DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Provincie : 'aannemer wordt mu geworven voor aansluiting N629 | snelweg A27 '

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant vr, januari 19, 2018 18:49:05

Deze zomer gaat de eerste schop de grond in.

Provincie : 'aannemer wordt mu geworven voor aansluiting N629 | snelweg A27 '

Dongen, 19 januari 2018 Er komt water onder de boeg. De provincie gaat dit jaar aan de vernieuwing van de N629 beginnen in fase 1.Fase 1 betreft de reconstructie van de aansluiting van de N629 op de A27 en een gedeeltelijke reconstructie van het kruispunt van de N629 met de Provincialeweg Oosteind. Hiervoor is in 2016 een bestemmingsplan vastgesteld. Er wordt verwacht rond de zomervakantie een keuze te kunnen maken voor een aannemer. Volgens planning kan dan eind 2018 ook echt de schop de grond in. De werkzaamheden duren naar verwachting anderhalf jaar. Verder is onlangs de vaststellingsprocedure Inpassingsplan fase 2 gestart. Fase 2 voorziet in de aanleg van een volledig nieuwe weg op het gedeelte tussen de Provincialeweg Oosteind en de Steenstraat in Dongen. Medio 2016 is het voorkeursalternatief bepaald (“Bundeling Noord”). Deze is nu uitgewerkt in een ontwerp Provinciaal InpassingsPlan (PIP). Eind 2017 hebben de gemeenteraden van Oosterhout en Dongen al hun mening kunnen geven over een concept van plan. Beide gemeenteraden hebben ingestemd met het concept en uitgesproken dat het ontwerp PIP ter inzage kan worden gelegd.


Daarmee stond het sein op groen om de vaststellingsprocedure van het PIP te starten. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie hebben dan ook op 16 januari 2018 het ontwerp PIP vastgesteld en besloten deze nu ter inzage te leggen.

Correctie MER

Gebleken is dat er in het concept MER een rekenfout zat in het akoestisch onderzoek. Bij één alternatief (“Parallel Noord”) waren te hoge verkeersintensiteiten gehanteerd op enkele wegvakken. In de MER die nu is opgenomen in het O-PIP is deze rekenfout gecorrigeerd. Voor de afweging die heeft plaatsgevonden tussen de alternatieven heeft e.e.a. geen consequenties.

Een zienswijze indienen op de plannen?

Het ontwerp PIP N629 Oosterhout-Dongen wordt vanaf vrijdag 26 januari 2018 tot en met donderdag 8 maart 2018 ter inzage gelegd. Geïnteresseerden kunnen de plannen vanaf 26 januari 2018 digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Je kunt direct en eenvoudig naar het juiste plan via www.brabant.nl/ontwerpN629. Let op: deze link werkt pas vanaf 26 januari 2018! Er ligt ook een papieren versie in het provinciehuis in Den Bosch, de gemeentehuizen van Oosterhout en Dongen en in het Oostquartier in Oosteind.

Bij voorkeur digitaal.

De provincie ontvangt reacties bij voorkeur digitaal. Burgers kunnen eenvoudig en direct reageren via www.brabant.nl/ontwerpN629 en een reactie (schriftelijk) sturen onder vermelding van ‘N629 Oosterhout- Dongen’ aan Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, T.a.v. Mevr. A. Verhagen (verd.21), Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch. Het is niet nodig jouw reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel schriftelijk of digitaal is voldoende.Informatiebijeenkomst op dinsdag 20 februari

Graag licht de provincie het ontwerp PIP toe, zowel voor wat betreft de inhoud van de plannen als de verdere procedure. Daarom vindt op dinsdag 20 februari 2018 van 19.00 tot 22.00 uur een informatiebijeenkomst plaats in het Oostquartier aan de Provincialeweg 96 in Oosteind. Iedereen is welkom om op elk gewenst moment binnen te lopen. Er zijn experts van provincie en gemeenten aanwezig die je graag een persoonlijke toelichting geven.

Het ontwerp van de weg:

Het PIP stelt geen ontwerp ( in 3D! ) van de weg vast. Een PIP legt alleen het ruimtegebruik voor de weg en de benodigde voorzieningen (berm, sloot etc.) vast. Juist om dit ruimtebeslag te kunnen bepalen, is er een voorlopig ontwerp van de weg gemaakt .Het is uiteindelijk de aannemer die een definitief ontwerp gaat maken. Vanzelfsprekend wel binnen de grenzen die nu in het PIP worden vastgesteld.

Tijdens de informatieavond op 20 februari 2018 wordt een driedimensionale (3D) versie van het voorlopige ontwerp getoond. Belangstellenden kunnen vanaf die datum dan thuis achter de computer nog eens rustig en uitgebreid kijken naar dit voorlopig ontwerp door gericht in te zoomen op specifieke locaties.


Bron : Provincie Noord Brabant

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4851

Diamanten paar Toon van Kruijsbergen en Annie van Kruijsbergen Geerts vierde feest in de Volkaert

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, januari 16, 2018 21:41:36Diamanten paar Toon van Kruijsbergen en Annie van Kruijsbergen Geerts vierde feest in de Volkaert

'Op 'de Volkaert was het feest vandaag . Burgemeester Marina Statmans feliciteerde het echtpaar Toon van Kruijsbergen en Annie van Kruijsbergen Geerts . Een mijlpaal in hun leven. Ze vierden hun diamanten bruiloft ! Er was een heuse Fakir uit de Efteling onder de gasten aanwezig die kwamen feliciteren . De familie had een wens ingestuurd naar het pretpark omdat de bruidegom daar 60 jaar geleden bij de bouw van de attractie van de vliegende fakir zijn trouwring was kwijtgeraakt. Saillant detail : nu wordt de attractie verbouwd maar helaas is de ring nog niet gevonden


Foto's : Jan Stads | Pix4Profs


Zoon Cees Van Kruijsbergen over zijn Ouders

“Ja, Toon van Kruijsbergen en Annie van Kruijsbergen Geerts.

Zijn op 16 januari 60 jaar getrouwd.Het is al weer een hele tijd geleden dat Toon en Annie elkaar ontmoet hebben. Die ontmoeting was volgens de verhalen op Gilze kermis .Waar op het matinee de Heide Velders Speelde. Dus daar was de gezelligheid van live muziek en de vriendinnen uit Dongen.Want daar kon gedanst worden. Of het nu in een zaal was of op de kermis zelf blijft in het midden .Maar de jonge god toon zag daar een geweldig mooie danst .En naar wat heen en weer gepraat en of gedanst te hebben.Van het een kwam het ander en na een paar jaar op en neer gefietst te hebben Naar het mooie Dongen werd er een bruiloft ge viert in dat pittoreske Dongen.Naar eerst in Tilburg gewoond te hebben op twee plaatsen. Een in de binnen stad en daar na in de nieuwe wijk Het Zand.Daar werden ook een zoon en dochter geboren. Maar de heimwee naar Dongen van Annie nog steeds zo groot Dat er een drie hoeks ruil plaats vond met een familie. Die de moeder van Dongen dongen naar Tilburg wilde halen .Zo kwam het dat de chauffeur Toon en de coupeuse Annie in Dongen konden gaan wonen .In de Oude Baan waar ze meer dan 50 jaar gewoond hebben Het was in die tijd dat vrienden uit Tilburg het gezin wel eens op wilden gaan zoeken . Zij vroegen aan de buurman nota bene waar de familie van kruijsbergen woonden. Die antwoorden hier in heel de Oude Baan woont geen Van Kruijsbergen. Vraag het maar aan de bakker daar . Toen werd er nog brood rond gebracht en de bakker wist alle mensen in zijn wijk te wonen. Die bakker kwam eerst met het zelfde antwoord ;Geen van Kruijsbergen in de Oude Baan! Maar de volgende vraag was: hoe heet zijn vrouw dan daar werd Annie Geerts op ge-antwoord O zei de bakker toen : dat is naast die man daar die in z`n tuin bezig is.De mensen weer terug en belden aan naast de tuinierende man.De deur ging open en er werd ha Toon geroepen. Waar op de buurman zei hoe heet jij van achter dat heb ik nooit geweten. Maar naar dat de kinderen opgroeide is dat wel weer veranderd .In de Oude Baan wisten ze toen wel hoe Toon en Annie met de achternaam heten .Ondertussen wonen Toon en Annie in een aanleunwoning , zijn de kinderen het huis uit getrouwd en hebben ook al kinderen en zijn al achter kleinkinderen dus weet u nu ook om wie het gaat "


Bericht met dank aan Bart van Kerkhof van collega nieuwssite Dongen.nieuws.nl  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4850

De week van de Nieuwe Dongenaren

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant vr, januari 12, 2018 14:23:58

Activiteiten op 17 en 18 januari 2018


De week van de Nieuwe Dongenaren

De gemeente Dongen zegt ,ook in de geest van de Dongense slogan 'in Dongen Doen We Dingen Samen' , te willen bewerkstelligen dat nieuwkomers zich welkom geheten voelen en zich ook spoedig thuis voelen in ons dorp. Iedereen wil zich thuis voelen. Zo is het ook belangrijk dat bijvoorbeeld statushouders zich thuis kunnen voelen in Dongen en opgenomen worden in de gemeenschap. ' Uit het hele land hoor je geluiden dat het lastig is om dit te bewerkstelligen voor veel gemeenten. Vandaar dat de week van de Nieuwe Dongenaren georganiseerd wordt. In deze week willen we de statushouders op zoveel mogelijke manieren in contact brengen met Dongenaren ' aldus een perscommuniqué dat de gemeente deze week deed uitgaan .kennismaken met wat Dongen te bieden heeft

De gemeente vindt het belangrijk dat de statushouders meedoen in de Nederlandse, en dus ook Dongense, samenleving. Het beheersen van de Nederlandse taal is daarbij belangrijk, maar ook contact met Nederlanders. Daarom wonen de statushouders participatie bijeenkomsten bij en gaan ze naar school om de Nederlandse taal machtig te worden. Maar daarnaast wil de gemeente graag dat de statushouders kennismaken met wat Dongen te bieden heeft op het gebied van vrije tijd en ontspanning maar ook op het gebied van mogelijkheden op de arbeidsmarkt en het vinden van werk.

De twee dagen zijn bedoeld om statushouders in contact brengen met dorpsgenoten en andersom natuurlijk. Dongen wil zorgen zorgen dat de nieuwe Dongenaren echt in de gemeenschap worden opgenomen door ook nadruk te leggen op contact met werkgevers zodat de statushouders aan het werk gaan in Dongen. Er worden een rondleidingen gedaan bij bij werkgevers. Dat gebeurt op woensdag 17 januari én donderdag 18 januari 2018. Met de bus worden verschillende werkgevers in de regio bezocht en zullen diverse rondleidingen zullen plaatsvinden.


Integratie diner

Woensdag 17 januari is er om 19.00 uur (inloop 18.30 uur) in gemeentehuis een zogenoemd Integratie diner . Dan kan men kennismaken met Nederlandse werkgevers onder het genot van Nederlandse, Syrische, Eritrese en Somalische gerechten, bereid door de 'Leerloods aan tafel'. Bij het diner zijn ook de Burgemeester Marina Starmans, Wethouder Piet Panis aanwezig .  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4849

Dongens CDA- raadslid Rob Huijben moet zich voor de rechter verantwoorden voor mogelijke valse aangiften over bedreiging en mishandeling

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, januari 11, 2018 14:35:54

' Asielzoekersstroom- debat in mei 2016 aanleiding voor bedreiging '

Foto: CDA

Dongen, 11 januari 2018. Het actieve CDA-raadslid Rob Huijben uit Dongen wordt er volgens diverse binnenlandse media van verdacht valse aangiften te hebben gedaan over zaken die spelen tussen 2013 en 2016 .Huijben zou in een tijdspanne van drie jaar meerdere keren zijn bedreigd. Er is zelfs sprake van mishandeling . In mei en september 2016 zou hij meerdere dreigbrieven hebben ontvangen. Er wordt na een politieonderzoek aan de juistheid van zijn aangiften getwijfeld omdat geen enkel bewijs is gevonden. Het raadslid is nu gedagvaard en moet zich verantwoorden voor de rechter. Het OM Zeeland-West-Brabant liet eerder al blijken geen fysiek of verbaal geweld te accepteren tegen personen met een publieke functie zoals raadsleden en zette na de aangiften dan ook stevig in op onderzoek en eventuele vervolging van verdachten. Het OM laat weten dat (…) “ er nu sprake zou zijn geweest van het doen van valse aangifte, daar tilt het OM zwaar aan. Zeker als dat wordt gedaan door een persoon met een publieke functie. Het OM hecht veel belang aan integere vertegenwoordigers van de overheid. Daarnaast is door politie en OM veel tijd in het onderzoek gestoken. Tijd die aan andere zaken en slachtoffers besteed had kunnen worden “ Aldus het OM Zeeland -West -Brabant vandaag in een verklaring .Rob Huijben vandaag tegenover deze krant : : "Op dit moment kan en wil ik niet reageren. Vanavond vindt er een overleg plaats. Daarna zal ik waarschijnlijk met een persoonlijk statement komen "

De kwestie begon in mei 2016

Op maandagavond 23 mei 216 had in het gemeentehuis van Dongen een extra raadsvergadering plaats. Daarbij kwam één onderwerp aan de orde: Het regionale plan van aanpak Verhoogde Asielinstroom Hart van Brabant. Alle partijen in de raad spraken uit voorstander te zijn van de opvang van 100 extra statushouders in de gemeente Dongen. Na afloop van de vergadering is toen een van 21 raadsleden op de parkeerplaats benaderd en bejegend op een manier die het raadslid als intimiderend heeft ervaren. Waarschijnlijk door iemand die vanaf de tribune de raadsvergadering heeft gevolgd. Later bleek het incident te draaien rond het CAD-raadslid Rob Huijben De politie is toen van het voorval in kennis gesteld, zowel door het raadslid zelf, als door de gemeente. Een dag later blijkt het raadslid thuis een brief te hebben ontvangen met intimiderende inhoud. Ook hiervan is toen aangifte gedaan.

Anoniem

Op 25 mei 2016 geeft de gemeente Dongen een persbericht uit waarin wordt gezegd dat ' een raadslid van de gemeente Dongen aangifte heeft gedaan van intimidatie ' Er wordt verder gemeld dat 'de politie de zaak in onderzoek heeft . Het raadslid betreffende wilde toen nog anoniem blijven. Deze krant kreeg die dag uit een doorgaans goed ingelichte bron al een afschrift van een gemeentelijke interne mail die gericht was aan de raadsleden over deze zaak . In overleg werd redactioneel besloten het bericht niet naar buiten te brengen .Na het verschijnen van het persbericht nam de redactie van deze krant een ander standpunt in en publiceerde het voorval . Burgemeester Starmans in het toenmalige persbericht : ,,Het betrokken raadslid wil niet met naam en toelichting naar buiten treden, dat respecteren we'', aldus burgemeester Marina Starmans. ,,We betreuren zeer wat er is gebeurd. We hopen dat het onderzoek van de politie snel duidelijkheid geeft over wie hier achter zit. Intimidatie hoort niet thuis in onze samenleving en al helemaal niet in Dongen. Dit raakt ons allemaal'', aldus de burgemeester.

Een dag later op 26 mei 2016 kwam het CDA-raadslid zelf met een persbericht waarin hij verklaarde graag uit de anonimiteit te willen treden . In de steeds onduidelijker wordende berichtgeving .Bovendien wilde de plaatselijke CDA- fractie verdere speculaties voorkomen . André Vonk, CDA- fractievoorzitter zei toen voor het afleggen van de verklaring “ Als CDA-fractie hebben we besloten voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdagavond 20.00 uur, te komen met een statement. Hierin geeft het betrokken raadslid een korte verklaring."

Toch verklaring

Rob Huijben en zijn verklaring “Deze week is voor mij een hectische week, met veel spanning en emotie. Aanvankelijk heb ik ervoor gekozen, om anoniem te blijven. De politie heeft mij dit ook geadviseerd, in het belang van het onderzoek. Ik betreur het dat mijn aangifte buiten mijn wil om, tóch in de publiciteit is gekomen. In de dagen na het incident op het parkeerterrein, heb ik thuis twee brieven ontvangen. Ik heb inmiddels aangifte gedaan van intimidatie en bedreiging. Ik ben ontdaan en geschokt dat dit in ons Dongen gebeurt. Vandaag heb ik besloten om toch naar buiten te treden. Hiermee wil ik een einde maken aan alle speculaties. Hiermee kan ik vasthouden aan mijn principe om met de mensen om mij heen open en eerlijk te communiceren. Hiermee kan ik beter samenwerken met mijn collega's in de raad. In het belang van het onderzoek wil ik het op dit moment laten bij deze verklaring. Ik hoop dat iedereen daar begrip voor heeft.''

Goede stap

Burgemeester Marina Starmans zei als reactie het afleggen van de verklaring een goede stap te vinden " Gezien de omstandigheden vind ik het een goede stap, dat het betrokken raadslid zich nu bekend maakt. Hiermee komt er duidelijkheid en hopelijk meer rust. Ik vraag iedereen om het verzoek te respecteren van het raadslid om op dit moment aan hem niet te vragen om nadere informatie. We hopen dat het onderzoek van de politie snel resultaat heeft. Ik kan het niet genoeg benadrukken: intimidatie en bedreiging horen niet thuis in onze samenleving en al helemaal niet in Dongen'', aldus burgemeester Marina Starmans

UPDATE 11 januari 21.45 uur

Reactie burgemeester Marina Starmans:
,,Dit is op de eerste plaats een zaak tussen OM en het betrokken raadslid. Het is aan de rechter om daar inhoudelijk een uitspraak over te doen. Wij kunnen geen uitspraak doen over de schuldvraag. Duidelijk is wel dat door alle commotie die nu is ontstaan, sprake is van een integriteitsprobleem. Het is aan het CDA en het betrokken raadslid om samen in overleg te gaan en daar een standpunt over in te nemen.’’ De burgemeester spreekt van een trieste dag. ,,Het is nooit goed als bestuurders in het nieuws komen omdat hun geloofwaardigheid op het spel staat. Wat mij betreft staat integriteit hoog in het vaandel.

UPDATE 12 januari 09.55 uur

Voorzitter CDA s Gravenmoer | Dongen Jan Megens :

Het CDA heeft kennis genomen van het bericht van het Openbaar Ministerie.Dit is aanleiding voor ons om de komende dagen in gesprek te gaan met het betrokken raadslid.We denken enkele dagen nodig te hebben voor nadere berichtgeving.

  • Reacties(2)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4848

Feestelijke heropening sporthal De Gaasjes Dongen -Vaart

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, januari 10, 2018 16:47:22

Feestelijke heropening sporthal De Gaasjes Dongen -Vaart

Dongen -Vaart , 10 januari 2018. Vandaag was het groot feest in Dongen -Vaart . Sporthal De Gaasjes ' werd feestelijk heropend door wethouder van sport Piet Panis. In de afgelopen maanden is de sporthal van binnen en buiten grondig gerenoveerd. De hal is nog niet helemaal klaar ,maar wel weer geschikt gemaakt voor het hervatten van de sportbeoefening in Dongen-Vaart. Speciale aandacht is uitgegaan naar duurzame installaties en isolatie .Er is ook Led-verlichting aangelegd en in de nabije toekomst wordt het dak van de hal nog voorzien van zonnepanelen. De sportvloer wordt in de zomervakantie van dit jaar vernieuwd. Het was wethouder Panis die met een gewone schaar, maar vol trots -ook als dorpsbewoner - de grote zaal opende. Samen met de dorpsraad die volgens de wethouder nog wat meer budget los had kunnen maken bij het college, is er extra veel geïnvesteerd in nieuwe energiebesparende installaties en op het gebied van andere vormen van duurzaamheid. Ook de buitenkant van de hal is met een frisse groene kleur aangepast .Compleet met het embleem van de hal is het nu een pronkstuk in het dorp
De wethouder bedankte voor de opening iedereen die een bijdrage heeft geleverd voor de totstandkoming van deze hernieuwde sportaccommodatie. Gebruikers van sporthal De Gaasjes, inwoners van Dongen-Vaart, leerlingen van basisschool St. Agnes en andere geïnteresseerden mochten deze middag een kijkje nemen in het gerenoveerde sportcomplex waar ook de kleedkamers en de sanitaire voorzieningen een nodige vernieuwing hebben ondergaan .De opening kreeg een sportief tintje met een spectaculaire demonstratie freerunning, verzorgd door een medewerker van ' Beweegburo ' en leerlingen van de basisschool .


Eisen van de tijd

Sporthal de Gaasjes is midden jaren '80 gebouwd. Het complex voldeed niet meer aan de bouwkundige en sportieve eisen van deze tijd. Renovatie van de hal was daarom noodzakelijk. De sporthal heeft een nieuw uiterlijk gekregen. In overleg met de dorpsraad Klein-Dongen-Vaart is gekozen voor donkergroene gevels, passend bij de omgeving. De kleedkamers zijn geheel opnieuw ingericht en er is een aparte toiletgroep gerealiseerd. De sportinstallaties, waaronder de ringen, touwen en het klimrek, zijn vervangen. De nieuwe installaties zijn gemakkelijk in gebruik en voldoen geheel aan de eisen van de tijd en de moderne sporter  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4847

Mevrouw C.W. van Dongen-de Jong 100 jaar

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, januari 09, 2018 11:51:22

Mevrouw C.W. van Dongen-de Jong 100 jaar

Dongen, 9 januari 2018 Groot feest aan in de Rijensestraatweg vandaag. Mevrouw C.W. van Dongen-de Jong wordt 100 jaar en is daarmee getreden in het rijk der allersterksten
Burgemeester Starmans ging de nog helemaal vol in het leven staande mevrouw mevrouw feliciteren. Een taart van dé bakker kon ook hier niet ontbreken natuurlijk. Mevrouw woont nog zelfstandig en met 'een beetje hulp' van binnen en buiten de familie gaat dat nog helemaal goed. Mevrouw woont nog op ongeveer dezelfde plek als waar ze eens met haar man een boerderij hadden.Daar zijn ook haar zeven kinderen opgegroeid ,die haar een en talrijk nageslacht gaven. Bij elkaar zijn er nu 73 kinderen , klein- en achterkleinkinderen. Een heleboel achterkleinkinderen kent ze nog, maar de kleinkinderen kent ze allemaal bij naam. Het was een gezellig drukte deze ochtend in haar gezellige woonkamer. Zij zelf declameerde nog een lang vers helemaal uit haar hoofd. Een van haar hobby's. Ze puzzelt nog met behulp van grote letters en is -zo bleek ook vandaag nog - vocaal helemaal top. Ze heeft die geoefende stem veel gebruikt als prachtige sopraan in diverse koren. Een duet met een oud koorlid van het voormalige Pauluskoor ging haar goed af.

Foto's groter door klik of tik  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4846

LAATSTE CONCERT MUSIS SACRUM DONGEN

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant zo, januari 07, 2018 22:12:32

LAATSTE CONCERT MUSIS SACRUM DONGEN

Een volle volop genietende grote zaal van 't Schouw, drie orkesten ,een speciaal combo , muzikale solisten en een viertal prima Dongense vocale talenten . Het recept voor een avond genieten. Een meer dan tevreden voorzitter Kees Broeders schetste voor en tijdens de muzikale cadeautjes het verleden van het orkest. “ Historie is mooi, dat moeten we ook koesteren, maar het is goed dat we ook naar de toekomst kijken. Een toekomst die wij met Harmonie Aurora aangaan, vanaf maandag gaan wij gezamenlijk verder onder de naam Koninklijke Muziekvereniging Dongen “ aldus de voorzitter , die ook bij de nieuwe vereniging de kar als voorzitter gaat trekken. Hij dankte tal van mensen die in het verre én prille verleden , maar ook in de toekomst dicht bij de vereniging stonden en staan. Broeders dankte ook de vele vrijwilligers die Musis heeft. Hij zei er trots op te zijn .Er gaan ook een aantal bestuursleden stoppen .Hans van Gorkum, Els van Hoof, Cris Schaap en Menno Tjeerdsma werden bedankt met een kus of een stevige handdruk en een ruiker prachtige bloemen .Jubilarissen

Traditiegetrouw, dus ook bij dit ook laatste nieuwjaarsconcert werden ook nu jubilarissen gehuldigd. Jorik Bosters is 10 jaar lid en is begonnen in het aspirantenorkest, vervolgens jeugdorkest en nu harmonieorkest. Ze speelt trompet en basgitaar bij een gelegenheidscombo. Ze is ook actief in Blaaskapel Hoe Ist ?!

Caroline Verhagen is bij de vereniging betrokken geraakt vanwege de bestuursactiviteiten van haar Bert en verricht de nodige hand- en spandiensten bij de barcommissie en de grotere projecten.

Nicole Broeders werd 10 jaar geleden lid van Musis, bewust van het feit dat zowel zoonlief als haar man bij Musis zo actief waren dat dat feit er voor zorgde dat ook zij met het Musis vrijwilligers-virus werd besmet. Ze draait bardiensten, verzorgt de bar-bemensing én collecteert als het nodig is. “ Ze is ook een grote ondersteuning voor de voorzitter “ zei de voorzitter opvallend nadrukkelijk.


25 jaar

Er waren ook drie 25-jarige jubilarissen . Gerda Smits is al 25 jaar muzikant bij de muziekvereniging en bespeelt in het harmonieorkest de bariton. Verder is ze actief tijdens de jaarlijkse rommelmarkt en prijst de spullen bij de latente aspirant-kopers aan . Ook is ze druk met regelmatig collecteren. Extra inkomen voor de vereniging is haar drijfveer.

Marianne Schaap is naast muzikant in het harmonieorkest, met het mooie instrument de fagot, ook bereid het nodige vrijwilligerswerk te doen en heeft als redacteur jarenlang gezorgd dat leden en donateurs een goed gevuld verenigingsblad 'Het Muziek-Kantje' in de bus kregen. Ook zij collecteert voor het Oranjefonds en Prins Bernhard Cultuurfonds en is actief bij de rommelmarkt

Kees Jacobs is trombonist in het harmonieorkest en bij het VLO en is in Januari 2015 tijdens de ALV tot ere-lid benoemd. “Kees jij bent de olie in de raderen van de vereniging. Jij bent de contactpersoon voor de verschillende collectes en oud-papier inzameling en verzorgt ook de indeling. Jij bent een zeer actief lid van de activiteitencommissie en zorgt dat voor de repetitie van de beide orkesten waarin je musiceert de stoelen klaar staan. Tot slot : Jij bent Mister Rommelmarkt. Vele uren spendeer jij aan de sorteren van de ontvangen spullen, ik sluit af met jouw gevleugelde uitspraak: agge niks doet, dan hedde ok niks “.. Aldus voorzitter Kees Broeders

Grandioos

Zo kwam er een einde aan een Koninklijke Muziekvereniging . Een grandioos afscheidsconcert vormde een waardig afscheid van een 177 jarige. “ Een koninklijke muziekvereniging, een vereniging met ontelbare herinneringen ; een vereniging welke op 13 juni 1840 startte bij Café de Hoop - nu Café Zaal Aurora , een vereniging aan wie koningin Wilhelmina in 1900 het predicaat Koninklijk verleende. “ Aldus voorzitter Broeders .
Musis Sacrum is niet meer . Dongen zal niet vergeten : De Concerten en evenementen Night of the Proms , Musis Event en Young Promises. Een vereniging met een eigen Notenboom in Park Vredeoord. Een rijke historie.

Time to say goodbye . Het was een van de laatste muziekstukken die het harmonieorkest speelde onder leiding van Jeroen Geevers. Het was voor hem de laatste keer dat hij voor het orkest stond.

Opwindend en spetterend

Afgesloten werd met een opwindend promsblok. Het harmonieorkest onder leiding van Jeroen Geevers, uitgebreid met popcombo (Frank van Heteren, toetsen; Hans van den Bosch, gitaar; Emiel Broeders, drums; Jorik Bosters, basgitaar), Backingvocals Dewy Bosters, Lara Bosters en Annemieke Verharen, en leadzang door Dré van den Bosch sloot dit laatste concert af met een viertal knallende nummers. De afterparty duurde tot in de kleine uurtjes

Daarom zal ik dankbaar blijven

Voor hetgeen ons Musis schonk

Bij geluk en ook bij lijden

En bij spel en ook bij dronk


https://youtu.be/HbYOFZONw9A

Het is mogelijk dat deze video niet wordt doorgegeven op uw device. In dat geval scrolt u even naar beneden en gebruikt u de modus desktop. Ook kunt u de youtube- url gebruiken

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4845