DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Volgende fase Dromenlab Oosterhout-Dongen Zaterdag 11 mei: Aftrap Maaklab in de Groenstraat

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, april 17, 2019 17:54:47

Volgende fase Dromenlab Oosterhout-Dongen

Zaterdag 11 mei: Aftrap Maaklab in de Groenstraat

Het Dromenlab voor het landelijk gebied tussen 't Blik in Dongen en de Heikant in Oosterhout krijgt een vervolg. Op zaterdag 11 mei wordt de aftrap gegeven voor een zogeheten Maaklab. De aftrap heeft plaats van 13.00 tot 17.00 uur in de Groenstraat 11 in Dongen. Daarna krijgen bewoners, ondernemers en gebruikers in een periode van acht weken hulp om van het gebied een droomplek te maken.

Het Maaklab wordt, net als het Dromenlab, georganiseerd door De Plekkenmakers. Dat gebeurt wederom in een schuur aan de Groenstraat. Vanuit deze pleisterplaats begeleiden zij de aftrap en geven zij bezoekers informatie over de inschrijfmogelijkheden, planning, werkwijze en spelregels van het Maaklab. Iedereen die een idee, wens of droom heeft ingediend ontvangt hiervoor een uitnodiging via de Plekkenmakers. Ook andere belangstellenden zijn welkom.


Professionele ondersteuning

Tijdens de aftrap worden Maakteams samengesteld. Deze teams krijgen hulp aangeboden in de vorm van kennis, expertise en praktische workshops. Samenwerking wordt gestimuleerd. Niet alleen binnen de Maakteams, maar ook in de omgeving. Naast hulp vanuit beide gemeenten en de provincie wordt ook een beroep gedaan op de kennis en kunde in het gebied zélf en de regio Dongen-Oosterhout. Het doel is om met elkaar te komen tot haalbare projectplannen die een positieve impuls geven aan de kwaliteit van het gebied.

Dromenboek

Op 26 en 27 januari organiseerden De Plekkenmakers in opdracht van beide gemeenten en de provincie een Dromenlab voor het landelijk gebied tussen Oosterhout en Dongen. Dit was een vervolg op een Dromenlab dat in 2017 alleen voor 't Blik werd gehouden. De ruim 150 deelnemers aan het Dromenlab van januari kwamen met ideeën, wensen en dromen op het gebied van infrastructuur, natuur, ontspanning en recreatie. Grondeigenaren en vertegenwoordigers van overkoepelende organisaties dachten van tevoren mee over de gewenste richting waarin het gebied zich kan ontwikkelen. Het resultaat is in woord en beeld vastgelegd in het Dromenboek ( klik of tik)

Plekkenplan

Onderdeel van het Dromenboek is een Plekkenplan (zie bijlage). Dit plan is gemaakt op basis van ingekomen dromen en waarderingen en geeft een indicatieve richting aan voor het gebied. Vernieuwend is onder andere de introductie van een cultuurhistorische route. Samen met aanbevelingen, conclusies en concrete handvatten `hoe nu verder’ geeft het Plekkenplan voeding en houvast aan de verdere ontwikkeling en realisatie.

Van dromen naar doen

Wethouder Marian Witte (gemeente Oosterhout, onder andere Natuur en groen, Omgevingswet):

“In januari heeft een groot aantal mensen gedroomd over een mooie toekomst voor dit gebied. Dromen is nodig. Door te dromen overstijg je de beperkingen van alledag en het heeft dan ook een prachtig, uitdagend dromenboek opgeleverd. Nu komt de volgende stap: we gaan samen die dromen realiseren. In dat proces zal onvermijdelijk blijken dat sommige droombeelden gemakkelijker te realiseren zijn dan andere. Of dat sommige dromen, altijd dromen zullen blijven. Dat is niet erg. We stappen van het Dromenlab in het Maaklab, we stappen van inspiratie naar realisatie.”

Wethouder René Jansen (gemeente Dongen, onder andere gebiedsvisie ’t Blik, Inwonerparticipatie en Omgevingswet): "We gaan van dromen naar doen. Er liggen voor de korte en de lange termijn mooie kansen om een gemoedelijk uitloopgebied te ontwikkelen, waar bewoners en bezoekers zich thuis voelen en verrast worden door de natuur, de cultuur en de mensen die er wonen en werken."

Aanmelden en programma

Wie mee wil doen aan de aftrap van het Maaklab op 11 mei, kan zich aanmelden via de website van De Plekkenmakers: https://www.deplekkenmakers.nl/contact/ onder vermelding van 'Aanmelding Start up'. Iedereen is van harte welkom bij de pleisterplaats aan de Groenstraat 11 in Dongen. Het programma begint om 13.00 uur met een plenaire toelichting. Vanaf 14.00 uur is er een vrije inloop om in te schrijven voor deelname aan het maakproces en om teams te vormen vind je HIER ( klik of tik)

Illustratie : De Plekkenmakers  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5147

Uiteindelijke uitvoering 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg niet naar zin van inwoners s gravenmoer

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, april 17, 2019 11:09:02

Uiteindelijke uitvoering 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg niet naar zin van inwoners s gravenmoer

Dongen, s Gravenmoer ,17 april 2019.Het onlangs verschenen TenneT Projectboek 3 'Tracés in beeld' over het voorgenomen tracé van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg werd gisteren in de Geubel toegelicht voor de lokale en regionale pers. Met name de toekomstige situatie zoals die is gepland in s Gravenmoer kwam ter sprake. Al aan het begin het persgesprek werd al duidelijk dat tijdens de bijeenkomst met buurtbewoners later op de avond, geen concrete veranderingen meer konden worden aangebracht in de min of meer nu vaststaande plannen. Dat de minister een voorlopig besluit gaat nemen blijkt in feite het moment te zijn waarop de plannen tot uitvoering van de aanleg zullen worden gestart. Na afloop van de bijeenkomst bleken de meesten van de aanwezigen met een ontevreden gevoel huiswaarts te zijn gekeerd. Deze krant sprak vandaag enkele bezoekers van de bijeenkomst in de Geubel. Die bleken in merendeel zwaar teleurgesteld te zijn over de tamelijk starre en vasthoudende standpunten van zowel de gemeente als TENNET.Als er al enig begrip was ,was dat voor wethouder Bea van Beers die uitgaande van de stelling ' mens boven natuur' haar best zei te hebben gedaan om te pleiten voor de zogenoemde 'zuidelijke route' die iets gunstiger was voor het dorp. Een meerderheid van 18 betrokken gemeenten en betrokken instanties bleek gedurende de duur van de ontwikkelingen voor het 'noordelijke traject' te gaan . “Bovendien zijn we overruled door de landelijke overheid en heeft de raad hierover geen zeggenschap” aldus de wethouder. Dongen is volgens de wethouder wel reëel en vindt ook dat aanpassingen binnen proporties moesten blijven. Een bezoeker van de avond zei, dat dat nou net geen argument kan zijn en zeker niet te passen in het kader van 'de mens eerst' gedachte. Al met al blijkt uit het persgesprek vooral dat de aanleg van het tracé ,dat in 2025 klaar en in inwerking zal zijn, een gelopen race is . Inspraak is niet meer relevant , gesprekken met elkaar voeren nog wel. Enkel de Raad van State is voor reële bezwaarmakers nog een laatste toevluchtsoord.

ZIE OOK HIER  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5146

'maatregelen moeten politiek en maatschappelijk aanvaardbaar zijn' Dongen neemt structurele besluiten en zet eerste ombuigingsronde in

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, april 16, 2019 10:56:24

'maatregelen moeten politiek en maatschappelijk aanvaardbaar zijn'

Dongen neemt structurele besluiten en zet eerste ombuigingsronde in

Dongen, 16 april 2019 Vandaag laat de gemeente Dongen in een persbericht weten dat 'het weer de goede kant opgaat met de financiën' Volgens wethouder René Jansen is dat het gevolg van een groot aantal ombuigingen waar het college onlangs besluiten over nam. Dat betreffen maatregelen zowel op de korte – als de lange termijn. Dit jaar wordt er al voor bijna een miljoen euro bezuinigd ( € 946.000) Volgens Jansen werkt deze ombuiging structureel door naar 2020 en de volgende jaren tot een geschat bedrag van €1,6 miljoen. ,,Een prima begin, maar daarmee zijn we er nog niet'', aldus de wethouder financiën. Begin dit jaar trok het college aan de alarmbel. De betaalbaarheid met betrekking tot jeugdzorg, de effecten voortkomend uit het interbestuurlijk programma (IBP), de energietransitie, indexering en een aantal lokale investeringen rezen de pan uit. Tegenover de raad werd al verantwoording afgelegd en niets doen zou leiden tot een structureel tekort van € 3,5 miljoen per jaar. Dit is zo'n 6% van de totale Dongense begroting van € 56,2 miljoen.

Er is overigens een 'meevaller'. Berekeningen hebben uitgewezen dat de financiële opgave voor 2019 geen €3,5 miljoen is, maar ruim een miljoen lager: € 2.250.000. Dit komt , volgens de gemeente Dongen doordat een aantal van de verwachte ontwikkelingen zich in 2019 nog niet of slechts ten dele voordoen. Dit betreft bijvoorbeeld opgaven uit het interbestuurlijk programma en de indexering van baten en lasten. Daar zijn middelen gevonden die de kosten ervan verlagen. Efficiënter samenwerken met partners is een belangrijk onderdeel bij mogelijke besparingen en binnen alle programma's van de begroting is gekeken naar zowel de mogelijkheden voor het verlagen van kosten. Dat levert naar verwachting een eerste besparing op van € 946.000.

Geldleningen zijn of worden overgesloten, binnen de ambtelijke organisatie hebben besparingen plaats, er wordt gewerkt aan verbetering van efficiency, digitalisering en de optimalisatie van het sociaal domein. Op dit moment is voor 2019 nog sprake van een resterende financiële opgave van bijna € 1,3 miljoen. Wethouder Jansen: ,,We zien mogelijkheden om dit tekort verder terug te dringen. Deze opties worden op korte termijn nader onderzocht en uitgewerkt.''

Voor 2020 en de daarop volgende jaren heeft het college een aantal aanvullende ombuigingsopties in beeld gebracht. Deze maatregelen zijn vooral financieel-technisch van aard en krijgen een plek in de kadernota (juni) of leiden op een ander moment tot besluitvorming. Voor een ander deel betreft het inhoudelijke keuzes. College en gemeenteraad moeten daarbij beoordelen in hoeverre bestuurlijke en fiscale maatregelen nodig zijn. Hierbij wordt mogelijk ook de burger gevraagd een bijdrage te leveren door bijvoorbeeld het verhogen van OZB. Dit soort maatregelen moeten politiek en maatschappelijk wel aanvaardbaar zijn. Begin juni krijgt de gemeenteraad van het college een voorstel aangeboden met inhoudelijke ombuigingen. Op 13 juni worden de nieuwe visies gepresenteerd op sport, onderwijs, klimaat & energie, sociaal domein, openbare ruimte en economie.

Dat alles moet in het najaar leiden tot een sluitende programmabegroting voor 2020. ,,We blijven bouwen aan de gemeente die we willen zijn'', aldus de optimistische wethouder René Jansen. ,,Dat doen we met toekomstgericht beleid dat financieel houdbaar is. Dat is de opgave waar we in Dongen voor staan.''

  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5145

36e Tractorbehendigheidswedstrijd. Oranjestichting-Klein-Dongen-Vaart

EVENEMENTENGeplaatst door internetkrant ma, april 15, 2019 10:33:54

36e Tractorbehendigheidswedstrijd.

Oranjestichting-Klein-Dongen-Vaart

Al weer voor de 36e keer organiseert de Oranje stichting Klein Dongen Vaart de tractor behendigheid wedstrijd. We waren al een beetje gewend geraakt aan het ponny terrein, maar het toeval wil dat er op 22 april een paarden concours wordt georganiseerd. Geen probleem, want Toon den Boer was bereid om zijn weiland aan de Vogelenzangweg ter beschikking te stellen.


We gaan er weer een gezellige wedstrijd van maken in Klein Dongen Vaart. Sportiviteit, gezelligheid en gezonde rivaliteit staan altijd voorop bij onze Tractorbehendigheid wedstrijd. Een wedstrijd voor dames, heren, veteranen en jongeren. De laatste jaren hebben we veel jeugdige deelnemers, bij de jongeren en de dames. Met de jeugd hebben we de toekomst. Voor ons een extra motivatie om er ook dit jaar, met een aantal nieuwe proeven, weer iets speciaal van te maken.

Dus kom allemaal op 22 april om 12.30 uur naar de Vogelenzangweg. De entree en het parkeren zijn zoals altijd weer gratis.

Deelneming vind altijd plaats met goedkeuring van de organisatie, en deelnemers dienen uiterlijk voor 12.00 uur in te schrijven.

Deelnemers moeten bij hun verzekering melden dat er deelgenomen gaat worden aan een behendigheidswedstrijd.

Deelnemers dienen een geldig tractor rijbewijs of autorijbewijs B van voor 1 juli 2015 te kunnen tonen bij de inschrijving!

Rond 16.15 uur wordt een demonstratie schapen drijven gegeven. Hierna vind de prijsuitreiking plaats en kan de afterparty beginnen.


Voor informatie:

Peter Dankers Harrie Klijs

': 0162-317555 ': 0162-321274

*:peterdankers@ziggo.nl *:hklijs@hotmail.nl  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5144

'Een nieuwe toekomst voor de mozaïeken van Marius de Leeuw op het Cambreurgebouw'

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant za, april 06, 2019 22:30:51

'Een nieuwe toekomst voor de mozaïeken van Marius de Leeuw op het Cambreurgebouw'

Op 14 april 1964 werd het schoolgebouw van MMS Maris Stella en John F. Kennedy HBS officieel in gebruik genomen. Door wederopbouw-architect Jan de Reus waren twee marmeren mozaïeken van de monumentaal kunstenaar Marius de Leeuw op de kopgevels voorzien. De Leeuw, was een tijdgenoot en collega van Jan Willemen uit Dongen.


De voorstellingen van beide mozaïeken, de onderwijsvakken en het toekomstbeeld na het afsluiten van hun opleidingen voor enerzijds jongens (HBS) en anderzijds meisjes (MMS), geven de tijdgeest en de opvattingen over onderwijs, opvoeding en de man/vrouw verhoudingen in die periode weer.

Vanaf medio 2020 begint de nieuwbouw van het Cambreurcollege. Het oude gebouw wordt gesloopt. Voor de mozaïeken is op dit moment geen inpassing in de nieuwbouw voorzien. Zij dreigen definitief voor Dongen verloren te gaan

De Heemkundekring De Heerlyckheit in Dongen is in de gelegenheid gesteld de mogelijkheden voor behoud in de omgeving van de school te onderzoeken. De kring doet dit samen met de Werkgroep Monumentale Kunst van de landelijke erfgoedvereniging Heemschut (WMK).


Er wordt een nieuwe, toekomstbestendige bestemming gezocht voor deze twee mozaïeken, die herinneren aan het rijke onderwijsverleden, opgezet door de broeders en zusters van Dongen en waarop de toekomstige generaties Dongenaren mogen voortbouwen.Heemschut en Heemkundekring Dongen doen gezamenlijk een oproep voor ideeën en ontwerpen voor herbestemming en herplaatsing van de kunstwerken.

Vraag documentatie op over de mozaïeken, kosten voor demontage en de nieuwbouwplannen bij johanna.jacobs@kpnmail.nl Heemschut (WMK) of ha.sprangers@casema.nl (Heemkundekring Dongen)

Termijn:

Vóór 20 mei 2019 kan een haalbaar plan* bestaande uit een goede omschrijving en liefst voorzien van een tekening of afbeelding worden ingediend. De inzendingen zullen worden gebundeld en fullcolour gepubliceerd in het juninummer van kwartaalblad De Wazerweijen.

Inzenden naar: Johanna Jacobs (Heemschut ) johanna.jacobs@kpnmail.nl of Hans Sprangers (Heemkundekring) ha.sprangers@casema.nl ofwel per post aan Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen, Trompethof 7, 5101 AK Dongen.

* De haalbaarheid wordt mede ingegeven door een scherpe kostprijs. Dat dit geen belemmering hoeft te zijn bewijst de Cruijffiaanse wijsheid: Ik heb nog nooit een zak geld een doelpunt zien maken!

Een ieder, die zich aangesproken voelt om zich op de een of andere manier in te zetten voor behoud en herplaatsing van beide prachtige marmeren kunstwerken kan zich melden bij De Heemkundekring De Heerlijckheit Dongen: info@heemkundedongen.nl

De Heemkundekring Dongen coördineert alle activiteiten voor het behoud van deze unieke monumentale werken in Dongen  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5143

Veel nieuws van het Cambreur College

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant vr, april 05, 2019 10:10:10

Acht Cambreurleerlingen in het zonnetje


Op een doodgewone donderdag zijn acht doodgewone leerlingen met hun ouders, broertjes en zusjes, hun grootouders en hun mentoren uitgenodigd in een feestelijk versierde personeelskamer. Doodgewoon? Niet dus.Directeur René Hermans heet iedereen welkom en geeft in zijn openingstoespraak aan dat het om acht bijzondere leerlingen gaat. Zij zijn de vertegenwoordiging van alle bijzondere Cambreurleerlingen en verdienen een flink compliment. De vier afdelingsleiders lezen daarop voor, waarom Ray, Indy, Martijn, Mirthe, Esmee, Rijk, Lucy en Demi in de ogen van hun docenten deze extra aandacht verdienen. Demi, Mirthe en Martijn zijn superactieve leerlingen die in CIA, klankbordgroepen, bij het lagerhuis en bij bestuur en inspectie hun mannetje staan. We doen nooit tevergeefs een beroep op hen. Ray en Esmee zijn fijne leerlingen met doorzettingsvermogen ook al zit het privé met gezondheid of familieomstandigheden niet altijd mee. Indy en Lucy zijn doorzetters, ijverig, proactief, de een enthousiast de ander eerder bescheiden, maar allebei leerlingen van wie je er wel twintig in een klas wil hebben. Rijk tenslotte is een open en eerlijke, gezellige leerling waar zijn docenten trots op zijn.Wat verlegen met zoveel onverwachte aandacht gaan de acht leerlingen op de foto. Daarna sluit het gezelschap de bijeenkomst af met een hapje en een drankje, prima verzorgd door Fred Couwenberg. Een warme avond op het Dongense Cambreur. “Leerling in het zonnetje is een nieuwe activiteit, waar we graag een warme traditie van maken”, aldus de twee organisatoren Bram Thielen en René Hermans.


Cambreurteam beste debaters van Nederland

Hilversum, 3 april. Tien lagerhuisleerlingen vertrekken met drie begeleiders naar de finaledag. Hier was een Cambreurteam al eerder, maar weet dit team de tv-finale te halen?De kwartfinale tegen Groningen is super spannend. Dit is hun zwaarste concurrent. “We hadden eigenlijk niet verwacht om te winnen”, aldus Martijn, maar de jury was duidelijk. Verder dus, de halve finale, nu tegen Den Haag. Ook deze horde werd genomen. Laat in de middag treft het vijftal de concurrenten uit Duiven. En ook hier komen ze als winnaars uit de bus. Daarmee is het Dongense lagerhuisteam het beste schoolteam van Nederland in 2019.Maar de strijd is nog niet helemaal gestreden. Eind mei volgt de tv-finale. De Cambreurvijf moeten verbaal aan de slag tegen de vijf beste debaters van dit jaar van de diverse teams. En pas als ze deze wedstrijd winnen, pas dan wacht hun beloning: een reis naar New York. Dat zou echt de kroon op het werk van coach Michelle Gagliardi en haar team zijn.Graag zouden we de vijf leerlingen willen interviewen. Echter: drie van hen zijn dezelfde avond met mevrouw Gagliardi in het vliegtuig gestapt voor een Model United Nations in Athene. Gelegenheid om meer van het team te horen over deze bijzondere dag komt zeker nog. Voor nu: van harte gefeliciteerd, jullie zijn kanjers!

Culturele show Boejuh 2019 met muziek, dans en heel veel zang


In de huiskamer van Dongen was het podium op woensdag 3 april voor de leerlingen van het Cambreur College. In de zaal docenten, ouders en grootouders, leerlingen en opvallend veel oud-artiesten. De presentatie was in handen van Cefas, dit keer in fel paars. Dominiek van Os beet het spits af, hooggehakt, glitterjurk en een ijzersterke performance met het nummer Shallow. Ook Lisa Huisman had haar keuze dapper op deze lastige song laten vallen. Diverse artiesten brachten zelf geschreven nummers ten gehore, wat de presentator met recht een extra prestatie genoemd werd. Het publiek kent het nummer niet, wat een optreden niet gemakkelijker maakt. Jade van Wijk begeleidde zichzelf op de piano met het nummer Try to forget, Kaya Verheijen koos voor de ukelele met haar nummer Tears of lemonade en Kiki Gouw liet het publiek genieten van haar nummer Thank you.Drie dansnummers van hoge kwaliteit wisselden muziek en zang af: Neetje Felipa, Luna van Zon en Robin Klijn imponeerden met een compilatie van verschillende dansstijlen, Alwin Kennekens boeide van de eerste tot de laatste tel met zijn Medley.Max Haarbosch en Jesse Bogaert schudden de toehoorders met knap zwaar gitaarwerk op, begeleid door Job op drums. Direct na de pauze stond de nieuwe generatie Luv met Mama Mia op in de personen van Dominiek, Gijsje en Roos, een overbekende melodie voor alle leeftijden.Celina van Gool is een bekende op het Boejuhpodium. Zij bracht knap het nummer “You’re so vain” ten gehore en kwam aan het slot van het avond samen met de schoolband Black Velvet helemaal los als leadzangeres naast Kiki. Terwijl de jury zich beraadde, speelden Dijck, Stijn, Jesse, Max en Mike samen met de beide dames een aantal heerlijke nummers met zichtbaar plezier.Alle deelnemers kregen een kleine beker, Jacy Evers wist met Hallelujah een eervolle vermelding binnen te slepen. Brons was voor Dominiek van Os, de tweede plek ging naar Max, Jesse en Job en voor de eerste keer ging de beker naar een dansnummer en wel naar Alwin Kennekens. Proficiat.Met “I’ve got the music” werd de avond besloten, een avond waarop leerlingen in de spotlights durven te gaan staan en het publiek deelgenoot maken van hun passie. Het was een mooie avond!  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5142

Dongen Promotion Jaarmarkt

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, april 03, 2019 17:57:20

Dongen Promotion Jaarmarkt

De traditionele Dongen Promotion (DP) Jaarmarkt staat komende zondag 14 april gepland. Vanaf 11.00 tot 17.00 uur kunnen koopjesjagers zich te buiten gaan op zoek naar uiteenlopende producten of andere snuisterijen. Het DP-bestuur heeft, tijdens haar onlangs gehouden ledenvergadering, de plannen voor de toekomst uiteengezet. Voor de komende jaarmarkt is Ingrid Voskuil-Goos weer het aanspreekpunt. Afhankelijk van het weer worden er weer vele duizenden bezoekers verwacht. Vorig jaar was naar schatting de 30.000 gepasseerd. ,,Kleding, food en telefoons zijn ook dit jaar de grootste aanvragers. We hebben graag een gevarieerd aanbod van producten. Vandaar dat we selectief te werk gaan met de verzoeken om een staanplaats ” Met nog ruim een week te gaan stromen de aanvragen nog steeds binnen. Tot nu hebben 170 verkopers een kraam aangevraagd. Daarnaast zijn er nog eens verzoeken binnen gekomen voor 520 meter eigen verkoopwagens. ,,Opvallend is dat ieder jaar meer standhouders komen met een eigen verkoopwagen. Vorig jaar was dat nog ruim 400 meter. En op de dag zelf staan er in de vroege ochtend nog volop gegadigden, meelopers noemen wij die, te smeken om een plaats. Woensdag voor de markt gaan we de standplaatsen intekenen,” lacht een tevreden Voskuil-Goos.


Foto: Adriaan Raesen


Centraal contactpunt hoek Biezen- Hoge Ham

De jaarmarkt staat in centrum van Dongen. Vanaf de Laurentiuskerk in de Hoge Ham, gaat het richting korte St. Josephstraat naar de Tramstraat. Daar staan aan weerszijden de kramen. Daarnaast wordt de sfeer van de markt opgevrolijkt door de muziekbandjes op de verschillende terrassen. De Hoge Ham, vanaf Jansen&Jansen tot aan het gemeentehuis, is deze dag ook afgesloten vanwege de Bokse Bikersz D. Deze jaarlijkse motordag staat ook dit jaar in het teken van twee goede doelen. In de loterij waarvan 500 euro nog eens extra naar de goede doelen gaat, staat als hoofprijs een echte eigen geproduceerde Suzuki café racer op de nieuwe eigenaar te wachten. Naast diverse kramen staat bij Den Hamse Bok een groot podium met optredens van drie verschillende bands. Op het Looiersplein staat dit jaar De Salamander en op het parkeerterrein aan de Biezen is de cafe zaal De Vierspong met een terras en podium. Verschillende uiteenlopende optredens, met het Dongens Levenslied en het Kunstpodium met een orkest en als afsluiter de Dongense band CoverUp! Ook d ‘Ouwe Sok heeft weer een verrassende band op het podium staan.

Vrijwilligers gezocht

DP is dringend op zoek naar mensen die ’s morgens van 6.30 – 10.30 mee kunnen opbouwen en ’s avonds van 16.30 – 19.30 uur meehelpen met afbreken. Hier tegenover staat een kleine vergoeding maar heel veel waardering.

Aanmelden kan via: 06 18659183. Vele handjes maken licht werk!!

De Dongen Promotion Jaarmarkt is gratis toegankelijk.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5141