DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

De verkoop van 't Schouw is op een haartje na rond

BIJ ONS IN DE STRAATGeplaatst door internetkrant di, september 18, 2018 22:14:17

Informatieavond over nieuwe bestemming 't Schouw druk bezocht
De verkoop van 't Schouw is op een haartje na rond

Dongen, 18 september 2018. De verkoop van cultureel centrum 't Schouw aan de Turkse gemeenschap in Dongen is nu bijna rond. Dat is tenminste de stellige indruk die de bezoekers aan de voorlichtingsavond in 't Schouw kregen na uitspraken van een vertegenwoordiger van de ISRA moskee en van een vertegenwoordiger van de gemeente. Het was druk in het nu door DonckHuys afgestoten en door de gemeente Dongen te verkopen gebouw pal naast de ISRA- moskee. De reden waarom de onderhandelingen zo lang hebben geduurd zijn nu wat duidelijker geworden. Er moest, zo blijkt onder andere uit antwoorden op vragen van een aantal vertegenwoordigers van verenigingen die tot voor kort hun domicilie hadden gekozen in 't Schouw, nog wel het een en ander geregeld moeten worden tussen de oude ( gemeente) en de toekomstige eigenaars. Vooral op het terrein van het concurrentiebeding moesten veel plooien worden gladgestreken.
DonckHuys

De nieuwe eigenaar van 't Schouw heeft geen onoverkomelijke bezwaren tegen voortzetting van de activiteiten die tot voor kort onder de vlag van DonckHuys plaatsvonden. Maar er zijn wel andere regels straks. Zo is bijvoorbeeld vanwege religieuze redenen voor kaartclubs geen plaats meer en alcoholhoudende dranken worden niet meer verkocht. In principe kunnen clubs en verenigingen terug naar 't Schouw. Wel moet het bestuur van de moskee nog gesprekken voeren met gemeente en DonckHuys over de voorwaarden en prijsbepalingen en moeten de gebruikers nieuwe voorwaarden aanvaarden. De woordvoerder van de moskee opperde dat het nieuwe ''t Schouw' geen subsidie krijgt, terwijl DonckHuys daar wel van 'profiteerde'. Dat zal op een of ander manier in de verhuurprijzen verrekend moeten worden.folklore en ontspanning

De ruimte die de Turkse gemeenschap binnenkort tot hun beschikking krijgen, wordt in principe alleen gebruikt voor sociaal culturele activiteiten. Het huidige gebedshuis behoeft geen uitbreiding. Wel komt er een kapper, een kleine winkel, een sportgelegenheid voor met name ouderen, een kleine filmzaal en een bibliotheek. Ook wordt er straks bijles gegeven en worden er taalcursussen gereorganiseerd. Er is straks ook ruimte voor folklore en ontspanning.

Onder de aanwezigen bleek ook zorg over huidige en te verwachten toenemende (geluids)overlast. Vooral het parkeren bij bepaalde gelegenheden en het niet houden aan algemeen geldende verkeersregels werd bekritiseerd. De vertegenwoordiger van het moskeebestuur begreep de ongerustheid en beloofde op dat gebied maatregelen te zullen treffen. Als grap voegde hij er aan toe dat 'wij in ieder geval geen carnaval vieren'. Het college werd deze avond luisterend waargenomen door wethouder René Jansen  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5018

25 september tot en met 9 november 2018: Werkzaamheden fietspaden Klein Dongenseweg en Procureurweg

BIJ ONS IN DE STRAATGeplaatst door internetkrant di, september 18, 2018 19:35:56

25 september tot en met 9 november 2018:

Werkzaamheden fietspaden Klein Dongenseweg en Procureurweg

Van dinsdag 25 september tot en met vrijdag 9 november 2018 worden de fietspaden langs de Klein Dongenseweg (tussen de Brouwersdijk en de Bolkensteeg) en de Procureurweg (tussen de Gaasjesweg en het Hof) voorzien van asfalt. In deze periode zijn de fietspaden afgesloten en worden er deels omleidingsroutes ingesteld.

Tijdens de werkzaamheden wordt op de Klein Dongenseweg van 's Gravenmoer richting Dongen één helft van de rijweg afgesloten. Op dit deel kunnen fietsers in twee richtingen rijden. De Klein Dongenseweg is dan tijdelijk voor gemotoriseerd verkeer een eenrichtingsstraat naar 's Gravenmoer toe. Gemotoriseerd verkeer van 's Gravenmoer naar Dongen wordt tijdelijk omgeleid via de Wilhelminalaan, Lage Ham, Beljaartlaan en Bolkensteeg. Tijdens de werkzaamheden aan het fietspad langs de Procureurweg worden fietsers omgeleid via de Fazantenweg, de Klein Dongenseweg, de Bolkensteeg, de Gaarde en het Hof (en vice versa). Op www.dongen.nl (Nieuws) zijn kaarten met omleidingsroutes beschikbaar.

Werkzaamheden

Beide fietspaden krijgen een stevige fundering en worden naar drie meter verbreed. De hagen tussen beide fietspaden en de rijweg worden vervangen door een grasberm, zodat het groen veiliger onderhouden kan worden. Op plekken waar de berm tussen het fietspad en de rijweg kleiner is dan een meter wordt een verhoogde scheidingsband aangebracht. Langs de watergang tussen Klein Dongenseweg 18 en 36 komt een nieuwe oeverbescherming. De 5 bomen voor Klein Dongenseweg 60 en 62 worden verwijderd omdat hier in de nieuwe situatie te weinig leefruimte voor over blijft.


Planning

Op dinsdag 25 september begint aannemer Schapers uit Raamsdonksveer met de werkzaamheden aan beide fietspaden. Uiterlijk vrijdag 9 november rondt de aannemer de werkzaamheden af. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijven de aanliggende percelen met tijdelijke voorzieningen bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen over de projecten? Neem dan tijdens kantoortijden contact op met de projectuitvoerder van de gemeente Dongen: Arnoud voor de Poorte, telefoon: 06 - 29 50 18 00, e-mail: arnoud.voor.de.poorte@dongen.nl.

Heeft u vragen over en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan tijdens kantoortijden contact op met de uitvoerder van aannemer Schapers: Ben van Merrienboer, telefoon: 06 - 22 65 52 34, e-mail b.van.merrienboer@Schapers.nl.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5017

22-jarige Dongense filmmaker wil volledig inkomen generen uit donaties

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant di, september 18, 2018 09:45:56

22-jarige Dongense filmmaker wil volledig inkomen generen uit donaties

Dongen, 18 september 2018. Soms heeft iemand een klein duwtje nodig om dromen te verwezenlijken. Neem nu Stefan van den Bosch uit Dongen, hij wil volledig kunnen leven van het filmmakers bestaan. Om dit te bereiken, maakt hij gebruik van het platform Patreon waar je een inkomen genereert door middel van donaties.

Ambitie

Stefan legt zich vooral toe op het maken van films met een maatschappelijk thema. Hiermee wil hij bepaalde onderbelichte zaken aankaarten die mensen aan het denken zet of die hen iets bijleert. Via Patreon wil Stefan mensen bereiken die hem gaan volgen en steunen in zijn missie en ambitie. Met het geld is hij van plan om een studie tot filmmaker te volgen, scenario’s te gaan ontwikkelen en uiteindelijk films te maken en op te nemen. In ruil daarvoor deelt hij zijn creatieve proces en afhankelijk van de bijdrage, krijgen donateurs ook inspraak bij het maken van zijn films en ontvangen ze verderop genoemde speciale rewards.

Patreon

Patreon is een internationaal crowdfunding platform waar mensen een creatieve maker kunnen ondersteunen in zijn of haar werk, door maandelijks een bedrag te doneren. Iedereen bepaalt zelf hoe groot of klein dit bedrag is. In ruil daarvoor, krijgen de donateurs - de zogenoemde Patrons - iets terug van de maker. Zo ontvangen ze bepaalde rewards, zoals tickets voor de premiere, hun naam in de credits of een kijkje achter de schermen. Voor bedrijven zijn er ook speciale zakelijke rewards. In de filmindustrie is dit een heel nieuwe manier van een inkomen genereren.

Succesverhalen

Ondanks dat er nog geen grote Nederlandse succesverhalen op gebied van film zijn, is het geen onbekend platform. Kijk bijvoorbeeld naar videomakers Kurzgesagt en Philip DeFranco of muzikant Paul Davids.

Wil je meer weten over Stefan en zijn plannen of zou je hem hier graag bij ondersteunen? Neem dan een kijkje op zijn Patreon-pagina, waar tevens de speciaal hiervoor gemaakte video te vinden is:

www.patreon.com/filmmakerstefan  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5016

Omscholing naar monteur elektrotechniek of werktuigbouwkunde is in Dongen mogelijk

VRAAG EN AANBODGeplaatst door internetkrant ma, september 17, 2018 13:06:26

Omscholing naar monteur elektrotechniek of werktuigbouwkunde is in Dongen mogelijk

redactioneel artikel zonder winstoogmerk


Veel bedrijven zitten met problemen vanwege het tekort aan personeel. Het werven van met name leerkrachten, horecapersoneel en technisch personeel is een zaak van veel adverteren, een goed aanvangssalaris en beloofde geboden kansen bij aanname op korte termijn na te komen. Beloften die body vragen verdienen van zowel de sollicitant als toekomstig werkgever. Eén echte oorzaak van krapte op de arbeidsmarkt is niet te vinden. Een raadsel is het evenmin; deskundigen weten de oorzaak soms haarfijn uit te leggen. Zij zeggen steeds meer dat het voor werkgevers belangrijk is geen ellenlange CV's door te spitten als die zelf in het werven al aangeeft dat er in het bedrijf omscholingsmogelijkheden zijn en dat een baan bij 'ons' perspectieven biedt in de toekomst. Loze beloften helpen niet meer. Eerlijkheid is de maatstaf.


Het steeds nog groeiende bedrijf Hoppenbrouwers is een van die bedrijven in Dongen die hard aan de weg timmert, kwaliteit wil leveren en goede mensen zoekt die daar achter staan. Op de website van het bedrijf lezen we dat ' ...steeds meer mensen er op latere leeftijd achter komen dat ze eerder een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt, dat ze veel interesse hebben in techniek en graag daar in zouden willen werken. Ze hebben hier dan alleen geen ervaring in én geen studie in gevolgd. Dit terwijl dit vaak wel een voorwaarde is om in die branche te kunnen werken...'. Het bedrijf zegt hierover dat 'je bij Hoppenbrouwers terecht kunt dankzij een omscholingstraject '. Hoppenbrouwers houdt op 24 september een banenavond in alle vestigingen. In Dongen kun je na aanmelding op de website vanaf 19.00 uur terecht.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5015

Veiligheidsscan van CCV biedt ondernemer hulp bij adequate bescherming van goed en geld.

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, september 13, 2018 14:48:56

Ondermijning in buitengebied wordt tegengegaan

Veiligheidsscan van CCV biedt ondernemer hulp bij adequate bescherming van goed en geld.

Dongen, 13 september 2018. Vandaag was gedeputeerde van de provincie Noord Brabant Erik van Merrienboer in Dongen in het kader van de veiligheidsscan die zo'n 50 bedrijven in het buitengebied van Dongen heeft laten uitvoeren. Samen met burgemeester Marina Starmans bracht hij een bezoek aan het aardbeienkweek-bedrijf van Nancy en Jeroen Peeters aan de Breedstraat. Typisch een bedrijf dat zich vestigde in het buitengebied van het dorp. Ook in Dongen is hier nog veel ruimte en is de mogelijkheid aanwezig hier een goed bestaan op te bouwen. Toch kamt het platte land met problemen van onder andere leegstand en mede daarmee opkomende criminaliteit die vooral drugsgerelateerd is. De gedeputeerde, de burgemeester,een vertegenwoordiger van de politie en een veiligheidsambtenaar waren er getuige van te ervaren hoe, op welke manier, maar vooral met welke opvallende zorgvuldigheid die in acht genomen wordt bij het tot stand komen van de veiligheidsscan. De scan wordt uitgevoerd door door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), een zelfstandig ,deskundig en onafhankelijke organisatie.


Nancy en Jeroen Peeters samen met de veiligheidsadviseur
Foto : Piet Eelants ( DHS)

Samenwerking

Het centrum geeft ook adviezen hoe een bedrijf zich kan beschermen tegen diefstal en andere criminele activiteiten waarmee juist het buitengebied te maken krijgt. Het centrum krijgt daarvoor financiële steun van de provincie en maakt op die manier eigenlijk deel uit van de vele acties die de overheid in samenwerking met de politie in het leven roept om met name ondermijning in buitengebieden te bestrijden.

VABIMPULS

Zowel burgemeester Starmans als gedeputeerde van Merrienboer, spraken daarna uitgebreid met de aanwezige regionale en lokale pers. Daarbij werd aandacht gegeven aan de vele initiatieven van de lokale en provinciale overheden die bewoners en ondernemers kunnen helpen georganiseerde misdaad te voorkomen. Voor ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf omdat de leeftijd vordert of dat er soms ook geen opvolging is, worden vooral aangeraden zich te verdiepen in de mogelijkheden die de provincie biedt op sociaal gebied. Ook de gemeente Dongen heeft mogelijkheden deze groep verder te helpen. De gedeputeerde wees vooral op het zogenoemde VABIMPULS initiatief van de provincie. Voor bijvoorbeeld vrijgekomen bedrijfslocaties waar géén agrarische bedrijfsactiviteiten meer plaats gaat vinden of voor vrijkomende bedrijfslocaties, bestaan er financiële en praktische regelingen. 'VABIMPULS kan daar een grote hulp in zijn.'VAB' staat voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing; agrarische gebouwen die hun agrarische functie verliezen en leeg komen te staan.

ZIE HIER MEER INFO OVER VABIMPULS ( klik op pdf-icoon)

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5014

Dongens bedrijf onder het vergrootglas van duidingsprogramma ZEMBLA

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, september 12, 2018 12:57:30

DONGENS BEDRIJF TUF BESCHULDIGD VAN FRAUDULEUS HANDELEN

UPDATE dinsdag 12 september 22.50 uur Dinsdagavond is in het duidingsprogramma ZEMBLA een reportage uitgezonden over het grasmat recyclebedrijf TUF in Dongen. Zoals deze krant al in een eerder verschenen artikel meldde wordt het bedrijf beschuldigd van frauduleus handelen door nog onbehandelde grasmatten afkomstig van Nederlandse voetbalvelden door te verkopen aan zelfs particulieren. Ook aan boeren en hobbyverenigingen in Duitsland werden complete voetbalvelden op rol verkocht tegen spotprijzen compleet met bezorging ter plaatse. Zo verdiende het bedrijf geld met het verkopen van wat in feite afval is. De grootste verdiensten haalde TUF bij gemeentes die dik geld betaalden om het materiaal van meestal amateurklasse voetbalclubs op een beloofde milieuvriendelijk manier te laten recyclen.

De grasmatten werden helemaal niet of niet grondig gerecycled, maar opgeslagen op een slordige manier die grote milieurisico's met zich meebracht. In de reportage van ZEMBLA blijkt dat een Scandinavisch bedrijf het enige bedrijf is die de grasmatten helemaal en optimaal kan schoonmaken en alle aanwezige stoffen en onreinheden kan scheiden. In de reportage liet burgemeester Starmans doorschemeren dat sluiting voor kortere of langere tijd van het bedrijf wel eens in zicht kan zijn. Of dat op korte termijn ook gaat gebeuren, is vooralsnog niet zeker. Er blijven vele vragen en de beslissing daarover is geen eenvoudige. De vraag wie er dan op gaat draaien voor de nasleep, waaronder en met name het opruimen van dit verre van onschuldige goedje en de miljoenen die dat gaat kosten blijft vooralsnog onbeantwoord. Ook de belangrijkheid van TUF als werkgever is een punt.


DIT SCHREEF DE KRANT EERDER

ZEMBLA gaat wéér over recyclingbedrijven van kunstgras zoals TUF

Dongens bedrijf onder het vergrootglas van duidingsprogramma ZEMBLA

Dongen, 12 september 2018. 13.00 uur. UPDATE 16.00 uur. Het Duidingsprogramma ZEMBLA dat vanavond ( 12 september) om 21.15 uur op NPO2 wordt uitgezonden,gaat gedeeltelijk over het ook in Dongen gevestigde bedrijf TUF en andere bedrijven die kunstgras verwerken. In Nederland zijn na het inwinnen informatie van deze krant twee bedrijven die kunstgras verwerken op deze schaal. Die bedrijven liggen al een aantal jaren in de clinch met diverse overheden en zouden volgens ZEMBLA ook frauduleus te werk gaan. Zo zou illegaal vervoer van kunstgrasmatten naar het buitenland zijn voorgekomen. Ook zouden de bedrijven grote schade aan het milieu toebrengen en werkt TUF in Dongen en Afvalverwerkingsbedrijf Vink in Barneveld met onvoldoende gedekte vergunningen of overtreden de bedrijven deze. De vermeende schade aan het milieu werd al een eerder door ZEMBLA aan de kaak gesteld en ook wetenschappelijk onderzocht. Het doen en laten van met name het Dongense bedrijf is al diverse malen onderwerp van gesprek geweest in de Dongense raad. Het eerst werden de activiteiten en het handelen van TUF aan de kaak gesteld door het raadslid Martin Montens, die toen nog voor het Democratisch Podium in de raad zat. Montens herhaalde regelmatig zijn vragen nu onder PvdA-vlag en ook onder andere VVD en VPD stelden regelmatig vragen over het bedrijf en vroegen om handhaving van de genomen maatregelen. Burgemeester Starmans die de kwestie in haar portefeuille heeft ,zat en zit duidelijk met het doen en laten van het bedrijf in haar maag en heeft onlangs nog gezegd enkele 'onprettige 'gesprekken met het bedrijf te hebben gehad en 'die gesprekken op te voeren in toon en frequentie'.

Foto : Jan Stads/Pix4profs

nog geen reactie

Burgemeester Starmans zei in de laats gehouden opiniërende raadsvergadering nog begrip te hebben voor de vragen die haar daar weer over werden gesteld maar sprak ook over de mogelijke gevolgen door nóg harder op te treden tegen een bedrijf dat ook werk biedt aan een flink aantal mensen. Ook sociaal heeft de burgemeester het er dus moeilijk mee. Ze zei ook constant met het bedrijf in gesprek te zijn waarbij de gesprekken steeds pittiger worden. Volgens de burgemeester is de zaak voor ook het bedrijf glashelder gemaakt hoe het dient te handelen 'Maar het zoeken van een balans in de situatie is moeilijk'. Eerder werd al bekend dat het saneren van het fabrieksterrein zo'n slordige 3 miljoen euro gaat kosten. De gemeente past er voor om dat te betalen. Deze krant heeft zowel het bedrijf TUF als de gemeente gevraagd om een actuele reactie te geven over de vanavond uit te zenden documentaire. Het bedrijf TUF heeft ( nog ) niet gereageerd. Een woordvoerder van de gemeente zei nog niet te kunnen reageren op de uitzending; die moet nog worden uitgezonden. Wel zal het zeker zo zijn dat het item in de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 13 september zal terugkomen en ook zal worden besproken. De gemeente Dongen reageerde wel met de volgende schriftelijke verklaring:

Reactie gemeente Dongen:

Burgemeester Marina Starmans heeft namens de gemeente Dongen een interview gegeven aan de makers van het tv-programma Zembla. Daarbij is gesproken over de bedrijfsvoering van TUF Recycling BV en de controles in opdracht van de gemeente als bevoegd gezag, in samenwerking met diverse partners.

Alle instanties die een rol spelen, hebben herhaaldelijk controles uitgevoerd. Het betreft OMWB (Omgevingsdienst Midden West Brabant), het ministerie van Inspectie Leefomgeving en Transport, politie, waterschap, brandweer, GGD, arbeidsinspectie en gemeente Dongen. Daarbij herhaaldelijk geconstateerd en in rapporten vastgelegd dat TUF Recycling BV de bedrijfsvoering gedurende een lange periode niet op orde heeft. Door de gemeente Dongen is daartoe een bestuursrechtelijk handhavingstraject opgestart. Inmiddels is dit traject, waarbij stap voor stap moet worden voldaan aan juridische voorwaarden, volledig 'volgelopen'. Dat betekent dat we als gemeente Dongen sinds eind vorig jaar gebruik maken van de inzet van dwangsommen om de bedrijfsvoering bij TUF Recycling BV op orde te krijgen.

De burgemeester heeft in augustus een indringend gesprek gevoerd met de directie van TUF. Het bestuursrechtelijk traject is doorlopen en TUF zal moeten voldoen aan zowel de sancties als de verbeterpunten. Daarnaast dient TUF op korte termijn met een plan van aanpak te komen om de bedrijfsvoering structureel te verbeteren, al dan niet in samenwerking met een nieuwe sterke partner. Hoe dan ook moeten er belangrijke stappen worden gezet in de bedrijfsvoering. TUF Recycling BV ligt bij de gemeente Dongen onder een vergrootglas.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5013

ENERGIE DONGEN GEEFT DONGEN STEVIGE IMPULS ENERGIETRANSITIE INWONERS KOCHTEN AL MEER DAN 870 SPINDERDELEN

VRAAG EN AANBODGeplaatst door internetkrant ma, september 10, 2018 16:24:25

ENERGIE DONGEN GEEFT DONGEN STEVIGE IMPULS ENERGIETRANSITIE

INWONERS KOCHTEN AL MEER DAN 870 SPINDERDELEN

Energie Dongen zet een grote stap in de energietransitie. Leden en inwoners van de gemeente Dongen vinden het belangrijk bij te dragen aan de 4 windmolens op De Spinder die voor 7.500 huishoudens stroom gaan leveren.

Leden Energie Dongen laten zich van de goede kant zien

In Dongen zijn al meer dan 870 Spinderdelen verkocht door de (nieuwe) leden, ook nog niet-leden lieten zich niet onbetuigd! Samen geven ze het goede voorbeeld, dat navolging verdient. “Maken we er met z’n allen 1000 van in september?”, vraagt bestuurslid Lucien Snoeren zich af. “In Dongen doen we dat! Wedden?”, verzekert Anton Euren. Het Hart van Brabant klopt ook in Dongen! In totaal is al 90% van deze 6.000 Spinderdelen verkocht!

Extra tijd voor de vakantieganger

Tijdens de vakantieperiode is natuurlijk niet iedereen in de gelegenheid geweest om mee te doen. Daarom volgt een tweede periode tot 30 september 2018 om zo veel mogelijk inwoners nog een kans te geven. “Het is tenslotte een burgerinitiatief!”, merkt Ruud Zuer, voorzitter van het Burgerwindpark, op. “De kopers uit de eerste periode zijn zeker van het door hun gekochte aantal.” Dat is goed voor je eigen portemonnee.

Wat heb ik nauw aan zo'n Spinderdeel van Burgerpark De Spinder?

Je kunt als inwoner of ondernemer investeren in de windmolens. Al bij een inleg van € 250, profiteer je van de opbrengst. Twintig jaar lang krijg je dan elk jaar een uitkering. Een deel van dat bedrag is zeker, omdat we subsidie krijgen van het Rijk voor de opgewekte duurzame energie (SDE+- subsidie). Een ander deel van dat bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid wind. Totaal groeit je ingelegde € 250 in twintig jaar tot ongeveer € 538 (voorzichtige schatting) of tot ongeveer € 630 (waarschijnlijke schatting).

Energie Dongen met 10 lokale energiecoöperaties

Samen bouwen zij vier windmolens op De Spinder. Deze windmolens produceren elektriciteit voor 7.500 huishoudens. Dit levert een aanzienlijke bijdrage aan de doelstelling om energieneutraal te worden en duurzame energie op te wekken. Onder de naam Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. werken ze samen.

Met de aanschaf van een Spinderdeel, steun je ook je energiecoöperatie Energie Dongen om ook voor jou de energiedoelstellingen te realiseren en energie betaalbaar te houden in Dongen. Je kunt nog Spinderdelen kopen tot en met 30 september 2018 op: www.spinderwind.nl


Jef Verboven Dongenaar en windmolenspecialist  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5012