VERZAMELDE DAGGEDACHTEN

VERZAMELDE DAGGEDACHTEN

DAGGEDACHTEN

De dagelijkse Daggedachten van Pee | Piet Eelants | in de Dongense Internetkrant worden op veler verzoek vanaf oktober 2014 op deze plaats verzameldOp alle teksten in deze bijlage geldt dat bij overname van volledige teksten of gedeelten ervan bronvermelding is gewenst

Het veertiende jaar ….. (622)

DAGGEDACHTEPosted by pee Mon, December 24, 2018 13:19:19

Het veertiende jaar …..

Deze krant gaat in 2019 het veertiende jaar in. De voorloper(s) meegerekend. Klein nieuws vooral in het begin en elk jaar uitgebreider en meer bezocht. Tussen de 1200 en 1500 ( Dóngense!) mensen per dag zijn de krant trouw en hébben er wat mee of aan. Niet commercieel. Niet hoog van de toren, bescheiden vooral en actueel. Vrijwilligerswerk, Dongens eigenlijk en vooral objectief, snel ook en eerlijk. Openstaand voor alle Dongenaren en politiek onafhankelijk. Officieel met een eenmansredactie, maar geholpen op dezelfde vrijwillige basis door velen waarvan sommigen al vanaf het begin. Ik noem Rinus Krijnen die het archief fanatiek verzorgt en bijhoudt. Ad Hessels , met hand en spandiensten. Filmers met een hart voor de actualiteit.Ik noem Con Loomans en Jan Verdaasdonk. Er is een plaatst, ruimte en veel belangstelling voor meningen en columns. Ik noem Lia van Gool en ( weer) Rinus Krijnen. Onlangs gaat de krant ook regionaal, door samenwerkenting met Langstraat Media en te zien op kanaal 42 van ziggo televisie. Ik zou meer namen willen noemen die al die jaren op een of andere manier,maar altijd -voor Dongen - belangrijke informatie zorgen en van plan zijn dit zeker te blijven doen. Zij zijn nog bescheidener dan de krant zelf, maar wel ontzettend belangrijk voor de continuïteit van de krant. Ik vergeet zeker de aanleverbronnen niet. Ik noem de verenigingen op sport- en ander gebied en zeker de officiële bronnen van de gemeente Dongen. Onmisbaar en zeer nuttig voor belangrijke informatie die elke Dongen aangaat. De plaatselijke krant, dat zijn wij. De krant die vist in dezelfde vijver van de nieuwsgaring als de collega media in ons dorp die zeker geen concurrenten zijn. Dat wou ik even kwijt en de mensen die genoemd zijn wíl ik niet kwijt. De lezer, jij dus ook niet. Als er dan toch een wens in mijn laatste daggedachte van dit jaar moet zitten is het wel dat het jou goed mag gaan in het nieuwe jaar. Samen zetten we hopelijk ook in 2019 ons eigen Dongen op de kaart. Mocht dat echt niet lukken zal ik zeker de mooie dagen niet vergeten ....DANKJEWEL !

© 2018 Piet Eelants

  • Comments(0)//daggedachten.dongenhomespot.nl/#post622

..er zijn grenzen... (621)

DAGGEDACHTEPosted by pee Sun, December 16, 2018 16:30:10

DAGGEDACHTE (621)


..er zijn grenzen...

Dat ik in specifiek deze kolommen van de krant gebukt ga onder Vlaamse invloeden is sterk overdreven. Het gesproken en geschreven Nederlands blijkt in de praktijk begrepen te worden door Vlaamse mensen. Visa versa is dat dikwijls ook het geval. Daar streef ik ook naar: elkaar verstaan. In het Vlaams wordt dat specifieke begrip iets anders geïnterpreteerd. Verstaan is daar ook begrijpen. Wij Nederlanders begrijpen dat wel maar behoren dat anders te horen als het wordt uitgesproken door een ons door de officiële media opgedrongen bevoorrechte Hilversummer. Uit de statistieken van deze internetkrant blijkt dat aan de andere zijde van de grens ook veel bezoekers komen. Soms neem ik de vrijheid het ons in feite gezamenlijke taalgebruik van de mensen aan de andere kant van de al lang denkbeeldige grens zo te gebruiken dat mijn liefde voor het Vlaams er uit blijkt.De Vlaamse gemoedelijkheid werkt soms als een katalysator en is een welkom instrument om een ernstig onderwerp te kruiden met luchtigheid. Dat kan ook verwarrend werken, zodanig dat de Neerlandici onder ons, hun wenkbrauwen doet fronsen bij de zinsbouw die ook in redactionele artikelen wordt gebezigd. Zij voelen het aan als een ontbering te moeten ondergaan ; alsof dat met hun voeten wordt gespeeld. In ieder geval is het Vlaams mooier en heeft het (Nederlands) Brabantse dialect in de voorafgaande eeuwen wel degelijk beïnvloedt. Ik merk hierbij gelijk zelf al op, dat deze stelling in dezen een subjectieve mening vertegenwoordigd. Dus en geen objectief aantoonbaar feit. Dat de meeste anderstaligen die met het Nederlands in aanraking komen en de uitspraak ervan moet ondergaan en veelal van mening is Nederlands geen mooie taal te vinden is echter wel een welbekend voldongen feit. Eerlijkheidshalve dient te worden opgemerkt dat dat voor een belangrijk deel te wijten is aan door keelklank geproduceerde Hollandse uitspraak van de g. De zachte g daarentegen maakt het horen van het Nederlands aangenamer en vriendelijker én doet ons Brabanders meer welkom zijn in het Vlaamse land dan mensen aan de andere kant van de grote rivieren. Die heten dan ook allemaal kaaskoppen. Dat is net zo vriendelijk als dat wij alle Belgen dom vinden. De waarheid is anders en is gelijk aan de praktijk. Wij houden van elkaar of 'zien elkaar graag'. De grens blijft belangrijk al zijn ook daar grenzen aan.


(C) Piet Eelants  • Comments(0)//daggedachten.dongenhomespot.nl/#post621

Dat denk ik (620)

DAGGEDACHTEPosted by pee Sun, December 02, 2018 11:17:23

Dat denk ik ( 620)

Onze maatschappij. We verenigen ons, hebben politieke partijen en leven tussen andere culturen. We denken en praten, hebben een mening en schrijven die neer of spreken die uit. Maar is datgene wat we zeggen wel onze eigen mening als het denken voornamelijk door anderen wordt gedaan. Is jouw en mijn mening nog terug te vinden in de uitkomst van de slotsom die in feite jouw doen en laten bepaalt, je karakter vormt en je omgeving beïnvloedt. Als we afwijken van dat kuddegedrag en ons daar van los maken word je een buitenbeentje en een minderheid of in ieder geval zo bestempelt door de meerderheid die overblijft en daarvan profiteert. Het typische is dan wel dat mensen die hetzelfde denken en handelen als jij, weer een groep vormen die een eigen mening heeft en zich voegt in de rij van denkers die invloed uitoefenen op meningen van anderen.


De democratie eist dan wel van je dat je luistert naar al die andere meningen, die respecteert en waardeert. Wat blijft is het superieure element in de menselijke geest, het opeisen van het gelijk en de hang naar macht. De mens bedacht daarom vele vormen van samenlevingen. In onze eigen democratische samenleving kiezen wij er voor om groepen te vormen die ons vertegenwoordigen. We doen dat niet van harte maar kunnen niet anders omdat dat kuddegedrag in onze genen zit. Maar ons denken gaat door. Dat is immers onze drijfveer. We zijn vrij in onze gedachten, in ons doen en laten en we weten dat de democratie daar dan ook garant voor staat. Wetende dat we tenslotte voor de gek worden gehouden, door daarna te ontdekken dat hetgeen jouw groep van plan was te doen, gewoon nalaat te doen. Maar dan is de redding nabij : onze samenlevingsvorm die democratie heet, geeft jou en mij de gelegenheid om telkens opnieuw te proberen onze samenleving te binden met het resultaat van óók jouw denken. Dat denk ik. Als jij er ook over wil nadenken geef ik je de daggedachte mee dat als één iemand of één ideologie het voor het zeggen heeft en te veel macht krijgt, de ultieme vrijheid en vrede uit blijft.


(c) Piet Eelants 2018  • Comments(0)//daggedachten.dongenhomespot.nl/#post620

Kiplekker (619)

DAGGEDACHTEPosted by pee Sat, November 24, 2018 18:07:19

Kiplekker

Ik maakte de verpakking open en sneed de helft van de kip in nog kleinere stukjes. Vervolgens deed ik wat olie in de pan en voegde de stukjes kip toe. Van rotzooi op het aanrecht houd ik niet, dus maar gauw de plastic verpakking in het daartoe behorende vak van onze dubbelvuilbak gedaan. Bij het lichten van de deksel ontdekte ik met enig schaamrood op mijn kaken dat ik mijn heilige gewoonte geweld had aangedaan. Kleine lettertjes dus. Let daar vooral op. Het begon allemaal in de supermarkt. Normaliter kijk ik bij aankoop van met name versproducten naar de houdbaarheidsdatum en ook andere teksten die van algemeen nut en belang zijn gaan nooit aan mijn aandacht voorbij. Mijn oog viel plotseling op een afbeelding van een - je gelooft het niet - lachende kip omringd door een wat bleek 'pakkende' tekst. 'Deze kip is opgeroeid in een verbeterde omgeving'.
Een verbeterde omgeving? Hebben ze de nesten ververst dan, of zijn de kippenkooien voorzien van een nieuw verf-je misschien en wat nog; heeft die nu dooie kip er dan wat aan gehad misschien? In mijn gedachten flitste een schooltekening van een boerenerf, waar zowel het varken en de kip ( lees meervoud) vrolijk rondlopen terwijl de boer de koe melkt en de boerin het erf veegt. Romantiek én bedrog dus. Wat de kip betreft : erken de naakte werkelijkheid. Op het moment dat het kuiken uit het door de moeder in barensnood gelegde ei uit de broedmachine kruipt, is zijn lot al bezegeld. Juist ja :'zijn' lot, want het is tenslotte een haan die ik voor een gedeelte aan het bruin bakken was en de rest er van in het kokend water van de soep onderdompelt had. Het lot van ook dit dier is het product van onze kretologie. Hebben we niet jarenlang gehoord en meegezongen en is het lekkerste stukje vlees niet letterlijk door onze strot geduwd? En hebben we niet met z'n allen gestreden en tegen elkaar gezegd dat de kip een beter leven zou moeten krijgen? De hamvraag blijft uit, maar het antwoord is zonneklaar. Het moet vooral vers zijn en veel. Goed gekruid ook en zelfs koud te eten. We nemen genoegen met loze kreten. We volgen als makke schapen en laten ons gewoon blijvend voor de gek houden en ons geweten sussen als die kreten door slimme reclamejongens naast de kip op ons bordje wordt gelegd. Dan liever hertenbiefstuk met de Kerst.

(c) Piet Eelants ( 2018)  • Comments(0)//daggedachten.dongenhomespot.nl/#post619

Adieu God ?

DAGGEDACHTEPosted by pee Thu, October 18, 2018 10:05:42

DAGGEDACHTEN ( 618)


Adieu God ?

Hoe krampachtig, hoe ongemakkelijk en hoe zichtbaar vol twijfels. Tijs van den Brink werd hoogstwaarschijnlijk geholpen door God zelf om zijn ongemakkelijke houding waarin hij zichzelf gemanoeuvreerd had, te verzachten, weg te lachen ook, maar wel op een latent gekunstelde manier. Die lach was en bleef daarmee een beetje een grimas. Zijn special en alles wat met de 100ste aflevering van zijn programma Adieu God(?) te maken had, moest tenslotte gepromoot worden. Pauw is een goed bekeken talkshow die niet onder doet voor andere praatprogramma's die leven en bestaan bij de glorie om producten uit eigen huis te prijzen en te vereren, aan de man te brengen. Precies de woorden die je doorgaans ook voor God gebruikt. Bestaat ie nu wel of bestaat ie nou niet. Zag je Tijs zweten bij Pauw(!) en kan ik deze daggedachte de God uit mijn jeugd en goede jaren nog met een hoofdletter schrijven? Het gesprek deed me denken aan mijn eigen bijna evolutionaire manier waarop het hoogtepunt van mijn religiebeleving zich aandiende en de even snelle manier waarop ik mijn religie zelf leidde naar een absoluut minimum in mijn dagelijkse gedachten. Religie is voor mij inmiddels gelijk aan de gedachte en betekenis die Marx er aan gaf.Opium dus. Bovendien kan ik met steekhoudende argumenten beweren dat religie een van de assen van alle kwaad is. Toch blijft er wat 'religie' hangen. De twijfel vooral of God nu echt bestaat of bestaan heeft. Die twijfel neem ik mezelf het hards kwalijk omdat de overtuiging van zijn bestaan mij telkens terug naar een waarheid brengt. Een argument dat -als God religie had willen instellen – hij dat zelf wel had ingesteld -brengt me weer met beide voeten op Gods- akker. Adieu religie. God bestaat dus. God is niet dood en dus geen Adieu God... want wie of wat was er vóór de Big Bang?

© Piet Eelants 2018  • Comments(0)//daggedachten.dongenhomespot.nl/#post618

Gevaarlijk ( 617)

DAGGEDACHTEPosted by pee Sun, October 14, 2018 18:54:49

Gevaarlijk ( 617)

De scherpte van het debat rond de TUF vestiging in Dongen was tot donderdag 18.30 uur al tanende en in enen discuteert heel Dongen weer over deze nu Dongense zwarte vlek. Het gebeurt. De dingen die gebeuren kunnen we niet voorspellen .Iedereen heeft zo zijn of haar mening over zaken die niet behoren tot hun deskundigheid. Ze gebruiken daarbij een schat aan retorisch verzamelde,vooral negatieve vocabulaire. Iedereen is er van overtuigd dat de roetdeeltjes die in de zwarte rook bevonden gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Deskundigen hebben die kwalificatie gebruikt. Zeker. Maar dan genuanceerd. Officieel heet het dan dat Brandweer en RIVM op basis van metingen en analyse concluderen dat de roetneerslag als gevolg van de brand bij TUF Recycling niet heeft geleid tot een verhoogd risico voor de volksgezondheid.

Aanvullend verklaart men dan,dat de neerslag niet gevaarlijker was dan bij reguliere branden. Hier valt meteen het woord 'gevaarlijk' op en dat woord wordt dan heilig verklaart als de enige waarheid. Lezen is ook een vak zeg maar.

Wat erger is : het woord zelf zaait twijfel,het woord krijgt een status én wordt vanaf dat moment te pas én te onpas gebruikt. Dat komt door de interpretatie en het soms dwingende karakter ervan. Als iedereen zegt dat Onze Lieve Heer op zolder zit kaart te spelen zit ie er ook en dat terwijl Hijzelf dit spel wel eens het spel van de duivel genoemd schijnt te hebben. Dat er enkel enkele orthodoxe christelijke sekten en het merendeel van de gelovige moslims gemeend hebben om dit gedachtegoed tot feitelijkheden te verheffen, wil nog niet zeggen dat Jezus vals speelt.

De vorige zin laat misschien in haar stijl en opmaak wat te wensen over en kan de aandacht vanwege het goedbedoelde grappige karakter ervan wat afgeleid hebben; feitenkennis én vertrouwen op de deskundigheid van mensen die de spreekwoordelijke zolder opgeruimd hebben is dan toch een aanrader.
Terecht blijft sommige kritiek over de gang van zaken en de nu ontstane situatie rond de opslag van die vermaledijde kunstgrasmatten op Tichelrijt. Met name de verwachting dat het opruimen van de vervuilende grasmatten de Dongense burger geld gaat kosten is moeilijk te verkroppen. Er wordt gewerkt in Dongen en als gevolg daarvan wordt er ook hier het bekende cliché gebruik. Dat heeft weer als gevolg dat de raad nu wat huiveriger is en opnieuw voorzichtiger in het kiezen van hún woorden. Het college met aan kop daarvan burgemeester Starmans ziet die bui ook wel hangen. Mede in het licht van de in november te behandelen programmabegroting waar het eigen vermogen van de gemeente al een grote hap ziet verdwijnen naar de tekorten in de jeugdzorg en de benarde financiële positie van het Kunstpodium , die waarschijnlijk ook al wat ruimte vraagt in de portemonnee van óók de burger, zijn meer tegenvallende tekorten geen prettig vooruitzicht.Ook hiervoor komt een oplossing. In dit verband gebruik ik míjn stokpaardje maar wee eens. Dichter Phil Bosman ging me daar in voor : Vergeet de mooie dagen niet (want als je ze vergeet komen ze nooit meer terug )

Piet Eelants (c) 2018

  • Comments(0)//daggedachten.dongenhomespot.nl/#post617

De N629 en onze eigen dierbare, maar ingewikkelde democratie

DAGGEDACHTEPosted by pee Sat, September 29, 2018 13:02:59

DAGGEDACHTE ( 616)

De N629 en onze eigen dierbare, maar ingewikkelde democratie


Op 28 september viel het uiteindelijke ultieme besluit voor de start van de aanleg van de nieuwe N629. Of er na nieuwe inzichten en de vele geschreven rapporten nog een heroverweging plaatst gaat vinden of de aanleg van de weg of de weg er naar toe de enige juiste weg is of was, is allemaal (nog) twijfelachtig. De stichting Spaar de Duiventoren en ’t Blik denkt nog aan een beroepsprocedure bij de RvS. Sommigen hopen nog op een keerpunt of misschien wel een wondertje. Sommigen zijn de vele discussies al een tijdje beu en vinden het tijd voor de eerste schop in de grond. Actie en wel nu. Er is al veel gezegd, geschreven en besloten inzake de N629. De besluiten die er zijn, zijn er. Maar hoe zeker is het dat de nu al genomen besluiten overeind blijven? Dongenaren lezen en lazen stukken, vormden een mening en verenigden zich in kampen van voor - en tegenstanders. Dat proces herhaalt zich telkens weer met winst voor hen die het hards roepen of juist zwijgen. Verdeeldheid is nog steeds troef en mogelijke oplossingen worden aangedragen, gedragen door meerderheden, gedwarsboomd door minderheden of andersom en anderzijds weggestemd of aangenomen. Argumenten zijn doorzichtig, eenzijdig of gedreven door oprechte of overdreven bezorgdheid, maar het gaat wel over belangrijke dingen. Nog meer argumenten worden als onecht beschouwd, soms onterecht. Andere argumenten worden gevoed en verspreidt door voortrekkers, voorstanders en zij die pertinent overal tegen zijn. Dat alles als onderdeel en middel in een spannend democratisch spel. Besluiten nemen is een noodzaak, maar wat is wijsheid. De N629. Een weg waar wegen gevonden moesten worden om een aanvaardbaar compromis niet in de weg te laten staan door onwil, eigenbelang of spookverhalen. Democratie is ook aanvaarden dat die anderen in de meerderheid zijn, het misschien beter weten en het in ieder geval goed met ons voor hebben. Geloven en vertrouwen in de democratie die we met z'n allen vormen is ook aanvaarden dat het uiteindelijke besluit volgens het ons zo dierbare maar ingewikkelde democratische proces tot stand is gekomen. Toch: We mogen ons gelukkig prijzen met zo'n staatsvorm, die wegen zoekt en bruggen bouwt tussen mensen maar soms vergeet muren te slopen..


(c) Piet Eelants

  • Comments(0)//daggedachten.dongenhomespot.nl/#post616

Het weer be(r)licht ( 615 )

DAGGEDACHTEPosted by pee Fri, July 27, 2018 15:04:09

Het weer be(r)lichtIedereen heeft het er over. Wat dat betreft is het nog altijd komkommertijd die vanwege het goede weer misschien zelfs verlengd wordt. Bovendien is er ruimte voor in deze krant. Een verhaal, een constatering is daarom weer maar eens actueel én komkommerachtig tegelijk. Over een goede maand benaderen weer september ,maar aan het weer zou je het niet zeggen. Vandaag hoorde ik het alweer. Het weer is in de war. Maar hoedt u voor bedrog. Er waren al meer winters die pas in maart begonnen. En bovendien begon de zomer al wel eens meer in september. Meestal is er dan een goed voorjaar. Ook dit jaar hadden we daarover niet te klagen Over en weer worden we er mee verrast .Het weer is een dankbaar onderwerp voor een praatje ,waarbij het weerpraatje je weer kan helpen. Daar heb je het weer zeg maar. Er zijn weervrouwen , weermannen en weerwolven. De laatste categorie wil ik in weerwil van de komkommerstijl maar even achterwege laten , maar zonder een niet passende opmerking te plaatsten denk ik wel dat er weerménsen zijn. Op zich kunnen die in een ander licht bezien weer wel wolven zijn, maar dat is weer een heel ander verhaal. Heb jij dat ook. Het is miezerig weer en de wind laat zich niet temmen. Hij wil maar niet gaan liggen dus. Je moet er door. Eenmaal buiten vind je ,dat je eigenlijk wel een jas aan had moeten trekken , maar om daar nu terug voor naar binnen te gaan vind je ook weer overdreven .
Twintig meter verder wordt de twijfel toch groter en de twijfel wordt gevoed door steeds groter wordende druppels. Dan besluit je je over te geven aan het weertype dat jouw gemoed dreigt te bepalen. Je laat je niet kennen en loopt gewoon door naar je bestemming. Je had immers beloofd 'nog eens 'langs te komen. Drijfnat aangekomen krijg je al direct te horen dat je er met dit weer toch niet per se had door moeten komen. En nu dan de hitte. Het is té warm hoor je dan. Maar geldt dat dan voor warme liefde ? Je neemt het maar voor lief, maar eigenlijk krijg je latent gesproken de wind van voren. Dat het wel fijn is dat je even aanwipte verzacht de opmerking dan weer. De verwarring is groot. Deze contradictie had je wel kunnen verwachten , maar je denkt er toch over na er iets van te zeggen. Als je dan opmerkt dat je dacht dat het wel mee zou vallen met die hitte is het praatje er ook ( weer ) . Je gaat na een half uur over het weer te hebben gepraat met nog een nat pak naar huis. Van het zweet dus. Deze keer had je de wind in in ieder geval mee. Wat een weer ,mensen en het blijft zomer.


(c) 2018 Piet Eelants

  • Comments(0)//daggedachten.dongenhomespot.nl/#post615
« PreviousNext »