DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Predicaat Koninklijk voor Hoppenbrouwers Techniek

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant za, juni 23, 2018 09:25:37

Predicaat Koninklijk voor Hoppenbrouwers Techniek

Dongen, 23 juni 2018 Hoppenbrouwers Techniek heeft tijdens het feest van het 100-jarig bestaan van het bedrijf het Predicaat Koninklijk ontvangen. Samen met ruim 500 relaties en medewerkers werd het 100-jarig jubileum van Hoppenbrouwers Techniek in het Efteling theater gevierd. Henny de Haas, algemeen directeur/eigenaar heeft de oorkonde in ontvangst mogen nemen uit handen van de heer Wim van de Donk, Commissaris van de Koning. Ook de burgemeester van Gemeente Tilburg, Th. Weterings was hierbij aanwezig. Op 18 april 2014 nam Hoppenbrouwers het failliete bedrijf Van Wanrooij Elektrotechniek uit Dongen over en namen ook een aantal Dongense werknemers over. Door overname van andere bedrijven heeft het bedrijf nu zeven vestigingen in Brabant en Gelderland.Persfoto

Een bekroning op het 100-jarig bestaan van Hoppenbrouwers Techniek. Henny de Haas: “Het is een voorrecht om het Predicaat Koninklijk te mogen voeren. Daar ben ik heel trots op en dankbaar voor. Het predicaat is niet alleen voor mij, maar ook voor mijn voorgangers Jan Beekmans, Wil Hoppenbrouwers en Theo Hoppenbrouwers een eerbetoon en de kers op de taart tijdens ons 100-jarig jubileum. Samen met hen, maar ook met alle medewerkers, hebben we Hoppenbrouwers Techniek opgebouwd tot een vooraanstaand installatiebedrijf dat zich onderscheidt in de branche. Deze onderscheiding is de bekroning op ons werk en bevestigt dat we gaan voor kwaliteit, duurzaamheid, langetermijndenken en niet opgeven. Onze goede naam wordt op deze manier bevestigd, wat vooral een mooie beloning is voor onze medewerkers. Zij leveren immers het goede werk! Natuurlijk vieren we dat uitgebreid, maar daarna gaan we gewoon weer verder met nóg beter ons best te doen.”

Predicaat Koninklijk Het predicaat ‘Koninklijk’ kan enkel door zijne Majesteit Koning Willem Alexander worden toegekend. Om de onderscheiding te ontvangen, moet een onderneming aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de onderneming minimaal 100 jaar oud zijn en op zijn gebied in Nederland, een eerste of een zeer vooraanstaande plaats innemen. Hierbij wordt rekening gehouden met de grootte van het bedrijf, het aantal werknemers en de omzet. Bovendien dient de bedrijfsvoering onberispelijk te zijn en moeten het bedrijf, bestuursleden en commissarissen te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4964

Ad van der Ven neemt afscheid van het Cambreur

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant vr, juni 22, 2018 11:56:25

Ad van der Ven neemt afscheid van het Cambreur

Ruim dertig jaar was Ad van der Ven een markante persoonlijkheid op het Cambreur College. Opgeleid als onderwijzer, bleek hij als docent toch minder te hebben voor het jonge kind. Hij had meer uitdaging nodig en startte als docent biologie in Den Bosch op een LTS, om na negen jaar over te stappen naar het speciaal onderwijs in Tilburg. Een collega daar, Jan van Engelen, vertrok naar Dongen en haalde hem over om mee te gaan.
Foto : Cambreur College

Zo kwam Van der Ven op het vmbo terecht. Hij pendelde van gebouw B naar gebouw D, het onderwijsgebouw op de plek van het huidige GFK-kantoor. Zo weinig mogelijk verschillende gezichten voor de klas, was in die tijd de filosofie (en ook wettelijk toegestaan). Dus gaf Ad biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands en zelfs gym. Als voorzitter van de MR ging hij zich meer met beleidszaken bemoeien. En als hij het principieel ergens mee oneens was, trok hij verregaande conclusies. Toen dat zich voordeed, nam hij daarom ontslag en zocht een andere werkgever. Daarop kwamen de leerlingen van gebouw D in opstand: “Van der Ven moet blijven!!” Dit gebeurde.

knipoog


Onder Gerard Rijnders als leidinggevende heeft hij graag gewerkt. Deze persoonlijkheid werd een voorbeeld voor Ad in zijn latere carrière.

Toen het Cambreur College door een fusie tot stand kwam, nam Ad van der Ven de leiding over het vmbo op zich. Hij regelde alles: roosters, het aansturen van het team, examens, leerlingzaken. Ad was van de ludieke straffen: op zaterdagmorgen om 05.00 uur melden en daarna samen met de boosdoener(s) ontbijten bijvoorbeeld. Hij had een geweldig geheugen. Bij de diploma-uitreiking werd niet zelden een bijzonder voorval uit de carrière van een leerling met een knipoog opgedist.

In augustus 2002 werd hij met steun van zijn team benoemd tot adjunct-sectordirecteur, verantwoordelijk voor mavo en vmbo 3 en 4. Voor de vorm schreef hij een sollicitatiebrief, ze kenden hem immers toch door en door? Zijn kantoor was de ‘vissenkom’ in de hal bij gebouw B. Regelmatig was zijn schaterlach te horen. Hij ging iedere dag met plezier naar zijn werk, dat is nooit veranderd.

onorthodoxe aanpak

De toenmalige rector Frans van der Knaap vroeg hem in de lente van 2006 om de leiding van het Cambreur College op zich te nemen, daar de directeur tijdelijk niet op zijn plek zat. Van der Knaap zag potentie in hem. Van der Ven nam de uitdaging aan, maar op voorwaarde dat Helga van der Weele dit samen met hem zou doen. Zo ontstond een samenwerking die tot 2016 duurde. Directeur van een brede scholengemeenschap, dat had hij, groot geworden in het speciaal onderwijs en in het vmbo nooit durven dromen. Maar Ad werd zonder meer gedragen door het hele team. Dit moest wel wennen aan zijn soms wat onorthodoxe aanpak, maar waardeerde zijn directheid en zijn hart voor mensen.


Ad van der Ven is een mensenmens. Hij leeft mee met zijn mensen, is oprecht bezorgd, zeer attent en laat zijn emoties echt zien. Waar het kon, bleef zijn steun niet bij woorden alleen.

De laatste twee jaar keerde hij terug voor de klas, terug naar gebouw B. Het colbertje ging uit, de mouwen werden opgestroopt en biologie aan vmbo1 werd weer zijn uitdaging. Zijn opvolger René Hermans stond hij bij met goede raad: hij wilde zijn werk goed overdragen en het Cambreur op het goede spoor achterlaten.

Ad van der Ven is in al zijn rollen gewoon zichzelf gebleven en dat is maar goed ook. Het Cambreur gaat hem missen. Bedankt Ad!  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4963

Basisschool De Biezenkring wint avondvierdaagse wisselbeker

KINDERENGeplaatst door internetkrant wo, juni 20, 2018 11:00:01

Ook prijzen uitgereikt aan Basisscholen St. Jan de brede dorpsschool in Oosteind

Basisschool De Biezenkring wint avondvierdaagse wisselbeker


De oudercommissie, juf Monica, twee stoere jongens als vertegenwoordiger van de onder-en de bovenbouw , Toinie en Ad van de avondvierdaagse, de échte Knorrie van Pukkemuk én niet te vergeten de grote en eerst wisselbeker al eerste prijs. Ze stonden allemaal op een groot podium dat eigen een beetje te klein was, want eigenlijk zouden er alle kinderen op moeten staan die meegelopen hebben bij de 65ste avondvierdaagse dit jaar. Maar dat kon natuurlijk niet.Zij mochten later in een grote kring rond de gewonnen beker naar de nieuwe trots van school kijken . Een aantal kinderen was al ( een beetje) vakantie aan het vieren , maar het was wel heel erg druk op het plein. De basisschool de Biezenkring , daar was het te doen. De kinderen die allemaal de zelfde t- shirtjes droegen tijdens de avondvierdaagse en goed hadden geluisterd tijdens het oversteken en die bovendien geen klachten hadden gekregen van de leiding en dongense mensen hadden de grote beker wel echt verdiend.Alle onderbouw kinderen van de Biezenkring mogen een dagje gaan spelen bij Pukkemuk en de oudere kinderen mogen gaan midgetgolfen. De grote wisselbeker krijgt een ere-plekje in de school en mag er een heel jaar blijven staan. De gedeelde tweede prijs gaat naar de Rooms Katholieke Basisschool St. Jan en de Brede Dorpsschool St Jan Oosteind in Oosteind. Zij kregen een lekker ijsje en mogen enkele workshops gaan doen met z'n allen; ze bovendien kregen van een grootgrutter een cadeautje, felicitaties van JOGG en werden heerlijk in 't zonnetje gezet. Een leuke dag voor heel veel kinderen die bijna allemaal volgend jaar weer meelopen met de avondvierdaagse.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4962

Schitterend concert op het feest van de geboorte van St. Jan de Doper

CONCERTENGeplaatst door pee ma, juni 18, 2018 18:53:10

Schitterend concert op het feest van de geboorte van St. Jan de Doper

24 juni is het feest van de geboorte St. Jan de Doper, precies een half jaar voor kerstmis, het feest van de geboorte van Christus. Voor de Kerk een belangrijk feest, voor de wereld betekent het het einde van de aspergetijd. En natuurlijk de kortste nacht en de langste dag.Reden te meer om deze gedenkwaardige dag luister bij te zetten met een mooi concert in de kerk!Op de avond van de langste dag, op de avond van St. Jan, gaan we in de St. Laurentiuskerk enkele bijzondere stukken laten horen uit de schatkamer van de religieuze muziek. Kamerkoor Zuid staat garant voor de hoogstaande koorwerken. En deze keer worden ze aangevuld met het mannenkoor van het St. Laurentiuskoor. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat er enkele delen worden uitgevoerd van de Mis voor twee koren en twee orgels van Ch. M. Widor, de man van de beroemde ´Toccata´. Voor de uitvoering van deze misdelen zijn zoals gezegd twee koren nodig: een gemengd koor en volgens de partituur van Widor ‘Tweehonderd Seminaristen van het Seminarie van de St. Sulpice in Parijs’.

Dat Gemengd Koor was nog wel te vinden in de vorm van het Kamerkoor Zuid. Maar die tweehonderd seminaristen (priesterstudenten) zijn wat zeldzamer geworden. Gelukkig hebben de mannen van het St. Laurentiuskoor genoeg geestelijke bagage om al deze tweehonderd seminaristen te evenaren, dus kan de uitvoering gewoon door gaan.En dat is best bijzonder want er zijn maar weinig kerken met twee zulke grote en fraaie orgels en ruime akoestiek als die in de St. Laurentiuskerk van Dongen. Er moet dan ook met flinke stem gezongen worden want de componist vraagt nogal wat van zijn ‘seminaristen’ en ook van zijn gewone koorleden. Muziek om bij op het puntje van je stoel te zitten!

Daarnaast is er nóg een werk dat maar weinig wordt uitgevoerd vanwege de moeilijkheid én het gebrek aan een goed orgel. Het betreft het motet ‘Ecce Sacerdos Magnus’ van A. Bruckner. Een werk voor koor, 3 koperblazers en groot orgel. Van het koor wordt het uiterste gevraagd in bereik, van de lage E tot de hoge Bes en alles wat er tussen zit. Ondertussen geven het orgel en de drie koperblazers flink tegengas zodat er een werkelijk overweldigend en overdonderend geluid ontstaat. Het gezang was bedoelt om te klinken bij de binnenkomst van de aartsbisschop, in plechtige processie.


Om al deze hoogtepunten heen zijn er nog tal van andere werken voor koor, maar ook voor instrumentalisten. Zodoende belooft het een prachtig ‘Concert Spirituel’ te worden als besluit van de langste dag van het jaar, de sluiting van het aspergeseizoen én het feest van de Geboorte van St. Jan de Doper.

Van harte welkom, zondagavond 24 juni om 20.15 uur. De entree bedraagt €10,-. Kinderen onder 18 jaar hebben gratis toegang.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4961

Dongen werkt ! – Trotse Partner Van Schijndel krijgt deelnemersbordje.

VRAAG EN AANBODGeplaatst door pee ma, juni 18, 2018 16:55:32

uniek 'zelf gemaakt' bordje

Dongen werkt ! – Trotse Partner Van Schijndel krijgt deelnemersbordje.

Dongen, 18 juni 2018.Wethouder Rolf Vullings reikte vandaag in het kader van Dongen Werkt! aan Jessica van Schijndel van Van Schijndel Metaal Bv het 'Trotse partner van Dongen Werkt!'- bordje uit. Het bordje met daarop de Dongense skyline is in het bedrijf zelf gemaakt. Van Schijndel Metaal Bv is de eerste werkgever die uitgeroepen wordt tot 'Trotse partner van Dongen Werkt!'. Dit bedrijf biedt op een maatschappelijke manier iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op nieuw werk met een normaal inkomen. Jessica Van Schijndel heeft nieuwe Dongenaar en statushouder Saleh een baan aangeboden zodat hij aan de slag kon. Na een aantal cursussen kent hij de Nederlandse taal en kan hij zich opwerken als volwaardig vakman waarna hij ook een arbeidscontract krijgt aangeboden. Het bedrijf ,maar ook Saleh zijn zeer tevreden met dit vooruitzicht . Dongen Werkt! ,ooit bedacht door voormalig SP-wethouder René Roovers begeleidt al jaren mensen terug naar de arbeidsmarkt door middel van individuele trajecten en door middel van unieke evenementen. De regionale bustour 'Samenwerken' is een initiatief onder de vlag van Dongen Werkt! dat hiermee ook onderdeel is van een samenwerking tussen gemeenten in het hart van Brabant .

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4960

Culinair genieten met Proef Dongen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant zo, juni 17, 2018 10:42:16

Vier de zomer, proost op het leven

Culinair genieten met Proef Dongen


Op vrijdag 29 juni van 16.00 – 23.00 uur, vindt voor de tweede keer ‘Proef Dongen’ plaats. De grootste culinaire zomerborrel van Dongen in Park Vredeoord. Dit jaar doen er 13 culinaire ondernemers mee.

De formule is eenvoudig: je komt naar het park en je koopt daar munten. En vervolgens kun je gaan genieten van ‘uit eten’ in de buitenlucht bij 13 culinaire ondernemers tegelijkertijd. Er is voor elke smaak en elke grote of kleine trek wel een gerecht te vinden. De culinaire gerechten kosten 1, 2 of 3 munten en kun je bij de 13 restaurants gaan uitkiezen. Ondertussen zorgen we ervoor dat de drankjes naar je toe worden gebracht. Onze gastheren en -vrouwen verzorgen de bediening op een uitgebreid terras.

Het allerleukste is als je niet alleen komt, hoewel je vast bekenden zult tegenkomen. Kom met je buren, je clubgenoten, je familie, je vrijdagavond-borrelclub, je netwerkvrienden of je collega’s. Vorig jaar werd er ook druk geappt en gebeld: ‘Hé het is hier keigezellig! Kom ook ff mee-eten en -borrelen’.

Zoals gezegd: we starten om 16.00 uur en je kunt tot 23.00 uur blijven plakken. Maar het loont dit jaar zeer de moeite om vroeg te komen. Om 16.00 uur schenken we een gratis cocktail voor de eerste bezoekers en hebben we bijzondere muzikale omlijsting. We verwelkomen dan DJ Boris Smith en TijsS on Sax. DJ Boris Smith is met 'Be Yourself' de Mega Top 50 binnen gekomen en zorg voor een heerlijke 'mellow' DJ-sound. En TijsS on Sax zorgt aanvullend voor een heerlijke omlijsting op zijn saxofoon. Hij improviseert op de beat van de DJ en gaat in interactie met het publiek. In de uren daarna neemt DJ Jim het stokje van Boris Smith en TijsS on Sax over. Hij zorgt voor een heerlijke loung-achtige muzikale avond in het park.

De 10 deelnemers van de eerste editie zijn zo enthousiast dat ze dit jaar ook weer meedoen: Brasserie De Drie Vissen, Gasterij Den Hamse Bok, Eetcafé Janssen & Janssen, Café de Gouden Leeuw, Lust Catering, Partyservice Vermeulen, Spijs en IJs, Natuurlijk Tomaat, Brasserie Winkk en Café De Salamander. Daarnaast verwelkomen we drie nieuwe deelnemers: Kookstudio ’t Veurhuis, Slagerij en Traiteur ’t Smaakhuys en barbecuekampioenen Smokin’ Suckers.

Wij zijn er al (bijna) klaar voor. Nog even duimen voor een mooie zomeravond. Dan kunnen we de zomer weer vieren en proosten het leven. Ontmoet elkaar bij Proef Dongen

Wat: Proef Dongen, de grootste culinaire zomerborrel van Dongen

Wanneer: Op vrijdag 29 juni van 16.00 – 23.00 uur in Park Vredeoord

Waar: In Park Vredeoord  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4959

Rood-witte vlaggen wapperen op het Cambreur

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant vr, juni 15, 2018 13:30:43

Rood-witte vlaggen wapperen op het Cambreur


De allerleukste avond is de avond van de uitslag: de leerlingen hebben na een spannende dag te horen gekregen dat ze geslaagd zijn, komen ruim op tijd op school om elkaar om de hals te vliegen en zich te laten feliciteren door hun docenten. Uitgelaten, trots, verrast, euforisch of nog een beetje beduusd zoeken ze hun mentor op, waar ze hun cijferlijst krijgen en de rood-witte Cambreurvlag. Dan pas dringt het echt tot ze door: ze hebben het gehaald! Het zit erop!

Alle BB-leerlingen mogen al een feestje vieren, kan een trotse Marloes Luijten vaststellen, en met een puike 95% geslaagden op zijn vwo-afdeling kon de brede lach niet meer wijken van het gezicht van teamleider Bram Thielen. Zou hij dit jaar de 100% halen? We duimen allemaal heel hard voor de paar leerlingen die in het tweede tijdvak nog actief moeten worden.
Ook op mavo, havo en kb was men zeer content. Hier waren wel al een paar leerlingen definitief gezakt en dat kwam hard aan. Maar de andere nog niet geslaagde kandidaten hebben echt een kans.De 241 vlaggen wapperen nu als het goed is samen met boekentas en schriften in en om Dongen, op 29 juni volgen er meer.


Stage-bedrijven, bedankt!!

Zoals elk jaar hebben ook dit schooljaar veel leerlingen van het Cambreur College hun stageperiode kunnen afronden bij een van onze stagebedrijven. Hiervoor wil het Cambreur college alle stage-aanbieders heel hartelijk bedanken!!Gedurende het hele jaar kunnen de school honderden leerlingen ervaring laten opdoen op diverse niveau’s. Zonder de enthousiaste ondernemers in Dongen en omstreken zou dit een onmogelijke opgave zijn. Langs deze weg wil de school dan ook, mede namens de leerlingen, alle deelnemende bedrijven bedanken voor de tijd en energie die ze ook dit schooljaar weer in onze leerlingen hebben gestoken. 'Samen kunnen we de uitstroom van leerlingen op deze wijze nog beter laten aansluiten bij de wensen van u, de ondernemers. En daar zijn wij u allen erg dankbaar voor. Wij kunnen ons geen betere samenwerking wensen, en spreken de hoop uit dat we ook het nieuwe schooljaar weer tot een succes met elkaar kunnen maken ' aldus Grâcia Rosenbrand Stagecoördinator Cambreur College

Stagebedrijven 2017-2018

Adams Place

Alanya

Albert Heijn Dalempromenade

Albert Heijn Dongen

Amarant dagcentrum

Amarant Groep

Amphia Langendijk Breda

Amphia Oosterhout

Apotheek Racamy

Apotheek van der Veen

Arjun Fashion

Audax

Autobedrijf Jabé

Autobedrijf Scheerders

Autobedrijf van Dorst Rijen

Autobedrijf Verboven

Autobedrijf Verharen en Wijnen

Autosnelservice Breda

B.T. Systeem

Bakker Christ

Bakkerij Lale

Bakkerij Pim Filius

Banket en Fijnbrood de Koning

Barbershop Dongen

Basisschool de Brakken

Basisschool de Kring

Basisschool de Vijf Eiken

Basisschool de Westerkim

Basisschool de Zevensprong

Basisschool Heilig Hart

Basisschool Klinkers

Basisschool Sint Jan Dongen

Basisschool Sint Jan Oosteind

Basisschool St. Agnes

Basisschool St. Jozef

Basisschool Westerwel

Bayram Fysiotherapie

Beaunesse

Berkhof auto's

Bioracer

Bolle daksystemen

BonBons enzo

Brasserie Winkk

BS Achterberg

BS Meander

Buro Pracht

Buurthuis Meidoorn

Café de Salamander

Café-Eeterij 't Vermaeck

Cafetaria Eethuis van Holst

Cafetaria LEF

Canna Corporate B.V.

Citak Lighting

CoCo Bijoux & Cadeaux

Contour de Twern

CSI Packaging Industries

C-Track Benelux

CZ

CZL

D.Y.C. Timmerwerken

DA Ingrid

Dagverzorging Het Palet

DC Company - Dance

De Biezenkring

De Brakken

De Hazelaar

De Jong Kozijnen

De Singel

De Toverdroom

De Tovertuin

De Vennen

De Vlinderboom

De Volckaert

Deniz Slagerij

Deveci Hairstyling

Diamant groep

Dierenartsen Dier en Dongen

Dierenartsenpraktijk Langerwerf

Doner Center

Eccolo

Eeterij ’t Vermaeck

Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis

EMN Expertise

Emté ’s Gavenmoer

Emté Dongen

Emté Rijen

Etos Dongen

Expert Dongen

Fens Occasion Center

Fit by Jeff

Formido Rijen

Fourstar

Garage Denissen

Garage Mepa

Gemeente Dongen

GFK

Goos evenementen

GSM Shop

Harlekijn

Hema Dongen

Hema Rijen

Het Groene Paradijs

Het Nwe Faxx

Het Vlindertje

Hippisch Centrum Midden Brabant

Hitachi Construction Machinery

Hoppenbrouwers Techniek Dongen

Hot Networkz

Huisartsenpraktijk Weissmann

Huisartsenpraktijk Zorgvlied

Ikkemikke BV

IMA Life

In 't Groen groente en fruit

Intersport Oosterhout

Intertoys Dongen

Intertoys Oosterhout

Intertoys Reeshof

Ipcon

Izmir Bakkerij

J&R Bouw

J.J. Anspach

JC De Poort

Jemako

Jet Reports Benelux

John Flora

Jola Mode

Jolo Fashion

Jumbo Dongen

Jumbo Rijen

Kamer 52

Kapsalon G.J. Vereggen

Kapsalon Hülya

Karwei Dongen

Kazerne Oirschot

KBS Noorderpoort

KDV KrisjKrasjKresj

Kees Visualiser

Kindercentrum Petito’s

Kinderdagverblijf Kiddy

Kinderopvang De Teddybeer

Kinderopvang De Tovertuin

Kinderopvang De Vindervallei

Kobam

Kruidvat Dongen

Kruidvat Rijen

Kwekerij Zeelenberg

Leenbakker Oosterhout

Lubron

Maasduinen/ Vita Zorg en Welzijn

Manege de Vijf Eiken

Manege 't Zandeind

Maria-oord

Marine

Mauser Benelux

MdJ Bouwservice

Meijs Wonen

Melisa

Melkveebedrijf Huijben

Merin

Merlin Aviation

Mijnbuurtjes.nl

Ministerie van Defensie

Mondzorg Rijen

Montis

Mortez Herensalon

NHTV

OBS De Biezenkring

Omroep Gelderland

Oog & Blik

Outokumpu

Peeters Projectzonwering

Perfetti van Melle

Politie Zeeland-West-Brabant

Prisma

Proeflokaal Bregje

Provincie Noord Brabant

Profit Development

Pukkemuk

Queenies Tattoo en piercing art

Rabobank de Langstraat

Racehofscooters

Razzmatazz

Rechtswinkel Tilburg

Restaria Westhoek

Restaurant De Egelantier

RIMI

RK Basisschool Achterberg

Ron’s Total Dog Care

Roosen Zwembaden

Royal Hairstyling by Tamara

Scapino

Schellekens & van Riel

Schoonheidssalon Dorien

Schoonmaakbedrijf Erwin van Leeuwen

Senioren Collectief Oosterhout

Shoeby Dongen

Smit Sound

Snoeren Techniek

Sovak

Spar Andel

Spar Claassen

Spijs en ijs

Stichting de Volckaert Oosterhout

Stichting hergebruik

Struyk Verwo Infra B.V.

Studio Bram Knol

Studio Radiance

t Centrum

Terstal familiemode

Textieldrukkerij Sport Print

Theaterschool Tintelbelle

Thiekon Constructie B.V.

Thomashuis Tilburg

Timbezo BV

Transportbedrijf J.A. van Wanrooij

Trobas

Van den Noort

Van Gils Sport

Van Liesdonk Bandenspecialist

Van Loon Dongen

Van Olphen Viande Select

Van Schijndel Metaal

Vespo

Vihamij Den Bosch

Vliegbasis Gilze Rijen

Volckaert Buurstede

Wadani Winkel

Winkk

Woonvoorziening Ons Thuis

Zeeman Dongen

Zeeman Rijen

Zeloo Financiële Dienstverlening

Zolderkids

ZoLeuk

Zorgboederij Bella Vita  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4958