MIJMEREN

Code RoodALGEMEEN

Posted by RINUS KRIJNEN Sat, January 20, 2018 19:24:47

Blog image

Code Rood is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet. Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn. Wat ik zojuist beweer is de definitie van code rood van het KNMI. Het beschrijft welke gevolgen de code kan hebben op de samenleving. Men is blijkbaar ook erg voorzichtig, want in de definitie wordt ook aangegeven dat deze nooit eerder dan 12 uur voorafgaand aan de situatie wordt afgegeven. De code wordt gecommuniceerd door het KNMI, maar wordt bepaald door o.a. Rijkswaterstaat, de ANWB en het KNMI zelf. En wat doet Nederland dan, als er code rood wordt gegeven? Veel mensen zijn van nature risicomijdend en zullen verstandig besluiten om thuis en in ieder geval binnen te blijven. Maar heb je belangrijke afspraken, verplichtingen aan opdrachtgevers of bazen, of zijn er belangrijke gebeurtenissen, zoals overlijden of huwelijk, dan trek je er toch op uit. Want nergens in de definitie staat dat je binnen moet blijven, niet met een lege vrachtwagen of aanhanger de weg op moet gaan, het openbaar vervoer moet tarten, of met de fiets door een oud bomenlaantje mag peddelen. We zijn een vrij volk en ieder moet zelf maar weten wat hij doet met de wetenschap dat het buiten gevaarlijk is. Eigenlijk trekken veel mensen zich niets aan van deze codering. Vaak wordt er schamper over gedaan. Hebben ze code oranje gegeven, schijnt bij ons de hele dag de zon, hoor je weleens verzuchten. Sommige mensen vinden zelfs dat we door het afroepen van de code rood, de maatschappij al ontwrichten. Mensen gaan anders reageren, waardoor verwachte omzetten niet worden gehaald, omdat mensen bijvoorbeeld niet naar een winkelcentrum gaan bij zo’n aankondiging. Ik zit te wachten op de dag dat het KNMI wordt gedaagd over het afgeven van een code rood, waarmee bedrijven de gederfde inkomsten willen opeisen; zeker als blijkt dat het achteraf toch allemaal wel mee viel.

Vandaar ook de voorzichtigheid in de definitie. De code wordt op zijn vroegst 12 uur voor de feitelijke situatie afgegeven. De inmiddels aangewakkerde claimcultuur is voor het land belangrijker dan de veiligheid van zijn bevolking. Als de dood is men dus dat weersvoorspellingen worden vertaald naar economisch verlies. Ondanks dat de definitie het woord ontwrichtend in zich heeft worden er geen concrete maatregelen getroffen om mensen te behoeden voor letsel of schade. Er zijn geen verboden om met lege vrachtwagenaanhangers de weg op te gaan, maar enkel adviezen om de weg te mijden. Belangrijkste reden is dat handhaving haast onmogelijk is. Ook voor politie en brandweer is een code rood gevaarlijk en om dan buitenlandse vrachtwagens aan te moeten houden met gevaar voor eigen leven is ook geen goed idee. Je zou wel achteraf iemand kunnen beboeten als er een ongeval heeft plaats gevonden tijdens code rood met een lege vrachtwagenaanhanger, maar dan is het enige resultaat dat de chauffeur van dit voertuig nog meer pech heeft. Voorkomen zou de oplossing moeten zijn. En dat kan pas als alle vrachtwagens worden aangesloten op een systeem waarbij centraal vrachtwagenchauffeurs automatisch worden gewaarschuwd dat ze in gevaar zijn en dwingend handelingen moeten verrichten om de kans op schade of letsel te verkleinen. Een mooie toepassing in de oneindige mogelijkheden die het Internet-Of-Things ons zou kunnen brengen.

Als je zoals van de week op het journaal weer zo’n vrachtwagen in de storm ziet kantelen, denk je zelf: waarom is die chauffeur überhaupt op pad gegaan? Hij roept dit toch over zichzelf af. Maar je zou maar een Oost-Europese chauffeur zijn, die strikte opdrachten heeft van zijn baas en waarmee op het moment dat hij besluit de auto aan de kant te zetten ook zijn schamele inkomstenstroom opdroogt. Dan trotseer je de storm en ben je een held als je op tijd en zonder schade je vrachtje hebt kunnen lossen. Toch gaan er stemmen op om bij code rood lege vrachtwagens te verbieden op pad te gaan. Voordeel is dan dat de chauffeur erop niet kan worden afgerekend als hij zijn truck laat staan.

En mogelijk verhoogt het ook de verkeersveiligheid.
Eigenlijk zijn mensen maar vreemde wezens. Het ene deel is risicomijdend en angstig en de andere helft zoekt juist de spanning op. Met zo’n code rood appeleer je op de uitersten van deze gevoelens. Daarom doe je het als overheid of weerinstituut ook nooit goed en worden adviezen opgevolgd of afgewimpeld. Het lege-vrachtwagenverbod-bij-code-rood is logisch, maar verder is het niet zo’n goed idee om sancties op te leggen als men de adviezen negeert. Hoe verstandig de adviezen ook zijn, er komt dan zeker gedoe van.
Blog imageYour mobile does not support playing flash video.

ZorgverzekeringsonzinALGEMEEN

Posted by RINUS KRIJNEN Fri, December 29, 2017 22:58:18

Blog image

Iedereen die beweert dat zijn zorgverzekering de beste oplossing is voor zijn persoonlijke situatie kletst uit zijn nek. Het is al een vraag of een zorgverzekering een echte verzekering is. Als we het DNA van verzekerden als input zouden mogen gebruiken voor het accepteren van de zorgverzekering, dan zouden veel verzekeraars erg terughoudend zijn. De termen die gelden binnen een verzekering zoals een ‘plotseling, van buiten komend onheil’ waarvoor men verzekerd is, zijn bij een zorgverzekering al helemaal niet van toepassing. Bij de jaarlijkse tombola: blijf ik of vertrek ik bij mijn zorgverzekeraar, wordt door de reclamemakers beweerd dat je wel gek bent als je blijft zitten. Dat kost jou geld. De vraag is of dit zo is. Gelukkig beweegt de markt ondanks deze geluiden redelijk traag. Enkele jaren geleden stapte nog bijna 7,5 % over, maar de verwachting is dat dit nu zal dalen tot 5,4%. Dit is zelfs nog iets lager dan in 2011. Het is ook wel logisch dat het aantal overstappers lager wordt. Vroeger vroeg je zoiets aan een assurantietussenpersoon, maar sinds die transparant moet zijn over zijn beloning, zijn verzekerden niet meer van plan aan deze adviezen geld uit te geven. Ze zijn dus afhankelijk van het doe-het-zelfgedoe op internet. Dat is niet aan velen besteed. Maar al zou je wel de expertise in huis hebben, dan kun je nog niet in de toekomst kijken en is dit een erg tijdrovend karwei. Er zijn vele pakketten en de verschillen lijken klein, maar zijn soms erg groot. Verzekeraars kopen zelf ook weer zorgpakketten in, maar het risico van overconsumptie van dekkingen kan zomaar op jou als verzekerde worden afgewenteld. Zo hoorde ik van een man die vanwege een aandoening dekking had voor onbeperkte fysiotherapie, maar toch tegen het einde van het jaar van de therapeut te horen kreeg dat de behandeling moest stoppen, omdat het maximaal aantal ingekochte behandelingen overschreden was. Dus al kloppen de voorwaarden, de uitvoering kan heel anders uitpakken. En ook kan het voorkomen dat het ziekenhuis waar jij behandeld wil worden niet op de lijst voorkomt van jouw verzekeraar. Dit soort verrassingen is in een geprivatiseerde wereld niets bijzonders. Omdat de inkomensverschillen binnen Nederland binnen de medische sector niet zo groot zijn, is het logisch dat verzekeraars rare afspraken maken om kosten te drukken. Daarmee lokken ze jou. En als je dan aan het einde van het jaar geen last hebt gehad van dit soort situaties, ben je met een goedkope -uitgeklede verzekering-inderdaad goedkoper uit.

De basisverzekering heeft in principe overal dezelfde dekking -en eigen risico- en de verzekeraar moet de verzekering accepteren. Een aanvullende dekking kan leiden tot medische acceptatie. En dan is het maar de vraag of het slim is om over te stappen. Als een verzekeraar verwacht dat gezien jouw medische toestand jij mogelijk een groot risico bent, dan word je geconfronteerd met uitsluitingen, eigen risico’s of verhoogde premies bij oversluiten. Vaak is oversluiten dan helemaal niet slim. Ook zijn er mensen die die aanvullende dekking maar overbodig vinden. Wat echt belangrijk is valt immers binnen de basisdekking. Maar je zult zien dat de dekking van de basisverzekering niet zo snel zal groeien dan de medische ontwikkelingen. Een reden dus om de premies jaarlijks te verhogen en ook het eigen risico te verhogen. Toch zal ook dan het verschil blijven groeien. Sommige mensen verhogen het verplichte eigen risico ook nog eens om de premie te drukken. Dat zijn mensen die verwachten dat ze niet ziek worden het komende jaren. Pure gok, want voor hetzelfde geld gebeurt er iets, waardoor je voor erg hoge medische kosten komt te staan. En de kosten zullen stijgen. Goedwerkende moderne middelen worden ontwikkeld door de farmaceutische industrie en blijven tot wel 25 jaar lang binnen een patentconstructie onbetaalbaar. De kosten moeten eruit komen en een zeer forse winst is toch het enige doel van het commerciële farmaceutische bedrijf? Dat vraagt immers de aandeelhouder.

Een ander punt is de pakketvorming die verzekeraars aanbieden. Ouderen krijgen geen zwangerschapsbehandelingen vergoed en voor mannen en of vrouwen worden ziektes van het andere geslacht uitgesloten. Dit lijkt slim, maar het ondermijnt het principe van verzekeren: draagt elkanders lasten. Als iedereen precies verzekert wat hij waarschijnlijk gaat mankeren kan er geen sprake meer zijn van een verzekering, maar wordt het een vorm van sparen. Doordat de kruissubsidies wegvallen binnen de zorgdekking, moeten de premies voor mensen die zich voor specifieke zaken verzekeren wel fors omhoog. Dan wordt verzekeren onbetaalbaar.

Vreemd dat verzekeraars met argusogen de ontwikkelingen van de extra dekkingen volgen. Door hunzelf bedachte constructies bijten nu in de eigen staart. Het gevolg kan zijn dat deze dekkingen geheel gaan verdwijnen. Dan zal dit deels gecompenseerd moeten worden in de basisverzekering. Dat zou zomaar kunnen leiden tot tientallen procenten premieverhoging per jaar.

Tot slot lijkt de zorgverzekering een maatschappelijke voorziening. Maar de medewerkers van zorgverzekeringen werken in een commercieel bedrijf met commerciële regels, zoals forse beloningen, vooral binnen de top van het bedrijf. Dit wordt hoe langer hoe meer als niet-acceptabel gezien, terwijl het volstrekt logisch is, als de rol van de overheid maar erg beperkt is.

Terug naar het begin. Ik zou zeggen: doe niets als je geen erg nare ervaringen hebt gehad met je verzekeraar en je de premie gewoon kan blijven betalen. Oversluiten naar een goedkopere verzekeraar kan wellicht betekenen dat je aanvankelijk goedkoper uit bent per maand, maar jij kan niet in de toekomst kijken wat je gaat mankeren. Misschien kun je als alternatief beter een tiental staatsloten kopen.
Blog imageYour mobile does not support playing flash video.