze hier af en toe 2 dames van respectabele leeftijd wandelen met hun rollators, die zijn ook steeds op zoek naar deze bijzondere vogel en ook die hebben hem al meermaals gezien.

Natuurlijk draait de film niet alleen om de ijsvogel, maar komen ook de wilde eenden, de fuut, meerkoet, aalscholver, zaagbek, kuifeend en waterhoen en vele anderen in beeld.

Als vlinderaars kijken ze ook naar deze vliegende juwelen, langs de dijken en bosjes is ook op dat gebied meer dan genoeg te beleven. Zo zagen ze hier vele atalanta's, citroenvlinders, kleine vuurvlinders, landkaartjes, bonte zandoogjes, gehakkelde aurelia's, maar ook de eikenpage enz.

Langs het pad staan veel boeiende struiken, welke later weer vruchten geven.Natuurlijk zag men reeën in de polder en op afstand de vos.Langs de oevers van de Donge staan vele planten te bloeien en daar loop je als filmer niet aan voorbij.
Kortom, filmmateriaal genoeg, om van een korte wandeling toch een avondvullend programma te maken, dus kom eens kijken en genieten, van onze eigen omgeving.

De voorstelling vindt plaats op woensdag 18 oktober, in de zaal van De Heeren van Dongen, Sint Josephstraat 187, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4789

Action komt gewoon naar Dongen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant vr, oktober 13, 2017 11:06:20

Action komt gewoon naar Dongen

Drie insprekers ten spijt; de Action zal in december gewoon opengaan. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid de uitkomst zijn als de raad op 26 oktober een besluit neemt over de uiteindelijke komst van deze superwinkel aan de Windmolenweg. Of liever over de voorwaarden waardoor dat mogelijk wordt. Begrip was er raadsbreed voor de argumenten van de verontruste buurbewoners. Een groot aantal luisterden mee vanaf de publieke tribune . Een beetje verwarrende discussie ontstond er wel over het in heel Dongen actuele onderwerp. Debet daaraan was de onduidelijkheid over wie het nu eigenlijk voor het zeggen had in die hoek van West 2 en de Lage Ham. Is het zaak die de projectontwikkelaar aangaat en moet die in overleg treden met de bewoners of is dat zoals de vertegenwoordigers van een aantal bewoners suggereren, een zaak van de gemeente en is er sprake van een afschuifsysteem.

Mieke Breugelmans van de gelijknamige lijst gaf het probleem van de raad haarfijn aan, maar de verwarring bleef .Volgens Breugelmans moet de raad niet beslissen over de komst van de Action , maar over het wijzigen van het bestemmingsplan.

Wethouder Driek van Griensven deed zijn best om uit de ontstane spagaatoefening te komen en wil blijven bemiddelen. Hij deed ook zijn best om uitleg te geven over de voorbereidingen die aan de besluiten zijn voorgegaan . Er is wel degelijk onderzoek gedaan naar het effect van toenemende verkeersbewegingen en parkeervoorzieningen in vergelijking met de huidige situatie en als de Action zich heeft gevestigd .De resultaten daarvan zijn niet alarmerend volgens de wethouder .

Inmiddels is slopersbegeijf van Laarhoven volop bezig op de plaatst waar de megawinkel gaat komen. De werkzaamheden vorderen gestaag.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4787

Van Cranenbroek bouwt in Dongen compleet nieuwe winkel

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, oktober 11, 2017 11:48:39

Van Cranenbroek bouwt in Dongen compleet nieuwe superwinkel


Dongen, 11 oktober 2017. Het familiebedrijf van Van Cranenbroek groeit ondanks de enorme winkel op industrietrein Tichelrijt uit haar jasje .Tijdens een persmoment deze ochtend in de winkel op bedrijfsterrein Tichelrijt vertelde Mark van Cranenbroek die samen met broer Henk de directie voert over het familiebedrijf ,dat er op de plaatst waar nu in Dongen een van de afhaalmagazijnen is gevestigd – op de hoek Houtstraat-Industriestraat – in 2019 een winkel komt met een verkoopoppervlakte van 15.000 m² De huidige winkel met een vloeroppervlakte van 8000 m² is te klein geworden om goed te kunnen concurreren met vooral het internet . Van Cranenbroek dat nu een winkelbestand heeft van vijf filialen ,waaronder een in Vlaanderen , bouwt hiermee in Dongen de grootste winkel van het bedrijf . Met de bouw is een investering van ongeveer € 12 .000.000 gemoeid . Behalve een nieuwe winkel gaat het bedrijf ook een deels ondergrondse parkeergarage bouwen met een capaciteit voor 617 auto's. Daarnaast komt op maaiveldhoogte een parkeergelegenheid voor 231 voertuigen . Wat een totaal maakt van 841. Het huidige parkeerterrein dat aan de overzijde van de winkel is gesitueerd blijft in gebruik voor het opvangen van het parkeren op hoogtijdagen en het personeel. De huidige winkel wordt straks mede gebruikt als afhaal en opslagruimte en wordt daarmee vergroot met ruim 10.000 m²

Huidige situatieToekomstige situatie

Tijdens de persbijeenkomst verklaarde wethouder Driek van Griensven heel blij te zijn met de uitbreidingsplannen van Van Cranenbroek waarbij de gemeente Dongen graag alle medewerking zal verlenen .Hij zei te hopen en te verwachten dat ook het centrum van Dongen profijt zal hebben met de extra toeloop die de winkel gaat krijgen . Van Cranenbroek zei zelf hier al volop ideeën voor te hebben die hij graag met onder andere winkeliersvereniging Dongen Promotion wil delen en overleggen .Er wordt een toename van 20% verwacht van het aantal bezoekers aan de nieuwe winkel . Afhankelijk van onder andere de procedures die voor de nieuwbouw nodig zijn kan de winkel medio 2019 haar deuren openen .

Verkeer

In de verkeersanalyse is al rekening gehouden met de toekomstige ontwikkelingen rond N629 (Heistraat ) . Uit de analyse blijkt ook dat dat de huidige vormgeving van het kruispunt Steenstraat -Metaalstraat niet voldoende afwikkelingscapaciteit gaat bieden in de nieuwe situatie. Daarom is een alternatieve ontsluiting met spreiding van het aankomend en vertrekkend verkeer over het kruispunt Metaalstraat -Steenstraat en de rotonde aan de Textielstraat onderzocht., waardoor aankomend verkeer, zowel uit oostelijke richting (Duiventorenbaan) als westelijke richting (Vierbundersweg) de nieuwe winkel kan benaderen vanaf de rotonde Textielstraat-Steenstraat. Om dit 'af te dwingen' wordt op de Metaalstraat eenrichtingsverkeer in zuidelijke richting ingesteld . Verkeer dat vanaf de winkel vertrekt richting A27 en Oosterhout wordt geleid via een route over de Metaalstraat . Verkeer richting Tilburg, Eindhoven en magazijn 2 wordt verwezen en geleid middels de route Industriestraat-Textielstraat. Volgens wethouder van Grienven zijn alsnog geen grote veranderingen in de huidige infrastructuur nodig

Procedure, inspraak en overleg

De beoogde uitbreiding van Van Cranenbroek past overigens niet in het kader van de geldende Beheersverordening Tichelrijt. Daarom is voor het gebied een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld, dat nu gereed is om in procedure te brengen. Het college heeft op 10 oktober 2017 besloten het voorontwerpbestemmingsplan 'Hoek Houtstraat-Industriestraat + Textielstraat 8 e.o.' vrij te geven voor inspraak en vooroverleg .Het plan ligt de gebruikelijk periode ter inzage en inspraak Op 1 november 2017 wordt van 19.30 tot 21.00 uur een inloopavond gehouden. Deze bijeenkomst heeft plaats in afhaalmagazijn 4 van Van Cranenbroek aan Metaalstraat 3 in Dongen.

Grote groei

Het familiebedrijf kende in de bijna 50 jaar van haar bestaat een grote ontwikkeling. Vader van Cranebroek begon als 'melkboer 'en liep de straten in Budel af voor de verkoop van melk en boter.De eigenlijke oorsprong ligt bij het boerenbedrijf. Om voor de kost te zorgen was vader van Cranenbroek vindingrijk. Hij ging ook rieken en schoppen verkopen voor de collega-boeren en opende zo'n vijftig jaar geleden zijn eerste winkeltje in zijn woonplaats. Zonen Mark en Henk rolde in de steeds grotere organisatie en bezitten én runnen nu met een heel platte organisatie het grote bedrijf dat hier in Dongen alleen al werk biedt aan een 100-tal mensen. Daarin wordt mogelijk uitbreiding verwacht na de nieuwbouw en dat ondanks de voornemens om ook efficiënter te gaan werken.De mogelijke uitbreiding van werkgelegenheid klonk als muziek in de oren van wethouder van Griensven. Het familiebedrijf is trots op haar personeel die een visitekaartje zijn en onontbeerlijk in het kader van de dienstverlening aan de klanten. Ook deze nieuwe initiatieven zijn product van het 'zelf doen' volgens Mark van Cranenbroek. Er is geen vreemd management in de zaak , geen grote kantoren en er zijn geen aandeelhouders. Er zal bij de nieuwbouw gewerkt worden met vooral plaatselijk ondernemers en duurzaamheid staat voorop bij de bouw. De groots opgezette winkels zijn overzichtelijk ingedeeld in diverse segmenten. Van landbouwmachines tot scheermesjes zijn er te koop. Zowel de gewone consument als de vakman kan er terecht voor een uitgebreid assortiment. Daar ligt volgens de heer van Cranenbroek , naast de persoonlijke benadering van de klant ook de kracht van het bedrijf .Naast de hoofdvestiging in Budel zijn er ook vestigingen te vinden in Dongen, Landgraaf, Schijndel en het Belgische Opglabbeek.een indruk van het gehele complex


KLIK OF TIK VOOR EEN TOTAALOVERZICHT :  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4785

Nationale Ouderendag in Dongen opnieuw een succes!

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant ma, oktober 09, 2017 21:59:17

Nationale Ouderendag in Dongen opnieuw een succes!

Vrijdag 6 oktober was een bijzondere dag voor een aantal oudere plaatsgenoten. Op Nationale Ouderendag worden in het hele land wensen van (eenzame) ouderen vervuld door vrijwilligers.


lunchpakketjes
In Dongen zijn in totaal 22 wensen (van 27 ouderen) tot uitvoering gebracht. De wensen waren heel divers en varieerden van een film in de bioscoop kijken, familiebezoek, naar de Beekse Bergen, een rondvaart in de Biesbosch, een bezoek aan het oorlogsmuseum in Overloon, een beautybehandeling tot een dagje Efteling. Al deze wensen zijn tot uitvoering gebracht door vrijwilligers, die vooraf konden ‘inschrijven’ op een wens.De dag startte in het gemeentehuis waar de ouderen en vrijwilligers werden ontvangen met een kopje koffie en wat lekkers van Personal Touch Cakes. Wethouders Panis sprak de aanwezigen toe en wenste hen veel plezier. Medewerkers van Albert Heijn Dongen deelde lunchpakketjes uit en rond 10 uur gingen de eerste mensen op pad.Nancy Adams woont in Moordrecht. “Ik ben op pad geweest met mevrouw Kerssen uit Dongen. De reden dat ik voor een wens koos in Dongen was dat deze mij het meeste aansprak. Ik reed er vandaag graag 400 km extra voor. De wens van mevrouw Kerssen was een bezoek brengen aan haar dementerende moeder in Nijmegen, die zij al zes jaar niet meer had gezien.


klik of tik voor vergroting

Nijmegen
Om half 8 ging ik op pad vanuit Moordrecht en haalde mevrouw Kerssen thuis op. Voordat we naar Nijmegen vertrokken, gingen we eerst op weg naar het gemeentehuis in Dongen. Via een rode loper mochten we naar binnen. Erg bijzonder geregeld. Na een kopje thee en een klein gebakje namen we ons lunchpakketje in ontvangst. Na een mooie rit kwamen we aan in Nijmegen. De moeder herkende haar dochter gelijk! Zo hartverwarmend. Ik kreeg er een brok van in mijn keel. De andere bewoners zaten ook gezellig aan tafel. Allemaal dementerend. Best confronterend om te zien. Hulde aan medewerkers die zich voor deze lieve mensen inzetten!Na een uurtje vroeg mevrouw Kerssen of we ook haar zus in Weurt konden bezoeken. Ach nog een paar kilometer verder kan geen kwaad. Dus gingen we weer op pad. Zus Ilona had lekkere tosti's gemaakt en ze kletsten samen bij. Toen ik even buiten in de tuin ging zitten, hoorde ik ze binnen samen lachen en giechelen. Na een uurtje van gezelligheid was het tijd om terug naar huis te gaan.

Sylvia en ik hebben deze dag als zeer warm en gezellig ervaren. We hebben elkaars telefoonnummer, dus als zij nog eens op pad wil gaan dan ben ik er voor haar!”


Zonder vrijwilligers was deze geslaagde dag niet mogelijk geweest. Het plaatselijk comité bedankt de vrijwilligers voor het vervullen van de wensen en de sponsoren en organisaties die een bijdrage hebben geleverd: gemeente Dongen, Stichting Met je Hart Dongen, Scouting de Stormvogels, Drukkerij Leijten, Personal Touch Cakes, Albert Heijn, Beaunesse, Tech4You.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4784

Duurzame samenwerking gemeente Dongen, Casade en Dura Vermeer Nieuwe nul-op-de-meterwoningen in De Beljaart

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, oktober 05, 2017 13:50:19

Duurzame samenwerking gemeente Dongen, Casade en Dura Vermeer

Nieuwe nul-op-de-meterwoningen in De Beljaart

Dura Vermeer gaat in opdracht van wooncorporatie Casade in nieuwbouwwijk De Beljaart in Dongen 42 nul-op-de-meter sociale huurwoningen bouwen. Vandaag tekenden waarnemend wethouder Driek van Griensven en Roel van Gurp (directeur Casade) de overeenkomst voor de verkoop van ruim 6.000 m² benodigde bouwgrond. De woningen worden in Fase 3 van De Beljaart gebouwd, gelegen aan de Bolsterturf, Stoeken en Ribbe.Een nul-op-de-meterwoning (NOM-woning) wekt zelf energie op met een individuele warmtepomp. Daarmee kan de woning in de zomer ook gekoeld worden. Ook liggen er zonnepanelen op het dak. De buitenkant van de woning is zodanig geïsoleerd dat er geen warmte verloren gaat. De hoeveelheid opgewekte energie is voldoende voor een huishouden van 2 tot 4 personen in een gemiddeld jaar.

Voor wie?

De NOM-woningen in De Beljaart worden gebouwd voor huurders van Casade. “We informeren hen uitgebreid over het gebruik en het onderhoud van dit type woningen. Want het nul-op-de-meter concept slaagt pas écht als bewoners goed weten hoe ze om moeten gaan met hun woning. Ze hebben zelf een grote invloed op hun energieverbruik”, aldus Roel van Gurp van Casade.


Planning

De bouw begint eind februari 2018 en de woningen worden in het laatste kwartaal van 2018 opgeleverd. Zodra de woningen te huur worden aangeboden, maakt Casade dat bekend op de website www.casade.nl. Vooraf inschrijven is niet mogelijk.

Doelstelling Dongen

In de gemeente Dongen staan al 37 NOM-woningen. In het wijkje Binnenhoven zijn dit jaar 23 NOM-woningen opgeleverd. Daarnaast zijn dit jaar aan het Turfschip in Fase 3 van De Beljaart 14 NOM-woningen gerealiseerd. Deze woningen zijn door ontwikkelaar Van de Ven gebouwd.

Wethouder Driek van Grinsven: "Het is mooi dat we in samenwerking met Casade en Dura Vermeer het aantal NOM-woningen in Dongen nu verder kunnen uitbreiden naar de sociale huursector. Daardoor worden de woonlasten ook voor deze huurders lager. Het past in ons streven om uiteindelijk 25% van de woningen in ons woningbouwprogramma energieneutraal te maken."
Op de persfoto staan van links naar rechts: Martin Beukeboom (directeur Dura Vermeer), Roel van Gurp (directeur Casade) en Driek van Griensven (waarnemend wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling).

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4782

Donderdag 5 oktober 2017, 21.00 uur: Raadsinformatieavond huisvesting bijzondere doelgroepen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, oktober 03, 2017 14:04:23

Donderdag 5 oktober 2017, 21.00 uur: Raadsinformatieavond huisvesting bijzondere doelgroepen

De gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben onderzoek laten doen naar de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Om wie en hoeveel mensen gaat het? Welke wensen en eisen stellen ze aan hun woning? Wat is er naast een woning nog meer nodig? Op donderdag 5 oktober worden de uitkomsten en de lokale opgave gepresenteerd tijdens een raadsinformatieavond in de centrale hal van het gemeentehuis in Dongen. De presentatie begint na de pauze, om 21.00 uur. In 2016 heeft de regio Hart van Brabant een regionale woonvisie vastgesteld. Negen gemeenten (Dongen, Loon op Zand, Heusden, Waalwijk, Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Goirle en Gilze en Rijen) hebben daarin afspraken gemaakt over het samen oppakken van opgaven op het gebied van volkshuisvesting. Een van die afspraken gaat over het eerlijk verdelen van bijzondere doelgroepen, vergunninghouders en arbeidsmigranten over de regio.

Bijzondere doelgroepen zijn voor een deel mensen die door de wijziging van het zorgstelsel langer - of voor het eerst - zelfstandig moeten gaan wonen. Dat zijn onder anderen kwetsbare ouderen die nog niet in aanmerking komen voor een plaats in een verpleeghuis, volwassenen die uitstromen uit beschermd wonen en jongeren die op hun 18e jaar uitstromen uit de jeugdopvang.Andere bijzondere doelgroepen voor wie gemeenten een wettelijke taak hebben om te (laten) zorgen voor huisvesting zijn vergunninghouders en mensen die - na tijdelijke opvang - weer in staat zijn zelfstandig te gaan wonen. In tegenstelling tot de meeste woningzoekenden zijn mensen die tot deze bijzondere doelgroepen horen vaak meestal niet in staat om zelf een woning te vinden. Hun persoonlijke situatie is meer dan gemiddeld bepalend voor de mogelijkheden die ze hebben. Er moet goed gekeken worden naar de locatie waar ze kunnen wonen. Zij hebben behoefte aan hulp en ondersteuning, vaak ook nadat ze een woning hebben gevonden.

Arbeidsmigranten

Een heel andere bijzondere doelgroep zijn arbeidsmigranten. De regio Hart van Brabant maakt haar economische ambities waar en maakt een sterke groei door van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Arbeidsmigranten zijn inmiddels onmisbaar voor de regionale economie. Hoewel veel arbeidsmigranten slechts tijdelijk in Nederland verblijven en ze om die reden minder eisen stellen aan de kwaliteit van hun woonruimte, moeten ook deze mensen fatsoenlijk kunnen wonen.

Al met al is het huisvesten van bijzondere doelgroepen een hele puzzel. De negen gemeenten in de regio pakken dit vraagstuk gezamenlijk op. Daarbij werken ze samen met woningcorporaties, zorginstellingen, werkgevers en andere maatschappelijke partners. Als eerste is nu door bureau Companen onderzocht hoe de opgave er voor de regio uit ziet. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport worden gebruikt voor het maken van een regionale uitvoeringsagenda, samen met de betrokken maatschappelijke partners De resultaten van het onderzoek naar de huisvesting van bijzondere doelgroepen zijn beschreven in een eindrapport. Dat rapport is onlangs vastgesteld in het zogeheten 'portefeuillehoudersoverleg' ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting van de regio Hart van Brabant.

Presentatie

De uitkomsten en de lokale opgave voor Dongen worden op donderdagavond 5 oktober aan de gemeenteraad van Dongen gepresenteerd. Dat gebeurt tijdens een raadinformatieavond in het gemeentehuis aan de Hoge Ham 62 in Dongen (ingang via de achterzijde). Het onderwerp is na de pauze, om 21.00 uur, aan de beurt. Op 21 november aanstaande staat het thema 'huisvesting bijzondere doelgroepen' centraal tijdens een regionale bijeenkomst van de gemeenteraden in Hart van Brabant.


De twee rapporten


Deelrappportage_Huisvesting_arbeidsmigranten

Eindrapport_huisvesting_bijzondere_doelgroepen


  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4779

Haute Quizzine wint de DDDQ Dongen.

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant zo, oktober 01, 2017 10:10:15


Haute Quizzine wint de DDDQ Dongen.

Dongen, 1 oktober 2017. Spreek het gerust 'op z'n Dongens uit.Haute Quizzine. Dat maakt het nog leuker. De grootste ' kwis 'van het jaar is twee weken na het spelen en na een ballon vol spanning tot een explosie van bewondering gekomen. Want dat was er . Bewondering en respect voor iedereen die meedeed. Gezellige mensen op het Wilhelminaplein bedankten op aansporing van bestuursleden van de organisatie alle vrijwilligers die het allemaal mogelijk hebben gemaakt en vierden de overwinning van allen. Een cliché natuurlijk is het dat meedoen belangrijker is dan winnen , maar winnen is wel leuk. Haute Quizzine was meer dan blij. Bart van Kerkhof liet de uitslag tergend langzaam tot een climax komen en Peter van der Maade deed daar vrolijk aan mee. Een fotoalbum van Rinus Krijnen laat de vrolijkheid en spanning op de gezichten zien en de video van Con Loomans staat straks in de krant

Het is mogelijk dat deze video niet op uw mobiel te zien is. Klik of tik dan op de youtube-URL of zet uw toestel even op de 'desktop modus '.https://youtu.be/uGrmq5eau_4

Foto : Rinus Krijnen

HIER kun je het album zien van de uitslagenavond .Rinus Krijnen maakte de foto's

'Kale 'lijst :
Lijst met het aantal behaalde punten :
  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4777