MIJMEREN

MIJMEREN

Mijmeren

Rinus Krijnen publiceert via DongenHomespot sinds 2010 zijn columns “Mijmeringen”. In 2000 is Rinus met de columns begonnen. Aanvankelijk werden ze voorgelezen bij Radio0162 in het programma Basement en later VolDongen Feiten. Toen deze zender uit de ether ging en als omroep overging naar de website OmroepDongen.nl, waren ze vanaf dat moment hier te lezen en te beluisteren. Op 1 januari 2010 hield ook OmroepDongen.nl ermee op en sindsdien zijn de columns te horen en te lezen via Dongenhomespot.nl.
De Dongense Internetkrant
De onderwerpen van de columns zijn zeer divers, van persoonlijke beslommeringen tot wereldverbeteringen. De columns zijn zowel te lezen als te beluisteren.Ga terug naar de krant :
WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Lineaire TV

ALGEMEENPosted by RINUS KRIJNEN Sun, March 11, 2018 12:44:34

Lineair TV Kijken is een term die je hoe langer hoe vaker hoort. Had je er 10 jaar geleden nog nooit van gehoord, nu is het de manier van kijken die voornamelijk nog wordt gedaan door ouderen en liefhebbers van live -voornamelijk- sportevenementen. Eigenlijk wordt ermee bedoeld dat je volgens vooraf bepaalde programmering TV kijkt: zoals vroeger. Ik begrijp dat de generaties onder de 30-35 jaar hier helemaal niets meer mee hebben. Men kijkt nog lineair als het echt nu gebeurt, zoals een sportverslag of belangrijk evenement als een troonswisseling of zo, en dan nog het liefst via smartphone of tablet. De jonge generatie maakt voornamelijk gebruik van mogelijkheden om de ooit lineaire programma’s achteraf te bekijken of op een geheel eigen aanbod af te stemmen, zoals vlogkanalen op youtube en on-demand videodiensten zoals NetFlix, HBO en Videoland. Het moment van kijken is dan niet meer door de programmering bepaald, maar door de kijker zelf. En als ze het al live bekijken vanaf hun smartphone of tablet dan noemt men dit live-streamen. Ik moet zeggen dat ik ook veelvuldig gebruik maak van deze opties, ondanks dat ik niet behoor tot de jonge generatie. Vaak komen er programma’s tegelijk en moet je kiezen of komen ze op een tijdstip dat ik geen zin of tijd heb om het te zien. Ik neem dan nog vaak programma’s op. Bij commerciële zenders heeft dit als voordeel dat ik irritante reclameblokken kan doorspoelen. En ik kijk dan nog graag terug via mijn TV die is voorzien van een ruim beeldscherm, maar de volgende generatie gebruikt de laptop, tablet of zelfs de smartphone om dit te bekijken. Ze zijn daarmee plaats onafhankelijk. In de bus in de trein, in de wachtkamer: overal kijken ze.

Het vreemde is dat ons omroepbestel helemaal niet is ingesteld op dit on-demand gedrag van de kijkers. Nog steeds is men trots als men 2 of 3 miljoen trekt voor een programma. In de decennia voor ons waren deze aantallen niet indrukwekkend, maar nu is men al heel blij. In de praktijk kijken er achteraf naar bepaalde programma’s zeker nog veel meer mensen, maar dat is de volgende dag niet the-talk-of-the-town in TV land. We hebben drie publieke zenders, die moeten voldoen aan een gevarieerd aanbod. Elke leeftijdsgroep moet zich kunnen vermaken op de publieke zenders. Programma’s die nu bijvoorbeeld populair zijn bij de oudere lineaire kijker, zoals Bed and Breakfast en Eén tegen Honderd, moeten verdwijnen volgens de onbegrijpelijke nieuwe regels in omroepland in het kader van doelgroepverbreding. Juist de populatie die nog wel lineair kijkt wordt hiermee gestraft. De kwantiteitsmetingen worden nog steeds gekoppeld aan lineair TV kijken, zodat er verhoudingsgewijs teveel bejaarden kijken. En dat voor een programma dat door de ouderenomroep MAX wordt gemaakt. Ze dreigen wettelijk te verdrinken in hun eigen succes.

Waarom hebben we niet maar twee zenders, die uitsluitend live-TV maken? De één voornamelijk sport en de ander vooral nieuws. En zorg dat er op een smart TV of via internet of app een groot aanbod is van films, documentaires, samenvattingen, series, muziek, amusement etc. En er moeten mogelijkheden komen om eenvoudig afspeellijsten te maken op de smart TV’s zoals bij Spotify in de muziekbranche.
De reden waarom dit niet gebeurt is vrij simpel. De advertentie-inkomsten vervallen deels als er een net minder is. En men wil met de reclames ook niet alleen het oudste deel van de bevolking bereiken. Er moet dus een ander verdienmodel gemaakt worden om reclametijd doeltreffend in te zetten. Persoonlijk vraag ik me af hoe effectief TV-reclame eigenlijk is? Bij mij wordt reclametijd bij lineair kijken opgevuld als plaspauze of koffietijd. Ik merk dat er hoe langer hoe meer persoonlijk gerichte reclames worden gepusht via internet. Dat kan niet bij lineair TV kijken. Er liggen dus kansen. Wat ook opvalt is dat content die de massa de moeite waard vindt, commercieel wordt aangeboden door verschillende providers en er zodoende weer een vorm van kijk- en luistergeld is ontstaan. Het verschil is echter dat de markt dit geheel naar zich heeft toegetrokken.

Politiek gezien let men ook erg op de publieke omroep. Vooral de VVD wil er het mes in zetten. Hoe minder onafhankelijke journalistiek, hoe minder kans dat de strapatsen van de VVD-bestuurders bloot komen te liggen. Persoonlijk ben ik niet voor een grootse bezuiniging, maar dat men moet moderniseren en meer moet inspelen op het huidige gebruik van dit massamedium dat moge duidelijk zijn.


Ik zie maar weinig beweging in omroepland, behalve de onzalige ideeën om populaire programma’s de mond te snoeren. Gelukkig kunt u mijn column inmiddels al bijna twee jaar on-demand terugkijken.  • Comments(0)//mijmeren.dongenhomespot.nl/#post304

Code Rood

ALGEMEENPosted by RINUS KRIJNEN Sat, January 20, 2018 19:24:47

Code Rood is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet. Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn. Wat ik zojuist beweer is de definitie van code rood van het KNMI. Het beschrijft welke gevolgen de code kan hebben op de samenleving. Men is blijkbaar ook erg voorzichtig, want in de definitie wordt ook aangegeven dat deze nooit eerder dan 12 uur voorafgaand aan de situatie wordt afgegeven. De code wordt gecommuniceerd door het KNMI, maar wordt bepaald door o.a. Rijkswaterstaat, de ANWB en het KNMI zelf. En wat doet Nederland dan, als er code rood wordt gegeven? Veel mensen zijn van nature risicomijdend en zullen verstandig besluiten om thuis en in ieder geval binnen te blijven. Maar heb je belangrijke afspraken, verplichtingen aan opdrachtgevers of bazen, of zijn er belangrijke gebeurtenissen, zoals overlijden of huwelijk, dan trek je er toch op uit. Want nergens in de definitie staat dat je binnen moet blijven, niet met een lege vrachtwagen of aanhanger de weg op moet gaan, het openbaar vervoer moet tarten, of met de fiets door een oud bomenlaantje mag peddelen. We zijn een vrij volk en ieder moet zelf maar weten wat hij doet met de wetenschap dat het buiten gevaarlijk is. Eigenlijk trekken veel mensen zich niets aan van deze codering. Vaak wordt er schamper over gedaan. Hebben ze code oranje gegeven, schijnt bij ons de hele dag de zon, hoor je weleens verzuchten. Sommige mensen vinden zelfs dat we door het afroepen van de code rood, de maatschappij al ontwrichten. Mensen gaan anders reageren, waardoor verwachte omzetten niet worden gehaald, omdat mensen bijvoorbeeld niet naar een winkelcentrum gaan bij zo’n aankondiging. Ik zit te wachten op de dag dat het KNMI wordt gedaagd over het afgeven van een code rood, waarmee bedrijven de gederfde inkomsten willen opeisen; zeker als blijkt dat het achteraf toch allemaal wel mee viel.

Vandaar ook de voorzichtigheid in de definitie. De code wordt op zijn vroegst 12 uur voor de feitelijke situatie afgegeven. De inmiddels aangewakkerde claimcultuur is voor het land belangrijker dan de veiligheid van zijn bevolking. Als de dood is men dus dat weersvoorspellingen worden vertaald naar economisch verlies. Ondanks dat de definitie het woord ontwrichtend in zich heeft worden er geen concrete maatregelen getroffen om mensen te behoeden voor letsel of schade. Er zijn geen verboden om met lege vrachtwagenaanhangers de weg op te gaan, maar enkel adviezen om de weg te mijden. Belangrijkste reden is dat handhaving haast onmogelijk is. Ook voor politie en brandweer is een code rood gevaarlijk en om dan buitenlandse vrachtwagens aan te moeten houden met gevaar voor eigen leven is ook geen goed idee. Je zou wel achteraf iemand kunnen beboeten als er een ongeval heeft plaats gevonden tijdens code rood met een lege vrachtwagenaanhanger, maar dan is het enige resultaat dat de chauffeur van dit voertuig nog meer pech heeft. Voorkomen zou de oplossing moeten zijn. En dat kan pas als alle vrachtwagens worden aangesloten op een systeem waarbij centraal vrachtwagenchauffeurs automatisch worden gewaarschuwd dat ze in gevaar zijn en dwingend handelingen moeten verrichten om de kans op schade of letsel te verkleinen. Een mooie toepassing in de oneindige mogelijkheden die het Internet-Of-Things ons zou kunnen brengen.

Als je zoals van de week op het journaal weer zo’n vrachtwagen in de storm ziet kantelen, denk je zelf: waarom is die chauffeur überhaupt op pad gegaan? Hij roept dit toch over zichzelf af. Maar je zou maar een Oost-Europese chauffeur zijn, die strikte opdrachten heeft van zijn baas en waarmee op het moment dat hij besluit de auto aan de kant te zetten ook zijn schamele inkomstenstroom opdroogt. Dan trotseer je de storm en ben je een held als je op tijd en zonder schade je vrachtje hebt kunnen lossen. Toch gaan er stemmen op om bij code rood lege vrachtwagens te verbieden op pad te gaan. Voordeel is dan dat de chauffeur erop niet kan worden afgerekend als hij zijn truck laat staan.

En mogelijk verhoogt het ook de verkeersveiligheid.
Eigenlijk zijn mensen maar vreemde wezens. Het ene deel is risicomijdend en angstig en de andere helft zoekt juist de spanning op. Met zo’n code rood appeleer je op de uitersten van deze gevoelens. Daarom doe je het als overheid of weerinstituut ook nooit goed en worden adviezen opgevolgd of afgewimpeld. Het lege-vrachtwagenverbod-bij-code-rood is logisch, maar verder is het niet zo’n goed idee om sancties op te leggen als men de adviezen negeert. Hoe verstandig de adviezen ook zijn, er komt dan zeker gedoe van.  • Comments(0)//mijmeren.dongenhomespot.nl/#post303
« PreviousNext »