MIJMEREN

MIJMEREN

Mijmeren

Rinus Krijnen publiceert via DongenHomespot sinds 2010 zijn columns “Mijmeringen”. In 2000 is Rinus met de columns begonnen. Aanvankelijk werden ze voorgelezen bij Radio0162 in het programma Basement en later VolDongen Feiten. Toen deze zender uit de ether ging en als omroep overging naar de website OmroepDongen.nl, waren ze vanaf dat moment hier te lezen en te beluisteren. Op 1 januari 2010 hield ook OmroepDongen.nl ermee op en sindsdien zijn de columns te horen en te lezen via Dongenhomespot.nl.
De Dongense Internetkrant
De onderwerpen van de columns zijn zeer divers, van persoonlijke beslommeringen tot wereldverbeteringen. De columns zijn zowel te lezen als te beluisteren.Ga terug naar de krant :
WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Tolerantie

ALGEMEENPosted by RINUS KRIJNEN Sun, August 12, 2018 10:49:27

De Verlichting, ontstaan in Frankrijk voorafgaande aan de Franse revolutie, is de basis van het liberalisme. Het ging hierbij over vrijheid, gelijkheid en broederschap. Uit de ideeën van de Verlichting is uiteindelijk het Westerse model ontstaan en basis voor de globalisatie die momenteel plaatsvindt. De idealen lijken fantastisch: iedereen is vrij te denken wat hij of zij wil, er zouden geen verschillen in acceptatie moeten zijn tussen elites, middenklasse en onderklasse en we zouden elkaar moeten gaan vinden.

De Verlichting betekende ook dat men elkaars mening moet gaan respecteren. Vrijheid betekent toch zoiets als een mening hebben en die uit kunnen spreken. Maar vaak wordt deze vrijheid misbruikt om niet te vertellen wat je wilt, maar om een ander zwart te maken. Dat is niet het idee van de Verlichting geweest. Want in één adem werd naast vrijheid ook gelijkheid en broederschap genoemd als idealen. En als je de vrijheid misbruikt om juist geen rekening te houden met die twee o zo belangrijke andere ideeën uit de Verlichting, dan deugt het niet en zou je van de vrijheid geen gebruik mogen maken.

Wat we de laatste tijd in toenemende mate zien, is dat culturen naar binnen keren en zich verzetten tegen elkaar. Men zet zich af tegen de globalisering. Dit kan op regionaal of nationaal gebied plaatsvinden, of binnen of tussen religies of wat dan ook. Het vreemde daarbij is dat bij deze terugtrekkende beweging er vaak geen mededogen is voor de andere cultuur. Goed en fout, zij en wij, worden de standaarden en verstikken de cultuur. De in zichzelf gekeerde culturen staan veel vrijheden niet toe en willen leven binnen hun eigen mythologische kaders, die vaak niet bereikt kunnen worden of vele offers vragen en vaak individuele vrijheid ondermijnen.

Veel staat of valt waar je wieg heeft gestaan. Ben je wit, en in een middenklasse gezin geboren, dan zul je eerder geneigd zijn te geloven dat de verlichte ideeën haalbaar zijn. Al beseft men vaak niet dat, als er sprake zou zijn van gelijkheid, je 95% van je bezittingen zou moeten gaan verdelen. De Westerse elite koestert het kapitalisme en de eigen positie en de groei van deze club is er echt wel, maar niet op een manier waarmee we de wereld vredelievend kunnen houden.

Die ongelijkheid stimuleert het afzetten van culturen tegen de Westerse elite. Omdat deze culturen vaak strenge wetten opleggen, komen er hier ook sterke mannen aan de top; nooit vrouwen. De beperkte, in mijn ogen verstikkende, kaders scheppen duidelijkheid en mogelijk verbondenheid, al worden hiervoor vaak leugens gebruikt om ieder te overtuigen. Iemand die niet wil luisteren moet ophoepelen, wordt veroordeeld of verdwijnt. Een soort afgedwongen broederschap, wat met de ideeën uit de Verlichting niets te maken heeft. Van democratie, waarmee de verlichte ideeën worden verspreid is al helemaal geen sprake en wordt gezien als de bron van het kwaad.

De versplintering gebeurt nu ook binnen de Europese Unie. De EU is een economische unie, maar zou het liefst broederschap uitstralen: samen voor hetzelfde ideaal. Jarenlang lijkt dit ook gewerkt te hebben, want er zijn geen onderlinge oorlogen uitgebroken en het is hier goed voor de wind gegaan de afgelopen zeventig jaar. En niet voor niets is het Europese volkslied: “Alle menschen werden brüder” Toch zie je dat dit mooie ideaal inmiddels door vele landen is opgegeven. Het aan Europese regels voldoen gaat ten koste van de nationale identiteit en de Europese cultuur wil in de ogen van sommige naties eenheidsworst bereiken, zonder oog voor de nationale identiteit. Dat gaat vele landen te ver. Het is een vorm van globalisering, waar men moeite mee heeft. De Westerse seculiere idealen van vrijheid en gelijkheid botsen soms zwaar met nationale en religieuze tradities, die zomaar niet weg te denken zijn.

Wij zien het vanuit een Westerse blik vaak als het achterblijven van een cultuur: wij hebben ons boven de verstikkende regels van de vorige generaties kunnen verheffen. Vaak vinden we de tradities uit andere culturen barbaars, waarmee we zelf ook ongelijkheid prediken.

Het tempo waarmee we de Westerse ideeën willen verspreiden en eigen willen laten maken bij andere culturen was veel te hoog. En de vraag is of de Westerse ideeën, met continu groei en uitputting van de aarde tot gevolg, wel de beste oplossingen zijn voor een wereld waar broederschap voorop staat.

Vanuit ons rechtvaardigheidsgevoel van individuele vrijheid kunnen wij, westerlingen, het maar slecht accepteren, dat mensen gedwongen worden om in culturen te leven waar vrijheid en gelijkheid niet aan de ode is.
De mens is echter een soort van computer en met behulp van dogma’s en onder druk vrij gemakkelijk te programmeren. Vele mensen willen ook niet anders dan doen wat hun opgelegd wordt. En uit zelfbehoud is dat vaak ook niet anders mogelijk.


Voor ons moeilijk te accepteren, maar (helaas) een gegeven.

De opkomst van sterke mannen, zoals Poetin, Erdogan en Trump, die staan voor hun eigen cultuur -wat dat dan ook moge zijn- zorgt ervoor dat de verlichte ideeën ver te zoeken zijn.

In het slechtste geval is dit een opmaat naar een mondiaal conflict. Laten we maar hopen dat het zover niet komt.
  • Comments(0)//mijmeren.dongenhomespot.nl/#post318

Op weg naar een rookvrije generatie

ALGEMEENPosted by RINUS KRIJNEN Sun, August 05, 2018 12:30:32


Al eeuwenlang wordt er in onze maatschappij gerookt en volgens mij was het hoogtepunt de jaren 80 van de vorige eeuw. Roken hoorde er gewoon bij en tot die tijd waren er ook geen beperkingen. Men wist inmiddels ook wel dat het niet gezond was, maar de mate van verzieking was nog niet zo in beeld. De antirooklobby kwam op gang en in pakweg 25 jaar is de roker van een standaardburger een paria geworden. Ikzelf heb nooit gerookt, dus wat mij betreft heb ik er persoonlijk nooit last van gehad dat er overal beperkingen gingen ontstaan. Dat wil niet zeggen dat ik er in mijn omgeving niets van merkte. De halve familie steekt de ene sigaret aan met de andere waaronder mijn vrouw. Het gevolg is dat je ongewild er last van hebt. Rokers trekken zich terug op plaatsen waar ze samen mogen paffen, waardoor de niet-roker eenzaam achterblijft. Zeker als de roker dan later weer terugkomt en zegt dat het zo gezellig was in het rookhol voelt het als een gemiste kans.

De overheid denkt door telkens de accijnzen te verhogen dat het roken minder zal worden. Volgens mij neemt het aantal rokers maar heel langzaam af. Het zijn namelijk voornamelijk de rokers die overlijden -wellicht wel door het roken – die in ieder geval verantwoordelijk zijn voor deze afname.
In het kader van op weg naar een rookvrije generatie zijn er behalve de hoge prijzen nauwelijks beperkingen voor de jonge roker. Tot mijn schrik zie ik helaas veel jonge mensen gaan roken. Wat je moet doen is zorgen dat de instroom ophoudt te bestaan. Het moge wel duidelijk zijn dat roken niet zomaar slecht is, maar écht slecht en het geen goed idee is om deze verslaving te omarmen. Want eenmaal begonnen, kom je er niet zomaar vanaf.

De accijnsverhogingen zorgen er eigenlijk alleen maar voor dat de inkomsten van de overheid toenemen en er een probleem ontstaat als die inkomsten wegvallen bij een volledig rookverbod, omdat het om grote bedragen gaat. En als al dat geld van die accijnzen nou werd gestoken om mensen van het roken af te helpen en dit verbod met dit geld te kunnen handhaven, dan was het nog te rijmen. Maar de accijnzen zijn nodig om de kosten van een te verbouwen Tweede Kamer te financieren of de lantaarnpalen over te schilderen. Kortom: er wordt wel met het vingertje gewezen dat men niet moet gaan roken, maar aan voorkoming van verslaving wordt niet gewerkt.

De oplossing is heel simpel: Stel de volgende -liefst mondiale- regel in: “Vanaf 1 januari 2019 mag niemand die geboren is vóór 1 januari 2007 rookwaar nuttigen, kopen, verkopen of bezitten.” Word je betrapt omdat je rookt, moet je direct een gedwongen anti-verslavingstraject in, gepaard gaand met hoge boetes. Word je in deze leeftijdscategorie gesnapt vanwege handel of bezit, dan gelden de narcoticawetten en sancties van harddrugs. Een kleine sub regel geldt ook nog: Al diegenen die deze groep aansporen, helpen of dwingen rookwaar te gebruiken, krijgen dezelfde straf als men betrapt wordt. Dus ook ouders die oogluikend kinderen laten roken. Het lijkt een discriminerende maatregel, maar feitelijk discrimineer je alleen potentiële verslaafden. Dat moet toch kunnen?

Deze simpele wet heeft een aantal voordelen. Hij is simpel te handhaven, want iedereen heeft een ID-kaart op zak en een BOA of politieagent kan zo controleren of de dader wel of niet mag roken. Het is net als de alcoholcontrole in de supermarkt. Maar ook de maatschappelijke lobby moet dit ondersteunen. Iemand die nooit gerookt heeft, heeft ook niet de verslavingsbehoefte. Ook voor ouders, toezichthouders, leraren etc. hoeft handhaving daarom ook niet zo’n issue zijn.
Over 6 jaar zijn alle middelbare scholen met deze maatregel clean. Dat is de periode waar de verslavingsstart het grootst is.
Nog een voordeel is dat je nu al kunt uitrekenen wat dit voor effect heeft op de staatskas. Wil je dit effect minimaliseren, dan verhoog je de accijns op sigaretten zodat de staatsinkomsten gelijk blijven de eerste jaren. Zo merkt de oudere roker ook dat het sigaretje langzamerhand onbetaalbaar wordt en gaat wellicht ook pogen te minderen of te stoppen. De maatschappelijke lobby om roken te vermijden in omgevingen waar veel mensen samenkomen moet blijven.

Er zijn nog veel meer voordelen te bedenken.

Men wil ernaar toe dat in sommige gebieden niet meer gerookt mag worden in de openbare ruimte – buiten dus. Afgezien dat de rokers zich dan verplaatsen naar een andere ruimte is dit een dure, haast onmogelijke, maatregel om te handhaven. Het is net als met een oude diesel door Europa trekken. Zonder dat je ervan bewust bent doe je op de ene plek iets wat mag en op een andere plek iets wat verboden is, zonder dat de omstandigheden zijn gewijzigd.

Een bonus-voordeel is dat mijn voorgestelde verbod ook betrekking heeft op andere type rookwaar zoals hash of wiet. Zijn we daar ook meteen van verlost.

Mijn voorstel is vooral bedoeld om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken. In mijn ogen kun je met accijnsverhoging, gratis verslavingszorg en stoppen-met-roken-acties de rest van de rokers proberen te motiveren om te stoppen. Maar eigenlijk is het voor hen al te laat: ze zijn al verslaafd. Maar, met mijn simpele regel zijn we binnen 80 jaar van de sigaret af.

Welke politieke partij neemt deze uitdaging aan?
  • Comments(0)//mijmeren.dongenhomespot.nl/#post317
Next »