VERZAMELDE DAGGEDACHTEN

VERZAMELDE DAGGEDACHTEN

DAGGEDACHTEN

De dagelijkse Daggedachten van Pee | Piet Eelants | in de Dongense Internetkrant worden op veler verzoek vanaf oktober 2014 op deze plaats verzameldOp alle teksten in deze bijlage geldt dat bij overname van volledige teksten of gedeelten ervan bronvermelding is gewenst

SINGEL 33

DAGGEDACHTEPosted by pee Tue, April 17, 2018 21:36:55

SINGEL 33

Bij mijn vroegere werkgever verscheen rond de 23ste van elke maand het personeelsblad. Tegelijk met het salaris , een ander bijkomend maar broodnodig verschijnsel. Als het blad op die dag niet verscheen, verscheen het helemaal niet. Het salaris daarentegen was er altijd. Stipt op tijd , laag en met de overuren van de maand ervoor. Dat personeelsblad , vernoemd naar het toenmalige adres waar zusters , broeders en de mannen van de civiele diensten hun hard labeur bezigden , was een graag geziene gast op het bureau . Menigeen las het ter plaatse en pikte zodanig een paar minuten van de baas. Dik in orde vond de chef .Zo dik was het blad nou ook weer niet en het lezen verhoogde de cohesie onder elkaar . Zo wisten we in een oogopslag dat collega Jan al 25 jaar jaar op de oogpoli werkte en Liesje van de beddencentrale het leven had geschonken aan een gezonde jongen .
Er was ook altijd een voorwoord van de redactie. Daarin werd dan meestal uitgelegd wat die zich aan moeite moest getroosten om het blad ook daadwerkelijk te laten verschijnen . Er was altijd te weinig kopij. Net zoiets als waar veel media nog steeds mee zitten in tijden van vakantie en komkommeroogst. Bij ons personeelsblad was dat schering en inslag. Een van die oproepen was voor mij aanleiding om een keer in de maand de pen ter hand te nemen . Mijn schrijfsels bleken bij een zekere groep zelfs erg populair. De rubriek heette 'Mijmeringen' .Die ontsproten uit mijn grijze massa op een vrij unieke manier. Ik schreef mijn schrijfsels op zaterdagavond en pas dan als drie sherry's , die ook tegelijk de limiet bepaalde van het tot me nemen van het geestverruimend spul , hun werk hadden gedaan .Het schrijven van de mijmeringen ging me goed af en het drinken ook. Rinus Krijnen doet het nog steeds in deze krant. Nu, zo'n 12 jaar na mijn pensionering krijg ik het blad nog steeds . Net als al de mensen die er werken lees ik het blad gewoon thuis. Een droge Malbec is daarbij welkom .Het blad is meermalen ter ziele gegaan en heeft nu definiet plaatsgemaakt voor een onnodig dure glossy met strikt zakelijke inhoud ,waarin jammer genoeg de marktwerking danig wordt gepropagandeerd en de rubriek personalia nog maar een kleine plaatst krijgt toegewezen.

(c) Piet Eelants ( 2017 / 2018 | bewerking )  • Comments(0)//daggedachten.dongenhomespot.nl/#post603

Zoek de verschillen (602)

DAGGEDACHTEPosted by pee Sat, April 14, 2018 14:42:23

Zoek de verschillen (602)
Volgens mijn ooggetuige waarneming vergezeld van mijn beperkte kennis van de waterfauna, waren , nu precies een week geleden twee waterhoenders tikkertje aan het spelen in het gedeeltelijk nog van het getij afhankelijke lage water van de Biesbosch. Ze doen dat bij voorkeur daar waar het niet te diep is en interpreteren het tikkertje spelen zelf als hevig liefdesspel. Toen het spelletje was gedaan zochten de zwarte vogels ijlings de diepte weer op voor een soort van afspoelritueel. Hygiëne voorop. Volgens mijn eega was die waarneming de juiste ,maar ze was ook overtuigd dat de naamgeving van de gevleugelde diertjes niet de juiste was .Er was hier volgens haar duidelijk sprake van een veelvoorkomend misverstand. Alleen, ze kon niet op de juiste naam komen van deze zwarte gevleugelde dieren die Darwin al wel vermeldde in zijn veelgelezen, maar ook niet door iedereen begrepen boek The Origin of Species. We zijn er samen onderweg naar huis wel zoet mee geweest overigens . Onze grijze massa's kromden zich om er achter te komen, hoe de vogels die we zagen nu eigenlijk wél heten. Even al na het slapen gaan, maakte mijn vrouw me wakker uit mijn eerste REM – slaap met het woord 'Meerkoetje !' We konden eindelijk onze slaap hervatten . De uitleg vond ik diezelfde nacht nog bij Wikipedia : “ Het waterhoentje wordt vaak verward met de meerkoet terwijl het verschil toch vrij groot is. De waterhoen heeft een rode snavel met een gele punt. Achter heeft de waterhoen een wit vlak. In het water oogt de waterhoen wat minder plomp dan de meerkoet. Erg herkenbaar aan de meerkoet is het witte vlak boven de snavel die de waterhoen niet heeft. Daarnaast is de meerkoet egaal grijszwart terwijl de waterhoen vanaf de nek een bruinzwarte kleurtoon heeft “ waarvan akte! Hopelijk heb ik nu behalve verwarring ook wat klaarheid gebracht. Morgen is het weer goed weer en is er grote kans dat we ons weer naar de oevers van de Oude Bergse Maas verplaatsten. Zou er ook verschil zitten tussen een kikker en een kikvors ?

Piet Eelants (c) 2018

  • Comments(0)//daggedachten.dongenhomespot.nl/#post602

Ovaal kantoor stinkt (601)

DAGGEDACHTEPosted by pee Thu, April 12, 2018 11:55:43

Ovaal kantoor stinkt

Wens en hoop zijn woorden die dicht bij elkaar liggen. Het zijn niet de woorden op zich, maar de betekenis ervan , de raakvlakken . Twee andere woorden : verwachting en zekerheid, dragen weer bij tot het begrip twijfel. Soms en in het algemeen mag een mens twijfelen en gezien omstandigheden niet meer verwachten dan de dag lang is. De woorden en betekenis van pessimisme en optimisme liggen vaak in elkaars verlengde en kunnen soms de emoties niet aan die daar het gevolg van zijn. Eigenlijk draait heel het leven om begrip en hoop , het verlangen naar beter. Uiteindelijk maakt de som van het geheel uit hoe je in het leven staat ,wat het leven toestaat en wat we mogen hopen. Al is de werkelijkheid soms erger dan het vrezen voor de toekomst.Er zijn ook nu mensen die ons raken met het delen van hun zorgen en ons heel veel kracht geven .Om niet. Mensen die ons vertrouwen wensen en geven in de dingen die komen gaan. Het leven waarin dingen ook vergankelijk zijn omdat alles eindig is, kan ook zomaar doorgaan , ook als het er niet meer is of balanceert op het randje van hoop en vrees. Neem nu de spannende tijd die de mensheid in deze dagen treft in het dreigende conflict tussen twee grootmachten . Oog om oog en tand om tand. Ontstaan uit een gevoel van onrecht of het uiten van een narcistische hang naar macht en wellust van een latent krankzinnige man in een ovaal kantoor dat stinkt naar de geur van de duivel versus een man wiens hersenkronkels gevaarlijke bochten nemen. Vrees die werkelijkheid wordt, of nog een ommekeer kent. Wie het weet mag het zeggen.

Piet Eelants (c) 2018

  • Comments(0)//daggedachten.dongenhomespot.nl/#post601

Korte metten (600)

DAGGEDACHTEPosted by pee Fri, March 30, 2018 18:17:47

Korte metten

Pasen. Niet enkel een feest van paaseieren, chocolade haasjes , een nieuw pak of een dagje meubelboulevard. Voor velen is Pasen het hoogfeest dat herinnert aan het afzien, het lijden en de opstanding van een voorbeeldmens. In vroeger tijden, die bij velen nog in de herinnering leven ,werd Pasen gedegen voorbereid . De week voorafgaand aan Pasen werd gebruikt dan wel misbruikt om de Paaswake zuiver te kunnen vieren. Vrij van zonden en verheugd op de komst van de Heer. De kerken sluiten nog steeds met bosjes ,het geloof is geen levenszaak meer en lekker eten is ook leuk. Toch was de verdieping van de mens goed voor die mens en persoonlijk denk er wel degelijk na over de dingen die zo'n tweeduizend jaar geleden gebeurt zijn. Maar vooral de dingen die juist daarna plaatsvonden. Oorlogen , ellende , haat , meer religie en ongeloof in het goede van wat de Heer zou brengen. We maakten eigenlijk korte Metten met de verlosser. Pasen . De gedachten. Het geeft me in ieder geval, misschien valse, hoop. Liefde ook , maar nieuw geloof wat minder. Als koorknaap zong ik de donkere Metten. In deze getijdengezangen werden vanaf witte donderdag in drie vroeg - nachtelijke , of laat – avond vieringen gezongen. In deze Metten die zo'n uurtje of twee duurden staan de klaagzangen van Jeremia centraal. Op het altaar in de verder onverlichte kerk stonden een aantal kaarsen . Een kaars bleef over om het paasvuur te ontsteken op Paaszondag . De lengte van de Metten brak velen op. Daarom werden de Metten drastisch ingekort door broeder Mansuetus , onze dirigent . Overigens gebeurde dat ook al vanuit de kloostertraditie. Wij Nederlandstaligen hielden er het gezegde 'Korte Metten maken ' van over . De overigens prachtig Gregoriaanse melodieën zijn nog steeds een favoriete muziekstijl voor me en dat ondanks de herinnering dat de boeken waarin de noten stonden loodzwaar waren. Ach ,misschien was dat afzien een beetje de bedoeling. Boetedoening voor mijn latere fouten, de fouten ook van nu misschien. Vrolijk Pasen en vergeet vooral niet op tijd op te staan . Al is het alleen maar om even aan de 'opgestane ' te denken.

(c) Piet Eelants ( 2018)

  • Comments(0)//daggedachten.dongenhomespot.nl/#post600

'The Times They Are a-Changin'

DAGGEDACHTEPosted by pee Tue, March 27, 2018 21:52:11

'The Times They Are a-Changin' aflevering 599

Als je de hele tekst niet kent is de titel misschien al voldoende .Hierboven staat ie. Een hit van Bob Dylan uit 1973. Zelden zijn discussies zo open , maar ook fel geweest als in de tijd waarin we nu leven. Neem de dinsdagavond van 'De Wereld Draait Door' deze keer.Ik zag het en luisterde en had tranen in mijn ogen. De tekst uit het liedje van Dylan stond centraal. Alle nieuwe dingen die beter waren dan wanneer dan ooit, passeerden de revue. De 'Me too' beweging . Het ' Gender ' mogen wezen., de acceptatie van homeseksualiteit van mannelijke en vrouwelijke kunnen .Het aanvaarden van wit en zwart en het verregaande feit van alle meningsuiting in ook alle vrijheid . De nieuwe tijd meneer, de nieuwe tijd mevrouw. Ze zijn goed voor ons en beter dan toen.


De dingen veranderen . We gaan de goede kant uit en we menen het ook nu. Geen gezwets met woorden. Maar de straat op om te eisen dat onze leiders er aan mee doen. Degenen die achter willen blijven doen dat maar in hun eigen tijd. Het is al lang duidelijk en dat moet gewoon gelden voor iedereen. 'The Times They Are a-Changin'. Geen achterbakse politiek maar transparantie en liefst overal. Eerlijkheid ten spijt desnoods. Waar , maar vooral wanneer heb ik dat allemaal meer gehoord. Was dat niet in de jaren 70 ,toen 'Good old Bob' zijn lied schreef en was het niet net na DWDD dat ik in het journaal een telefoongesprek hoorde met de vraag “ Ik heb liever geen Ali of een Fatima in mijn buurt meneer de makelaar en ik wil dit huis toch écht hebben ...” . “daar houden we dan toch gewoon rekening mee mevrouw...”

(c) Piet Eelants 2018  • Comments(0)//daggedachten.dongenhomespot.nl/#post599

Kantklossen is ook leuk

DAGGEDACHTEPosted by pee Tue, March 20, 2018 12:19:25


Kantklossen is ook leuk ( 598)


Soms is de vraag belangrijker dan het antwoord erop. Het zou dan ook vooral de landelijk media sieren als in voorkomende gevallen behalve het antwoord ook de vraag te zien en te horen is. Dat is niet altijd het geval als een onderwerp wordt aangehaald in een talkshow of het journaal. Dat wordt al gauw gevaarlijk fragmentarisch. De manier waarop je een vraag stelt en de woorden die je er in verwerkt, beïnvloeden volgens de wet en de kunst van bijvoorbeeld het debatteren het antwoord .Een beetje geoefende debater weet dat en trapt zéker niet in de gevaren die soms geniepig maar zorgvuldig verpakt zitten in een retorische vraag of ontwijk je die. Een veelgebruikte truc is dan zeker dat de geïnterviewde de vraag in zelf gekozen woorden herhaalt en er dan pas antwoord op geeft. Dit is niet altijd het geval en zeker niet altijd opportuun. Zelfs een premier weet dat. Herhaal je de vraag niet , dan zit er een gevaar in verscholen dat je antwoord woorden bevatten die een leuke associatie hebben met eender welk onderwerp. Zo is er ook het gevaar dat je antwoord bagatelliserend wordt waarmee je alle kanten uit kan , maar waarop je ook relativerend op kunt reageren en op die manier wel degelijk een slaatje slaat uit het podium wat je krijgt. Zo kan het zomaar gebeuren dat je bijvoorbeeld het woord kantklossen als metafoor gaat gebruiken voor een voor anderen veel belangrijkere zaak .Televisiespelletjes zijn er overigens in allerlei vormen en ze zijn van soms verrassend hoog intellectueel gehalte ,maar je moet er perse niet altijd een spelletje van willen maken.
Een veelvoorkomend spelletje is een antwoord waarin een advies zit verwerkt.
Stemmen waarop en waarvoor dan ook; het is leuk en vooral nodig ,maar ook een vrijheid waarvan ik dan weer zeg dat je er gebruik van moet maken ook in het geval van een referendum .Dat zou je kunnen zien als een advies , maar het typische is weer dat daaraan deze keer geen vraag aan vooraf is gegaan en je het volgens mij dus ook niet als een spelletje kunt zien.Ook benieuwd wat het na patroon woensdagavond zal zijn ? ?(c) Piet Eelants 2018


  • Comments(0)//daggedachten.dongenhomespot.nl/#post598

Groot assortiment aan cannabis ? (597)

DAGGEDACHTEPosted by pee Sun, March 11, 2018 10:43:54

Groot assortiment aan cannabis ?

De daggedachten zijn er als er tijd , gelegenheid en inspiratie is. Een uitbreiding op de regel dus. Bovendien is het nu verkiezingstijd. Mijn daggedachten gaan overigens vandaag niet zo ver dat ik het onderwerp nog eens extra ga relateren aan onze plaatselijke politiek. Een goede gelegenheid om de verkiezingsprogramma's ervan nog eens na te lezen . Toch is er een soort van kentering te zien als het gaat over de aanpak en / of legalisering en andere zaken rondom de softdrugs problematiek. Er is al jaren een gedoogbeleid. Het mag niet, maar als een een béétje is en min of meer verdekt opgesteld aangeboden wordt , mogen de tot wiet veredelde kasplantjes verhandeld worden. Deze Pilatus houding is al net zo lang onhoudbaar als de controle er op. Landelijk en hier en daar plaatselijk, gaan stemmen op om zogenaamde overheidskwekerijen in het leven te roepen. Sommigen vinden dat een goed idee en het begin van het einde aan drugsgebonden criminaliteit. Als dat laatste eens een voldongen feit wordt, is dat mooi meegenomen. Er zit echter ook een gevaar in, dat vadertje staat een Big Brother wordt die de liefhebber zijn privacy op een bedwelmde wolk rond het hoofd binnendringt. Dan maar radicaal. Handel! Als de staat wiet mag verkopen dan moeten de Jumbo en Nettorama dat ook mogen . Kijkend in de toekomst zou het dan zomaar kunnen dat de staat op een moment de Jumbo én Albert Heijn overneemt . Dan is ook in pakweg 2045 een vreemde mengeling van communisme en kapitalisme niet ondenkbaar. De staat heeft in die zin en de wettelijke regel van de democratie behalve recht op het verkopen van 'bruine suiker' ook op het aanbieden van het gehele assortiment van bijvoorbeeld de Hak conserven. Snijdt de overheid dan misschien -net als de keurslager - in eigen vlees ?

(c) Piet Eelants 2018  • Comments(0)//daggedachten.dongenhomespot.nl/#post597

proberen

DAGGEDACHTEPosted by pee Tue, February 27, 2018 18:33:17

proberen


Op het einde van deze tweede maand van het nieuwe jaar is het niet eens zo gek om nog eens terug te gaan naar het begin er van. Niet dat ik echt goede voornemens had, maar ik heb wel een moment overwogen ze te nemen. Zo had ik het voornemen om de van mij bekende quasi leuke of in ieder geval leuk bedoelde opmerkingen in al te ernstige gesprekken te gaan voortzetten en ze in frequentie op te waarderen . Tot genoegen van sommigen denk ik , ben ik er tot op dit moment nog niet aan toegekomen . De omstandigheden waren dan ook ongunstig . Ik was meer met de huiselijke modus bezig .Misschien zie ik er wel helemaal van af , maar mijn onderbewustzijn is er nog niet helemaal uit. Ik merk wel dat ik ongemerkt misschien en soms automatische ver ben gegaan in opmerkingen die ik anderen soms verwijt niet genoeg te maken .Opmerkingen die je weer even met beide voeten op de grond zetten. De realiteit van de feiten even uit het oog verliezen en de mooie dingen van toen niet vergeten .Op de keper beschouwd hebben ze de zelfde bedoeling als de hierboven besproken eerste categorie. Even je grijze massa masseren en die van een ander alleen bij een glimlach. Zeker niet opdringerig en altijd afgewogen in de sfeer van het moment. Moet je ook eens proberen .Het is het proberen wel waard. Schrijf ook eens een daggedachte. Denk daar ook eens over na. Deze ruimte is online op het moment dat er inspiratie is. Ook voor jou met het speciale e-mail adres elders op deze pagina als hulpmiddel

(c) Piet Eelants 2018  • Comments(0)//daggedachten.dongenhomespot.nl/#post596
Next »