VERZAMELDE DAGGEDACHTEN

Adieu God ? DAGGEDACHTE

Posted by pee Thu, October 18, 2018 10:05:42

DAGGEDACHTEN ( 618)

Blog image

Adieu God ?

Hoe krampachtig, hoe ongemakkelijk en hoe zichtbaar vol twijfels. Tijs van den Brink werd hoogstwaarschijnlijk geholpen door God zelf om zijn ongemakkelijke houding waarin hij zichzelf gemanoeuvreerd had, te verzachten, weg te lachen ook, maar wel op een latent gekunstelde manier. Die lach was en bleef daarmee een beetje een grimas. Zijn special en alles wat met de 100ste aflevering van zijn programma Adieu God(?) te maken had, moest tenslotte gepromoot worden. Pauw is een goed bekeken talkshow die niet onder doet voor andere praatprogramma's die leven en bestaan bij de glorie om producten uit eigen huis te prijzen en te vereren, aan de man te brengen. Precies de woorden die je doorgaans ook voor God gebruikt. Bestaat ie nu wel of bestaat ie nou niet. Zag je Tijs zweten bij Pauw(!) en kan ik deze daggedachte de God uit mijn jeugd en goede jaren nog met een hoofdletter schrijven? Het gesprek deed me denken aan mijn eigen bijna evolutionaire manier waarop het hoogtepunt van mijn religiebeleving zich aandiende en de even snelle manier waarop ik mijn religie zelf leidde naar een absoluut minimum in mijn dagelijkse gedachten. Religie is voor mij inmiddels gelijk aan de gedachte en betekenis die Marx er aan gaf.Opium dus. Bovendien kan ik met steekhoudende argumenten beweren dat religie een van de assen van alle kwaad is. Toch blijft er wat 'religie' hangen. De twijfel vooral of God nu echt bestaat of bestaan heeft. Die twijfel neem ik mezelf het hards kwalijk omdat de overtuiging van zijn bestaan mij telkens terug naar een waarheid brengt. Een argument dat -als God religie had willen instellen – hij dat zelf wel had ingesteld -brengt me weer met beide voeten op Gods- akker. Adieu religie. God bestaat dus. God is niet dood en dus geen Adieu God... want wie of wat was er vóór de Big Bang?

© Piet Eelants 2018Gevaarlijk ( 617) DAGGEDACHTE

Posted by pee Sun, October 14, 2018 18:54:49

Gevaarlijk ( 617)

De scherpte van het debat rond de TUF vestiging in Dongen was tot donderdag 18.30 uur al tanende en in enen discuteert heel Dongen weer over deze nu Dongense zwarte vlek. Het gebeurt. De dingen die gebeuren kunnen we niet voorspellen .Iedereen heeft zo zijn of haar mening over zaken die niet behoren tot hun deskundigheid. Ze gebruiken daarbij een schat aan retorisch verzamelde,vooral negatieve vocabulaire. Iedereen is er van overtuigd dat de roetdeeltjes die in de zwarte rook bevonden gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Deskundigen hebben die kwalificatie gebruikt. Zeker. Maar dan genuanceerd. Officieel heet het dan dat Brandweer en RIVM op basis van metingen en analyse concluderen dat de roetneerslag als gevolg van de brand bij TUF Recycling niet heeft geleid tot een verhoogd risico voor de volksgezondheid.

Aanvullend verklaart men dan,dat de neerslag niet gevaarlijker was dan bij reguliere branden. Hier valt meteen het woord 'gevaarlijk' op en dat woord wordt dan heilig verklaart als de enige waarheid. Lezen is ook een vak zeg maar.

Wat erger is : het woord zelf zaait twijfel,het woord krijgt een status én wordt vanaf dat moment te pas én te onpas gebruikt. Dat komt door de interpretatie en het soms dwingende karakter ervan. Als iedereen zegt dat Onze Lieve Heer op zolder zit kaart te spelen zit ie er ook en dat terwijl Hijzelf dit spel wel eens het spel van de duivel genoemd schijnt te hebben. Dat er enkel enkele orthodoxe christelijke sekten en het merendeel van de gelovige moslims gemeend hebben om dit gedachtegoed tot feitelijkheden te verheffen, wil nog niet zeggen dat Jezus vals speelt.

De vorige zin laat misschien in haar stijl en opmaak wat te wensen over en kan de aandacht vanwege het goedbedoelde grappige karakter ervan wat afgeleid hebben; feitenkennis én vertrouwen op de deskundigheid van mensen die de spreekwoordelijke zolder opgeruimd hebben is dan toch een aanrader.


Blog image

Terecht blijft sommige kritiek over de gang van zaken en de nu ontstane situatie rond de opslag van die vermaledijde kunstgrasmatten op Tichelrijt. Met name de verwachting dat het opruimen van de vervuilende grasmatten de Dongense burger geld gaat kosten is moeilijk te verkroppen. Er wordt gewerkt in Dongen en als gevolg daarvan wordt er ook hier het bekende cliché gebruik. Dat heeft weer als gevolg dat de raad nu wat huiveriger is en opnieuw voorzichtiger in het kiezen van hún woorden. Het college met aan kop daarvan burgemeester Starmans ziet die bui ook wel hangen. Mede in het licht van de in november te behandelen programmabegroting waar het eigen vermogen van de gemeente al een grote hap ziet verdwijnen naar de tekorten in de jeugdzorg en de benarde financiële positie van het Kunstpodium , die waarschijnlijk ook al wat ruimte vraagt in de portemonnee van óók de burger, zijn meer tegenvallende tekorten geen prettig vooruitzicht.Ook hiervoor komt een oplossing. In dit verband gebruik ik míjn stokpaardje maar wee eens. Dichter Phil Bosman ging me daar in voor : Vergeet de mooie dagen niet (want als je ze vergeet komen ze nooit meer terug )

Piet Eelants (c) 2018

De N629 en onze eigen dierbare, maar ingewikkelde democratieDAGGEDACHTE

Posted by pee Sat, September 29, 2018 13:02:59

DAGGEDACHTE ( 616)

De N629 en onze eigen dierbare, maar ingewikkelde democratie

Blog image

Op 28 september viel het uiteindelijke ultieme besluit voor de start van de aanleg van de nieuwe N629. Of er na nieuwe inzichten en de vele geschreven rapporten nog een heroverweging plaatst gaat vinden of de aanleg van de weg of de weg er naar toe de enige juiste weg is of was, is allemaal (nog) twijfelachtig. De stichting Spaar de Duiventoren en ’t Blik denkt nog aan een beroepsprocedure bij de RvS. Sommigen hopen nog op een keerpunt of misschien wel een wondertje. Sommigen zijn de vele discussies al een tijdje beu en vinden het tijd voor de eerste schop in de grond. Actie en wel nu. Er is al veel gezegd, geschreven en besloten inzake de N629. De besluiten die er zijn, zijn er. Maar hoe zeker is het dat de nu al genomen besluiten overeind blijven? Dongenaren lezen en lazen stukken, vormden een mening en verenigden zich in kampen van voor - en tegenstanders. Dat proces herhaalt zich telkens weer met winst voor hen die het hards roepen of juist zwijgen. Verdeeldheid is nog steeds troef en mogelijke oplossingen worden aangedragen, gedragen door meerderheden, gedwarsboomd door minderheden of andersom en anderzijds weggestemd of aangenomen. Argumenten zijn doorzichtig, eenzijdig of gedreven door oprechte of overdreven bezorgdheid, maar het gaat wel over belangrijke dingen. Nog meer argumenten worden als onecht beschouwd, soms onterecht. Andere argumenten worden gevoed en verspreidt door voortrekkers, voorstanders en zij die pertinent overal tegen zijn. Dat alles als onderdeel en middel in een spannend democratisch spel. Besluiten nemen is een noodzaak, maar wat is wijsheid. De N629. Een weg waar wegen gevonden moesten worden om een aanvaardbaar compromis niet in de weg te laten staan door onwil, eigenbelang of spookverhalen. Democratie is ook aanvaarden dat die anderen in de meerderheid zijn, het misschien beter weten en het in ieder geval goed met ons voor hebben. Geloven en vertrouwen in de democratie die we met z'n allen vormen is ook aanvaarden dat het uiteindelijke besluit volgens het ons zo dierbare maar ingewikkelde democratische proces tot stand is gekomen. Toch: We mogen ons gelukkig prijzen met zo'n staatsvorm, die wegen zoekt en bruggen bouwt tussen mensen maar soms vergeet muren te slopen..


(c) Piet Eelants

Het weer be(r)licht ( 615 )DAGGEDACHTE

Posted by pee Fri, July 27, 2018 15:04:09

Het weer be(r)lichtIedereen heeft het er over. Wat dat betreft is het nog altijd komkommertijd die vanwege het goede weer misschien zelfs verlengd wordt. Bovendien is er ruimte voor in deze krant. Een verhaal, een constatering is daarom weer maar eens actueel én komkommerachtig tegelijk. Over een goede maand benaderen weer september ,maar aan het weer zou je het niet zeggen. Vandaag hoorde ik het alweer. Het weer is in de war. Maar hoedt u voor bedrog. Er waren al meer winters die pas in maart begonnen. En bovendien begon de zomer al wel eens meer in september. Meestal is er dan een goed voorjaar. Ook dit jaar hadden we daarover niet te klagen Over en weer worden we er mee verrast .Het weer is een dankbaar onderwerp voor een praatje ,waarbij het weerpraatje je weer kan helpen. Daar heb je het weer zeg maar. Er zijn weervrouwen , weermannen en weerwolven. De laatste categorie wil ik in weerwil van de komkommerstijl maar even achterwege laten , maar zonder een niet passende opmerking te plaatsten denk ik wel dat er weerménsen zijn. Op zich kunnen die in een ander licht bezien weer wel wolven zijn, maar dat is weer een heel ander verhaal. Heb jij dat ook. Het is miezerig weer en de wind laat zich niet temmen. Hij wil maar niet gaan liggen dus. Je moet er door. Eenmaal buiten vind je ,dat je eigenlijk wel een jas aan had moeten trekken , maar om daar nu terug voor naar binnen te gaan vind je ook weer overdreven .

Blog image


Twintig meter verder wordt de twijfel toch groter en de twijfel wordt gevoed door steeds groter wordende druppels. Dan besluit je je over te geven aan het weertype dat jouw gemoed dreigt te bepalen. Je laat je niet kennen en loopt gewoon door naar je bestemming. Je had immers beloofd 'nog eens 'langs te komen. Drijfnat aangekomen krijg je al direct te horen dat je er met dit weer toch niet per se had door moeten komen. En nu dan de hitte. Het is té warm hoor je dan. Maar geldt dat dan voor warme liefde ? Je neemt het maar voor lief, maar eigenlijk krijg je latent gesproken de wind van voren. Dat het wel fijn is dat je even aanwipte verzacht de opmerking dan weer. De verwarring is groot. Deze contradictie had je wel kunnen verwachten , maar je denkt er toch over na er iets van te zeggen. Als je dan opmerkt dat je dacht dat het wel mee zou vallen met die hitte is het praatje er ook ( weer ) . Je gaat na een half uur over het weer te hebben gepraat met nog een nat pak naar huis. Van het zweet dus. Deze keer had je de wind in in ieder geval mee. Wat een weer ,mensen en het blijft zomer.


(c) 2018 Piet Eelants

Lenske en haar privacy (614)DAGGEDACHTE

Posted by pee Wed, July 18, 2018 19:18:38

Lenske en haar privacy

Mijn staar kan nog jaren groeien en dan is alles wat herinnert aan deze plaatst van lief en leed weg. De tijd mevrouw, de tijd meneer... Je verwacht het niet. Als je hier je staar laat opereren komen jij en je begeleider terecht in een heuse 'voorbehandelzaal ',waar van allen daar aanwezig wordt verwacht alle privacy in te leveren. Dat klinkt zwaar en na het invoeren van de nieuwe wet op de privacy ongelooflijk ,maar je doet er graag aan mee. De sfeer laat dat toe. Zo vraagt niemand zich af waarom de vraag wordt gesteld of je een gehoorapparaat draagt terwijl de KNO – afdeling toch duidelijk elders in het ziekenhuis opereert..Niemand schaamt zich te zeggen op welke dag en in welk jaar hij de moederschoot verliet en ook alle privé-telefoonnummers passeren de revue. Bij de eerste vraag doet iedereen mee met de grappige woordspelingen die erbij horen of is oprecht verbaasd over de aard van de vraag.

Blog image
En dan die deur waar je door moet bij het in en uitgaan .Logisch voor een deur, maar de deur zelf is verre van logisch. Iedereen helpt elkaar en staat verrassend genoeg daardoor zelf soms voor een gesloten exemplaar. Je moet het hebben meegemaakt om het te geloven . De koffieautomaat is een trouwe vriendenmaker. Uitnodigend en vrijgevig , maar bepaald niet zonder kennis van de techniek te bedienen. Wel lekker en gratis. Maar de sfeer is bepalend in deze kliniek. Niemand is echt zenuwachtig voor de toch ingrijpende behandeling en in een uitzonderlijk geval wordt die ene angsthaas overspoelt met empathische blikken en dito woorden. Facebook wordt overbodig verklaart. Een viertal islamistische vrouwen begeleiden een oudere gelovige. Een vrouw zonder hoofddoek is tolk en gaat zelfs mee in de operatiekamer. Zij wordt daarvoor gehuld in een steriel groen pak én een hoofddoek. Hoe praktisch zou hier het orthodoxe van pas komen denkt dan iemand hardop. Er wordt ook hierom gebroederlijk gelachen. Het goed en niet benepen omgaan met jouw en andermans privacy maakt meer vrienden en schept een betere band dan het stiekeme gedoe achter een rode lijn op de vloer van het loket waar iedereen achter je, zijn of haar oren spitst om iets van je te weten te komen. Nu kon iedereen meemaken dat de echte naam van een zeer deskundige en de echt vriendelijke oogartsassistente omgevormd werd naar 'Lenske'. Ik zag duidelijk een gehoorapparaat.

Piet Eelants ( 2018)

Burgemeester Letschertweg en het kunstwerk ( 613)DAGGEDACHTE

Posted by pee Wed, July 11, 2018 13:22:10

Burgemeester Letschertweg en het kunstwerk ( 613)

Mijn socialistische achtergrond overstijgen soms de de grens van een andere werkelijkheid .De lezer van deze krant merkt daar nagenoeg niets van. Dat wil ik ook graag zo houden. Dat voorkomt fakenieuws. Mijn daggedachten zijn daar soms een uitzondering op. Denken mag iedereen en iedereen mag denken wat hij of zij wil. Laatst zag ik een documentaire op televisie over vrijheid en de mate waarin of waarop die wordt beleeft en toegepast in Europese landen .Er blijkt met name een verschil te zijn tussen Scandinavische landen en Nederland. In het hoge noorden dénkt men vrijer en in ons land zégt men dingen vrijer.

Blog image

Dat heeft heeft consequenties hoe men bijvoorbeeld in België naar ons kijkt. Behoedzaamheid is niet onze sterkste deugd en soms hebben wij daar collectief moeite mee . Door dat Nederlanders zeggen en denken niet scheiden kunnen, komen we met name in Vlaanderen bot en eigenwijs over .Maar het vreemde is wel dat de Belgen dat ook schijnen te waarderen in ons. Een van de uitkomsten en ook een analyse in die documentaire was dan ook dat de Belgen jaloers op ons zijn. Ze zijn dus jaloers. Na het zien en horen van die conclusie neig ik toch meer naar het karakter van de Denen en de Zweden dat je alles mag denken maar het zeggen is een dimensie verder is. Een land of volk in een hokje plaatsen is een volk ook stigmatiseren. Een voorbeeld is voor mij het moment dat oud wethouder Ad van Beek de brug over het kanaal in de Burgemeester Letschertweg mede en namens Dongen opende. Ik vroeg hem of hij het ook een vorm van geld weggooien vond dat een hoog kunstwerk de brug moest verfraaien. Was hij beter voorgelicht ? Hij wist me te vertellen dat die pilaar dient om de balans te verstevigen en in feite een vorm van fraaie veiligheid was en een baken in het landschap. Later bleek dat Tilburg een flink gat had in de begroting van de gehele weg; een gat dat maar moeilijk kon worden overbrugd met of zonder kunstwerk. Ik zeg dan maar weer tot mezelf ' Oh, Lord, help me to keep my big mouth shut until I know what I'mtalking about ' en dat geldt voor iedereen. Laat mensen zelf oordelen wat oevers en mensen verbindt.

(c) Piet Eelants 2018Tena -bus (612) DAGGEDACHTE

Posted by pee Sat, June 30, 2018 13:32:33

Tena -bus


Blog image

Marktwerking , bedoeld om de concurrentie te bevorderen ,werkt volgens liberale principes prijs – verlagend , is goed voor de consument en dus voor de economie. Dat gaat in sommige bedrijfstakken schijnbaar maar vooral misschien op, maar werkt op den duur altijd maatschappij ontwrichtend is veelal asociaal en bevordert een egoïstische ik - maatschappij.Marktwerking hoort zeker niet thuis in overheidsgerelateerde nutsvoorzieningen .Toch is het diezelfde overheid die de vermaledijde marktwerking hoog in het vaandel heeft staan. Gemeenten besteden de verplichte zorgtaken uit en gunnen die dan aan de laagst biedende. Het gevolg is meestal knijpen in salarisschalen en vooral ook beknibbelen op de secondaire arbeidsvoorwaarden voor de meestal laagstbetaalden. Neem nu de bus. Afgezien dat dat in de afgelopen dagen , dit weekend en waarschijnlijk langere tijd niet kan; het werkelijke conflict ontstaat op het provinciehuis. Daar wordt het streekvervoer gegund aan de vervoersmaatschappij die meegezogen door de 'vrije' markt het vervoer op de goedkoopste manier kan verzorgen .Het a sociale zit in het feit dat kleine bedrijven het vanzelfsprekend afleggen ,opgeslokt worden door enkele grote spelers op deze markt ,daardoor een monopoliepositie bereiken en op den duur de lage tarieven weer teniet kunnen doen. Bedrijfstechnisch deugt het ook niet. Door laag te bieden om een plaats op de markt te veroveren , zullen er niet rendabele lijnen worden opgeheven en treed het sneeuwbaleffect in werking voor vooral de zwakkeren onder ons die ten einde dan maar de benenwagen moeten nemen. Oké het is wat gechargeerd en je zult er zelf over na moeten (dag)denken ontdekken wat waarheid blijkt, maar de bron van het conflict is duidelijk voor me. Als alles efficiënter moet en zo weinig mogelijk mag kosten , moet er volgens een strak schema worden gereden.Een plasje doen is dan een kwestie van ophouden en doorrijden. Dan maar de Tena -bus. Die moet dan maar gaan rijden. Maar daar zakt op den duur ons aller kapitalistische broek van af.

Piet Eelants ( c) 2018

KOMKOMMERNIEUWSSALADE ( 611) DAGGEDACHTE

Posted by pee Mon, June 18, 2018 10:50:50

KOMKOMMERNIEUWSSALADE

Blog image

Nog even en dan begint de komkommertijd weer . De gemeenteraad gaat met reces , de sportverenigingen spelen hun laatste toernooi van het jaar en velen gaan genieten van vakantie of vrije tijd. Natuurlijk; er zijn de zomerspelen en de kermis en hier en daar een zeer gelukkige vrolijke of 'omdat het moet en kán ' 60-jarige bruiloft . Dongen slaapt niet helemaal in , maar de zomerse stilte komt echt wel. Deze krant gaat deze zomer wel wat specials maken en doet weer een paar zomerverhalen cadeau , maar ook de Dongense media heeft weer last van het naar die lange groene groenten genoemde tijd .'t 'Dongens Kraantje 'wordt dan wat dunner , het Kanton nog dunner dan normaal , de regiomedia in beeld en geluid; ook zij doen nóg wat meer non-stopradio en herhalingen van carnavalsfilmpjes. BNdeStem brengt meer internationaal nieuws houden Trump gelukkig nog méér in de gaten en 'de krant' kun je zelfs in deze komkommertijd geen dag missen. De landelijke pers houdt de wereldproblemen in de gaten en maakt ook mooie plaatjes van het strand en de plaatselijke digitale kranten zoeken naar het meer alternatieve nieuws. Nieuws dat van de lezers zelf komt met name. Heb jij nieuws en wil jij dat kwijt aan alle Dongenaren kun je de woorden hierboven geschreven ook vergeten en zelf de pen pakken. Jouw nieuws is altijd al welkom en zéker in de tijd dat er komkommersalade opgediend wordt bij de BBQ .

komkommer@dongenhomespot.nl

Piet Eelants (c) 2018