VERZAMELDE DAGGEDACHTEN

VERZAMELDE DAGGEDACHTEN

DAGGEDACHTEN

De dagelijkse Daggedachten van Pee | Piet Eelants | in de Dongense Internetkrant worden op veler verzoek vanaf oktober 2014 op deze plaats verzameldOp alle teksten in deze bijlage geldt dat bij overname van volledige teksten of gedeelten ervan bronvermelding is gewenst

...vanaf achter het hekje bekeken ... (585)

DAGGEDACHTEPosted by pee Wed, October 04, 2017 21:16:48

...vanaf achter het hekje bekeken ...

We komen to the point. Eerst even de 'hogere' politiek. Het ontstaan van conflicten in onze wereld is iets ongrijpbaars. Ik stel me zo voor .Er ontstaat uit een handgemeen over een al dan niet denkbeeldig piketpaaltje in een achtertuin van twee buren een uit de hand gelopen grensconflict en erger. Legers worden gemobiliseerd en voor je het weet zit je in de derde wereldoorlog .Bovenstaande is natuurlijk zeer kort door de bocht , maar onvoorstelbaar is het weer niet . Er zijn bijvoorbeeld weer besprekingen geweest tussen de Grieken en Turken over Cyprus. Ze zijn mislukt. Uiteraard . Je hoort er niet zo veel over , maar Cyprus is en blijft een groot zelfstandig , maar vooral verdeeld eiland dat zweeft tussen hoop en vrees .Mensen leren in het algemeen gesproken maar moeilijk iets af en zijn zelden bereid hun ongelijk toe te geven. Maar het is daar geen kwestie van ongelijk. Het is meer een kwestie van onbegrip van het al dan niet opgeven van een stukje eigen gelijk of cultuur. Onafhankelijk willen worden, zich losmaken van een land , en soms van je eigen identiteit is vooral een sprong in het duister. Je ziet dikwijls dat het uitdraait op een hoop ellende. Je ziet het weer gebeuren in Catalonië. De ins en outs van wens en werkelijkheid rondom deze zaken overdenken in een dorpskrant als deze is niet relevant , maar het kwam toch op in mijn daggedachte over het 'mijn en dijn'. Kissebissen , of erger daarover , doen we allemaal wel eens .Het gaat meestal over zaken die jij en ik persoonlijk belangrijk vinden en waarvan een 'buitenstaander' het zijne over denkt of niet de moeite van het benoemen waard vindt. Conflicten .We hebben er last van en weten allemaal een oplossing ze te beëindigen. Maar het gelijk krijgen is toch iets anders dan het ook werkelijk hebben. Het zou al helpen als we enkel dénken dat we gelijk hebben in ons doen en laten. De volgende stap is al een stuk moeilijker. We willen er niet de consequentie aan verbinden dat het wel eens zou kunnen zijn dat we géén gelijk hebben. Een ander gelijk geven is voor velen een stap te ver. Dan maar een robbertje vechten met zwaarwichtige woorden en dik vocabulaire om dat gelijk toch te bemachtigen. Als ook dat niet helpt ontstaat er de grote gemene deler die op de loer ligt en die polarisatie heet. Polariseren is ook een kwestie die thuis hoort in de categorie van het verhaal over de kip en het ei. Als het fenomeen 'gelijk hebben' door partijen in conflicten aan beide zijde wordt geheiligd is een adequate oplossing niet voorhanden. De vergelijking gaat hier en daar mank, maar die honden die om datzelfde bot vechten is een interessante zaak. Ik zie heel duidelijk een taak voor een rustig afwachtende viervoeter. Als oorlogen zijn gedaan en er een allesomvattende vrede is gesloten leert men helaas meestal niets over de oorzaak van het volgende conflict. Pas als er echt begrip voor standpunten wordt ingenomen komt men tot een vergelijk, dat soelaas geeft en waarbij de eigen menig overeind blijft maar de andere wordt gerespecteerd. Een voorstelling van zaken die helaas maar zelden gerespecteerd wordt door mens ,medemens en andere ruziezoekers. Jammer dat er niet te praten valt over dat hekje dat ruim (!) 3 centimeter op de grond van die ander staat . Dan is het hek van de dam!

© Piet Eelants 2017  • Comments(0)//daggedachten.dongenhomespot.nl/#post585